Všechny aktuality

Soutěž Frankofonie - Máte rádi Francii?

 

Dne 20. března 2018 se uskuteční v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí České republiky, slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Frankofonie a předávání cen vítězům jednotlivých soutěžních kategorií.  Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzal místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky ...

Daniel - Památka obětí holocaustu očima dětí a mládeže

Dne 21. března 2018 v 11 hodin se ve Velkém sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, 110 Praha 1, uskuteční vyhlášení vítězů literární, historické a fotografické soutěže Daniel. Soutěž věnovanou reflexi holocaustu pořádá NIDV ve spolupráci s Kulturním a ...

Konference k významnému mezníku dějin

Celostátní konference se zahraniční účastí pro učitele společensko-vědních předmětů je plánována na 4. dubna 2018 od 9 hodin ve Velkém sálu C081 MŠMT v Karmelitské ulici, Praha 1. Součástí konference bude i putovní výstava Československé obce legionářské o vzniku samostatného Československa. 

Po podzimní ...

Katalog NIDV pro ŠABLONY I

V příloze a odkazu najdete Katalog akreditovaných vzdělávacích programů Národního institutu pro další vzdělávání, vhodných pro výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – ŠABLONY I.

Ke každé šabloně jsou vždy přiřazeny všechny vzdělávací programy, jejichž absolvováním bude naplněna příslušná šablona, a ...

Navštivte v březnu 2018 - Významné akce a konference NIDV

Národní institut pro další  vzdělávání spolupracuje s řadou významných institucí při pořádání celostátních a mezinárodních konferencí, soutěžních přehlídek, seminářů a dalších akcí určených pro pedagogy, studenty i širokou veřejnost. V následující tabulce si ...

Pomozme vytvořit nový domov - Mezinárodní projekt k inklu...

Národní institut pro další vzdělávání, který již čtvrtým rokem ve spolupráci s MŠMT a dalšími subjekty rozvíjí celostátní systém podpory pedagogů a škol v práci s dětmi/žáky-cizinci,  je od roku 2016 také partnerem v projektu Erasmus+ „Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců - The Teacher´s training ...

MŠMT vydalo důležitou metodiku pro MAP II

Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) zveřejňuje ve spolupráci s MŠMT Metodiku rovných příležitostí ve vzdělávání a přílohu této metodiky Kodex školy. Upozorňujeme, že metodika, kterou vydal konkrétně ŘO OP VVV, je pro realizátory projektů MAP II ...

Nové metody výuky o holocaustu - Vše, co jste chtěli vědě...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní institut pro další vzdělávání a Památník holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě připravili pro učitele dějepisu a společenských věd, výchovné poradce a vychovatele, ale i řídící pracovníky škol a ostatní zájemce celostátní seminář s názvem ...

Rozšiřujeme lektorský tým v oblasti inkluze

V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi APIV B rozšiřujeme náš lektorský tým o odborníky z praxe v oblasti inkluze.

 

Cílem 5letého celorepublikového projektu  Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi je mj. podpora kompetencí pedagogických pracovníků, managementu škol, státní správy ...

Načíst další