Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Křížová 22,

603 00 Brno

Telefon: 543 541 274

Fax: 543 272 272

E-mail: brno@nidv.cz

Programová nabídka ZDE

Krajské pracoviště  Brno

Kontakty krajské pracoviště NIDV Brno

Mgr. Kateřina Trnková, Ph. D.
Vedoucí krajského pracoviště,
Týmová manažerka projektu SYPO - KA 02 Evaluace,
Metodik pro vzdělávání - VO management
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 778 774 930, 775 375 176
Telefon: 543 541 259
E-mail: trnkova@nidv.cz
PaedDr. Jarmila Blažková
Metodik pro vzdělávání
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 777 520 863
Telefon: 543 541 209
E-mail: blazkova@nidv.cz
PhDr. Olga Chalupová
Metodik pro další vzdělávání,
Konzultant MAP II v rámci projektu SRP
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 773 595 813
Telefon: 543 541 248
E-mail: chalupova@nidv.cz
Mgr. Šárka Dostalová
Metodik pro vzdělávání
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 775 571 604
Telefon: 543 541 247
E-mail: dostalovas@nidv.cz
Mgr. Lada Drimlová
Metodik pro vzdělávání MŠ,
Krajský koordinátor Centra podpory SRP
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 773 593 861
Telefon: 543 541 268
E-mail: drimlova@nidv.cz
Mgr. Jitka Manová
Metodik pro vzdělávání
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 775 571 631
Telefon: 543 541 248
E-mail: manova@nidv.cz
Mgr. Radka Pazderková
Asistentka,
Metodik pro vzdělávání
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 770 137 188
E-mail: pazderkova@nidv.cz
Mgr. Hana Saitzová
Metodik pro vzdělávání,
Konzultant implementace APIV B
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 731 503 732
Telefon: 543 541 201
E-mail: saitzova@nidv.cz

Projektové týmy

Mgr. Jana Kopřivová
Krajský koordinátor Centra podpory SRP, krajský koordinátor projektu SYPO
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 778 460 628
Telefon: 543 541 268
E-mail: koprivova@nidv.cz
Mgr. Marie Plevová
Odborný poradce Centra podpory SRP
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 770 172 413
Telefon: 543 541 209
E-mail: plevova@nidv.cz
Mgr. Alica Rétiová
Výzkumná pracovnice, projekt SYPO
Křížová 22,
603 00 Brno
E-mail: retiova@nidv.cz
Mgr. Eva Šímová
Krajský metodik projektu APIV
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 778 881 417
Telefon: 543 541 261
E-mail: simova.e@nidv.cz
Ing. Irena Vajen
Odborný krajský metodik a krajský ICT metodik SYPO
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 731 770 904
E-mail: vajen@nidv.cz
Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Odborný pracovník projektu FNV – CKP Brno,
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Křížová 22,
603 00 Brno
Mobil: 770 181 771
Telefon: 543 541 270
E-mail: vesela.d@nidv.cz
Leona Patloková
Krajský ICT metodik SYPO
Křížová 22,
603 00 Brno
E-mail: patlokova@nidv.cz
Mgr. Veronika Trnkócy
Krajský koordinátor Centra podpory SRP
Křížová 22,
603 00 Brno
E-mail: trnkocy@nidv.cz
Eva Čechová
Krajský ICT metodik SYPO
Křížová 22,
603 00 Brno
E-mail: cechova@nidv.cz