• Slide Basic 01

Aktuality

Aktuality

Jak zapojit cizí jazyky do vyučování přírodovědných předmětů

Dne 29. 11. 2019 se v době od 9.30 do 14.30 hodin uskuteční v Domě zahraniční spolupráce, Na Poříčí 4, Praha 1, seminář k podpoře aplikace metody CLIL v anglickém jazyce. Setkání a vytvořené materiály jsou součástí mezinárodního projektu pro propojení výuky anglického jazyka a přírodovědných předmětů v základních a středních školách, na kterém dlouhodobě participuj...

Jeden cizí jazyk nestačí - konference se zahraniční účastí

V Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1) se 28. 11. 2019 uskuteční VIII. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti. Konference je oficiální akcí států Visegradské čtyřky a součástí programu českého předsednictví Visegradské skupiny. Pod názvem Jeden cizí jazyk nestačí je zaměřena specificky na výuku druhého cizího jazyka a obecně na problematiku výuky v ci...

Výstava výtvarných prací českých dětí v Arnstadtu

České exponáty – oceněné práce v celostátní soutěži EVROPA VE ŠKOLE – se staly součástí německo-české společné výstavy, která byla slavnostně zahájena ve výstavní síni v centru města Arnstadt (Thüringen) dne 24. října 2019.

Konference: The Prague Education Festival

Mediální dům Economia a zpravodajský portál Aktuálně.cz pořádají konferenci s workshopy zaměřenou na moderní trendy ve výuce a vzdělávání na základních a středních školách. Jmenuje se The Prague Education Festival, ale možná ji spíš znáte pod názvem PREF 2019. Koná se 14. až 16. listopadu na Výstavišti v Holešovicích. Cílem akce  je inspirovat odborníky i širokou v...

Příznivci digitálních technologií ve výuce se sejdou opět v Seči

Ve dnech 18. a 19. listopadu 2019 se uskuteční již 8. ročník mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách. Cílem konference je představit účastníkům inovativní metody a formy práce ve vzdělávání se zapojením digitálních technologií. Důraz je i letos kladen na praktické využití a ověřené metodické postupy, a to napříč jednotli...

Projekt NIDV byl nominován na Cenu Domu zahraniční spolupráce

Dvouletý projekt Národního institutu pro další vzdělávání s názvem Teacher´s training to the inclusion of the children of foreigners (TTI) neboli Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců, který byl realizován v rámci klíčové akce 2 Strategická partnerství v odborném vzdělávání programu Erasmus+, byl vybrán jako příklad dobré praxe v odborném vzdělávání a přípravě ...

Proběhla již třetí celostátní konference k integraci a vzdělávání dětí/žáků cizinců

V zasedacím sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze se dne 10. října 2019 uskutečnila celostátní konference s názvem Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III, kterou uspořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Konference byla určena široké pedagogické veřejnosti a sešli se na ní kromě pedagogů také zástupci NIDV, MŠMT,...

Dny globálního rozvojového vzdělávání

V Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, Učitele národů, zakladatele moderní pedagogiky, se od 17. do 19. října 2019 uskuteční dny vzdělávání, poznávání a rozvoje s názvem Dny globálního rozvojového vzdělávání. Globální rozvojové vzdělávání (dále jen GRV) je celoživotním vzdělávacím procesem a rozvíjí nové přístupy ve vzdělávání pro budoucnost.

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III

V zasedacím sále C 081 MŠMT (Karmelitská 529/7, Praha 1) se dne 10. října 2019 v době od 9.00 do 16.00 hodin uskuteční v pořadí již třetí setkání k problematice dětí/žáků cizinců. Pozornost bude věnována teoretickým východiskům společného vzdělávání a příslušné legislativě, dále se podrobněji dotkneme oblasti dotačního systému a rozvojových projektů a programů.

Jubileum: 45. výročí soutěže pro nadané češtináře

Dne 30. 9. 2019 se v prostorách centrálního pracoviště NIDV konalo při příležitosti 45. výročí zrodu Olympiády v českém jazyce (OČJ) neformální slavnostní setkání zakladatelů, stávajících i bývalých členů ústřední komise, jazykových expertů a vítězů minulých ročníků této soutěže. Setkání zahájila ředitelka NIDV Helena Plitzová, která připomněla, že při založení OČ...

Třetí pracovní setkání národních skupin garantů péče o nadání

Dne 24. 9. 2019 se v prostorách PedF Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, uskutečnilo již Třetí pracovní setkání národních skupin garantů péče o nadání (dále NSG). Kromě psychologů a speciálních pedagogů (NÚV), pedagogů metodiků (NÚV), krajských koordinátorů podpory nadání (NIDV – krajské sítě podpory nadání) a pracovníků dalšího vzdělávání pedagogů ...

Možnosti školy při předcházení domácímu násilí

Dne 26. 9. 2019 se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnila celostátní konference Primární prevence rizikového chování a problematika šikany – prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Konferenci zahájila ředitelka NIDV Helena Plitzová, která uvedla: „Primární prevence rizikového chování a problematika šikany ve školství má v r...