Dne 13. prosince 2018 převzali ocenění z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy účastníci mezinárodních soutěží z řad středoškolských studentů. Vyznamenaní reprezentovali Českou republiku po celém světě na 18 vědomostních olympiádách z různých předmětů a v dalších soutěžích.

Vynikající studenty přivítal ministr Robert Plaga slovy: „Vaše výsledky, kterých jste dosáhli, svědčí o tom, že máte extrémní nadání podpořené extrémní pílí. Jsem velmi rád, že se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy věnuje i oblasti práce s nadanou mládeží. To lze doložit i faktem, že ministerstvo každý rok finančně podporuje více než stovku soutěží v různých oborech a pro různé věkové kategorie. Na tyto účely se investuje zhruba 40 milionů korun. V programu Excelence základních a středních škol jsou také finančně odměňováni učitele podle úspěchů jejich žáků ve vědomostních a nově také ve sportovních soutěžích.“

Náměstek ministryně průmyslu a obchodu Eduard Muřický poděkoval studentům za skvělou reprezentaci České republiky a vyjádřil své očekávání, že se mnozí z oceněných budou v příštích letech věnovat výzkumné činnosti, účastnit se při vývoji nových technologií či nových léčiv a posunou tak dopředu nejen české hospodářství, ale budou se podílet na dalším rozvoji České republiky a spoluvytvářet její dobré jméno.

Čeští středoškoláci i letos potvrdili, že patří v globální konkurenci mezi světovou špičku. Ve školním roce 2017/2018 se mezinárodních soutěží zúčastnilo 70 středoškoláků, kteří získali celkem 46 medailí, z toho 11 zlatých, 12 stříbrných, 23 bronzových a 9 čestných uznání.

S výsledkovou listinou se můžete v plném rozsahu seznámit zde:

http://www.msmt.cz/file/49224/.

Jitka Bušková