Přehled aktuálních vzdělávacích programů


21. 11. 2017

Elektronická organizace soutěží ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ

ZUŠ, Biskupská 1276/12, Praha 1 - Nové Město, 110 00

21. 11. 2017

Hodina pohybu navíc pro učitele 1. stupně ZŠ a vychovatele ŠD, ŠK

učitelé 1.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, trenéři sportovních škol, učitelé 2.stupně ZŠ

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

21. 11. 2017

Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry

pedagogům 2. stupně ZŠ, trenérům sportovních škol

ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, Ostrava

21. 11. 2017

Školská sociální práce v praxi

ředitelé škol a školských zařízení, odborní pracovníci školských poradenských zařízeni, odborní pracovníci školních poradenských pracovišť, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

21. 11. 2017

Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry

pedagogům 2. stupně ZŠ, trenérům sportovních škol

HOKEJOVÉ CENTRUM POUZAR - Sportovní hala, E.Rošického 1756, 370 05 České Budějovice

21. 11. 2017

Učíme efektivně, učíme CLILem

pedagogům 1. stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

21. 11. 2017

Konzultace pro školy ke společnému vzdělávání

ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové

Střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214, 564 01 Žamberk

21. 11. 2017

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Plzeň, Čermákova 18

21. 11. 2017

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Plzeň, Čermákova 18

21. 11. 2017

Učíme děti zpívat

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

21. 11. 2017

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, asistenti pedagoga

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

21. 11. 2017

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

21. 11. 2017

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Zlín, Potoky 267

21. 11. 2017

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

21. 11. 2017

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení

Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1, budova A

21. 11. 2017

Digitální technologie v jazykovém vzdělávání: Classroom management a role učitele

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Plzeň, Čermákova 18

22. 11. 2017

Cesty minulostí III. - Přemyslovci

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Liberec, Masarykova 28

22. 11. 2017

Konzultační seminář pro management škol

pedagogům všech SŠ

NIDV Jihlava, Zborovská 3

22. 11. 2017

Konzultační seminář pro management škol

pedagogům všech SŠ

NIDV Jihlava, Zborovská 3

22. 11. 2017

Trendy v ekonomickém a finančním vzdělávání

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

22. 11. 2017

Místní krajská konference projektu SRP

ředitelé škol a školských zařízení, příjemci IPo MAP, zřizovatelé škol

Hotel Liberec, Šaldovo náměstí 1345/6, 460 01, Liberec 1

22. 11. 2017

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

pedagogům MŠ

Tři Sekery 157, sídlo DSO Mariánskolázeňsko

22. 11. 2017

Cesty minulostí I. - rok 1968

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Liberec, Masarykova 28

22. 11. 2017

Hodina pohybu navíc - vzdělávací program pro učitele a trenéry

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, pedagogům volného času, trenérům sportovních škol, učitelé 2.stupně ZŠ, trenéři sportovních škol, učitelé

Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4

22. 11. 2017

Elektronická organizace soutěží ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

22. 11. 2017

Strategické řízení a plánování ve školách

ředitelé škol a školských zařízení, zástupci ředitelů škol a školských zařízení, střední management - vedoucí metodických kabinetů/metodici, vedoucí odloučených pracovišť

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

22. 11. 2017

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

pedagogům MŠ

NIDV Hradec Králové, Luční 460

22. 11. 2017

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV Zlín, Potoky 267

22. 11. 2017

Excel pro učitele I - nenechte se zničit tabulkami

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, odborní pracovníci školských poradenských zařízeni

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

22. 11. 2017

Aktuální trendy v oblasti školních knihoven

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, Zlín

22. 11. 2017

IT nástroje a IT dovednosti učitele v jazykové výuce

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

22. 11. 2017

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení, učitelé MŠ, asistenti pedagoga

NIDV Brno, Křížová 22

23. 11. 2017

Místní krajská konference projektu SRP

ředitelé škol a školských zařízení, příjemci IPo MAP, zřizovatelé škol

Kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

23. 11. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

MŠ a ZŠ

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

23. 11. 2017

Pedagogická diagnostika v praxi MŠ

pedagogům MŠ

NIDV Jihlava, Zborovská 3

23. 11. 2017

Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ

ZUŠ Hostivař, Trhanovské nám.8, Praha 10 - Hostivař, 102 00

23. 11. 2017

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

23. 11. 2017

Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost

pedagogům 1. stupně ZŠ

Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1, budova A

23. 11. 2017

Tvořivá geometrie pro ZŠ

pedagogům ZŠ

NIDV Jihlava, Zborovská 3

23. 11. 2017

Legislativní novinky ve školním roce 2017-18

ředitelům škol a školských zařízení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Dotační program MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018. Cílem programu je podpora vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii. Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 6. listopadu 2017 do 15 hodin.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-msmt-podpora-vzdelavacich-aktivit
Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - podzimní období 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky

Metodická pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu školského zákona, díky níž budou učitelé lépe chráněni před šikanou. Novela upravuje od 1. září 2017 práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Mezi právy se nově objevuje právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem, kterou má zajistit zejména zaměstnavatel. K uvedeným opatřením byla připravena pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále rozšířilo a zpřesnilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách. Kromě dotačního programu "Bezpečné klima v českých školách pro rok 2017" ve výši dvaceti milionů korun také aktualizovalo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních.
http://www.msmt.cz/file/43415?lang=1

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/od-zari-budou-ucitele-lepe-chraneni-pred-sikanou?highlightWords=Pom%C5%AFcka+nov%C4%9B+zakotven%C3%BDm+pr%C3%A1v%C5%AFm+povinnostem+pedagogick%C3%BDch+pracovn%C3%ADk%C5%AF
Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků 2017

Dne 30. 11. 2017 se v Národní technické knihovně v Praze uskuteční 3. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků. Tématem konference je podpora začínajících učitelů. V plénu své příspěvky představí významní tuzemští i zahraniční odborníci z akademické a státní sféry i zástupci z řad učitelů. Následovat bude panelová diskuze k podobě a nastavení adaptačního procesu. Více informací naleznete na http://www.konference.nidv.cz/.

http://www.konference.nidv.cz/
MŠMT vyhlašuje další výzvu na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje již pátou výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2018 a 2019. Cílem výzvy je podpořit rozvoj kapacit základních škol s 1. stupněm a také školy, které jsou umístěny v jedné budově s mateřskou školou. Současně je cílem podpořit kapacity MŠ a ZŠ zřízené dobrovolnými svazky obcí. Výzva se nevztahuje na projekty hlavního města Prahy ani městských částí hlavního města Prahy. Na dotaci je vyčleněno pro období 2018 - 2019 celkem 330 milionů Kč. Výzva se vyhlašuje k 11. říjnu 2017 a uzávěrka přijímání žádostí je 8. prosince 2017.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vyhlasuje-dalsi-vyzvu-na-rozsireni-kapacit-ms-a-zs-1

Na rozvoj škol je v OP VVV připraveno dalších 700 milionů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pro žadatele je ve výzvě připraveno 700 milionů korun. Cílem výzvy je podpora škol v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám ve výuce. Mezi další podporované aktivity patří vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky odborného cizího jazyka. Výzva se zaměřuje také na propojování formálního a neformálního vzdělávání a podporu v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu.
Školy a školská zařízení, organizační složky státu, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace mohou o dotaci žádat od 20. června do 29. září 2017.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/na-rozvoj-skol-je-v-op-vvv-pripraveno-dalsich-700-milionu

http://www.msmt.cz/mladez/vyhlasena-vyzva-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii

Nabídka vzdělávacího programu Hodina pohybu navíc

Vzdělávací program Hodina pohybu navíc je určen učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům školských zařízení, učitelům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, pedagogům volného času, trenérům sportovních škol a učitelům TV pro 2. stupně ZŠ. Cílem programu je získat zájem žáků o pohyb a daný sport s využitím základních dovedností a ukázat jim jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky, případně žáky nasměrovat do sportovního oddílu.

http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/
Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. - změny v konání maturitní zkoušky od školního roku 2017/2018

Vyhláškou č. 243/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, byla novelizována s účinností od 1. 9. 2017 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2017/2018. Pro lepší orientaci MŠMT zveřejňuje platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-177-2009-sb-zmeny-v-konani-maturitni

OP VVV podpoří společné vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje vyhlásit výzvu Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL). Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je pro tuto oblast připraveno 250 milionů korun. Výzva se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit, a to nejen na obce/svazky obcí zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), ale také na kraje, na jejichž území se nacházejí SVL, které nejsou zapojené v KPSVL. Obce a kraje budou podpořeny v roli koordinátora řešení problematiky společného vzdělávání na svém území, dále budou moci získat finanční prostředky pro mateřské, základní a střední školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání v oblasti individuální integrace. Výzva cílí také na osvětové aktivity pro veřejnost, podporuje vznik platforem a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/op-vvv-podpori-spolecne-vzdelavani-v-socialne-vyloucenychOpatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří

MŠMT vydává čtyři opatření ministra, jimiž se mění příslušné rámcové vzdělávací programy (RVP) oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří. Úprava RVP navazuje jednak na novelizaci školského zákona ve vztahu k vymezení počtu a obsahu zkoušek společné části a profilové části maturitní zkoušky počínaje školním rokem 2020/2021 (zákon č. 178/2016 Sb.), jednak na vydání nařízení vlády č. 445/2016 Sb., kterým se stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterymi-se-1

Plnění povinné školní docházky v zahraničí od 1. 9. 2017 - základní informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí. Informace vyplývají ze znění školského zákona a prováděcího právního předpisu, který se týká dané problematiky (vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.). Od 1. září 2017 je účinné novelizované ustanovení § 38 odst. 3 školského zákona, podle něhož se povinnost být zároveň žákem školy v ČR mění na možnost. Nově tedy žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky (§ 38 odst. 1 písm. a) školského zákona), ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (§ 38 odst. 1 písm. b) školského zákona), v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol (§ 38 odst. 1 písm. d) školského zákona) nebo formou individuální výuky v zahraničí (§ 38 odst. 2 školského zákona), může být od 1. září 2017 na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka (dále jen "kmenová škola").
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-od-1-9-2017z

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako uznávací orgán pro regulovaná povolání pedagogických pracovníků se vyjadřuje k vysokoškolským studijním programům, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka v případě žádosti o akreditaci studijního programu, kterou vysoká škola následně předkládá Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství, dále v případě, kdy má vysoká škola udělenu institucionální akreditaci, a v případech žádosti mimoevropské vysoké školy podle § 93f a § 93h zákona č. 111/1998 Sb. Metodický materiál k procesu posuzování vysokoškolských studijních programů, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka, je k dispozici na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/ramcove-pozadavky-na-studijni-programy-jejichz-absolvovanim
Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2017/2018 rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání. Rozvojový program navazuje na rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání vyhlášený pro školní rok 2016/2017. Účelem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání v těch oborech, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice, považovat v daném území za nenahraditelné.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/rozvojovy-program-podpora-odborneho-vzdelavani

Ruské revoluce 20. století z pohledu současnosti

Celostátní vzdělávací program nabídne přehled nejnovějších poznatků a interpretací ruských revolucí, které významně ovlivnily evropské a světové dění. Pomůže usnadnit didaktickou aplikaci dané tématiky ve společenskovědním vyučování a překonání jednostranného pohledu. MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1, C081, 29. 11. 2017 od 9.00 hodin

http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=58392&operace=detail
Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení. Dokument poskytuje ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2017/2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017-1?highlightWords=Soubor+pedagogicko+organiza%C4%8Dn%C3%ADch+informac%C3%AD

Soutěžní přehlídka DOMINO 2017

Národní institut pro další vzdělávání letos vyhlásil již VII. ročník soutěžní přehlídky DOMINO. Jedná se o příležitost prezentovat vlastní práci učitele s digitálními technologiemi v jakémkoli školním předmětu. Zapojit se může každý učitel v následujících kategoriích:
a) MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZŠ
b) HUMANITNÍ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY
c) PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ OBORY
d) ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Svou práci (výukový objekt) můžete do soutěže přihlásit na stránkách http://domino.nidv.cz/ do 30. listopadu 2017. Slavnostní finálové kolo, prezentace nejlepších soutěžních objektů a vyhlášení výherců se uskuteční v Praze na začátku roku 2018.

http://domino.nidv.cz/
Studium pedagogiky volného času - I. ročník


I. ročník Studia pedagogiky volného času pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost je připraven pro zájemce o kvalifikační přípravu pro pedagogickou práci ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.
04. 11. 2017 Zlínský kraj http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1850
04. 11. 2017 Praha 10 http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1844
09. 11. 2017 Uherské Hradiště http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1822
10. 11. 2017 Telč (Vysočina) http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1851
11. 11. 2017 Praha DDM hl. m. http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1849

http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1850
http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1844
http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1822
http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1851
http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1849
Školský zákon ve znění účinném od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2017.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-9-2017-do-31-8-2018?highlightWords=%C5%A1kolsk%C3%BD+z%C3%A1kon
Vyhlášena výzva: Budování kapacit pro rozvoj škol II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pro žadatele je ve výzvě připraveno 700 milionů korun. Cílem výzvy je podpora škol v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám ve výuce. Mezi další podporované aktivity patří vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky odborného cizího jazyka. Výzva se zaměřuje také na propojování formálního a neformálního vzdělávání a podporu v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu.
Školy a školská zařízení, organizační složky státu, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace mohou o dotaci žádat od 20. června do 29. září 2017.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlasena-vyzva-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii

Vyhlášení rozvojového programu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje druhou etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol. Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů, které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vyuky-plavani-v
Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 2017/2018 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí - předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-2017-2018

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 9. 2017

Pod číslem 270/2017 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Změny si kladou za cíl odstranit technické nedostatky a případné vnitřní rozpory v textu samotné vyhlášky č. 27/2016 Sb. V některých případech směřuje právní úprava i k odstranění nadměrné administrativní zátěže v oblasti společného vzdělávání. Změny byly provedeny i v přílohách k vyhlášce. Dochází též i k úpravě některých podpůrných opatření, například ke změně velikosti skupiny, ve které může být poskytováno podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence. Dochází i k úpravě formulářů tak, aby lépe vyhovovaly zaběhnuté praxi. Změny nabývají účinnosti od 1. září 2017. Nicméně změny uvedené v přílohách pak nabydou společně účinnosti až od 1. prosince 2017.
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-1

Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 17. 8. 2017 verzi 2 výzvy 02_16_041 Vyšší odborné školy. Oproti původní verzi dochází ke změně termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z 31. 8. 2017 na 14. 9. 2017 do 14:00. http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-1
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Vyšší odborné školy. Dokument je účinný od 29. června 2017.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-2


Výzva č. 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 23. října 2017 Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část, verze 3, výzvy 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV). Dokument je účinný od 23. října 2017.

http://sdv.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-se-zdravotnim
 

Aktuality z NIDV

16.11.2017

"Tvoje cesta, tvoje stopa" aneb Jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měli užitek jak hosté, tak hostitelé

Do Týdne globálního vzdělávání se mohou zapojit školy i veřejnost! Jednotlivé organizace pořádají ve vybraných městech v týdnu 18. - 26. listopadu projekce, diskuze a další akce.

Více informací

16.11.2017

Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_17_047 MAP II

Řídící orgán OP VVV vyhlásil dne 15. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) v prioritní ose 3 OP VVV. Rozklikněte pro více informací.

Více informací

14.11.2017

Konference Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách

Kongresový hotel Jezerka na Seči hostí 20. a 21. listopadu 2017 již 6. ročník konference Digitální technologie ve výuce, který je zaměřený na inovativní metody a formy práce se zapojením digitálních technologií do výuky.

Více informací

13.11.2017

DÁT ZE SEBE VŠE A HLAVNĚ TO NEZKAZIT

Celý svůj profesní život má spojený se ZUŠ. V uměleckém vzdělávání působí už více než 40 let jako pedagog hry na klavír, z toho 30 let vedla jako ředitelka ZUŠ v Chodově. V posledních 5 letech se zabývá koncepční prací. Ilona Juhásová jako oborová garantka NIDV udává uměleckému vzdělávání na ZUŠ a SUŠ tón a svým elánem i rytmus.

Více informací

10.11.2017

Konference k podpoře začínajících učitelů

Již potřetí se setkají významní tuzemští i zahraniční odborníci z akademické a státní sféry, a především učitelé a ředitelé škol na Mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků, kterou pořádá Národní institut pro další vzdělávání. Letošní ročník je věnován začínajícím učitelům, jejich podpoře, vedení, identifikaci jejich potřeb a postavení ve školském systému.

Více informací

09.11.2017

Projekt SRP uspořádá webináře k výzvě MAP II

Projekt SRP v souvislosti s vyhlášením avíza výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II a s plánovaným termínem zveřejnění finální podoby této výzvy informuje, že ve spolupráci s pracovníky Řídicího orgánu (ŘO) OP VVV uspořádá webináře pro žadatele výzvy MAP II.

Více informací

09.11.2017

!!! Důležité informace k výzvě MAP II a metodické roli projektu SRP !!!

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil AVÍZO výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích současně s tím zpřesnil informaci k individuálním konzultacím projektových záměrů do výzvy MAP II. Přečtěte si důležité novinky!

Více informací