V rámci dotačního programu Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně soutěž v jazyce německém pro žáky základních a středních škol. Garancí soutěže je pověřeno Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání, které již tradičně organizuje ústřední kolo ve spolupráci s Goethe-Institutem a die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) v Praze. Ústřední kolo pro kategorie II. A, B, C se koná 26. 4. 2018 od 9.00 hodin, ústřední kolo pro kategorie III. A, B se koná 15. - 18. 4. 2018 od 8.30 hodin v Goethe-Institutu, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1.  V úterý 17. 4. od 10:00 do 12:00  proběhne vyhlášení výsledků na Velvyslanectví SRN. Součástí slavnostního aktu je promítání videonahrávky z průběhu soutěže.

Německý jazyk je druhým nejčastěji vyučovaným cizím jazykem v ČR. Mezi žáky základních a středních škol převažuje sice zájem o angličtinu, ale oblíbenost němčiny stále přetrvává a po zavedení druhého povinného jazyka na základních školách počet zájemců o němčinu významně vzrostl. Podle statistických údajů MŠMT se němčinu na úrovni základních i středních škol učí kolem 160 tisíc žáků, proto je i účast v soutěži velmi vysoká.

Do ústředního kola postupují jen ti nejlepší, tedy vítězové jednotlivých kategorií soutěže z každého kraje ČR. Na poroty, ve kterých jsou zastoupeni rodilí mluvčí a čeští učitelé německého jazyka, čeká každý rok velmi náročná práce. Hodnotí obsah, plynulost mluveného projevu, výslovnost, šíři slovní zásoby, schopnost argumentace, pohotovost reakce na vzniklou situaci a zvládnutí gramatických jevů. Soutěž v jazyce německém je koncipována jako soutěž konverzační. Hodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít jej jako prostředku ke sdílení informací. 

Více informací na: http://talentovani.cz/nj-aktualni-rocnik

Přehled všech ústředních kol jazykových soutěží

jazyk

datum

soutěžní kategorie

zahájení

místo konání                          

                                                     

latina

5. dubna 2018

všechny soutěžní kategorie

od 9.30 h

Gymnázium Arabská 682/14, Praha 6

němčina

15. – 18. dubna 2018

pro kategorii IIIA a IIIB

8:30 h

Prezence soutěžících 8:00–8:30

Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

26. dubna 2018

pro kat. IIA, IIB, IIC

9:00 h

Prezence soutěžících 8:30–9:00

Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32

španělština

19. dubna 2018

pro všechny soutěžní kategorie

od 9.00 h

Institut Cervantes, Na Rybníčku 536/6, Praha 2

ruština

23. dubna

2018

pro kat. SŠ I

Začátek od 9:30 h

Prezence soutěžících od 9:00 – 9:30

Ruské středisko vědy a kultury, Na Zátorce 16, Praha 6

24. dubna 2018

pro kat. SŠ II a SŠ III

Začátek od 9:30 h

Prezence soutěžících od 9:00 – 9:30

Ruské středisko vědy a kultury, Na Zátorce 16, Praha 6

angličtina

3. května 2018

pro kat. II. A

Prezence soutěžících

od 9:00-9:30

NIDV, budova A, místnost č. 302

Senovážné nám. 25, Praha 1

28. května 2018

pro kat. II. B

Prezence soutěžících

od 9:00-9:30

NIDV, budova A, místnost č. 302);

Senovážné nám. 25, Praha 1

29. května 2018

pro kat. II. C

Prezence soutěžících

od 9:00-9:30

NIDV, budova A, místnost č. 302

Senovážné nám. 25, Praha 1

30. května 2018

pro kat. III. A a III. B

Prezence soutěžících

od 9:00-9:30

NIDV, budova A, místnost č. 302

Senovážné nám. 25, Praha 1

francouzština

14. května 2018

pro všechny soutěžní kategorie

od 9.00 h

 

Francouzský institut Praha, Štěpánská 35, Praha 1