Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,

530 02 Pardubice

Telefon: 466 046 111

Fax: 466 046 142

E-mail: pardubice@nidv.cz

Krajské pracoviště  Pardubice

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Pardubice

Ing. Radka Heřmánková
Vedoucí pracoviště
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 770 171 677
Telefon: 466 046 157
E-mail: radka.hermankova@npi.cz
Libuše Minarčíková
Metodik pro vzdělávání,
Asistentka,
Koordinátor Centra podpory
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 571 616
Telefon: 466 046 140
E-mail: libuse.minarcikova@npi.cz
Jan Procházka
Asistent
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
E-mail: jan.prochazka@npi.cz
Mgr. Marie Effenberková
Metodik pro vzdělávání,
regionální garant aktivity CISKOM
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 571 618
Telefon: 466 046 145
E-mail: marie.effenberkova@npi.cz
Ing. Jiří Krajíček
IT správce krajského pracoviště
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 776 117 127
E-mail: jiri.krajicek@npi.cz
Ing. Veronika Bártová
Metodik pro vzdělávání
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 774 626 312
Telefon: 466 046 150
E-mail: veronika.bartova@npi.cz
Ing. Bc. Jiří Effenberk
Krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
E-mail: jiri.effenberk@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Daniel Janata
Konzultant implementace Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – APIV B
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
E-mail: daniel.janata@npi.cz

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Ing. Elena Pešková
Odborný garant KAP v Pardubickém kraji
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 724 652 040
E-mail: elena.peskova@npi.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Mgr. Petr Petrás, Ph.D.
Odborný poradce center podpory v projektu SRP, Konzultant MAP II
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 770 106 776
Telefon: 466 046 111
E-mail: petr.petras2@npi.cz
Mgr. Simona Petrásová, Ph.D.
Metodik pro vzdělávání,
Garant Kvalifikačního studia pro ředitele škol,
Garant Studia pedagogiky a),
Odborný poradce Centra podpory v projektu SRP,
Konzultant MAP II
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 571 625
Telefon: 466 046 138
E-mail: simona.petrasova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Ing. Zdeněk Cach
Krajský ICT metodik SYPO
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
E-mail: zdenek.cach@npi.cz
Mgr. Jan Coufal
Krajský ICT metodik SYPO
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
E-mail: jan.coufal@npi.cz
PhDr. Ing. Milan Bareš
Vedoucí Centra podpory
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 571 600
Telefon: 466 046 157
E-mail: milan.bares@npi.cz
Mgr. Jana Kuchyňková
Odborný krajský metodik projektu SYPO
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 393 966
Telefon: 466 046 146
E-mail: jana.kuchynkova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Ing. Erika Krátká
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 778 474 518
E-mail: erika.kratka@npi.cz
Alena Šírová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
E-mail: alena.sirova@npi.cz