• Slide Basic 01

2018

29. 11. 2018
Velký sál Novoměstské radnice
Karlovo nám. 1/23, Praha 2
Celostátní setkání aktérů uměleckého vzdělávání v ČR a prezentace výstupů rezortního úkolu 2017/2018
8. 11. 2018
Krajské pracoviště NIDV v Brně
Křížová 22
18. 10. 2018
MŠMT, Karmelitská 529/7
Praha 1, sál C 081
7. mezinár. konference k podpoře vícejazyčnosti - ve spolupráci s MŠMT, Evropskou komisí a zahraničními kulturními instituty.
20. 11. 2018
Senát Parlamentu ČR
Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1
Mezinárodní konference k 25. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky.
6. – 7. 12. 2018
Autoklub ČR
Opletalova 1337/29, Praha
4. mezinárodní konference k profesnímu rozvoji učitelů zaměřená na školní management.
31. 10. 2018
Autoklub ČR, Opletalova 1337/29
Nové Město
Státní priority v oblasti GRV, možnosti podpory škol, příklady dobré praxe v tuzemsku i zahraničí.
12. – 13. 11. 2018
Kongresový hotel Jezerka
Seč
Aktuální otázky praktického využívání ICT ve školách, workshopy v tematických sekcích (7. mezinárodní konference).
10. 10. 2018
MŠMT, Karmelitská 529/7
Praha 1, sál C 081
Legislativa, návody a praktické zkušenosti s využíváním podpůrných opatření při práci s žáky cizinci ve školách (2. mezinárodní konference)
1. – 2. 6. 2018
SOU gastronomie a podnikání
Za Černým mostem 3/362, Praha 9
Dvanáctý ročník semináře pořádaného NIDV ve spolupráci s Asociací vychovatelů školských zařízení