Přehled aktuálních vzdělávacích programů


25. 09. 2017

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Brno, Křížová 22

25. 09. 2017

Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost

učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

25. 09. 2017

Specifika předškolní výuky u dětí-cizinců a uprchlíků

pedagogům MŠ

NIDV Jihlava, Zborovská 3

25. 09. 2017

Metodický kurz pro výuku angličtiny v heterogenních skupinách žáků

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Zlín, Potoky 267

25. 09. 2017

IT nástroje a IT dovednosti učitele v jazykové výuce

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Liberec, Masarykova 28

25. 09. 2017

Jak pracovat s dětmi od dvou let v MŠ

pedagogům MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ

Tři Sekery, sídlo DSO Mariánskolázeňsko

25. 09. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

25. 09. 2017

Etická výchova a formování charakteru žáků na základních školách

pedagogům ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitel - metodik prevence, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

25. 09. 2017

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

pedagogům MŠ

NIDV Hradec Králové, Luční 460

25. 09. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Liberec, Masarykova 28

25. 09. 2017

Základní umělecké vzdělávání - management ZUŠ - 32

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

25. 09. 2017

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, Zlín

25. 09. 2017

Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní škole

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV Jihlava, Zborovská 3

26. 09. 2017

Podpora osobnostního rozvoje pedagogů v MŠ

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Jihlava, Zborovská 3

26. 09. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

26. 09. 2017

Správní řád a správní řízení ve školství

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

26. 09. 2017

Základní umělecké vzdělávání - management ZUŠ - 32

pedagogům ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV Brno, Křížová 22

26. 09. 2017

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

pedagogům ZŠ

ZŠ Heyrovského Olomouc

26. 09. 2017

Hudební improvizace ve výuce klávesových nástrojů

pedagogům MŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV Liberec, Masarykova 28

26. 09. 2017

Jak pracovat s dětmi od dvou let v MŠ

pedagogům MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

26. 09. 2017

Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Zlín, Potoky 267

26. 09. 2017

Inspirace pro učitele 2. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost

učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

26. 09. 2017

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení

ZŠ Jih, Mariánské Lázně

26. 09. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

Richtrovy boudy

26. 09. 2017

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

26. 09. 2017

Konzultace pro školy ke společnému vzdělávání

ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

26. 09. 2017

Leadership jako proces vedení lidí

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

26. 09. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Brno, Křížová 22

26. 09. 2017

Inspirace pro učitele 2. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost

pedagogům 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

26. 09. 2017

Finanční matematika hrou

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Liberec, Masarykova 28

26. 09. 2017

Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, trenérům sportovních škol

Bazén E. Rošického 2684/6, Jihlava (3. patro)

27. 09. 2017

Odborná angličtina se zaměřením na oblast školství

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

27. 09. 2017

Učitel a/nebo tablet? Mobilní technologie v jazykovém vzdělávání

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Brno, Křížová 22

27. 09. 2017

Inspirace pro učitele 2. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost

učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga

NIDV Hradec Králové, Luční 460

27. 09. 2017

Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní škole

pedagogům 2. stupně ZŠ, zúčastnit se mohou i učitelé 1. st. ZŠ (3.-5.tř.)

NIDV Jihlava, Zborovská 3

27. 09. 2017

Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry

učitelé 2.stupně ZŠ, trenéři

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

27. 09. 2017

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

27. 09. 2017

Konzultace pro školy ke společnému vzdělávání

ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

27. 09. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

27. 09. 2017

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - podzimní období 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky

Metodická pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu školského zákona, díky níž budou učitelé lépe chráněni před šikanou. Novela upravuje od 1. září 2017 práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Mezi právy se nově objevuje právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem, kterou má zajistit zejména zaměstnavatel. K uvedeným opatřením byla připravena pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále rozšířilo a zpřesnilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách. Kromě dotačního programu "Bezpečné klima v českých školách pro rok 2017" ve výši dvaceti milionů korun také aktualizovalo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních.
http://www.msmt.cz/file/43415?lang=1

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/od-zari-budou-ucitele-lepe-chraneni-pred-sikanou?highlightWords=Pom%C5%AFcka+nov%C4%9B+zakotven%C3%BDm+pr%C3%A1v%C5%AFm+povinnostem+pedagogick%C3%BDch+pracovn%C3%ADk%C5%AF
Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. - změny v konání maturitní zkoušky od školního roku 2017/2018

Vyhláškou č. 243/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, byla novelizována s účinností od 1. 9. 2017 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2017/2018. Pro lepší orientaci MŠMT zveřejňuje platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-177-2009-sb-zmeny-v-konani-maturitni

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří

MŠMT vydává čtyři opatření ministra, jimiž se mění příslušné rámcové vzdělávací programy (RVP) oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří. Úprava RVP navazuje jednak na novelizaci školského zákona ve vztahu k vymezení počtu a obsahu zkoušek společné části a profilové části maturitní zkoušky počínaje školním rokem 2020/2021 (zákon č. 178/2016 Sb.), jednak na vydání nařízení vlády č. 445/2016 Sb., kterým se stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterymi-se-1

Plnění povinné školní docházky v zahraničí od 1. 9. 2017 - základní informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí. Informace vyplývají ze znění školského zákona a prováděcího právního předpisu, který se týká dané problematiky (vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.). Od 1. září 2017 je účinné novelizované ustanovení § 38 odst. 3 školského zákona, podle něhož se povinnost být zároveň žákem školy v ČR mění na možnost. Nově tedy žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky (§ 38 odst. 1 písm. a) školského zákona), ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (§ 38 odst. 1 písm. b) školského zákona), v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol (§ 38 odst. 1 písm. d) školského zákona) nebo formou individuální výuky v zahraničí (§ 38 odst. 2 školského zákona), může být od 1. září 2017 na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka (dále jen "kmenová škola").
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-od-1-9-2017z

Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2017/2018 rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání. Rozvojový program navazuje na rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání vyhlášený pro školní rok 2016/2017. Účelem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání v těch oborech, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice, považovat v daném území za nenahraditelné.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/rozvojovy-program-podpora-odborneho-vzdelavani

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení. Dokument poskytuje ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2017/2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017-1?highlightWords=Soubor+pedagogicko+organiza%C4%8Dn%C3%ADch+informac%C3%AD

Vyhlášena výzva: Budování kapacit pro rozvoj škol II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pro žadatele je ve výzvě připraveno 700 milionů korun. Cílem výzvy je podpora škol v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám ve výuce. Mezi další podporované aktivity patří vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky odborného cizího jazyka. Výzva se zaměřuje také na propojování formálního a neformálního vzdělávání a podporu v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu.
Školy a školská zařízení, organizační složky státu, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace mohou o dotaci žádat od 20. června do 29. září 2017.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlasena-vyzva-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 2017/2018 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí - předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-2017-2018

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 9. 2017

Pod číslem 270/2017 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Změny si kladou za cíl odstranit technické nedostatky a případné vnitřní rozpory v textu samotné vyhlášky č. 27/2016 Sb. V některých případech směřuje právní úprava i k odstranění nadměrné administrativní zátěže v oblasti společného vzdělávání. Změny byly provedeny i v přílohách k vyhlášce. Dochází též i k úpravě některých podpůrných opatření, například ke změně velikosti skupiny, ve které může být poskytováno podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence. Dochází i k úpravě formulářů tak, aby lépe vyhovovaly zaběhnuté praxi. Změny nabývají účinnosti od 1. září 2017. Nicméně změny uvedené v přílohách pak nabydou společně účinnosti až od 1. prosince 2017.
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-1

Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 17. 8. 2017 verzi 2 výzvy 02_16_041 Vyšší odborné školy. Oproti původní verzi dochází ke změně termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z 31. 8. 2017 na 14. 9. 2017 do 14:00. http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-1
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Vyšší odborné školy. Dokument je účinný od 29. června 2017.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-2


 

Aktuality z NIDV

21.09.2017

Erasmus Generation Night

Třicáté výročí programu Erasmus si zaslouží pořádnou oslavu. Centrum Prahy bude patřit akci Erasmus Generation Night, která vypukne 19. října v podvečer a bude trvat až do rána následujícího dne. Vstup je zdarma.

Více informací

21.09.2017

Kateřina Emer Venclová: Nadaní žáci potřebují v první řadě pochopení a přijetí

"Od dětství jsem řešila, co je se mnou špatně. Mám ruce, nohy, všech pět pohromadě, umím mluvit, číst i psát, ale stejně si nepřipadám vůbec normální. Ostatní děti se mi buď posmívaly, že jsem divná, nebo se mě bály. Aniž jsem jim kdy jakkoli ublížila. Prostě proto, že jsem jiná. Dodnes se setkávám s tím, že mi lidi nerozumí. A já zase jim. Nevědí, co si o mně myslet, a tak si raději drží odstup. Nemají mě rádi. Preventivně," říká Kateřina Emer Venclová, které již v raném dětství diagnostikovali v pedagogicko-psychologické poradně mimořádné nadání a ve čtrnácti letech jí v Mense naměřili IQ 168.

Více informací

21.09.2017

Mezinárodní konference k podpoře výuky cizích jazyků již pošesté

Během 5. a 6. října pořádá Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství a dalšími partnery v pořadí 6. mezinárodní konferenci k podpoře vícejazyčnosti a výuky cizích jazyků v českých školách.

Více informací

20.09.2017

Středoškoláci reprezentují Českou republiku na mezinárodní soutěži v Estonsku

Trojice mladých českých vědců míří do Tallinu, aby reprezentovali Českou republiku na 29. ročníku mezinárodní soutěže European Union Contest for Young Scientists. Konkurence je veliká, ale vyhlídky nejsou vůbec špatné.

Více informací

18.09.2017

Garanti pečující o nadané chtějí více spolupracovat. Setkání na Karlově univerzitě bude skvělým začátkem

Pedagogická fakulta UK v Praze bude 19. září hostit Setkání národních skupin odborných garantů péče o nadání. K pracovnímu stolu zasednou zástupci psychologů, pedagogů a krajských koordinátorů pro podporu nadání, aby propojili formální i neformální vzdělávání při podpoře rozvoje nadání.

Více informací

14.09.2017

Kateřina Hábová: Naše dcera je ve škole opravdu šťastná

"Nikdy nebyla naše dcera tolik spokojená, jako je teď ve škole. Každé ráno vstává s úsměvem a těší se tam! O své škole všude vypráví a je tam opravdu šťastná," říká Kateřina Hábová, maminka sedmileté Kateřiny, která se narodila s nepříliš rozšířenou chromozomální odchylkou - Williamsovým syndromem. "Její touha po nových věcech a učení je naprosto úžasná a my se denně divíme tomu, co připravené prostředí a připravení pedagogové dokáží udělat," dodává paní Hábová, která pro svou dceru nakonec zvolila Montessori pedagogiku. "Školu, do které bude dcera chodit, jsme začali řešit zhruba dva roky před jejím nástupem. Variant a škol jsme prošli celou řadu, a nakonec zvolili Montessori Základní školu Donum Felix ve Slaném. Myslím si, že jsme opravdu vybrali tu nejlepší!" vypráví Kateřina Hábová, která se právě po několika letech rodičovské dovolené (kromě Kateřiny vychovává ještě šestiletou Františku a tříletého Vendelína) plánuje vrátit ke své původní profesi sociální pedagožky.

Více informací

13.09.2017

Bez dlouhodobého a cíleného rozvoje nadání nebudeme mít tolik úspěšných vědců, umělců a společenských reformátorů, říká náměstkyně NIDV Irena Hošková

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně hostí konferenci pro rozvoj nadání KORONA 2017. Sympózium nabídne nejen kvalitní a odborné poznatky, ale i radost a elán do další práce s nadanými.

Více informací