V budově NIDV v Jihlavě se uskuteční dvoudenní výjezdní zasedání Poradního sboru pro předškolní vzdělávání. Jednání bude zahájeno 15. 11. 2018 v 10 hodin.

Předmětem jednání bude diskuze nad metodikou k reformě financování regionálního školství pro předškolní vzdělávání, seznámení s vyhlášením rozvojového programu „Finanční překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“, projednání metodiky k implementaci výše uvedeného rozvojového programu, představení metodického doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů.  Závěr setkání bude věnován námětům k novele školského zákona.