Výsledky literární, historické a fotografické soutěže Daniel na téma holocaustu, kterou uspořádal NIDV ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem Židovského muzea v Praze a Památníkem Terezín, byly vyhlášeny dne 21. března 2018 v 11 hodin ve Velkém sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, 110 00 Praha 1.

Soutěž byla založena v roce 2004 u příležitosti vyhlášení 27. ledna Dnem památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti.  Je věnována holocaustu a jeho reflexi, rasovým problémům v dnešní době a problematice soužití různých etnik v České republice. Smyslem soutěže je přilákat mladé lidi k tématům holocaust, multikulturalita, xenofobie tak, aby se sami zamysleli a dokázali si na ně vytvořit vlastní názor. Soutěž je vyhlašována v oboru literárním (poezie, povídky, fejetony apod.), historickém (dějepisné studie) a v oboru fotografie a je jednokolová. I. kategorie soutěže je určena pro 8. - 9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, II. kategorie pro 1. – 4. ročníky SŠ. Soutěž se uskutečnila pod záštitou biskupa Václava Malého a Mgr. Daniela Hermana.