• Slide Basic 01

VI. mezinárodní konference - k podpoře vícejazyčnosti na školách

VI. mezinárodní konference - k podpoře vícejazyčnosti na školách

5. října 2017, od 9.00 do cca 16.15 hod. Kinosál Francouzského institutu  Praha 1, Štěpánská 35


Komu je program určen
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ

Popis programu
V návaznosti na předchozích pět mezinárodních setkání odborníků a učitelů změřených na podporu výuky cizích jazyků ve školách pořádají MŠMT, NIDV a Zastoupení Evropské komise v Praze ve spolupráci se zahraničními kulturními instituty působícími v České republice (Goethe Institut, Francouzský institut, Britská rada, Institut Cervantes a Italský institut) již VI. mezinárodní konferenci věnovanou tomuto tématu. Letošní ročník je zaměřen na profesní rozvoj vyučujících cizích jazyků, mezinárodní spolupráci a zkušenosti ze zemí EU. Novinkou v programu konference je tematický diskusní blok věnovaný otázkám pregraduálního vzdělávání a přípravy budoucích učitelů cizích jazyků v kontextu s potřebami školní praxe jak začínajícího, tak i pokročilého resp. zkušeného učitele, který se musí vypořádat s celou řadou didaktických a pedagogických výzev týkajících se nikoliv pouze samotné výuky cizího jazyka, ale širokého okruhu témat a kompetencí (CLIL a výuka CJ napříč předměty, výuka odborných cizích jazyků na SŠ, výuka CJ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zavádění digitálních technologií do výuky CJ, měnící se role učitele, profil učitele cizího jazyka atd.).
Konference je určena jak vyučujícím cizích jazyků v základních, středních či jazykových školách, tak pedagogům fakult připravujících budoucí učitele cizích jazyků, ale také lektorům a metodikům cizích jazyků vzdělávajícím učitele či ostatním odborníkům, kterých se otázky jazykového vzdělávání dotýkají či je zajímají.

Program konference
8.30 – 9.00  Registrace
9.00 – 9.15  Zahájení: Stanislav Štech, ministr školství
Helena Plitzová, NIDV: Jazykové vzdělávání v kontextu s připravovanými metodickými kabinety
Otto Pacholík, Evropská komise

Blok 1: Jazykové vzdělávání v evropském měřítku
9.15 – 9.25    Alexandre Pajon, Francouzský institut v Praze – uvítání hostitele, kulturní a vzdělávací význam Francouzského institutu v Praze
9.25 – 9.55    Kristina Cunningham, Evropská komise Brusel (European Commission Directorate general for Education, Culture, Youth and Sport): Výročí programu Erasmus a podpora EK v oblasti jazykového vzdělávání
9.55 – 10.05  Jitka Tůmová (NÚV), Dana Musilová (ČŠI): Projekty Evropského střediska pro cizí jazyky a jejich výstupy
10.05 – 10.20 Eva Obžerová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: Jazykové vzdělávání na Slovensku

10.20 – 10.40 Přestávka na kávu

Blok 2: Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků – zkušenosti ze zemí EU
10.40 – 11.00  Stéphane Grivelet, Fédération Internationale des professeurs de Français: Pomoc FIPF v DVPP a při usnadnění generační výměny učitelů

11.00 – 11.20   Michael Connolly, British Council: Podpora profesního rozvoj učitelů v kontextu britského školství
11.20 – 11.40  Salvador Almadana, Instituto Cervantes: Rekvalifikace a zvyšování kvalifikace ve vzdělávání učitelů španělštiny (Actualización y reciclaje en la  formación de profesores de español)
11.40 – 12.00  Katharina Schlamp, Goethe Institut: Podpora profesního rozvoje učitelů cizích jazyků v Německu a kariérní systém ve spolkových zemích
12.00 – 12.20 Paolo Balboni, Italský institut v Praze: Italština jako cizí jazyk ve světě, systém odborné přípravy učitelů, autodidaktické možnosti (l’italiano LS nel mondo, interventi di formazione, possibilità di autoformazione)

12.20 – 13.30  Přestávka na oběd

Blok 3: Příprava a profesní podpora učitelů cizích jazyků v České republice

13.30 – 13.40   Jana Berkovcová, NIDV: Podpora kompetencí učitele CJ ve století digitálních technologií
13.40 – 14.50 Pavla Šabatková, Dům zahraniční spolupráce: Možnosti profesního rozvoje učitelů v rámci programu Erasmus+
13.50 – 14.05 Jana Zapletalová, NÚV: Pozitivní psychologie ve výuce cizích jazyků
14.05 – 14.15 Marie Černíková, MŠMT: Výuka odborného cizího jazyka
14.15 – 14.25 Ingrid Koděrová, Česko-německý fond budoucnosti: Možnosti podpory česko-německých projektů v oblasti mládeže a škol

14.25 – 14.40 Přestávka na kávu

Blok 4: Panelová diskuze k pregraduálnímu vzdělávání vyučujících cizích jazyků - Moderuje Marie Müllerová
14.40 – 16.10 

Marie Müllerová, Pedagogická fakulta, Hradec Králové, SGUN: Profil učitele cizích jazyků
Ondřej Pešek, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity: Struktura programů vzdělávajících učitele cizích jazyků
Jana Nálepová, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská Univerzita v Opavě: Výuka didaktických předmětů, praxe a počty hodin
Pavla Nečasová, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy: Příprava budoucích učitelů CJ (výuka heterogenních skupin žáků)
Barbora Benešová, ZČU Plzeň: Cizí jazyky napříč předměty
Silvia Pokrivčáková, Univerzita v Trnavě: Inkluze a výuka cizích jazyků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Jana Jílková, ICV K. Hora a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy: Inkluze a speciální potřeby v jazykovém vzdělávání

Shrnutí a závěr konference

Číst dál ...