Všechny aktuality

Setkání Poradního sboru pro předškolní vzdělávání

V budově NIDV v Jihlavě se uskuteční dvoudenní výjezdní zasedání Poradního sboru pro předškolní vzdělávání. Jednání bude zahájeno 15. 11. 2018 v 10 hodin.

Předmětem jednání bude diskuze nad metodikou k reformě financování regionálního školství pro předškolní vzdělávání, seznámení s vyhlášením rozvojového programu „Finanční překrývání ...

Trendy využití digitálních technologií ve školách

V Kongresovém hotelu Jezerka v Seči proběhl ve dnech 12. –13. 11. již 7. ročník mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách, kterou uspořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).  Konference byla zaměřena na inovativní metody a formy práce ...

Jak efektivně využívat volný čas dětí a mládeže

V letošním roce se Národní institut pro další vzdělávání nově zapojil a podpořil vzdělávání pracovníků zájmového a neformálního vzdělávání na velké mezinárodní akci konané 16. - 18. 11. 2018 v Hlinsku s názvem Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ). 

CVVZ je každoroční tradiční setkání ...

Mířit k vnitřní dokonalosti

Dne 8. listopadu 2018 se od 9 hodin v budově krajského pracoviště NIDV v Brně, Křížová 22 uskuteční konference Etická výchova jako součást školy. Albert Schweitzer definoval etiku jako činnost směřující k vnitřní dokonalosti lidské osobnosti. Dnes se etická výchova jako ...

Učitelé cizích jazyků se sejdou ve Zlíně

Ve dnech 7.–8. 11. 2018 pořádá NIDV již podevatenácté Motivační setkání vyučujících cizích jazyků, které bude probíhat na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Učitelům mateřských, základních a středních škol i pedagogům volného času či vedoucím vzdělávacích kroužků nabídne ...

Výběrová řízení na členy národních kabinetů a Stálé konfe...

V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje NIDV výběrová řízení na pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a pro členy nově vznikající Stálé ...

DOMINO: Setkání s partnery a sponzory soutěže

Otevření 8. ročníku Soutěžní přehlídky DOMINO provázelo první setkání s organizacemi, které s Národním institutem pro další vzdělávání spolupracují na realizaci soutěže. Bylo nám velkou ctí přivítat a setkat se jak s partnery, kteří se již dlouhodobě podílí na zatraktivnění Soutěžní přehlídky svými ...

ONLINE SETKÁNÍ: Genderově podmíněné násilí

V pátek 9. 11. 2018 od 20.00 hodin se uskuteční první webinář pro učitele na téma genderově podmíněné násilí.

Víte, jak mluvit s žáky a studenty o násilí, jaké aktivity v hodinách využít a s kým je možno v případě potřeby spolupracovat? ...

Jak postupuje zavádění digitálních technologií ve školách?

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) pořádá ve dnech 12.–13. 11. 2018 v Kongresovém hotelu Jezerka v Seči již 7. ročník mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách. Je zaměřena na inovativní metody a formy práce se zapojením digitálních technologií ...

Načíst další