Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Luční 460,

500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 514 803

Fax:

E-mail: hradec@nidv.cz

Krajské pracoviště  Hradec Králové

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Hradec Králové

Mgr. Jana Berkovcová
Vedoucí krajského pracoviště
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 775 571 644
Telefon: 495 514 803
E-mail: jana.berkovcova@npi.cz
Bc. Andrea Černá
Metodik pro vzdělávání, regionální garant aktivity CISKOM, asistentka DVPP
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 775 349 656
Telefon: 495 514 803
E-mail: andrea.cerna@npi.cz
Jana Řičařová
Asistentka DVPP, metodik pro vzdělávání
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 775 883 246
Telefon: 495 514 803
E-mail: jana.ricarova@npi.cz
Mgr. Hana Černá
Metodik pro vzdělávání,
krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 775 576 312
Telefon: 495 514 803
E-mail: hana.cerna@npi.cz
Mgr. Markéta Palečková
Metodik vzdělávání,
Koordinátor podpory nadání,
Regionální garant CISKOM
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 778 546 754
Telefon: 495 514 803
E-mail: marketa.paleckova@npi.cz
Kateřina Venclová
Koordinátorka krajské sítě podpory nadání
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
E-mail: katerina.venclova@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Krajský metodik projektu APIV B
- Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 770 120 816
Telefon: 495 514 803
E-mail: petra.bendova@npi.cz
Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
Konzultant implementace APIV B
- Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 778 880 444
E-mail: jitka.vitova@npi.cz

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Ing. Mgr. Miloš Rojka
Odborný garant KAP v Královéhradeckém kraji
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 608 850 290
E-mail: milos.rojka@npi.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Ing. Petra Černá
Odborný poradce Centra podpory projektu SRP, krajský koordinátor projektu SYPO
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 605 819 496
Telefon: 495 514 803
E-mail: petra.cerna@npi.cz
Doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Odborný poradce Centra podpory projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích)
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 777 318 215
Telefon: 495 514 803
E-mail: martina.manenova@npi.cz
Bc. Jiří Černý
Krajský koordinátor SRP
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
E-mail: jiri.cerny@npi.cz
Petr Kulíšek
Konzultant MAP II
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 739 257 170
Telefon: 495 514 803
E-mail: petr.kulisek@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Dagmar El-Hmoudová, Ph.D.
Odborný krajský metodik SYPO
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 770 139 682
E-mail: dagmar.el-hmoudova@npi.cz
David Kalivoda
Krajský ICT metodik SYPO, Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 777 233 023
E-mail: david.kalivoda@npi.cz
Mgr. Pavel Fejfar
Metodik specialista v projektu SYPO, KA Podpora
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 770 190 616
E-mail: pavel.fejfar@npi.cz
PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Projekt SYPO, metodik - specialista
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 770 171 673
E-mail: karel.myska@npi.cz
Ing. Andrea Kotoučková
Krajský koordinátor projektu SYPO
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 778 460 917
E-mail: andrea.kotouckova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Bc. Tereza Tichá
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Luční 460,
500 03 Hradec Králové
Mobil: 778 479 921
E-mail: tereza.ticha@npi.cz