Přehled aktuálních vzdělávacích programů


27. 02. 2017

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

27. 02. 2017

Hra na baskytaru

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, Krajské pracoviště Praha a střední Čechy, budova A, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1

27. 02. 2017

Aktuální otázky v řízení málotřídních základních škol

pedagogům 1. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

27. 02. 2017

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

27. 02. 2017

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - německý jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

28. 02. 2017

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

28. 02. 2017

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

28. 02. 2017

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

28. 02. 2017

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

28. 02. 2017

Šest desetiletí populární hudby

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ

NIDV, Krajské pracoviště Praha a střední Čechy, budova A, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1

28. 02. 2017

Používáme metodu CLIL - aktivizační metody vhodné do výuky

pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

28. 02. 2017

Nové metody výuky o holocaustu

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

hotel Zlatá štika, Štrossova 127, Pardubice

28. 02. 2017

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

28. 02. 2017

Pedagogická evaluace - videotrénink hodnocení vyučovací hodiny

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

28. 02. 2017

Děti od dvou let v mateřské škole

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení

Učebna NIDV - všechna pracoviště

28. 02. 2017

Matematika pro život II - základní školy

pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

28. 02. 2017

Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Zlín

1. 03. 2017

Osobní konzultace k ŠVP PV

pedagogům MŠ

Bude upřesněno - dle potřeb školy

1. 03. 2017

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

učitelé MŠ

Učebna NIDV - všechna pracoviště

1. 03. 2017

Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní škole

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga

Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1

1. 03. 2017

Matematika pro život II - střední školy

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

1. 03. 2017

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

1. 03. 2017

Hodnotitel ústní zkoušky - Německý jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

1. 03. 2017

Konzultace k úpravám ŠVP ZV

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

1. 03. 2017

Základní umělecké vzdělávání - management

učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 03. 2017

Individualizace vzdělávání v mateřské škole

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 03. 2017

OPRAVNÁ CERTIFIKACE - Hodnotitel ústní zkoušky - Španělský jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

1. 03. 2017

OPRAVNÁ CERTIFIKACE - Hodnotitel ústní zkoušky - Francouzský jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

1. 03. 2017

Konzultace k dílčím úpravám ŠVP PV - na pracovišti NIDV

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 03. 2017

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

1. 03. 2017

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

1. 03. 2017

Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

1. 03. 2017

Adaptace začínajících učitelů v MŠ

pedagogům MŠ, ředitelé MŠ, uvádějící učitelé MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 03. 2017

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

1. 03. 2017

Konzultační semináře pro zadavatele MZ 2017 a zadávající učitele jednotných testů PŘ 2017

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 03. 2017

Po O

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

1. 03. 2017

Komunikace s rodiči

odborným pracovníkům školských poradenských zařízeni, zaměstnancům přímo řízených organizací MŠMT

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

1. 03. 2017

OPRAVNÁ CERTIFIKACE - Hodnotitel ústní zkoušky - Německý jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

2. 03. 2017

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

2. 03. 2017

Společné vzdělávání - inkluze v MŠ

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Zlín
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Informační semináře o způsobu vykazování údajů

Ministerstvo školství společně s Národním institutem pro další vzdělávání zahájilo sérii seminářů určených pro pracovníky škol, kteří se chtějí dozvědět bližší informace o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních a údajů o rediagnostikovaných dětech, žácích nebo studentech ve výkaze R 44-99 . Cílem těchto seminářů, které vedou odborní pracovníci školské statistiky, je nad rámec dostupných předpisů a související metodiky poskytnout školám další, podrobnější informace k problematice vykazování údajů o podpůrných opatřeních v rámci společného vzdělávání a zodpovědět jejich časté dotazy.
Hlavní témata, která jsou na seminářích diskutována:
o Koho se vyplnění výkazu týká a kdy a kde výkaz vyplnit.
o Jaká podpůrná opatření se do výkazu vyplňují a jakým způsobem.
o Kdo je tzv. rediagnostikovaným dítětem/žákem/studentem podle oddílu II výkazu R 44-99.
o Jaké jsou způsoby ověření správnosti vyplněných dat.
Již dnešní dva pilotní semináře určené pro Prahu a Středočeský kraj vyvolaly velký zájem škol a jejich kapacita byla velmi rychle naplněna. Semináře v dalších krajích budou následovat, o konkrétních termínech budou školy informovány Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV).
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/informacni-seminare-o-zpusobu-vykazovani-udaju-o-podpurnych

http://www.msmt.cz/nejakyodkaz
MŠMT intenzivně připravuje školy na jednotné přijímací zkoušky

Už začátkem loňského prosince obdržely školy sadu informačních a podpůrných materiálů k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Jsou určeny pro ředitele středních i základních škol a samotné uchazeče o studium. MŠMT a Cermat chtějí školám co nejvíce pomoci při organizaci prvních celoplošně povinných přijímacích zkoušek na střední školy v oborech s maturitní zkouškou. V lednu 2017 školy dostaly možnost vyzkoušet si jednotné přijímací zkoušky "nanečisto".
Jednotné přijímací zkoušky na střední školy v oborech s maturitou se v tomto školním roce zavádí po dvouletém pilotním ověřování, do kterého bylo zapojeno 630 středních škol v roce 2015 a 637 středních škol v roce 2016 (tedy cca 55 % všech škol s maturitními obory). Většina z těchto škol zavedení jednotných přijímacích zkoušek podpořila. Více čtěte zde:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-intenzivne-pripravuje-skoly-na-jednotne-prijimaci
MŠMT vydává nové číslo Zpravodaje

MŠMT vydává první letošní číslo Zpravodaje. Hlavním tématem je navýšení rozpočtu na regionální školství, dozvíte se, do jakých oblastí půjde více peněz a jaké jsou rozpočtové priority. Zpravodaj se dále věnuje změnám ve financování regionálního školství, podpoře nových tříd v mateřských a základních školách a také novinkám při zápisech do základních škol.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydava-nove-cislo-zpravodaje-1
Nebojte se šablon a podejte si projekt

Přečtěte si článek s názvem "Nebojte se šablon a podejte si projekt", který byl uveřejněný v příloze časopisu Řízení školy (Speciál pro MŠ) č. 1/2017. Autorkou je Bc. Veronika Šefl, DiS., administrátorka publicity OP VVV.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/nebojte-se-sablon-a-podejte-si-projekt?
Program na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017

MŠMT vyhlašuje dotační program na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017.
Pro rok 2017 je tematické zaměření Programu vymezeno následujícími moduly:
Modul 1 - podpora rozvoje výukových materiálů s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století
Modul 2 - podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a rozvoje humanismu
Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 13. března 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/program-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-narodnostnich
V novém školním roce dozná změn kariérní řád učitelů

V novém školním roce 2017/2018 vstoupí v platnost nový kariérní řád, který do budoucna upraví kariéru učitelů. Ta by měla postupovat ve třech stupních, v rámci nichž budou učitelé také odměňováni. Kariérní řád bude pamatovat na učitele začínající i zkušené. Od září 2017 by měla začít fungovat podpora začínajících učitelů ve dvouletém adaptačním období. Vzápětí budou postupně uplatňovány příplatky za specializaci například pro výchovné a kariérové poradce nebo metodiky prevence.
Nováčkům zařazeným do 1. stupně kariérního řádu budou dva roky pomáhat uvádějící učitelé, kteří za to budou mít garantovaný příspěvek 3000 korun měsíčně. Po dvou letech bude muset "čerstvý" učitel absolvovat atestaci před komisí ve škole, kde působí. Členy by měli být ředitel, zkušenější učitel téže školy a externí odborník například z pedagogické fakulty či školní inspekce. Na atestace pro třetí stupeň, který by měl být pro učitele spojen s příplatkem až 5000 korun měsíčně, bude dohlížet Národní institut pro další vzdělávání. Jeho úkolem bude zajistit nezávislost a jednotnost posuzování kompetencí učitelů jednotně. První učitelé se tak budou moci o třetí stupeň ucházet již za tři roky.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/v-novem-skolnim-roce-dozna-zmen-karierni-rad-ucitelu?
Vláda schválila povinnou maturitu ze tří předmětů

Novelizace nařízení vlády zavádí povinnost tří zkoušek u dalších oborů středních odborných škol v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací soustavy s výjimkou skupiny oborů 53 Zdravotnictví, oborů vzdělání Sociální činnost v rámci skupiny oborů 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče a skupiny oborů 82 Umění a užité umění.
Po schválení této povinnosti pro žáky gymnázií a lyceí od školního roku 2020/2021 loni v prosinci, vznikne tato povinnost i u dalších oborů vzdělání s výjimkou výše uvedených, a to od školního roku 2021/2022 (tedy poprvé od jarního zkušebního období 2022). U některých z oborů vzdělání bude nutné s plánovanou povinnou matematikou navýšit počet hodin výuky matematiky na nejméně 10 hodin po dobu vzdělávání (v týdenním přepočtu) v rámcových vzdělávacích programech.
Na podporu úspěšného zavedení povinné maturity z matematiky se použijí následující nástroje:
o zavedení metodických kabinetů
o podpora matematické gramotnosti na středních školách z OP VVV
o revize rámcových vzdělávacích programů
o reforma financování regionálního školství
o další vzdělávání pedagogických pracovníků
Zavedení povinné maturity z matematiky je v souladu s úsilím připravit studující na výzvy 21. století, zvýšit úroveň matematické gramotnosti i s podporou technického a přírodovědného vzdělávání, jehož jsou matematické dovednosti nezbytnou součástí.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-povinnou-maturitu-ze-tri-predmetu
Vychází nové číslo Světa nadání

Druhé číslo pátého ročníku internetového časopisu pro odbornou veřejnost Svět nadání právě vychází na adrese http://www.talentovani.cz/aktualni-cislo. Časopis, který vychází 2x ročně jako odborné recenzované periodikum, je prostorem pro sdílení nových poznatků a zkušeností všech, kteří se zabývají výzkumem nadání nebo pracují s talentovanou a tvořivou populací dětí či dospělých. Zvláště učitelům nabízí možnost podělit se o své vzdělávací a výchovné metody (praktiky), které se jim osvědčily při výuce nadaných dětí. V tomto čísle naleznete český překlad kapitoly z knihy Ruth Strangové Helping Your Gifted Child, publikovaný pod názvem Co ovlivňuje vývoj nadaného dítěte. Dále prakticky zaměřený příspěvek Aritmetické postupy v algebraických úlohách používané nadanými žáky na 1. stupni ZŠ autorky Mgr. Ireny Budínové, PhD. a zajímavý pohled na problematiku vzdělávání nadaných od slovenského autora PhDr. PaeDr. Dušana Fábika Pretrvávajúce mýty v segregovanej edukácii nadaných žiakov.
http://www.msmt.cz/mladez/vychazi-nove-cislo-sveta-nadani?lang=1&ref=m&source=email
 

Aktuality z NIDV

23.02.2017

Pozvánka na seminář o nových metodách výuky holocaustu

Krajské pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání Pardubice ve spolupráci s MŠMT a Památníkem holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě pořádá v úterý 28. února 2017 od 10.00 do 17.00 hod. v hotelu Zlatá štika (sloupový sál) v Pardubicích seminář "Nové metody výuky holocaustu" s podtitulem "Vše, co jste chtěli vědět o způsobech výuky holocaustu, ale báli jste se zeptat".

Více informací

15.02.2017

Vychází nové číslo Světa nadání

Nenechte si ujít druhé číslo pátého ročníku internetového časopisu pro odbornou veřejnost Svět nadání, které právě vychází! Najdete v něm zajímavé příspěvky věnované nejen problematice vývoje a vzdělávání nadaných dětí.

Více informací

14.02.2017

Celostátní seminář pro učitele hry na varhany

Národní institut pro další vzdělávání pořádá v rámci vzdělávací oblasti "Umělecké vzdělávání ZUŠ/SUŠ" již šestý celostátní seminář pro učitele hry na varhany. Akce se uskuteční 25. února 2017 v Olomouci, v prostorách Konzervatoře Evangelické akademie.

Více informací

02.02.2017

Pilotáž kompetencí nutných k zapojení do demokratické kultury (CDC)

Ve dnech 24., 25. a 26. ledna 2017 na centrálním pracovišti Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) proběhl program k pilotáži kompetencí nutných k zapojení do demokratické kultury.

Více informací

23.01.2017

Nově akreditovaný obor - Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

V pátek 20. ledna proběhlo na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pracovní setkání k novému studijnímu oboru: Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem.

Více informací

11.01.2017

Dárek úspěšným studentům - setkání s ministryní školství

Prosinec 2016 přinesl nadaným českým studentům dva speciální dárky: Setkání s ministryní školství a předávání cen udělovaných Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského. Spolupořadatelem obou těchto událostí je každoročně Národní institut pro další vzdělávání. Přinášíme vám rozhovory se dvěma talentovanými studenty - nepřehlédnutelnými účastníky těchto setkání.

Více informací

10.01.2017

Vyhlášení soutěže Cena pro učitele němčiny 2016/2017

Také v letošním školním roce vyhlašuje Goethe-Institut v Praze v rámci kampaně "Šprechtíme" Cenu pro učitele němčiny. Oceněni budou vyučující německého jazyka, kteří dokážou své žáky motivovat pro studium němčiny a prokážou tvůrčí přístup a kreativitu v projektech ve třídách, kde vyučují.

Více informací