• Slide Basic 01

Kulatý stůl - Podpora ZUŠ

Kulatý stůl - Podpora ZUŠ

29. 11. 2018 Velký sál Novoměstské radnice Karlovo nám. 1/23, Praha 2


Ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze se 29. listopadu 2018 uskutečnil Kulatý stůl Podpora ZUŠ. Konference se zúčastnili zástupci MŠMT, ČŠI, Asociace ZUŠ ČR, Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, základních, středních a vysokých uměleckých škol, zřizovatelů, ŠPÚ Bratislava, NIDV a hosté.

Jak řekla v úvodním slovu ředitelka NIDV Helena Plitzová, v oblasti uměleckého vzdělávání v celém letošním roce a obzvláště na podzim bylo opravdu hodně možností se setkávat, a vyjádřila radost z toho, že nabídku navštívit konferenci využilo tak velké množství zájemců. Konference proběhla letos již pošesté a byla pro NIDV vítanou příležitostí, jak přiblížit, čeho bylo v oblasti uměleckého vzdělávání dosaženo, nastínit další směřování v této specifické vzdělávací oblasti a v neposlední řadě i poděkovat za vynikající dlouholetou spolupráci Asociaci ZUŠ ČR, Ústřední umělecké radě ZUŠ ČR, MŠMT, ale i dalším subjektům, které se na rozvoji uměleckého vzdělávání v ČR podílejí.

Helena Plitzová dále uvedla, že bychom měli být hrdí na to, že v naší zemi existuje ve srovnání se světem velmi hustá síť uměleckých škol. Že nejde jen o kvantitu, ale především o kvalitu péče o umělecky zaměřené žáky, potvrdila i Naděžda Eretová, šéfredaktorka časopisu Řízení školy. Ta připomněla, že krátce po sametové revoluci hrozil uměleckým školám v ČR zánik a apelovala na přítomné: „Seznamujte více širokou pedagogickou veřejnost se svými úspěchy a zdařilými projekty. Chlubte se, máte se čím chlubit.“

Ústřední metodička dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ/SUŠ Ilona Juhásová shrnula aktivity NIDV, které byly v uplynulém období v rámci vzdělávacího programu Základní umělecké vzdělávání realizovány pro začínající a zkušené učitele, přiblížila konkrétní akce, které se uskutečnily na základě Koncepce vzdělávací oblasti Umělecké vzdělávání ZUŠ/SUŠ. Se svými dojmy a zkušenostmi z absolvování některých celostátních vzdělávacích programů (Pilíř C) se s posluchači konference podělilo několik účastníků jmenovaných akcí. Jako velmi zdařilý byl hodnocen projekt Podpora ZUŠ (Pilíř B), jehož udržitelnost byla úspěšně dovedena k plánovanému ukončení 31. 8. 2018. Závěrem Ilona Juhásová zmínila i jednotlivé krajské programové nabídky (Pilíř A) a připomněla, že v každém krajském pracovišti NIDV funguje centrum podpory v problematikách:

  • metodická podpora „šablonovým projektům“ – projekt NIDV SRP,
  • společné vzdělávání – projekt NIDV APIV_B,
  • metodické kabinety, podpora začínajícím učitelům – projekt NIDV SYPO,
  • podpora nadání – řešeno v rámci kmenové činnosti NIDV,
  • pomoc žákům cizincům – řešeno v rámci kmenové činnosti NIDV.

Po krátké přestávce pokračovala konference blokem věnovaným podrobnějším informacím k Výzvě Šablony II. Kromě zástupců MŠMT a projektu SRP vystoupili se svými zkušenostmi i ředitelé uměleckých škol, kteří si již o dotaci zažádali.  Závěr setkání byl věnován diskusi k programové nabídce NIDV v oblasti Umělecké vzdělávání ZUŠ/SUŠ na rok 2019.

 

Číst dál ...