Přehled aktuálních vzdělávacích programů


23. 01. 2017

Africká hudba a tanec

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, učitelé ZUŠ a SUŠ, speciální pedagogové

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

23. 01. 2017

Hra na klarinet

pedagogům ZUŠ a SUŠ

Základní umělecká škola B. Smetany, Zábělská 25, Plzeň ? Doubravka

23. 01. 2017

Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj žáka I.

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

23. 01. 2017

Hodnotitel ústní zkoušky - Český jazyk a literatura (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

23. 01. 2017

Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

23. 01. 2017

Cesty spolu - Motivační hodnocení žáků

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

23. 01. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

Příjemci IPo MAP, pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

23. 01. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

23. 01. 2017

Čtenářská gramotnost - rozvoj kompetencí učitele 1. stupně ZŠ

učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

23. 01. 2017

Elektronický systém soutěží ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín, Potoky 267, 760 01 Zlín

23. 01. 2017

Konzultační semináře pro zadavatele MZ 2017 a zadávající učitele jednotných testů PŘ 2017

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

23. 01. 2017

Vztahy mezi dívkami a chlapci - podpora pozitivního klimatu a předcházení šikaně

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga, psychologům

NIDV, krajské pracoviště Brno

23. 01. 2017

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí n.L.; velký konferenční sál v budově A

24. 01. 2017

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

24. 01. 2017

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

24. 01. 2017

Šest desetiletí populární hudby

pedagogům ZUŠ a SUŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

24. 01. 2017

Elektronický systém soutěží ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

24. 01. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_035 - Šablony OP VVV SŠ a VOŠ (mimo Prahu)

pedagogům všech SŠ, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

24. 01. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

24. 01. 2017

Integrace a práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ, speciální pedagogové

Plzeňský inspektorát ČŠI, Koperníkova 26, 301 00 Plzeň

24. 01. 2017

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

24. 01. 2017

Setkání příjemců IPo MAP s vedením pedagogické fakulty

příjemci IPo MAP

Pedagogická fakulta UHK - učebna A16, Hradecká ul. 1227/4, Hradec Králové

24. 01. 2017

Klima organizace

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

24. 01. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

24. 01. 2017

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení

Sál Jana Kašpara, KÚ Pardubice

24. 01. 2017

Syndrom ADHD - jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí

pedagogům ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům - metodikům prevence, výchovným poradcům, speciálním pedagogům

Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1,

25. 01. 2017

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

25. 01. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_042 (035) - Šablony OP VVV pro SŠ (pro Prahu a střední Čechy)

Zřizovatelé škol

Učebna NIDV - všechna pracoviště

25. 01. 2017

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ

Krajský úřad Jihočeského kraje, B. Němcové 49/3, České Budějovice, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

25. 01. 2017

Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

25. 01. 2017

Krajská konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Příjemci IPo MAP

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

25. 01. 2017

Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

25. 01. 2017

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

25. 01. 2017

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

25. 01. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

25. 01. 2017

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

25. 01. 2017

Elektronický systém soutěží ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

25. 01. 2017

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení

BAŤŮV INSTITUT 14/15 budova (budova krajské knihovny)

26. 01. 2017

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

26. 01. 2017

Vedení a řízení pracovních týmů pro příjemce IPo MAP

příjemci IPo MAP, zřizovatelé škol, členové ŘV MAP

individuální
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Semináře pro příjemce Výzvy OP VVV

Seminář pro příjemce Budování kapacit pro rozvoj škol I
MŠMT Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce - Výzva č.02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.
Datum a místo konání: 10. 1. 2017, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Seminář je určen pro úspěšné žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 3, výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I. Cílem semináře je seznámit účastníky s vykazováním věcné a finanční části realizace projektu, s dokladováním výstupů a podkladů ke Zprávám o realizaci a žádostem o platbu a s prací v systému ISKP14+ při vyplňování Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu a s postupem při zadávání veřejných zakázek. Seminář je určen výhradně pro zástupce žadatelů/příjemců této výzvy a že vzhledem k omezené kapacitě sálu je možná účast nejvýše 2 zástupců za jednoho příjemce. V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do 3. 1. 2017. Počet účastníků je omezen na 80.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminar-pro-prijemce-vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro?

Seminář pro žadatele a příjemce Budování expertních kapacit - transfer technologií
MŠMT Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele a příjemce Výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit - transfer technologií.
Datum a místo konání: 31. 1. 2017, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Semináře jsou určeny pro úspěšné žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 2, výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit - transfer technologií. Cílem seminářů je seznámit účastníky s vykazováním věcné a finanční části realizace projektu, s dokladováním výstupů a podkladů ke Zprávám o realizaci a žádostem o platbu a s prací v systému ISKP14+ při vyplňování Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu a s postupem při zadávání veřejných zakázek. Semináře jsou určeny výhradně pro zástupce žadatelů/příjemců této výzvy a že vzhledem k omezené kapacitě sálu je možná účast nejvýše 3 zástupců za jednoho příjemce. V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do 17. 1. 2017. Počet účastníků je omezen na 80.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminar-pro-zadatele-a-prijemce-vyzvy-c-02-16-014-budovani?
Dodatek č. 1 ke zkoušce Matematika+ od roku 2017

MŠMT vydává dodatek č. 1 k Vyhlášení pokusného ověřování vědomostí a dovedností středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky - Matematika+ od roku 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/dodatek-c-1-ke-zkousce-matematika-od-roku-2017?
Informace k jednotné přijímací zkoušce 2017

MŠMT a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) vydaly sadu informačních a podpůrných materiálů k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Jsou určeny pro ředitele středních i základních škol a samotné uchazeče o studium v oborech s maturitní zkouškou.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/informace-k-jednotne-prijimaci-zkousce-2017?
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

MŠMT zveřejňuje aktualizovanou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce. Informace mají sloužit jako metodická pomoc pro základní školy k organizaci zápisů k povinné školní docházce, jejichž součástí může být orientační posouzení školní připravenosti, respektive schopností a dovedností dítěte v oblastech stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Cílem poskytnutí uvedených informací je přispět k celkově vyšší úrovni a kvalitě prováděných zápisů dětí k povinné školní docházce. Vlivem působení jednotlivých škol na zákonné zástupce dítěte při zápisu k povinné školní docházce je pak možné předpokládat i snížení počtu odkladů povinné školní docházky. Materiál shrnuje právní vymezení současného stavu legislativy, popis postupu k řešení situace a dále stanovuje požadavky tak, aby ředitelé základních škol zajistili pro realizaci zápisů optimální podmínky.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce?
Šablony pro MŠ a ZŠ

Neodkládejte podání žádosti o podporu ve výzvě na šablony!
V týdeníku Učitelské noviny č. 40/2016 vyšel článek "Neodkládejte podání žádosti o podporu ve výzvě na Šablony!" Dozvíte se zde, proč zbytečně neodkládat podání žádosti o podporu, co je to proces schvalování nebo kde získat další informace o výzvě.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/neodkladejte-podani-zadosti-o-podporu-ve-vyzve-na-sablony?

Co zkontrolovat v žádosti o podporu zjednodušených projektů pro její správnost a úplnost před jejím podáním?
Dokument Kontrolní list pro předložení žádosti o podporu zjednodušených projektů je nezávaznou pomůckou pro výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Jedná se o zjednodušený návod pro žadatele, které náležitosti žádosti o podporu je vhodné před její finalizací zkontrolovat a ujistit se o jejich úplnosti a správnosti.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/kontrolni-list-pro-predlozeni-zadosti-o-podporu?

Informace k procesu schvalování a financování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ
MŠMT informuje o procesu schvalování žádostí o podporu zjednodušených projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ a následného financování. Procesem schvalování se rozumí všechny činnosti od příjmu žádosti o podporu přes hodnocení, schválení, doložení podkladů pro vydání právního aktu, vyčlenění finančních prostředků až po samotné vydání právního aktu. Proces je obvykle ukončen nejpozději do 5 měsíců od podání žádosti. Po vydání právního aktu je zpravidla do 30 pracovních dnů, nejdříve však 60 dnů před skutečným zahájením fyzické realizace projektu, příjemci zaslána první zálohová platba. S ohledem na dobu, která uplyne od podání žádosti do obdržení první zálohové platby, doporučujeme žadatelům neodkládat podání žádosti o podporu na příští rok. Naopak, žádost je vhodné předložit co nejdříve a datum zahájení fyzické realizace přizpůsobit časové ose procesu hodnocení, to znamená posunout datum zahájení fyzické realizace až na rok 2017, kdy bude zároveň proplacena zálohová platba. Jen tak je možné zajistit dostatečné finanční prostředky již na začátku realizace projektu. Dotace je poskytována jako tzv. "průtoková, tzn., že školám zřizovaným obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí jsou zálohové platby poskytovány prostřednictvím krajského úřadu případně prostřednictvím zřizovatele.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informace-k-procesu-schvalovani-a-financovani-zjednodusenych

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání informuje - Šablony pro MŠ a ZŠ I
Článek Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání informuje - Šablony pro MŠ a ZŠ I byl publikován v časopise Obec a finance č. 5-2016. Je určen především ředitelkám a ředitelům mateřské nebo základní školy, kteří by rádi zažádali o finanční podporu z OP VVV na aktivity uvedené ve výzvách na Šablony pro MŠ a ZŠ. V článku naleznete přehled základních doporučení a rad, které byste při podávání žádosti o podporu neměli opomenout.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/operacni-program-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani-informuje-sablony?

Šablony OD A DO Z
V prosincovém vydání časopisu Moderní obec (č. 12/2016) vyšel článek věnovaný podání žádosti o finanční podporu ve výzvách Šablony pro MŠ a ZŠ.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/sablony-od-a-do-z-2?
Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. prosince 2016 výzvy č. 02_16_035 (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a 02_16_042 (výzva je určena pro území pro území hl. m. Praha) Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I v prioritní ose 3 OP VVV.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol-formou-projektu
Školský zákon ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-1-2017-do-31-8-2017?
Věstníky MŠMT

Věstník MŠMT 11/2016
Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 11/2016 (28 s.)
- Vyhlášení pokusného ověřování organizace, průběhu a ukončování vzdělávání ve víceletém gymnáziu, které je součástí činnosti Německé školy v Praze s.r.o. - zahraniční školy a gymnázia
- Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2016 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2016 (stanovených č.j. MSMT-659/2016)
- Oznámení o změně názvu organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-11-2016?

Věstník MŠMT 12/2016
Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 12/2016 (36 s.)
- Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních
- Směrnice, kterou se pro příspěvkové organizace a organizační složky státu v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-12-2016?
Vyhlášení rozvojového programu na podporu psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017

MŠMT vyhlašuje Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017. Dokument myšlenkově vychází z Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září - prosinec 2016.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-na-podporu-psychologu-a
Výsledky mezinárodního šetření TIMSS 2015

Na jaře roku 2015 byl realizován další cyklus zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v rámci mezinárodního projektu TIMSS. Jde o projekt Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA), která působí v oblasti měření výsledků vzdělávání již více než padesát let. První zjišťování výsledků žáků v rámci projektu TIMSS se uskutečnilo v roce 1995 a pravidelně se opakuje ve čtyřletých cyklech.
Hlavním cílem šetření je poskytovat tvůrcům vzdělávací politiky, učitelům a dalším odborníkům ve školství informace, které jim mohou pomoci při zvyšování úrovně vědomostí a dovedností žáků v matematice a v přírodních vědách. V České republice je garantem a realizátorem mezinárodních šetření Česká školní inspekce jako národní autorita pro hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vysledky-mezinarodniho-setreni-timss-2015?
Výsledky PISA 2015 - úroveň 15letých žáků ve vybraných gramotnostech

Výsledky mezinárodního šetření PISA 2015, které zjišťuje úrovně přírodovědné, čtenářské a matematické gramotnosti patnáctiletých žáků, dnes na tiskové konferenci představil náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vysledky-pisa-2015-uroven-15letych-zaku-ve-vybranych?
 

Aktuality z NIDV

11.01.2017

Dárek úspěšným studentům - setkání s ministryní školství

Prosinec 2016 přinesl nadaným českým studentům dva speciální dárky: Setkání s ministryní školství a předávání cen udělovaných Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského. Spolupořadatelem obou těchto událostí je každoročně Národní institut pro další vzdělávání. Přinášíme vám rozhovory se dvěma talentovanými studenty - nepřehlédnutelnými účastníky těchto setkání.

Více informací

10.01.2017

Vyhlášení soutěže Cena pro učitele němčiny 2017/2017

Také v letošním školním roce vyhlašuje Goethe-Institut v Praze v rámci kampaně "Šprechtíme" Cenu pro učitele němčiny. Oceněni budou vyučující německého jazyka, kteří dokážou své žáky motivovat pro studium němčiny a prokážou tvůrčí přístup a kreativitu v projektech ve třídách, kde vyučují.

Více informací

06.01.2017

Přijetí v Poslanecké sněmovně ČR

Úspěšné studenty - účastníky mezinárodních soutěží, které navazují na soutěž Středoškolská odborná činnost, přijal ve středu 4. ledna 2017 předseda Poslanecké sněmovny ČR Jan Hamáček.

Více informací

04.01.2017

Základní informace ke vzdělávání dětí/žáků-cizinců

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na svých stránkách zveřejnilo základní informace ke vzdělávání dětí/žáků-cizinců ve školách.

Více informací

20.12.2016

Nabídka NIDV k šablonám pro mateřské a základní školy

Národní institut pro další vzdělávání nabízí mateřským a základním školám vzdělávací programy, které je možné využít pro realizaci šablon. Některé z těchto programů jsou vhodné na objednání přímo k Vám do školy, můžete tak proškolit celý pedagogický sbor nebo jeho část. Naše nabídka bude průběžně doplňována o další zajímavá témata vztahující se k šablonám OP VVV.

Více informací

12.12.2016

Prázdninová škola češtiny

Národní institut pro další vzdělávání připravil v rámci Podpory pedagogům vzdělávajícím děti/žáky-cizince publikaci "Prázdninová škola češtiny". Jedná se o soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince staršího školního věku na úrovni začátečník.

Více informací

08.12.2016

Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem

Národní institut pro další vzdělávání připravil další metodický materiál pro učitele mateřských škol. Jedná se o DVD, kde jsou názorně ukázány a okomentovány hudební činnosti podporující osvojování češtiny jako druhého jazyka. Pracovníci NIDV pevně věří, že i tento materiál pomůže učitelům při vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem.

Více informací