Téměř 3 tisíce realizovaných seminářů, kurzů a studií, 16 tisíc zapojených škol a 50 tisíc absolventů vzdělávacích programů za rok 2017 v celé České republice – to je již tradičně hrdá bilance činnosti pracovníků NIDV, ale i jeho externích spolupracovníků a lektorů. V nedávné době zveřejněná Výroční zpráva NIDV 2017 je nejen přehledem aktivit a výsledků práce za uplynulý kalendářní rok, ale zároveň publikací, kterou se snažíme shrnout a přiblížit rozsáhlou a velmi bohatou činnost naší instituce. 

 

 

Partner profesního rozvoje pedagogických pracovníků

V kontextu se svým posláním a perspektivou dalšího směřování přesahuje dnes NIDV svou činností i významem resort školství a stal se nezastupitelným partnerem profesního rozvoje pedagogických pracovníků. Široké spektrum našich aktivit sahá od zajištění celoplošné podpory učitelů a škol v oblasti státních priorit ve vzdělávání, přes průběžné a kariérní vzdělávání v rámci DVPP, pořádání soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT až po činnost center podpory, která působí ve všech regionech ČR při krajských pracovištích NIDV.

Realizace projektů

Za dobu své existence realizoval NIDV také řadu významných projektů spolufinancovaných z evropských fondů, jejichž obecným cílem bylo a je přispět ke zkvalitnění systému vzdělávání a profesního rozvoje pedagogů. V roce 2017 se naplno rozjely systémové projekty „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“ a „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“. Započaly také práce na přípravě projektu „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“, jenž byl zahájen lednu 2018.

Kvalitativní změny v podpoře pedagogů

Aktuálním posláním NIDV je mimo jiné přispět ke kvalitativním změnám v pojetí a realizaci podpory pedagogů, a to ve všech fázích jejich profesní dráhy. Dnešní učitel se musí vypořádat s celou řadou pedagogických, didaktických a odborných výzev či úkolů, které se týkají nejen jeho oboru či předmětu, ale především širokého okruhu témat a kompetencí, které je ve své pedagogické a výchovné práci nucen zvládat. Absolvovat jenom tradiční DVPP, které představuje pouze jednu z forem podpory, již učitelům nestačí. Stále větší prostor musí mít ve školách i mimo ně vzájemné sdílení zkušeností a inspirativní praxe, kolegiální náslechy, konzultace se zkušenějšími učiteli či vedením školy, která by se tak měla stát tvůrčí pedagogickou dílnou a místem, kde se  navzájem učí žáci i učitelé. 

Výroční zpráva NIDV 2017