• Slide Basic 01

Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách

Digitální technologie ve výuce -  praktické využití ve školách

12. – 13. 11. 2018 Kongresový hotel Jezerka  Seč


V Kongresovém hotelu Jezerka v Seči proběhl ve dnech 12. –13. 11. již 7. ročník mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách, kterou uspořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).  Konference byla zaměřena na inovativní metody a formy práce se zapojením digitálních technologií ve vyučování. Důraz kladla na praktické využití a ověřené metodické postupy, a to napříč jednotlivými vzdělávacími oblastmi a stupni škol.

Na konferenci se sešly téměř dvě stovky účastníků, mezi nimi zástupci NIDV a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, ICT koordinátoři a učitelé z mateřských, základních i středních škol, přednášející a další odborníci. O své zkušenosti a příklady dobré praxe se podělili také učitelé z Belgie a Itálie.

Konference je jednou z mnoha aktivit NIDV, prostřednictvím nichž tato organizace přispívá k naplňování implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a snaží se motivovat učitele a podporovat školy při využívání digitálních nástrojů ve výuce. V úvodním příspěvku proto náměstek NIDV Josef Rydlo představil motivační videopořad ze 7. ročníku soutěže DOMINO, kterou NIDV každoročně pořádá a v níž mají učitelé jedinečnou příležitost prezentovat svoji práci s moderními technologiemi v jakémkoli školním předmětu.

Plenární část konference byla věnována obecným tématům aplikace digitálních technologií ve školách. Například využití evropských fondů v této oblasti se věnoval Ondřej Kracman z MŠMT, který představil probíhající a připravované výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřené na podporu digitálního vzdělávání a jejich přínosy pro jednotlivá školská zařízení. Josef Slovák z NIDV seznámil přítomné s rolí krajských kabinetů ICT a ICT metodiků v rámci projektu SYPO, Karel Klatovský z Microsoftu zase upozornil na to, co nového může jejich společnost poskytnout školám.

Konference nabídla také téměř čtyři desítky workshopů, zaměřených na metodiky a konkrétní využívání moderních technologií přímo ve vyučovací hodině. Mezi vedoucími workshopů byli i vítězové minulých ročníků soutěže DOMINO. Z témat můžeme uvést například tvorbu digitálních učebních materiálů, nové metody interaktivní výuky, využití mobilních technologií ve výuce, vhodné internetové zdroje, roli managementu škol a zřizovatelů při zavádění ICT ve škole, poznatky a praktické zkušenosti s nasazením interaktivního softwaru do výuky, gendrový přístup ve využívání ICT nebo robotické stavebnice. Ve večerních hodinách měli účastníci konference prostor pro neformální diskuse a výměnu zkušeností.

 

Číst dál ...