Ve dnech 16. až 20. července 2018 pořádal NIDV Letní školu globálního rozvojového vzdělávání (GRV), které se zúčastnili učitelé, pedagogové volného času i pracovníci neziskových organizací. Cílem kurzu bylo seznámit účastníky s problematikou výchovy k občanství v místních a celosvětových souvislostech, prohloubit jejich znalosti zvláště v oblastech mediální a ekologické výchovy a motivovat je k aktivní angažovanosti v této oblasti. Kromě přednášek a konzultací měli účastníci možnost absolvovat praktické ukázky lekcí využitelných při práci s dětmi a sdílet vzájemně své zkušenosti.

Zajímaly nás jejich názory, a proto jsme několik účastnic tohoto kurzu požádali o rozhovor, který si můžete přečíst zde