Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Hlinsko 49,

370 01 České Budějovice

Telefon: 387 699 011

Fax: 387 699 027

E-mail: cbudejovice@nidv.cz

Krajské pracoviště  České Budějovice

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR České Budějovice

Mgr. Edita Nevoralová
Pověřený vedoucí krajského pracoviště
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 774 805 276
E-mail: edita.nevoralova@npi.cz
Mgr. Eva Kopúnová
Metodik pro vzdělávání
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 775 571 636
Telefon: 387 699 019
E-mail: eva.kopunova@npi.cz
Mgr. Dana Gálová
Metodik pro vzdělávání
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 770 171 671
Telefon: 387 699 023
E-mail: dana.galova@npi.cz
Mgr. Jana Brožová
Expert specialista v projektu SYPO
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
E-mail: jana.brozova@npi.cz
Ing. Ivana Longinová, DiS.
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 777 745 924
E-mail: ivana.longinova@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Lucie Václavovská
Metodik pro vzdělávání,
Konzultant implementace projektu APIV B
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 775 571 637
Telefon: 387 699 017
E-mail: lucie.vaclavovska@npi.cz

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Ing. Agáta Kočí
Odborný garant KAP v Jihočeském kraji
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 774 743 517
E-mail: agata.koci@npi.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Ing. Ivana Kozáková
Krajský koordinátor Centra podpory projektu SRP,
Konzultant MAP II Centra podpory projektu SRP
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 773 790 775
Telefon: 387 699 016
E-mail: ivana.kozakova@npi.cz
Mgr. Bc. Miloslav Poes
Vedoucí centra podpory projektu SRP
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 775 571 613
Telefon: 387 699 010
E-mail: miloslav.poes@npi.cz
Bc. Gabriela Švehlová
Odborný poradce Centra podpory projektu SRP
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 770 106 785
Telefon: 387 699 022
E-mail: gabriela.svehlova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Monika Brodská
Týmová manažerka projektu SYPO - KA 08 Začínající učitel
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 778 528 453
Telefon: 387 699 026
E-mail: monika.brodska@npi.cz
Ing. Bc. Michaela Urbancová
Odborný krajský metodik projektu SYPO
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 773 798 978
E-mail: michaela.urbancova@npi.cz
Mgr. Filip Jelínek
Krajský ICT metodik SYPO
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
E-mail: filip.jelinek@npi.cz
Mgr. Hana Císařová
Metodik specialista v rámci aktivity ZU v projektu SYPO
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 773 907 004
Telefon: 387 699 023
E-mail: hana.cisarova@npi.cz
Bc. Eva Vintrová
Metodik pro vzdělávání,
Koordinátorka podpory nadání,
Krajský koordinátor projektu SYPO
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 770 146 257
Telefon: 387 699 029
E-mail: eva.vintrova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Mgr. Markéta Drdová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 777 199 665
E-mail: marketa.drdova@npi.cz
Adéla Drdová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
E-mail: adela.drdova@npi.cz