Všechny aktuality

Všechny děti mají schopnost se učit a dosahovat pokroku

Rozhovor se zahraničním hostem konference Bezpečná škola pro všechny, paní Brigitte Plet z rektorátu univerzity v Toulouse.

Na celostátní konferenci na téma Bezpečná škola pro všechny, která se konala dne 10. 5. 2018 v budově MŠMT v Praze, vystoupila zkušená konzultantka a technická poradkyně z rektorátu ...

Infopanely pro zřizovatele

Infopanel pro zřizovatele zažívá třetí pokračování a spolu s tím jednu užitečnou obměnu. Kromě projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) se totiž představí i další iniciativa, kterou realizuje NIDV – projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV ...

Soutěž INTEL ISEF 2018 - SOČ

Od 13. do 18. května 2018 se v Pittsburghu,  Pennsylvánie, USA koná 69. ročník soutěže INTEL ISEF (Intel International Science and Engineering Fair). Do Pittsburghu v neděli 13. května odlétají tři autoři odborných prací, kteří zvítězili na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti (SOČ) ...

Katalogy NIDV pro  ŠABLONY I a ŠABLONY II

Aktuální a ucelenou nabídku vzdělávacích programů NIDV vhodných pro ŠABLONY I a ŠABLONY II naleznete na níže uvedených odkazech a v přílohách.

Pokyny pro školy: Ke každé šabloně jsou vždy přiřazeny všechny vzdělávací programy, jejichž absolvováním bude naplněna příslušná šablona, a ...

Navštivte v březnu 2018 - Významné akce a konference NIDV

Národní institut pro další  vzdělávání spolupracuje s řadou významných institucí při pořádání celostátních a mezinárodních konferencí, soutěžních přehlídek, seminářů a dalších akcí určených pro pedagogy, studenty i širokou veřejnost. V následující tabulce si ...

Pomozme vytvořit nový domov - Mezinárodní projekt k inklu...

Národní institut pro další vzdělávání, který již čtvrtým rokem ve spolupráci s MŠMT a dalšími subjekty rozvíjí celostátní systém podpory pedagogů a škol v práci s dětmi/žáky-cizinci,  je od roku 2016 také partnerem v projektu Erasmus+ „Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců - The Teacher´s training ...

MŠMT vydalo důležitou metodiku pro MAP II

Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) zveřejňuje ve spolupráci s MŠMT Metodiku rovných příležitostí ve vzdělávání a přílohu této metodiky Kodex školy. Upozorňujeme, že metodika, kterou vydal konkrétně ŘO OP VVV, je pro realizátory projektů MAP II ...

Nové metody výuky o holocaustu - Vše, co jste chtěli vědě...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní institut pro další vzdělávání a Památník holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě připravili pro učitele dějepisu a společenských věd, výchovné poradce a vychovatele, ale i řídící pracovníky škol a ostatní zájemce celostátní seminář s názvem ...

Rozšiřujeme lektorský tým v oblasti inkluze

V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi APIV B rozšiřujeme náš lektorský tým o odborníky z praxe v oblasti inkluze.

 

Cílem 5letého celorepublikového projektu  Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi je mj. podpora kompetencí pedagogických pracovníků, managementu škol, státní správy ...

Načíst další