Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,

530 02 Pardubice

Telefon: 466 046 111

Fax: 466 046 142

E-mail: pardubice@nidv.cz

Programová nabídka ZDE

Krajské pracoviště  Pardubice

Kontakty krajské pracoviště NIDV Pardubice

PhDr. Ing. Milan Bareš
Vedoucí pracoviště,
vedoucí Centra podpory
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 571 600
Telefon: 466 046 157
E-mail: bares@nidv.cz
Mgr. Marie Effenberková
Regionální garant aktivity CISKOM,
Metodik pro vzdělávání
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 571 618
Telefon: 466 046 145
E-mail: effenberkova@nidv.cz
Ing. Jiří Krajíček
IT správce krajského pracoviště
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 776 117 127
E-mail: krajicek@nidv.cz
Libuše Minarčíková
Metodik pro vzdělávání,
Asistentka,
Koordinátor Centra podpory
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 571 616
Telefon: 466 046 140
E-mail: minarcikova@nidv.cz
Mgr. Petr Petrás, Ph.D.
Odborný poradce center podpory v projektu SRP
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 770 106 776
Telefon: 466 046 111
E-mail: petras@nidv.cz
Mgr. Simona Petrásová, Ph.D.
Metodik pro vzdělávání,
Garant Kvalifikačního studia pro ředitele škol,
Garant Studia pedagogiky a),
Odborný poradce Centra podpory v projektu SRP,
Konzultant MAP II
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 571 625
Telefon: 466 046 138
E-mail: petrasova@nidv.cz
Mgr. Alexander Prokop
Koordinátor podpory nadání
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 774 143 458
E-mail: prokop@nidv.cz
Ing. Veronika Špičáková
Metodik pro vzdělávání
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 774 626 312
Telefon: 466 046 150
E-mail: spicakova@nidv.cz
Ing. Bc. Jiří Effenberk
Krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
E-mail: effenberk@nidv.cz

Projektové týmy

Mgr. Jana Kuchyňková
Týmová manažerka projektu SYPO – KA Spolupráce,
Krajský metodik, Podpora společného vzdělávání
v pedagogické praxi – APIV B
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 775 393 966
Telefon: 466 046 146
E-mail: kuchynkova@nidv.cz
Ing. Zdeněk Cach
Krajský ICT metodik SYPO
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
E-mail: cach@nidv.cz
Ing. Radka Heřmánková
Odborný krajský metodik SYPO
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 770 171 677
Telefon: 466 046 114
E-mail: hermankova@nidv.cz
Mgr. Daniel Janata
Konzultant implementace Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – APIV B
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
E-mail: janata@nidv.cz
Bc. Kateřina Švadlenková, DiS.
Krajský koordinátor projektu SYPO
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27,
530 02 Pardubice
Mobil: 778 460 818
E-mail: svadlenkova@nidv.cz