Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) se prezentoval svým informačním stánkem na veletrhu Úspěch pro každého žáka, který se konal 30. listopadu na ZŠ v pražských Kunraticích. Stánek ukázal rozsáhlou škálu činností naší organizace včetně tří systémových projektů podpořených z evropských fondů. Akce se účastnilo asi 150 lidí z různých oblastí vzdělávání.

Veletrh byl součástí dvoudenní akce Úspěch pro každého žáka, jejímž cílem bylo seznámit účastníky nejen s existujícími odbornými zkušenostmi organizací zapojených do stejnojmenné iniciativy, ale také s cíli Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP). To s sebou neslo i impulzy k zahájení spolupráce při zlepšování učení dětí v jednotlivých územích a úvahy o tom, jak sledovat dopad práce na učení dětí.

Zástupce NIDV představil práci organizace prostřednictvím infostánku odpoledne v první den akce. Vystavil materiály už zmíněného projektu SRP i dalších dvou projektů – Systému podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) a Podpory společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B). Mnoho účastníků veletrhu se také ptalo na další činnosti NIDV financované z domácích zdrojů – např. na soutěž DOMINO

Stánek NIDV navštívilo během více než dvouhodinové akce zhruba dvacet lidí zejména z řad tvůrců MAP. Návštěvníci projevili mimo jiné zájem o metodické dokumenty projektu SRP z oblasti rozvoje strategického řízení škol. Protože jsou ale materiály zatím v pracovní verzi a probíhá připomínkování, mohli do nich pouze nahlédnout.

V pátek 30. listopadu i v sobotu 1. prosince proběhla na ZŠ v Kunraticích řada zajímavých přednášek a workshopů, které vedli zástupci organizací z oblasti vzdělávání i akčního plánování ve vzdělávání. Svoji práci představily například Markéta Pošíková z Národní sítě MAS nebo Hana Košťálová z projektu Pomáháme školám k úspěchu, který je financován soukromým sektorem.

Více informací o celé akci naleznete na webových stránkách uspechzaka.cz