Od ledna pod novým názvem: Národní pedagogický institut České republiky

K 1. lednu 2020 dochází ke sloučení Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání a vzniká příspěvková organizace řízená MŠMT Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) – zkratka NPI ČR. K této změně dochází na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta P...

Výběrové řízení na členy národních kabinetů

Národní pedagogický institut ČR vyhlašuje v termínu od 27. ledna do 29. února 2020 výběrové řízení na pozici člena národních kabinetů Předškolní vzdělávání, Prvostupňové vzdělávání a Přírodovědné vzdělávání.

V Karolinu byli oceněni úspěšní středoškolští studenti

Na slavnostním setkání ve Vlasteneckém sále Karolina převzali dne 12. prosince 2019 ocenění účastníci mezinárodních soutěží z řad středoškolských studentů, kteří reprezentovali Českou republiku na 18 předmětových olympiádách a dalších soutěžích.

Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2019 byly předány

Na každoročním slavnostním předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (NFJH) se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR dne 11. 12. 2019 sešli nadaní studenti z celé České republiky, ale i jejich pedagogové, rodinní příslušníci, představitelé vědeckých a vzdělávacích institucí a další hosté. Ceny byly letos předány 11 vítězům a vybraným laureátům če...

Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2019 převezme 11 nadaných studentů

Na každoročním slavnostním předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (NFJH) vybraným středoškolským studentům z celé České republiky, načasovaném k výročí narození J. Heyrovského (20. prosince 1890), se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze 8 sejdou studenti navržení na ocenění, jejich pedagogové, rodinní příslušníci, představitelé vědeckých a vz...

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ocení úspěšné středoškoláky

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 převezmou z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy ocenění účastníci mezinárodních soutěží, kteří úspěšně reprezentovali Českou republiku na 18 předmětových olympiádách a dalších soutěžích. Čeští středoškoláci uspěli v globální konkurenci téměř šesti tisíc účastníků z Evropy, Asie, Afriky, Severní a Jižní Ameriky. Probojovat se ...

Sloužit něčemu tak krásnému jako umění

Ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze 2 se ve čtvrtek 28. listopadu 2019 již posedmé uskutečnil Kulatý stůl na téma podpory základních uměleckých škol. Moderované diskusní fórum uspořádal ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Spuštěny veřejné konzultace k IS projektu Modernizace odborného vzdělávání

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) spustil tzv. veřejnou konzultaci k informačnímu systému IS MOV. Jedná se o webový portál, na kterém budou k dispozici výstupy vzniklé v projektu MOV. Veřejná konzultace probíhá do 18. 1. 2020.

Začínající učitel v ohnisku zájmu odborné veřejnosti - pozvánka na mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Již podruhé pořádá Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pedagogickými fakultami a zahraničními partnery konferenci věnovanou problematice začínajících učitelů. Uskuteční se 3. prosince 2019 od 9.00 do 16.00 hodin v Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha.

Konference k vícejazyčnosti se těšila velkému zájmu

V pořadí už osmou mezinárodní konferenci k podpoře vícejazyčnosti na školách uspořádal 28. listopadu Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s Goethe-Institutem, Zastoupením Evropské komise v ČR (EK) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Akci, která se jako vždy těšila velkému zájmu pedagogických pracovníků, zastřešilo letos tém...

Příští rok opět na shledanou v kongresovém hotelu Jezerka

Ve dnech 18. a 19. listopadu 2019 se v kongresovém hotelu Jezerka v Seči-Ústupkách uskutečnil již 8. ročník mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách. Konference je jednou z mnoha aktivit NIDV, prostřednictvím nichž tato organizace přispívá k naplňování implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Program ...

Lépe mluvit s chybami než bezchybně mlčet

Krajské pracoviště NIDV ve Zlíně každoročně připravuje jazykovou konferenci – Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků. Ve dnech 6. a 7. listopadu proběhl jubilejní XX. ročník této akce, která má v rámci NIDV snad nejdelší tradici. U této příležitosti jsme oslovili Ing. Ladislavu Haškovou, vedoucí krajského pracoviště NIDV Zlín, a Mgr. Blanku Holešovou, garant...