• Slide Basic 01

Etická výchova jako součást života školy

Etická výchova jako součást života školy

8. 11. 2018  Krajské pracoviště NIDV v Brně Křížová 22


Dne 8. listopadu 2018 se v budově krajského pracoviště NIDV v Brně, Křížová 22 uskutečnila konference Etická výchova jako součást školy. Albert Schweitzer definoval etiku jako činnost směřující k vnitřní dokonalosti lidské osobnosti. Dnes se etická výchova jako samostatný předmět vyučuje v 16 zemích Evropy. Jejím cílem je výchova morálně vyzrálého člověka, který se vyznačuje empatií, kreativitou, zdravým sebevědomím, pozitivním hodnocením sebe i jiných a  prosociálními formami chování.

Konference nabídla po úvodním slovu zástupců NIDV příspěvky týkající se současného a budoucího postavení etické výchovy ve škole, přiblížila možnosti, kterými etická výchova může podporovat inkluzi a boj proti šikaně. Účastníci konference byli dále seznámeni s výstupy projektu Etická výchova a učebnice. Jako přínosná byla posouzena i zkušenost ze zahraničí, která přinesla pohled na začleňování etické výchovy do výuky na Slovensku. Opomenuta nezůstala ani témata: práva dětí a jejich naplňování v praxi, vytváření a rozvoj školního klimatu a význam etické výchovy pro zdravou společnost.

 

Číst dál ...