• Slide Basic 01

Strategické řízení ve školách

Strategické řízení ve školách

6. – 7. 12. 2018 Autoklub ČR Opletalova 1337/29, Praha


Shrnout a diskutovat různé aspekty fungování a řízení škol a vzdělávacího procesu – to bylo cílem 4. ročníku mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků, kterou uspořádal v Praze ve dnech 6. a 7. prosince 2018 Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Konference Strategické řízení ve školách nabídla ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům státní správy, akademického sektoru i odborné veřejnosti prostor pro prezentaci a výměnu zkušeností se strategickým řízením a plánováním ve školách a s pedagogickým vedením.

Plenární část konference, která se konala v Autoklubu České republiky v Opletalově ulici, zahájila ředitelka NIDV Helena Plitzová. Ve své příspěvku shrnula formy podpory řídících pracovníků škol ze strany NIDV, který se jí věnuje kontinuálně v podstatě již od svého vzniku, a to nejen formou průběžného vzdělávání v oblasti školního managementu či poskytováním kvalifikačních studií, ale také v rámci nastavování systémů širokého spektra podpory pro ředitele škol v projektech spolufinancovaných z evropských fondů.

Dále uvedla: „Podpora, kterou školy, učitelé a ředitelé dnes potřebují, musí být systémová, systematická a stabilní, neboť proces pozitivního rozvoje školy nutně odráží také politickou stabilitu či nestabilitu v dané obci, regionu či v celé společnosti. A klíčovým článkem či aktérem toho, jak každá konkrétní škola funguje, je právě její ředitel. Ještě nedávno jsme slýchali, že ředitel je v podstatě univerzální manažer, který musí zvládnout vedle řízení pedagogického procesu především personální, ekonomické, právní, ale také projektové vedení a další kompetence. To platí stále, ale ukazuje se, že ředitel musí být v první řadě výborný stratég a vůdce, profesionální leader a budovatel kvalitní, rozvíjející se školy, ve které všichni – pedagogové i žáci, mají dobrou motivaci a podmínky pro svou práci a těší se úctě a uznání nejen ze strany rodičů, ale také širší veřejnost.“

Se svými příspěvky poté vystoupili významní tuzemští i zahraniční odborníci z praxe i akademické a státní sféry, např. děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Milan Pol či ústřední školní inspektor České školní inspekce Tomáš Zatloukal. Systém vzdělávání řídících pracovníků škol v Sasku představila Cornelia Franke, strategické řízení rozvoje škol a školského systému v Kanadě nastínili Aj Keene a Sherri-Lynne Pharand. Zahraniční zkušenosti následně doplnili o svůj pohled ředitelé českých škol. Po skončení plenární části měli přítomní možnost podělit se o své postřehy v panelové diskusi.

Druhý den konference byl věnován tematickému workshopu Procesy strategického řízení rozvoje škol, který probíhal v Konferenčním centru NIDV. Pod vedením zkušených ředitelů spolupracujících s projektem Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, který už třetím rokem NIDV realizuje, měli účastníci příležitost prakticky si vyzkoušet metody a postupy zjišťování stavu školy, stanovení rozvojových potřeb a strategických cílů rozvoje školy a dále plánování a následného vyhodnocování kroků nutných k jejich úspěšnému naplnění.

Číst dál ...