Mladí čeští vědci dosáhli v mezinárodní soutěži mladých přírodovědců EUSO (European Union Science Olympiad) ve slovinské Lublani obrovského úspěchu a získali pohár pro absolutního vítěze a zlaté medaile. Letos se od 28. dubna do 5. května konal již 16. ročník této týmové soutěže, která propojuje přírodovědné disciplíny – fyziku, chemii a biologii. Za každou zemi se jí mohou zúčastnit dvě tříčlenná družstva studentů ve věku do 17 let, doprovázená třemi vedoucími mentory za jednotlivé vědecké obory.

Zlatý tým tvořili: Jan Obořil z Klasického a španělského gymnázia Brno-Bystrc, David Kamenský z Gymnázia a Jazykové školy Břeclav a Jiří Janoušek z Gymnázia Budějovická v Praze 4.

Druhý tým složený Karolíny Fárníkové a Adama Mendla z Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře a Ondřeje Pelánka z Klasického a španělského gymnázia Brno-Bystrc získal stříbrné medaile.

V letošním roce se soutěže zúčastnilo 25 zemí, které do soutěžního klání vyslaly 50 týmů. Česká republika se tímto výsledkem řadí mezi nejúspěšnější evropské země a opakovaně prokazuje efektivní systém práce s mladými přírodovědnými talenty. Na přípravě žáků se podíleli vysokoškolští pedagogové. Letos to byli prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., a RNDr. Lenka Libusová, Ph.D., z Katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., z Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové a doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D., z Katedry analytické chemie Chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice. Organizačně zajistil výjezd delegace Národní institut pro další vzdělávání, oddělení Talentcentrum, který také spolupracoval na organizaci výběrového soustředění společně s vedením jednotlivých předmětových olympiád.

Myšlenka uspořádat soutěž EUSO vznikla v roce 2002 v Irsku. U jejího zrodu stál Michael Cotter z Dublin City University, který ji založil s cílem oslovit co nejvíce mladých vědeckých nadějí, podpořit jejich odborný růst a vytvořit platformu pro jejich setkávání a srovnávání znalostí a praktických dovedností. První ročník EUSO se konal roku 2003. To, co činí soutěž EUSO výjimečnou, je to, že na rozdíl od předmětových olympiád, které jsou individuální a především určené pro starší žáky, se jí zúčastňují žáci do 17 let a je kladen velký důraz na týmovou práci. Kromě vyhledávání mladých talentů v oblasti přírodních věd patří mezi priority EUSO také rozšíření spolupráce mezi členskými zeměmi EU v oblasti školství a vzdělávání.

Více informací naleznete na: https://www.euso2018.si