Certifikovaní lektoři NIDV

Přehled aktuálních vzdělávacích programů


29. 08. 2016

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

29. 08. 2016

Koordinátor školního vzdělávacího programu

koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Brno

29. 08. 2016

Modelování v matematice ? zkušeností k poznání

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

ZŠ Obrnice, Mírová 167, 435 21 Obrnice

29. 08. 2016

Koordinátor školního vzdělávacího programu

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům VOŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

31. 08. 2016

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

31. 08. 2016

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

31. 08. 2016

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

1. 09. 2016

Konzultace k úpravám ŠVP ZV

koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

1. 09. 2016

Konzultace k dílčím úpravám ŠVP PV ? na pracovišti NIDV

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

1. 09. 2016

Islám a střet civilizací

pedagogům MŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

1. 09. 2016

Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských školách

koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

1. 09. 2016

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 09. 2016

Brána jazyků otevřená - německý jazyk pro středně pokročilé

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ, učitelé speciálních škol

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

1. 09. 2016

Vyhledávání a identifikace nadání

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, výchovní poradci, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 09. 2016

Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán

pedagogům ZŠ

v prostorách školy

1. 09. 2016

Třídní klima a školní klima

pedagogům ZŠ, pedagogům - metodikům prevence, výchovným poradcům

v prostorách školy

1. 09. 2016

Koordinátor školního vzdělávacího programu

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ, pedagogům VOŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

1. 09. 2016

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

1. 09. 2016

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 09. 2016

Koordinátor školního vzdělávacího programu

koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Zlín

1. 09. 2016

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

1. 09. 2016

Osobní konzultace k ŠVP PV

pedagogům MŠ

Bude upřesněno - dle potřeb školy

1. 09. 2016

Osobní konzultace k ŠVP ZV

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

bude upřesněno - dle potřeby školy

1. 09. 2016

Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

1. 09. 2016

Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

pedagogům ZŠ, výchovným poradcům, asistentům pedagoga

v prostorách školy

1. 09. 2016

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk C1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

ZŠ Krčín Nové Město nad Metují

1. 09. 2016

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení databáze 2016/2017

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

1. 09. 2016

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2016

Brána jazyků otevřená - Francouzský jazyk

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2016

Konzultace k zavedení metody CLIL do školy

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ

na konkrétní škole

1. 09. 2016

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk C1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2016

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

1. 09. 2016

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2016

Brána jazyků otevřená - německý jazyk pro středně pokročilé

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2016

Konzultace k úpravám ŠVP ZV

koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 09. 2016

Brána jazyků otevřená - Ruský jazyk A2

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2016

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

pedagogům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, asistentům pedagoga

v prostorách školy

1. 09. 2016

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 09. 2016

Jazykově - metodický kurz angličtiny pro výuku nejmladších dětí

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

1. 09. 2016

Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán

pedagogům ZŠ

v prostorách školy
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Jednotné zkušební schéma pro podzimní zkušební období 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro podzimní zkušební období roku 2016.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-jednotne-zkusebni-schema-pro-podzimni-zkusebni?
NEWSLETTER MŠMT O EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH - 7.,8./2016

Přečtěte si prázdninové vydání Newsletteru MŠMT o evropských záležitostech - 7.,8./2016. Elektronické periodikum pro Vás připravujeme s cílem informovat o aktualitách v evropském dění v oblastech vzdělávání, mládeže, výzkumu a vývoje, sportu a profesních kvalifikací.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/newsletter-msmt-o-evropskych-zalezitostech-7-8-2016?
Novela zákona o pedagogických pracovnících

Ve Sbírce zákonů byla pod č. 379/2015 Sb. vyhlášena novela zákona o pedagogických pracovnících, která kromě jiného stanovuje speciální pravidla pro uzavírání pracovních poměrů s pedagogickými pracovníky na dobu určitou. Reaguje na negativní praxi v regionálním školství, kdy jsou s pedagogickými pracovníky uzavírány pracovní poměry na dobu určitou pouze na období školního vyučování školního roku (tedy od 1. 9. do 30. 6.). Současně se řeší otázka získání odborné kvalifikace učitelů předmětů uměleckého zaměření.
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/novela-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich?
Operační program VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

Materiály k OP VVV (brožura a tematické letáky):
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/brozura-a-letaky-k-operacnimu-programu?
Řídicí orgán OP VVV informuje o připravovaných a uskutečněných akcích a eventech, kde je operační program prezentován:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/akce-a-eventy?
Pravidla pro publicitu a logolinky OP VVV v různých variantách, v českém i anglickém jazyce:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/logolinky-op-vvv-1?
Harmonogram výzev:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv?l
PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017. MŠMT připravilo informační semináře pro mateřské a základní školy, které leží na územích, ve kterých nepůsobí Místní akční skupiny. Semináře pro území hlavní město Praha byly realizovány v červnu, semináře pro území mimo hlavní město Praha jsou plánovány na období září - listopad 2016.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu?
Podpora žáků se zdravotním postižením I

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 9. srpna 2016 výzvu č. 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění v IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 9. srpna 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 2. prosince 2016.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-se-zdravotnim-postizenim-i?
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Opatřením ministryně se mění RVP PV s účinností od 1. 9. 2016. Školy poskytující předškolní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání nejpozději do 1. září 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-pv?
Společné vzdělávání

MŠMT na webových stránkách průběžně aktualizuje klíčové dokumenty k tématu společného vzdělávání.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/klicove-dokumenty-ke-spolecnemu-vzdelavani-3?
Školský zákon v konsolidovaném znění účinném od 1. 9. 2016

Aktuální znění školského zákona?
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-v-konsolidovanem-zneni-ucinnem-od-1-9-2016?
Věstník MŠMT 05-06/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 05-06/2016 (100 s.):
o Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2016/2017, č.j. MSMT-7896/2016-3
o Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
o Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2015/2016
o Oznámení o ztrátě razítka
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-05-06-2016?
Vybrané změněné vyhlášky

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-107-2005-sb-o-skolnim-stravovani-1?
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi?
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-177-2009-sb-o-blizsich-podminkach-ukoncovani?
Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017

MŠMT zveřejňuje na školní rok 2016/2017 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí - předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-2016-2017?
Zvýšení platů čeká učitele už od září

Plánovaný růst platů učitelů se uskuteční už od letošního září a ne až od ledna 2017, jak bylo původně v plánu. Celková mzda českých učitelů se zvýší o osm procent, tarifní plat pak o šest procent. V praxi to bude znamenat, že začínající učitelé s praxí do 6 let v 11. či 12. platové třídě si polepší cca o 1300 Kč, déle sloužící pedagogové pak o cca 1500 - 1600 Kč. Zvednou se platy i učitelkám mateřských škol či asistentům pedagoga.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/zvyseni-platu-ceka-ucitele-uz-od-zari?
 

Aktuality z NIDV

22.08.2016

VI. ročník celostátní soutěže pro učitele SŠ a ZŠ DOMINO ČR odstartoval

Patříte mezi pedagogy, kteří využívají digitální technologie ve své výuce? Tvoříte pro své žáky originální výukové materiály - digitální, interaktivní či kombinované? Nebojíte se moderních forem výuky? Experimentujete a hledáte se svými žáky zajímavé náměty a motivující prostředky pro osvojování učiva? Pak právě pro Vás je určena soutěž DOMINO!

Více informací

19.08.2016

EPALE - Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE je vícejazyčná internetová komunita s otevřeným členstvím určená učitelům, školitelům, výzkumným a akademickým pracovníkům, tvůrcům politik a komukoli jinému, kdo má v Evropě nějakou profesní úlohu v oblasti učení v dospělosti.

Více informací

18.07.2016

Prázdniny trochu jinak již po čtyřiadvacáté

Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s prof. PaedDr. Milanem Valentou, Ph.D., a doc. Mgr. PaedDr. Janem Michalíkem, Ph.D, pořádá od 14. do 20. srpna 2016 v rekreačním středisku v Nesměři u Velkého Meziříčí vzdělávací a relaxační pobyt pro pedagogickou veřejnost.

Více informací

18.07.2016

Zástupci NIDV navštívili Metodicko-pedagogické centrum v Bratislavě

V úterý 12. července navštívila ředitelka NIDV Helena Plitzová v doprovodu vedoucí oddělení Vzdělávání a podpory Evy Vincejové a tajemnice Kanceláře ředitelky Metodicko-pedagogické centrum v Bratislavě, kde byly přijaty generální ředitelkou MPC Mgr. Dankou Kapucianovou a jejími spolupracovnicemi. Společně jednaly o možnostech spolupráce v oblasti výměny zkušeností při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na Slovensku a v České republice včetně možnosti spolupráce zemí Visegradské čtyřky. Dalšími tématy jednání byly např. boj proti extremismu, společné vzdělávání včetně podpory nadaných žáků a podpory učitelů a škol v práci s dětmi/žáky-cizinci, ale i funkční gramotnost, výuka cizích jazyků atd. Další setkání se uskuteční v Praze, a to již na podzim.

Více informací

18.07.2016

Vzdělávací programy pro mateřské a základní školy k šablonám OP VVV

Národní institut pro další vzdělávání představuje novou nabídku vzdělávacích programů, které je možné financovat ze "šablon" Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Více informací

04.07.2016

Jaký byl školní rok 2015/2016 v NIDV?

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, školám a dalším partnerům za jejich podporu ve školním roce 2015/2016. A jaký tento rok byl? To shrnuje následující infografika.

Více informací

29.06.2016

Aktuální informace k zapojení organizací neformálního a zájmového vzdělávání v MAP

Důležitý seminář ke způsobu zapojení oblasti neformálního a zájmového vzdělávání v místních akčních plánech se uskutečnil ve čtvrtek 23. května na Úřadu vlády ČR. Akci uspořádal Odbor (Agentura) pro sociální začleňování ÚV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národní sítí MAS ČR.

Více informací