Od 13. do 18. května 2018 se v Pittsburghu,  Pennsylvánie, USA koná 69. ročník soutěže INTEL ISEF (Intel International Science and Engineering Fair). Do Pittsburghu v neděli 13. května odlétají tři autoři odborných prací, kteří zvítězili na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v červnu 2017 v Boskovicích. INTEL ISEF organizuje Society for Science and the Public v USA.

Soutěž probíhá od r. 1997 s podporou společnosti Intel a zahrnuje 15 oborů od přírodovědných přes technické po humanitní. Účastní se jí cca 1700 studentů z téměř 70 zemí světa. Intel ISEF je nejprestižnější celosvětovou soutěží odborných či vědeckých projektů žáků do 20 let. Účastníci se musí probojovat sítem 400 národních a regionálních soutěží, do kterých se každoročně přihlašuje více než sedm milionů studentů z celého světa. Projekty posuzuje téměř 1200 špičkových vědců včetně několika nositelů Nobelových cen. V jednotlivých oborech soutěží cca 80 projektů. Konkurence je tedy obrovská. 

Česká republika se soutěže účastní od r. 1999, kdy byla garantovi soutěže Středoškolská odborná činnost nabídnuta účast zástupcem firmy Intel, který je generálním sponzorem. Účastníci prochází poměrně náročným výběrem. Na celostátní přehlídce SOČ jsou úspěšní studenti navrhováni předsedy porot do širší nominace na zahraniční soutěže. V  září pak následuje schůzka, na které prezentují práce formou posterů. Práce posuzuje komise složená z odborníků z vysokých škol, pracovišť Akademie věd ČR, zástupců Českého svazu vědeckotechnických společností. Do soutěže pak mohou být vysláni autoři max. tří projektů, individuálních či týmových. Po vlastním výběru  následuje příprava na soutěž, při které pomáhají i bývalí úspěšní účastnici soutěže INTEL ISEF, sdružení v tzv. spolku ALUMNI. Přestože úspěchem je sama účast v soutěži, získali studenti – laureáti SOČ za období od r. 1999  již 17 hlavních a 11 zvláštních cen. Více o soutěži na www.societyforscience.org.

Informace o účastnících soutěže

1. Jméno a příjmení: Adéla Rotreklová

Škola: Gymnázium Brno, třída Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno

Název práce v ČJ: Lidské indukované pluripotentní kmenové buňky se stresují! Replikační stres nestabilní genom, a to vše kvůli selhání bázově excizního mechanismu opravy DNA?

Název práce v AJ: Should human induced pluripotent stern cells regret their choice of DNA repair mechanisms?

 

2. Jméno a příjmení studenta: Břetislav Hájek

Škola: Gymnázium Český Brod, Vítězná 616, 282 27  Český Brod

Název práce v ČJ: Optické rozpoznávání ručně psaného textu

Název práce v AJ: Optical Recognition of Cursive Handwriting

 

3. Jméno a příjmení studenta: Matěj Štágl

Škola: Gymnázium Česká Lípa, Žitavská 2969, 470 06 Česká Lípa

Název práce: Simplex RPG Engine