Všechny aktuality

Nové metody výuky dějin holocaustu

Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Památníkem holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě pořádají dne 18. února 2019 v Hradci Králové vzdělávací seminář Nové metody výuky o holocaustu. Uskuteční se v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí od ...

Polytechnické vzdělávání v rozvoji učitelů SŠ a VOŠ

Národní institut pro další vzdělávání připravil v roce 2018 ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání vzdělávací program „Rozvoj polytechnického vzdělávání – strategie úspěšných“. Jeho primárním cílem je motivovat účastníky ke zkvalitnění svého profesního působení na SŠ a VOŠ v oblastech polytechnického vzdělávání, ...

Výběrová řízení na členy krajských a oblastních kabinetů

Národní institut pro další vzdělávání vyhlašuje v termínu od 10. ledna do 31. března 2019 výběrová řízení na pozice členů oblastních kabinetů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Informatika a ICT, kteří budou zároveň působit i v ...

DOMINO: INSPIRUJTE SE - ZAPOJTE SE - VYHRAJTE!

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) nabízí pedagogickým pracovníkům mateřských, základních i středních škol působícím na školách v celé České republice příležitost zapojit se do 8. ročníku celostátní soutěže DOMINO tím, že přihlásí svůj výukový objekt a zúčastní se tak jedinečné ...

S NIDV na zahraniční studijní cestě za poznáním a inspirací

Národní institut pro další vzdělávání uspořádal v roce 2018 pro pedagogy základních a středních škol celkem sedm studijních cest do zahraničí na nejrůznější témata globálního rozvojového vzdělávání. Cílem těchto aktivit bylo umožnit pedagogům využít zkušenosti zahraničních kolegyň a kolegů ve výuce a zlepšit povědomí ...

Přání do nového roku 2019

Děkujeme všem partnerům a spolupracujícím organizacím za projevenou důvěru, podporu a společnou práci.

Nadcházející rok nám jistě přinese řadu nových úkolů a výzev jak v osobním, tak i v pracovním životě. Vstupme do něj s optimismem a vírou, že bude po všech stránkách dobrý a úspěšný!

 

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová,

ředitelka NIDV

Novinky z projektu APIV B ke společnému vzdělávání

V prosincovém čísle časopisu Poradce ředitelky mateřské školy vyšel rozhovor s krajskou metodičkou Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání NIDV Yvonou Grunclovou, která je v každodenním kontaktu se školami i rodiči a pomáhá jim řešit nejrůznější otázky spojené s inkluzí. Je toho názoru, že školky dnes ...

Slavnostní ocenění úspěšných středoškoláků v Karolinu

Dne 13. prosince 2018 převzali ocenění z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy účastníci mezinárodních soutěží z řad středoškolských studentů. Vyznamenaní reprezentovali Českou republiku po celém světě na 18 vědomostních olympiádách z různých předmětů a v dalších soutěžích.

Vynikající studenty přivítal ministr ...

NIDV se prezentoval na veletrhu na ZŠ Kunratice

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) se prezentoval svým informačním stánkem na veletrhu Úspěch pro každého žáka, který se konal 30. listopadu na ZŠ v pražských Kunraticích. Stánek ukázal rozsáhlou škálu činností naší organizace včetně tří systémových projektů podpořených z evropských ...

Načíst další