Národní institut pro další vzdělávání pořádá v souvislosti s naplňováním Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 již 7. ročník celostátní soutěže DOMINO. Slavnostní vyhlášení vítězných prací, v nichž hrají významnou úlohu nejnovější digitální prostředky a technologie a jejich didaktické využití při výuce, se bude konat 19. března 2018 od 9 hodin v budově společnosti Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4.

Finálový den soutěžní přehlídky DOMINO 2017, který je zacílen na využití informačních technologií ve školách a na představení jedinečných a inspirativních soutěžních výukových objektů, slavnostně zahájí zástupce MŠMT, ředitelka NIDV Helena Plitzová a zakladatel soutěže DOMINO Milan Hausner. Konferenční část setkání bude věnována jednak technologickým novinkám určeným pro oblast školství, které se zrodily ve vývojovém centru partnerské firmy Microsoft (přednese Miroslav Dvořák ze společnosti Microsoft), jednak změnám v revizích RVP, o nichž bude informovat Daniela Růžičková z NUV. Další odborné příspěvky konferenční části se budou týkat problematiky digitální gramotnosti a pozice informatického myšlení v životě české školy (Petr Naske - Česká národní koalice  pro digitální pracovní místa) či se budou zabývat otevřeným vzděláváním a možnostmi podpory kultury sdílení mezi učiteli (Michal Kaderka - Eduin). Účastníci slavnostního programu budou mít rovněž možnost zúčastnit se jednoho ze dvou vypsaných workshopů. Prvním tématem je  Youtubering, o kterém bude možno diskutovat s  lektorkou Janou Adam. Druhý workshop se uskuteční pod vedením Emila Milera z KITTV PedF UK. Tématem tohoto workshopu bude IT v přípravě budoucích učitelů, 2D a 3D grafika, sken, tisk.

Slavnostním hřebem celé akce bude představení finálových prací soutěžní přehlídky DOMINO 2017 a vyhlášení vítězů. 

Změna programu vyhrazena. Kapacita workshopů je omezena. 
 

Program

Přihlášky: http://helen.nidv.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=60227&operace=detail

Web: http://domino.nidv.cz

FB: https://www.facebook.com/soutez.DOMINO

Video: https://www.youtube.com/watch?list=PLZgmC4l2EZyC2SWNNfbvhofr8_Fu5PndD&time_continue=2&v=Z5q91OeXhAU