Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Senovážné náměstí 25,

110 00 Praha 1

Telefon: 222 122 112

Fax: 224 228 334

E-mail: sekretariat@nidv.cz

Kontakty centrálního  pracoviště

Kontakty centrálního pracoviště NPI ČR

Vedení NPI ČR

Mgr. Ivo Jupa
Ředitel
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 602 760 801
E-mail: ivo.jupa@npi.cz
Mgr. Alena Štěrbová
Náměstkyně ředitele
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 732 134 568
E-mail: alena.sterbova@npi.cz
Mgr. Matěj Bulant, Ph.D.
Ředitel odboru kariérového poradenství, dalšího vzdělávání a kurikula odborného vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 334 086
E-mail: matej.bulant@npi.cz
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Ředitel odboru kurikula všeobecného vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 731 402 117
E-mail: jaroslav.fidrmuc@npi.cz
Ing. Jiří Janeček
Ředitel odboru ekonomického a provozního
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724652222
E-mail: jiri.janecek@npi.cz

Kancelář ředitelky

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová
Koordinátor krajských center podpory
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 615
E-mail: helena.plitzova@npi.cz
Bc. Pavlína Baudyšová
Asistentka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 142 766
E-mail: pavlina.baudysova@npi.cz
Viktorie Makariusová
Asistentka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 768 515
E-mail: viktorie.makariusova@npi.cz
Ak. arch. Jan Velický
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: jan.velicky@npi.cz
Bohumil Dvořák
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 720 258 478
E-mail: bohumil.dvorak@npi.cz
RNDr. Josef Novák, CSc.
Interní auditor
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 603 436 406
E-mail: josef.novak@npi.cz
Miloslava Votrubová
Archivářka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 771 132 218
E-mail: miloslava.votrubova@npi.cz
Klára Bezděková
Tajemnice ředitele
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 723517604
E-mail: klara.bezdekova@npi.cz
Jan Štěpánek
Oddělení PR
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 725 908 524
E-mail: jan.stepanek@npi.cz

Oddělení analýz a mezinárodní spolupráce

Mgr. Hana Novotná
Vedoucí oddělení analýz a mezinárodní spolupráce
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: hana.novotna@npi.cz
Mgr. Gabriela Doležalová
Analytik projektu P-KAP, Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: gabriela.dolezalova@npi.cz
Ing. Mgr. Pavla Paterová
Analytik projektu P-KAP, Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: pavla.paterova@npi.cz
Ing. Jana Trhlíková
Analytik projektu P-KAP, Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 723 066 457
E-mail: jana.trhlikova@npi.cz
Ing. Jiří Vojtěch
Odborný pracovník
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 652 256
E-mail: jiri.vojtech@npi.cz
Mgr. Kristýna Zahradníčková
Analytik projektu P-KAP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: kristyna.zahradnickova@npi.cz
Bc. Tereza Kuzmová
Analytik – KMEN/P-KAP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: tereza.kuzmova@npi.cz

Projektová kancelář

Mgr. Tereza Halouzková, MBA
Vedoucí projektové kanceláře
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774999335
E-mail: tereza.halouzkova@npi.cz
Bc. Lenka Proksová, DiS.
Referent projektové kanceláře
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 731 187 339
E-mail: lenka.proksova@npi.cz
Ing. Daniela Zachystalová
Referent projektové kanceláře
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 258 977
E-mail: daniela.zachystalova@npi.cz
Bc. Jolana Čuprová
Administrativní a spisový pracovník
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 545 626
E-mail: jolana.cuprova@npi.cz

Odbor systémové podpory pedagogických pracovníků škol a školských zařízení:

Oddělení metodické podpory a DVPP

Mgr. Jana Chmátalová
Vedoucí oddělení metodické podpory a DVPP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 771 127 654
E-mail: jana.chmatalova@npi.cz
Bc. Monika Doubková
Ústřední metodička pro zájmové a neformální vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 134 259
E-mail: monika.doubkova@npi.cz
Mgr. Tatiana Feketeová
Ústřední metodička DVPP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 357 558
E-mail: tatiana.feketeova@npi.cz
Mgr. Jaroslav Ondráček
Ústřední metodik pro zájmové a neformální vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 759 092
E-mail: jaroslav.ondracek@npi.cz
Mgr. Nikola Slánská
Ústřední metodička pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 881 920
E-mail: nikola.slanska@npi.cz
PhDr. Michaela Tužilová
Ústřední metodička pro vzdělávání, konzultantka implementace APIV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 967
E-mail: michaela.tuzilova@npi.cz
RNDr. Karel Kolář, Ph.D.
Ústřední metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 763 629
E-mail: karel.kolar@npi.cz
Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová
Ústřední metodička pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 179 604
E-mail: alzbeta.kubcova@npi.cz
Mgr. Halka Smolová Závorová
Ústřední metodička pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 124 750
E-mail: halka.smolova@npi.cz
Mgr., Bc. Lucie Bačíková
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 526 847
E-mail: lucie.bacikova@npi.cz
Mgr. Alena Faberová
Metodik pro vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 755 037
E-mail: alena.faberova@npi.cz

Oddělení mládeže a podpory nadání

PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Vedoucí oddělení mládeže a podpory nadání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 885 345
E-mail: renee.grenarova@npi.cz
Mgr. Štěpán Peterka
Talnet
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 722 967 630
E-mail: stepan.peterka@npi.cz
Bc. et Bc. Zdeněk Smrčka
Vedoucí digitální a technologické laboratoře DATEL,
Správce a administrátor aplikací Talentcentra
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 790 784
E-mail: zdenek.smrcka@npi.cz
Ing. Jana Ševcová
Metodik specialista pro podporu nadání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 603 860 963
E-mail: jana.sevcova@npi.cz
Mgr. Barbora Šteflová
Metodik specialista pro podporu nadání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 878 691
E-mail: barbora.steflova@npi.cz
Mgr., Ing. Vojtěch Tutr
Specialista pro systémovou podporu nadání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 526 649
E-mail: vojtech.tutr@npi.cz
RNDr. Stanislav Zelenda
Specialista pro systémovou podporu talentovaných
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 722 910 452
E-mail: stanislav.zelenda@npi.cz

Odbor ekonomický a provozní:

Oddělení finančního účetnictví

Lada Havelková
Vedoucí oddělení finančního účetnictví
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: +420770102080
E-mail: lada.havelkova@npi.cz
Danuše Bubeníková
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: +420 775 030 936
E-mail: danuse.bubenikova@npi.cz
Milena Ďuranová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: +420 775 723 598
E-mail: milena.duranova@npi.cz
Pavlína Ernstová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 116 987
E-mail: pavlina.ernstova@npi.cz
Petra Marková
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: petra.markova@npi.cz
Dagmar Tymešová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: +420 775 394 017
E-mail: dagmar.tymesova@npi.cz
Alena Zajíčková
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: alena.zajickova@npi.cz
Martina Mocová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: martina.mocova@npi.cz
Rita Petrová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: rita.petrova@npi.cz
Klára Sekyrová
Pokladní, fakturantka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: klara.sekyrova@npi.cz
Markéta Stojanová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: marketa.stojanova@npi.cz
Alena Vítková
Finanční účetní A + B projektu PPUČ
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: +420 606 916 020
E-mail: alena.vitkova@npi.cz
Marie Košťálová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 315 040
E-mail: marie.kostalova@npi.cz
Gabriela Blažková
Hlavní účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 832 483
E-mail: gabriela.blazkova@npi.cz
Hana Procházková
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 605 305 878
E-mail: hana.prochazkova@npi.cz
Petra Hísková
Práce a mzdy A projektu P-KAP, Finanční účetní projektu APIV A, Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: +420 733 775 583
E-mail: petra.hiskova@npi.cz
Karolína Vlášková
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: karolina.vlaskova@npi.cz
Magdalena Böhmová
Účetní
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 602689002
E-mail: magdalena.bohmova@npi.cz
Michaela Kainrathová
Správce rozpočtu
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 602 294 516
E-mail: michaela.kainrathova@npi.cz

Oddělení mzdového účetnictví a personálních agend

Bc. Soňa Planerová
Personalistka kmen, projekt FNV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 875 301
E-mail: sona.planerova@npi.cz
Libuše Emingerová
Mzdová účetní kmen, mzdová účetní projektu SRP, UpSkilling
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 183 174
E-mail: libuse.emingerova@npi.cz
Jitka Flajšerová
Personalista projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: jitka.flajserova@npi.cz
PhDr. Šárka Rysová
Personalista projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 172 676
E-mail: sarka.rysova@npi.cz
Markéta Žilinová
Mzdová účetní kmen, mzdová účetní projektu APIV – B,
MiZK
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 723 391
E-mail: marketa.zilinova@npi.cz
Ivana Biskupová
Mzdová účetní kmen
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 728 966 881
E-mail: ivana.biskupova@npi.cz
Bc. Dalibor Dráb
Personalista projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 725 716 001
E-mail: dalibor.drab@npi.cz
Bc. Soňa Kohoutová
Personalistka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 723 525
E-mail: sona.kohoutova@npi.cz
Ing. Jana Peroutková
Personalistka
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 724 652 270
E-mail: jana.peroutkova@npi.cz

Oddělení ICT

Mgr. Radek Maca
Vedoucí oddělení ICT
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: +420 774696160
E-mail: radek.maca@npi.cz
Ing. Ivo Hodný
IT podpora projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 603 243 583
E-mail: ivo.hodny@npi.cz
Mgr. Ján Ičo, Ph.D.
Koordinátor administrativně technické podpory
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 611 083
E-mail: jan.ico@npi.cz
Ing. Ondřej Mandík
Koordinátor administrativně technické podpory
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 731 469 516
E-mail: ondrej.mandik@npi.cz
Ing. Jiří Müller
Informatik
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: +420 774315026
E-mail: jiri.muller@npi.cz
Mgr. Ludvík Starosta
Koordinátor administrativně technické podpory dotačních programů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: +420 774 621 107
E-mail: ludvik.starosta@npi.cz
Martin Lakomý
Správce KC a zasedací místnosti, referent majetkové správy
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 723 100 487
E-mail: martin.lakomy@npi.cz
Pavel Krauz
ICT technik projektu P-KAP, IT správce
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 603736734
E-mail: pavel.krauz@npi.cz
Jaroslav Šťastný
Grafik, redaktor, pracovník edičního střediska
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: jaroslav.stastny@npi.cz
Tomáš Dvořák
Informatik
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: +420 778 542 110
E-mail: tomas.dvorak@npi.cz

Oddělení správy, provozu a služeb

Jan Burget
Vedoucí oddělení správy, provozu a služeb
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 780 771
E-mail: jan.burget@npi.cz
Ivan Vocilka
Pracovník údržby a autoprovozu
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 135 356
E-mail: ivan.vocilka@npi.cz
Ing. Jaroslav Filip
Referent majetkové správy
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 134 511
E-mail: jaroslav.filip@npi.cz
Pavla Malíková
Finanční účetní B projektu P-KAP, Hospodářská správa
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: +420 606 891 892
E-mail: pavla.malikova@npi.cz
Radmila Levá
Recepční
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 877 894
E-mail: radmila.leva@npi.cz
Karel Bernard
Oddělení správy, provozu a služeb
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 459 989
E-mail: karel.bernard@npi.cz
Kateřina Mikulcová
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: katerina.mikulcova@npi.cz

Oddělení veřejných zakázek a smluvních vztahů

Ing. Jarmila Halouzková
Vedoucí oddělení veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: +420 602 684 782
E-mail: jarmila.halouzkova@npi.cz
Jaroslava Slavatová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 884 376
E-mail: jaroslava.slavatova@npi.cz
Marta Horová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 116 986
E-mail: marta.horova@npi.cz
Ing. Petra Hrabětová
Zástupce ředitele odboru ekonomického a provozního
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 604 170 734
E-mail: petra.hrabetova@npi.cz
Petra Kratochvílová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: petra.kratochvilova@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Tomáš Machalík, Ph.D.
Projektový manažer projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 733 125 963
E-mail: tomas.machalik@npi.cz
Mgr. Vladislav Günter
Zástupce projektového manažera projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 431 735
E-mail: vladislav.gunter@npi.cz
Štěpánka Cifrainová
Asistentka projektového manažera projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 454 397
E-mail: stepanka.cifrainova@npi.cz
Mgr. Zdeněk Krásný
Týmový manažer projektu APIV B - Metodicko-koordinační sítě
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 457 663
E-mail: zdenek.krasny@npi.cz
Mgr. Miroslav Bocan
Týmový manažer projektu APIV B – Vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 184 296
E-mail: miroslav.bocan@npi.cz
Mgr. Renata Majvaldová
Týmový manažer projektu APIV B - Veřejnost
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 454 398
E-mail: renata.majvaldova@npi.cz
PhDr. Ivana Musilová
Týmový manažer projektu APIV B - Evaluace
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 038 532
E-mail: ivana.musilova@npi.cz
PhDr. Tereza Škachová, Ph.D.
Týmový manažer projektu APIV B - Spolupráce
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 545 362
E-mail: tereza.skachova@npi.cz
Mgr. Pavel Brabenec
Týmový manažer projektu APIV B – Řízení projektu
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 315 041
E-mail: pavel.brabenec@npi.cz
Ing. Stanislava Pechová
Finanční manažer projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 454 402
E-mail: stanislava.pechova@npi.cz
Mgr. Petra Trubačová
PR specialistka projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 220 555
E-mail: petra.trubacova@npi.cz
Mária Zicháčková
Projektový administrátor projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 454 403
E-mail: maria.zichackova@npi.cz
Mgr. et MgA. Rumyana Georgieva, PhD.
Regionální metodik senior pro oblast Západ
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 139 953
E-mail: rumyana.georgieva@npi.cz
Milan Válek
Metodik on-line vzdělávání, projekt APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 776 887 831
E-mail: milan.valek@npi.cz
PhDr. Kristina Březinová
Tutor v projektu APIV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 708 259
E-mail: kristina.brezinova@npi.cz
Mgr. Gabriela Kermesová
Specialista PR – Veřejnost
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 478 043
E-mail: gabriela.kermesova@npi.cz
Mgr. Tomáš Kračmar
Specialista PR – Veřejnost
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 157 930
E-mail: tomas.kracmar@npi.cz
Mgr. Lucie Macků
Metodička vzdělávání projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: lucie.macku@npi.cz
Mgr. Zonna Bařinková
Expert specialista projektu APIV B
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 242 149
E-mail: zonna.barinkova@npi.cz
Mgr. Karel Primas
Projekt Podpora návratu žáků do škol
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 968 985
E-mail: karel.primas@npi.cz

Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (FNV)

Ivana Janská, DiS.
Týmový manažer projektu FNV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 457 006
E-mail: ivana.janska@npi.cz
Ing. Peter Šramatý
Finanční manažer projektu FNV
Projektový administrátor projektu FNV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 857 155
E-mail: peter.sramaty@npi.cz
Mgr. Jiří Zajíc
Odborný garant projektu FNV
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 723 963 939
E-mail: jiri.zajic@npi.cz
Ing. David Bartůšek
Odborný pracovník projektu FNV – CKP Praha
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 736 485 369
E-mail: david.bartusek@npi.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Mgr. Petr Valenta, Ph.D.
Projektový manažer projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 747 263
E-mail: petr.valenta@npi.cz
Mgr. Adam Dědič
Zástupce manažera projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 106 759
E-mail: adam.dedic@npi.cz
Martina Klimešová, DiS.
Asistentka projektového manažera projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 106 763
E-mail: martina.klimesova@npi.cz
Mgr. Věra Dušková
Týmový manažer Centra podpory projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 753 968
E-mail: vera.duskova@npi.cz
Mgr. Vladimíra Chaloupková
Týmová manažerka projektu SRP - KA Individuální pomoc
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 957 775
E-mail: vladimira.chaloupkova@npi.cz
PhDr. Marie Gazdagová
Týmová manažerka projektu SRP - KA Vzdělávání
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 106 760
E-mail: marie.gazdagova@npi.cz
Mgr. Jana Holcová
Týmová manažerka aktivity Veřejnost projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 800 184
E-mail: jana.holcova@npi.cz
Mgr. Adam Spálenský
Týmový manažer projektu SRP - KA Evaluace
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 106 767
E-mail: adam.spalensky@npi.cz
Ing. Rut Schreiberová
Projektový administrátor SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: rut.schreiberova@npi.cz
Monika Novotná
Finanční manažerka projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 106 765
E-mail: monika.novotna@npi.cz
Mgr. Věra Kundratová
Vedoucí konzultantka rozvoje školy
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 723 609 915
E-mail: vera.kundratova@npi.cz
Kateřina Novotná
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: katerina.novotna@npi.cz
Ing. Kateřina Stavělová
Projektová administrátorka projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: katerina.stavelova@npi.cz
MgA. Vendula Ježková, Ph.D.
Marketingový specialista v projektu SRP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: vendula.jezkova@npi.cz
Mgr. Jitka Baťková
Odborná pracovnice a vedoucí konzultant MAP
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: jitka.batkova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Jiří Nekola
Projektový manažer projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 776 222 888
E-mail: jiri.nekola@npi.cz
Mgr. Petra Šnajdrová
Zástupce hlavního projektového manažera
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 777 356 278
E-mail: petra.snajdrova@npi.cz
Ing. Andrea Matoušková
Týmová manažerka projektu SYPO – KA Řízení projektu
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 413 961
E-mail: andrea.matouskova@npi.cz
Mgr. Eva Keclíková
Týmová manažerka projektu SYPO – KA 03 Spolupráce
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 759 047
E-mail: eva.keclikova@npi.cz
Mgr. Martin Plitz, DiS.
Týmový manažer projektu SYPO - KA 07 Podpora
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 778 475 710
E-mail: martin.plitz@npi.cz
Petr Štěpánek
Týmový manažer SYPO - KA 09 Veřejnost
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 602 250 456
E-mail: petr.stepanek@npi.cz
Ing. Radoslav Antal
Finanční manažer projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 773 038 519
E-mail: radoslav.antal@npi.cz
Mgr. Gabriela Kynclová
Metodik specialista
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 774 315 142
E-mail: gabriela.kynclova@npi.cz
Mgr. Šárka Sáblová
Ústřední metodik DVPP,
Metodik specialista v projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 775 571 612
E-mail: sarka.sablova@npi.cz
Filip Gibiš
Marketingový specialista projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 141 879
E-mail: filip.gibis@npi.cz
Mgr. Josef Tichý
Administrátor projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 770 182 425
E-mail: josef.tichy@npi.cz
Mgr. Miroslav Staněk
Metodik specialista projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 737 045 380
E-mail: miroslav.stanek@npi.cz
Petr Melichar
Expert specialista
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 602 171 620
E-mail: petr.melichar@npi.cz
Lucie Hartlová
Administrátor projektu SYPO
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
E-mail: lucie.hartlova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Bc. Miroslav Vachek
Finanční manažer projektu Upskilling
Senovážné náměstí 25,
110 00 Praha 1
Mobil: 725660092
E-mail: miroslav.vachek@npi.cz