Ve dnech 14.–19. září se v Dublinu uskuteční 30. ročník mezinárodní soutěže European Union Contest for Young Scientists (soutěž nejúspěšnějších projektů mladých vědců). Do soutěže postupují nejlepší studenti z národních kol soutěží se svými projekty. Do letošního ročníku je přihlášeno celkem 90 projektů ze zemí EU. Kromě států EU se soutěže zúčastní jako hosté soutěžící z Kanady, Číny, Nového Zélandu, Jižní Korey a USA.

Českou republiku budou reprezentovat úspěšní laureáti 39. ročníku Celostátní přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti, která se konala v červnu 2017 v Boskovicích. V Dublinu se představí následující studenti se svými projekty:

Jan Habásko s projektem „Myokarditida a zánětlivá kardiomyopatie“, který zpracoval jako student Gymnázia Jana Nerudy v Praze 1. Cílem webového průvodce (především „Verze pro veřejnost“) je citlivým a srozumitelným způsobem podat informace o myokarditidě a zánětlivé kardiomyopatii pacientům i jejich příbuzným a zvýšit povědomí o nemoci v širší veřejnosti se zárukou odborné správnosti publikovaných informací. Odborníkům může tato verze průvodce sloužit jako prostředek usnadňující jejich komunikaci s pacientem a šetřící jejich čas, „Verze pro odborníky“ s odkazy na příslušnou literaturu jim může sloužit jako zdroj informací souvisejících s tímto onemocněním.

„Sestavení a optimalizace testu ELISA pro detekci specifických protilátek proti EHV-1 v krevním séru koní“ je vítězný projekt Veroniky Přichystalové z Klasického a španělského gymnázia Brno-Bystrc. Cílem práce bylo sestavit a optimalizovat sérologický test (peptidová ELISA) pro přesné určení titru neutralizačních protilátek proti EHV-1 v krevním séru koní a následně pak zavést tento test pro běžné použití na pracovišti virologie ÚICHM, VFU-Brno. Hlavní výhodou vlastního ELISA testu je cenová dostupnost oproti komerčně vyráběnému testu. Další výhodou je, že díky tomuto testu, který je schopen detekovat IgG s neutralizační aktivitou vůči EHV-1, je možné v budoucnu stanovit titry těchto protilátek a odhadnout tak průběh onemocnění u jednotlivých koní nebo míru protektivní postvakcinační imunity.

 

Více informací o soutěži a o vlastním průběhu soutěže na  https://www.eucys2018.com/