Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Wellnerova 25,

779 00 Olomouc

Telefon: 775 571 603

Fax:

E-mail: olomouc@nidv.cz

Programová nabídka ZDE

Krajské pracoviště  Olomouc

Kontakty krajské pracoviště NIDV Olomouc

Mgr. Dušan Vitoul
Vedoucí pracoviště,
metodik pro vzdělávání,
hlavní garant KS,
vedoucí Centra podpory v projektu SRP
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Telefon: 775 571 603
E-mail: vitoul@nidv.cz
Mgr. Jakub Marinov
Metodik pro vzdělávání,
regionální garant aktivity CISKOM,
krajský koordinátor aktivity Děti/žáci-cizinci,
odborný poradce Centra podpory v projektu SRP
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 778 528 452
Telefon: 778 528 452
E-mail: marinov@nidv.cz
PhDr. Milena Pítrová
Metodik pro vzdělávání,
regionální garant aktivity CISKOM
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 731 503 726
E-mail: pitrova@nidv.cz
Mgr. Pavel Rušar
Koordinátor podpory nadání
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
E-mail: rusar@nidv.cz
Dagmar Sobotková
Asistentka,
metodik pro vzdělávání,
koordinátor Centra podpory v projektu SRP
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 731 503 728
Telefon: 731 503 728
E-mail: sobotkova@nidv.cz
Mgr. Radan Vitoul
IT správce krajského pracoviště
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 724 080 260
E-mail: radanv@seznam.cz

Projektové týmy

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.
Konzultant implemetace APIV
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 778 880 449
E-mail: cakirpaloglu@nidv.cz
Mgr. Zonna Bařinková
Krajský metodik projektu APIV
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 770 120 826
E-mail: barinkova@nidv.cz
Mgr. Miroslav Dvořák
Krajský ICT metodik SYPO
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
E-mail: dvorak@nidv.cz
Ing. Jan Pospíšil
Konzultant MAP II v projektu SRP
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 606 738 423
E-mail: pospisil@nidv.cz
Ing. Eva Střelecká
Odborný krajský metodik SYPO
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 770 199 038
E-mail: strelecka@nidv.cz
Mgr., Bc. Anna Bláhová
Krajský koordinátor projektu SYPO
Wellnerova 25,
779 00 Olomouc
Mobil: 723131722
E-mail: blahova@nidv.cz