V konferenčním sále Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského (ÚFCH JH) v Praze se 12. prosince konalo předávání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (NFJH). Jako každoročně byli při příležitosti výročí úmrtí tohoto nositele Nobelovy ceny oceněni úspěšní účastníci šesti předmětových olympiád a soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Vedle studentů převzali ocenění i jejich učitelé a další odborní pracovníci, kteří je v jejich vědeckém snažení podporují.

NFJH spolupracuje při zajištění předávání cen s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) a s Českým svazem vědeckotechnických společností (ČSVTS), který využil této slavnostní příležitosti k ocenění učitelů, jejichž žáci získali Cenu ČSVTS na Celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti. Letošní ceny byly tedy předány rovněž učitelům vítězů pěti soutěžních oborů z Celostátní přehlídky SOČ 2018 (http://www.njh.cz/oceneni-ucitelu-csvts-za-soc-2018?sibling_page=1).

Na slavnostním setkání se sešli ocenění středoškolští studenti z celé České republiky, jejich pedagogové, rodinní příslušníci, představitelé vědeckých a vzdělávacích institucí, médií a další hosté. K oceněným promluvili a ceny předali zástupci pořádajících či spolupracujících organizací, mezi nimi Květoslava Stejskalová za ÚFCH JH, místopředseda ČSVTS Zdeněk Trojan, ředitelka NIDV Helena Plitzová, náměstkyně NIDV Irena Hošková, předseda Ústřední komise SOČ Milan Škrabal nebo Petr Barák, ředitel společnosti Metrohm Česká republika, která přispívá na aktivity NFJH směřující k talentovaným středoškolákům.

Ceny NFJH letos převzalo 12 laureátů a jejich pedagogů. Za všechny jmenujme alespoň Jana Obořila, držitele zlaté medaile z jubilejní 50. mezinárodní chemické olympiády, která se konala v červenci 2018 v Praze a Bratislavě. Seznam všech laureátů Cen NFJH 2018 naleznete na http://www.njh.cz/laureati-cen-nf-jh-2018?sibling_page=1.

Autoři oceněných prací SOČ je v rámci odpoledního shromáždění krátce prezentovali přítomným hostům. Osobnost Jaroslava Heyrovského připomněla Květoslava Stejskalová v krátkém příspěvku o jeho pestrém lidském a vědeckém životě.

Hana Kalinová