Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku. Letošního ročníku soutěže se účastní také Talentcentrum NIDV se svým Systémem podpory nadání. Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Inovace roku 2018 proběhne 4. prosince 2018 v Hotelu Belvedere Praha, Praha 7.

V rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty přihlašovatelů se sídlem v České republice. Vyhodnocení výsledků soutěže provádí desetičlenná komise složená z odborníků Akademie věd České republiky, Asociace inovačního podnikání České republiky, z. s., CzechInno, z .s. p. o., České společnosti pro jakost, z. s., Českého vysokého učení technického v Praze, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Technologické agentury ČR a Úřadu průmyslového vlastnictví.

Jitka Bušková