Národní institut pro další vzdělávání, který již čtvrtým rokem ve spolupráci s MŠMT a dalšími subjekty rozvíjí celostátní systém podpory pedagogů a škol v práci s dětmi/žáky-cizinci,  je od roku 2016 také partnerem v projektu Erasmus+ „Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců - TheTeacher´s training to the inclusion of the children of foreigners project (TTI)“. Jeho hlavním cílem je příprava učitelů na zařazení dětí cizinců do běžné výuky. 

Partnery mezinárodního projektu jsou kromě NIDV občanské sdružení CEMEA Neapol (Itálie), Státní pedagogický ústav (Slovensko) a 1. Všeobecné lyceum Trikala (Řecko). Cílem projektu je vytvoření metodického rámce, který bude podporovat učitele ve výchovně-vzdělávacím procesu a inkluzi dětí cizinců ve školách a školských zařízeních. Kromě formálního vzdělávání se realizátoři projektu věnují i přípravě pedagogů z oblasti neformálních a volnočasových aktivit škol a školských zařízení. Mezi hlavní výstupy projektu patří analýza současného stavu integrace dětí přistěhovalců do formálního a neformálního vzdělávání v oblastech, kde působí účastnické instituce, e-learningový vzdělávací program pro pedagogy a také mezinárodní workshop v Bratislavě. 

Aktivity projektu trvají 20 měsíců, veškeré materiály budou k dispozici jak v angličtině, tak v národních jazycích, tj. češtině, slovenštině, italštině a řečtině.