Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Winstona Churchilla 1348/6,

400 01 Ústí nad Labem

Telefon: 475 211 255

Fax: 475 209 092

E-mail: usti@nidv.cz

Programová nabídka ZDE

Krajské pracoviště  Ústí nad Labem

Kontakty krajské pracoviště NIDV Ústí nad Labem

Mgr. Jiří Strašík
Vedoucí pracoviště,
metodik pro vzdělávání
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 775 571 606
Telefon: 475 211 225
E-mail: strasik@nidv.cz
Bc. Bohdana Flanderková
Metodik pro vzdělávání
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 731 503 733
Telefon: 475 205 417
E-mail: flanderkova@nidv.cz
Bc. Tereza Košťálová
Asistentka
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 773 916 879
Telefon: 475 211 055
E-mail: kostalova.t@nidv.cz
Ing. Tomáš Mikulenka
IT správce krajského pracoviště
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
E-mail: mikulenka@nidv.cz
Petr Soukal
Regionální garant RP-CISKOM
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 475 207 081
Telefon: 775 755 024
E-mail: soukal@nidv.cz
Mgr. Zdeňka Strašíková
Metodik pro vzdělávání
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 731 503 757
Telefon: 475 207 099
E-mail: strasikova@nidv.cz
Mgr. Radek Voženílek
Koordinátor podpory nadání
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 775 894 924
E-mail: vozenilek.radek@nidv.cz
Ing. Karel Filas
Krajský ICT metodik SYPO
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 777360104
Telefon: 477756144
E-mail: filas@nidv.cz
Miloš Jíra
Asistent
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
E-mail: jira@nidv.cz

Projektové týmy

Ing. Jana Davidová
Konzultant MAP II, projekt SRP
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 776 314 097
E-mail: davidova@nidv.cz
Mgr. Irena Koťátková
Odborný poradce center podpory, konzultant rozvoje školy v rámci projektu SRP
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 774 246 412
Telefon: 475 209 092
E-mail: kotatkova@nidv.cz
Mgr. Vladimír Vaněk
Krajský metodik projektu APIV
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 724 351 530
Telefon: 475 207 067
E-mail: vanek@nidv.cz
Ing. Dana Veselá
Odborný konzultant projektu APIV, odborný pracovník projektu FNV – CKP Ústí nad Labem
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 778 880 452, 775 855 481
Telefon: 475 207 067
E-mail: vesela@nidv.cz
Bc. Lucie Melechovská
Krajský koordinátor projektu SYPO
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 778 460 674
E-mail: melechovska@nidv.cz
Mgr. Lenka Burganová
Odborný krajský metodik SYPO
Winstona Churchilla 1348/6,
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 770 171 676
Telefon: 475 209 092
E-mail: burganova@nidv.cz