Dne 4. prosince 2018 se konalo v Konferenčním centru Národního institutu pro další vzdělávání v Praze setkání při příležitosti 40. výročí soutěže Středoškolská odborná činnost.

Úvodem přivítala ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová účastníky a připomněla, že SOČ je nejstarší soutěží odborných prací středoškoláků v ČR a společně s předmětovými olympiádami patří do skupiny nejvýznamnějších soutěží MŠMT. Na Středoškolskou odbornou činnost navazuje dnes již osm prestižních zahraničních soutěžních a nesoutěžních aktivit v USA, Číně a v Evropě. Helena Plitzová ve svém vystoupení poděkovala těm, kteří se soutěži věnují téměř od jejího počátku: Mgr. Jitce Macháčkové, bývalé předsedkyni a nyní čestné předsedkyni ústřední komise SOČ, a Ing. Janu Bortlovi, Ph.D., dlouholetému členovi ústřední komise SOČ, členovi a předsedovi odborné celostátní hodnotící komise v oboru elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, který svoje působení v hodnotící komisi jubilejním 40. ročníkem uzavřel.

Čtyřicet let trvání soutěže zhodnotil předseda Ústřední komise SOČ PaedDr. Milan Škrabal, který se věnoval přínosům a jednotlivým aspektům soutěže z pohledu organizátorů, společnosti i soutěžících studentů. Ve svém příspěvku mj. uvedl: „Nepotřebujeme převratné změny, ale chceme zlepšovat a zkvalitňovat organizaci i průběh soutěže.“

Podrobnou evaluaci posledního ročníku přiblížil v číslech doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Pestrý program setkání dále pokračoval příspěvky Ing. Vlasty Púchovské, předsedkyně ÚK SOČ na Slovensku, účastníků soutěže SOČ z ČR a ze SR, člena spolku Alumni Bc. Jana Hrabovského a zástupců spolupracujících organizací - vysokých škol, Akademie věd ČR, SNPTM ČR, Českého svazu vědeckotechnických společností atd. V publiku dále zasedli četní porotci soutěže, krajští organizátoři, mnozí učitelé.

Jitka Bušková