Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Masarykova 28,

460 01 Liberec

Telefon: 482 360 511

Fax: 482 710 352

E-mail: liberec@nidv.cz

Programová nabídka ZDE

Krajské pracoviště  Liberec

Kontakty krajské pracoviště NIDV Liberec

Ing. Jana Otavová
Vedoucí pracoviště, vedoucí Centra podpory
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 775 571 607
Telefon: 482 360 512
E-mail: otavova@nidv.cz
Mgr. Marie Beranová
Metodik pro vzdělávání
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 770172198
Telefon: 482 360 511
E-mail: beranova@nidv.cz
Mgr. Petra Karbanová
Metodik pro vzdělávání,
krajský metodik projektu APIV
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 775 571 651
Telefon: 482 360 511
E-mail: karbanova@nidv.cz
Mgr. Hana Lipenská
Metodik pro vzdělávání,
regionální garant CISKOM,
krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci, asistentka
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 777 496 056
Telefon: 482 360 511
E-mail: lipenska@nidv.cz
PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 770 130 512
Telefon: 770 130 512
E-mail: seflova@nidv.cz

Projektové týmy

Mgr. Šimonová Monika
Týmový manažer projektu SYPO - KA 05 Kvalita
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 778 460 934
E-mail: simonova@nidv.cz
MgA. Ivana Honsnejmanová
Konzultant rozvoje školy projektu SRP
Masarykova 28,
460 01 Liberec
E-mail: ivana.honsnejmanova@tul.cz
Mgr. Regina Jonášová
Konzultant implemetace APIV
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 605 824 656
E-mail: jonasova@nidv.cz
Martin Kačena, DiS.
IT pracovník v projektu SYPO
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: +420 775571650
Telefon: 482 360 517
E-mail: kacena@nidv.cz
Mgr. Monika Kadlecová
Odborný poradce Centra podpory II projektu SRP
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 770 152 598
Telefon: 482 360 516
E-mail: kadlecova@nidv.cz
Mgr. Jan Kolář
Konzultant rozvoje školy projektu SRP
Masarykova 28,
460 01 Liberec
E-mail: kolar@zssumava.cz
Mgr. Lucie Musilová
Asistentka, krajský koordinátor projektu SYPO
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 778 460 704
Telefon: 482 360 510
E-mail: musilova.l@nidv.cz
RNDr. Pavel Pešat, Ph.D.
Krajský ICT metodik SYPO
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 723 639 133
E-mail: pesat@nidv.cz
Mgr. Bedřiška Rychtaříková
Konzultant rozvoje školy projektu SRP
Masarykova 28,
460 01 Liberec
E-mail: rychtarikova@zsstraz.org
Mgr. Petr Sádek
Konzultant MAP II v rámci projektu SRP
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 777 050 625
E-mail: petrsadek26@gmail.com
Ing. Mgr. Věra Štěpánová
Marketingový specialista projektu SYPO
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 770 141 878
E-mail: stepanova@nidv.cz
Mgr. Jaroslav Vyskočil
Odborný krajský metodik SYPO
Masarykova 28,
460 01 Liberec
Mobil: 770 171 665
Telefon: 770 171 665
E-mail: vyskocil.j@nidv.cz