Při příležitosti výročí úmrtí Jaroslava Heyrovského, nositele Nobelovy ceny za polarografii, jsou každoročně v prosinci oceňováni úspěšní účastníci šesti předmětových olympiád a soutěže Středoškolská odborná činnost. Letošní předávání cen se bude konat 12. prosince od 14 hodin v konferenčním sále Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze 8.

Nadační fond Jaroslava Heyrovského (NFJH) spolupracuje při zajištění předávání cen s Národním institutem pro další vzdělávání a před pěti lety se připojil rovněž Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS), který využil tuto slavnostní příležitost k ocenění učitelů, jejichž žáci získali Cenu ČSVTS na Celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti. Letošní ceny budou tedy předány rovněž učitelům vítězů pěti soutěžních oborů z Celostátní přehlídky SOČ v červnu 2018 v Olomouci.

Nadační fond byl založen v roce 1993 s cílem napomoci vyhledávání nadaných studentů a následně podpořit jejich další odborný a osobní růst. Od samotného začátku si jeho zakladatelé uvědomovali, že bez učitelů se realizace této myšlenky nemůže podařit, a rozhodli se oceňovat nejenom úspěšné účastníky soutěží, ale rovněž i jejich učitele, kteří zpravidla iniciovali jejich rozhodnutí zapojit se do soutěže a byli jim nápomocni.  

Mezi laureáty Cen NFJH 2018 jsou mj. Jan Vácha, nositel ceny České hlavičky 2018, a Jan Obořil, držitel zlaté medaile z jubilejní 50. mezinárodní chemické olympiády, která se konala v červenci 2018 v Praze a Bratislavě. Seznam všech laureátů Cen NFJH 2018 naleznete na http://www.njh.cz/laureati-cen-nf-jh-2018.

 

Miroslava Fatková