Přehled aktuálních vzdělávacích programů


23. 10. 2017

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

23. 10. 2017

Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, trenérům sportovních škol

ZŠ Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, Zlín

23. 10. 2017

Konzultační seminář pro management škol

pedagogům všech SŠ

NIDV Brno, Křížová 22

23. 10. 2017

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, výchovní poradci, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Brno, Křížová 22

23. 10. 2017

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

pedagogům ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

23. 10. 2017

Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

23. 10. 2017

Konzultační seminář pro management škol

pedagogům všech SŠ

NIDV Brno, Křížová 22

23. 10. 2017

Konzultace pro školy ke společnému vzdělávání

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové

NIDV Plzeň, Čermákova 18

23. 10. 2017

Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

23. 10. 2017

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

23. 10. 2017

Konzultace pro školy ke společnému vzdělávání

ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy, Trstěnice 12, 569 57

23. 10. 2017

Konzultace pro školy ke společnému vzdělávání

pedagogům MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

23. 10. 2017

Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV Plzeň, Čermákova 18

23. 10. 2017

Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií

NIDV Zlín, Potoky 267

23. 10. 2017

Digitální technologie v jazykovém vzdělávání: Classroom management a role učitele

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

23. 10. 2017

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

učitelé MŠ

NIDV Hradec Králové, Luční 460

23. 10. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

24. 10. 2017

Strategické řízení a plánování ve školách

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

24. 10. 2017

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

24. 10. 2017

Jak pracovat s dětmi od dvou let v MŠ

pedagogům MŠ

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

24. 10. 2017

Správní řád a správní řízení ve školství

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

24. 10. 2017

Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, trenérům sportovních škol

ZŠ M. Horákové Hradec Králové

24. 10. 2017

První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně

pedagogům - metodikům prevence, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové, učitel - metodik prevence, psychologové

NIDV Jihlava, Zborovská 3

24. 10. 2017

Storytelling - zážitková metoda k rozvoji čtenářské gramotnosti

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga

NIDV Liberec, Masarykova 28

24. 10. 2017

Týmová spolupráce v pedagogickém sboru

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

24. 10. 2017

Cesty spolu - Osobnostní rozvoj učitele a umění komunikace

pedagogům všech SŠ, třídní učitelé

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

24. 10. 2017

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

24. 10. 2017

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

24. 10. 2017

Manipulativní hry - vhodný nástroj přípravy na školní matematiku

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice

24. 10. 2017

Konzultace pro školy ke společnému vzdělávání

ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

24. 10. 2017

Strategické řízení a plánování ve školách

ředitelé škol a školských zařízení, zástupci ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí metodických kabinetů/metodici, vedoucí odloučených pracovišť škol

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

24. 10. 2017

Strategické řízení a plánování ve školách

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV Brno, Křížová 22

24. 10. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

24. 10. 2017

Infopanel pro zřizovatele - Zřizovatelé a místní akční plány rozvoje vzdělávání

Zřizovatelé škol

NIDV Hradec Králové, Luční 460

24. 10. 2017

Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky

pedagogům všech SŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

24. 10. 2017

Strategické řízení a plánování ve školách

ředitelům škol a školských zařízení, (ŠD), střední management - vedoucí metodických kabinetů/metodici, vedoucí odloučených pracovišť

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

24. 10. 2017

Infopanel pro zřizovatele

Zřizovatelé škol, zřizovatelé škol

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

24. 10. 2017

Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, trenérům sportovních škol

Gymnázium Na Vítězné pláni

24. 10. 2017

Strategické řízení a plánování ve školách _ e-learning

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

24. 10. 2017

Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry

učitelé 2.stupně ZŠ, trenéři sportovních škol

ZŠ Boženy Němcové 1784, Sokolov
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - podzimní období 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky

Metodická pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu školského zákona, díky níž budou učitelé lépe chráněni před šikanou. Novela upravuje od 1. září 2017 práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Mezi právy se nově objevuje právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem, kterou má zajistit zejména zaměstnavatel. K uvedeným opatřením byla připravena pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále rozšířilo a zpřesnilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách. Kromě dotačního programu "Bezpečné klima v českých školách pro rok 2017" ve výši dvaceti milionů korun také aktualizovalo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních.
http://www.msmt.cz/file/43415?lang=1

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/od-zari-budou-ucitele-lepe-chraneni-pred-sikanou?highlightWords=Pom%C5%AFcka+nov%C4%9B+zakotven%C3%BDm+pr%C3%A1v%C5%AFm+povinnostem+pedagogick%C3%BDch+pracovn%C3%ADk%C5%AF
Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. - změny v konání maturitní zkoušky od školního roku 2017/2018

Vyhláškou č. 243/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, byla novelizována s účinností od 1. 9. 2017 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2017/2018. Pro lepší orientaci MŠMT zveřejňuje platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-177-2009-sb-zmeny-v-konani-maturitni

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří

MŠMT vydává čtyři opatření ministra, jimiž se mění příslušné rámcové vzdělávací programy (RVP) oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří. Úprava RVP navazuje jednak na novelizaci školského zákona ve vztahu k vymezení počtu a obsahu zkoušek společné části a profilové části maturitní zkoušky počínaje školním rokem 2020/2021 (zákon č. 178/2016 Sb.), jednak na vydání nařízení vlády č. 445/2016 Sb., kterým se stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterymi-se-1

Plnění povinné školní docházky v zahraničí od 1. 9. 2017 - základní informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí. Informace vyplývají ze znění školského zákona a prováděcího právního předpisu, který se týká dané problematiky (vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.). Od 1. září 2017 je účinné novelizované ustanovení § 38 odst. 3 školského zákona, podle něhož se povinnost být zároveň žákem školy v ČR mění na možnost. Nově tedy žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky (§ 38 odst. 1 písm. a) školského zákona), ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (§ 38 odst. 1 písm. b) školského zákona), v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol (§ 38 odst. 1 písm. d) školského zákona) nebo formou individuální výuky v zahraničí (§ 38 odst. 2 školského zákona), může být od 1. září 2017 na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka (dále jen "kmenová škola").
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-od-1-9-2017z

Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2017/2018 rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání. Rozvojový program navazuje na rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání vyhlášený pro školní rok 2016/2017. Účelem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání v těch oborech, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice, považovat v daném území za nenahraditelné.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/rozvojovy-program-podpora-odborneho-vzdelavani

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení. Dokument poskytuje ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2017/2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017-1?highlightWords=Soubor+pedagogicko+organiza%C4%8Dn%C3%ADch+informac%C3%AD

Vyhlášena výzva: Budování kapacit pro rozvoj škol II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pro žadatele je ve výzvě připraveno 700 milionů korun. Cílem výzvy je podpora škol v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám ve výuce. Mezi další podporované aktivity patří vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky odborného cizího jazyka. Výzva se zaměřuje také na propojování formálního a neformálního vzdělávání a podporu v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu.
Školy a školská zařízení, organizační složky státu, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace mohou o dotaci žádat od 20. června do 29. září 2017.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlasena-vyzva-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 2017/2018 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí - předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-2017-2018

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 9. 2017

Pod číslem 270/2017 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Změny si kladou za cíl odstranit technické nedostatky a případné vnitřní rozpory v textu samotné vyhlášky č. 27/2016 Sb. V některých případech směřuje právní úprava i k odstranění nadměrné administrativní zátěže v oblasti společného vzdělávání. Změny byly provedeny i v přílohách k vyhlášce. Dochází též i k úpravě některých podpůrných opatření, například ke změně velikosti skupiny, ve které může být poskytováno podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence. Dochází i k úpravě formulářů tak, aby lépe vyhovovaly zaběhnuté praxi. Změny nabývají účinnosti od 1. září 2017. Nicméně změny uvedené v přílohách pak nabydou společně účinnosti až od 1. prosince 2017.
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-1

Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 17. 8. 2017 verzi 2 výzvy 02_16_041 Vyšší odborné školy. Oproti původní verzi dochází ke změně termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z 31. 8. 2017 na 14. 9. 2017 do 14:00. http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-1
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Vyšší odborné školy. Dokument je účinný od 29. června 2017.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-2


 

Aktuality z NIDV

21.10.2017

Dějepisná konference k událostem roku 1968 přilákala i Českou televizi

V rámci mezirezortní spolupráce ministerstva školství, ministerstva kultury, ostatních ministerstev i odborníků z fakult a institucí připravuje Národní institut pro další vzdělávání sérii vzdělávacích programů zaměřených na metodickou a didaktickou podporu učitelů dějepisu i škol k významným historickým výročím našeho státu: 100. výročí vzniku Československa, 50. výročí událostí roku 1968 a 25. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky v roce 1993. Jednou z prvních akcí v této nabídce byla celostátní konference pro učitele dějepisu "Tenkrát v roce 1968", která proběhla 18. října 2017 v prostorách MŠMT. Do ranního vysílání Studia 6 České televize před zahájením konference přijaly pozvání docentka PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. a Mgr. Pavlu Haschková, předsedkyně Asociace učitelů dějepisu. Záznam pořadu si můžete prohlédnout na webu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/217411010101018/video/575577

Více informací

20.10.2017

Svátek ve znamení vzdělávání 28.-29. 10. 2017

NIDV Praha ve spolupráci s Asociací vychovatelů školských zařízení uspořádalo pro vychovatelky a vychovatele ŠD a ŠK dvoudenní kurz zaměřený na evaluaci školního vzdělávacího programu.

Více informací

20.10.2017

Bouřlivá diskuse na konferenci: podmínky pro začleňování žáků cizinců nejsou ještě vždy optimální

Celostátní konference pro pedagogické pracovníky věnovaná přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků - cizinců, kterou pořádal NIDV společně se svými partnery v pátek 20. října 2017 na MŠMT, vyvolala hned po prvním bloku příspěvků bouřlivou diskusi. Dosavadní zkušenosti škol i poradenských zařízení s touto cílovou skupinou dětí a žáků i jejich rodinami odhalují řadu problémů, se kterým se učitelé musí potýkat a které je nutné prioritně řešit: úpravami legislativy počínaje, přes zjednodušení cesty k získání nároku na podpůrná opatření či zrychlení administrace dotačních programů MŠMT, až po financování tlumočníků, asistentů pedagoga a učitelů češtiny jako cizího jazyka konče. Odpolední část programu byla věnovaná praktickým workshopům a příkladům inspirativní praxe. Svými zkušenostmi přispěli mimo jiné také odborníci z českých škol v zahraničí. U příležitosti této konference vydal NIDV svůj Bulletin věnovaný právě tématu dětí/žáků cizinců ve školách, jejich vzdělávání a integraci - v příloze.

Více informací

19.10.2017

Zástupci pekingské Asociace pro vědu a techniku navštívili NIDV

"Chceme spolupracovat při podpoře a vyhledávání talentovaných žáků," konstatovali zástupci NIDV, pekingské Asociace pro vědu a techniku BAST a Českého svazu vědecko-technických společností na závěr oficiálního jednání, které se v NIDV uskutečnilo ve čtvrtek 19. října 2017.

Více informací

18.10.2017

Kurz Komunikace a konflikty nadchnul

SOU gastronomie a podnikání na Černém mostě opět poskytlo zázemí pro vychovatele a vychovatelky školních družin a školních klubů, tentokrát pro dvoudenní kurz s názvem Komunikace a konflikty (6.-7. 10. 2017), který organizoval NIDV. Že má oddělení zájmového a neformálního vzdělávání šťastnou ruku ve výběru lektorů potvrdil i tentokrát lektor Mgr. Pavel Rampas. Dokázal s úsměvem předat mnoho dovedností a znalostí z oblasti komunikace a nenásilnou formou nás přiměl i k zamyšlení na sebou samým.

Více informací

10.10.2017

Myslíte také na sebe, paní ředitelko, pane řediteli?

Začíná nový školní rok a vy se jistě snažíte dostát všem nutným administrativním, personálním, legislativním, ale zejména technicko-hospodářským povinnostem ředitele školy. Někteří tak činíte poprvé, jiní již léta. A v každoročním i v každodenním kalupu myslíte především na žáky, na učitele, na rodiče a na školu (budovu). Zdalipak ale myslíte také na sebe?

Více informací

10.10.2017

Šikana a její řešení

I v prvním pololetí školního roku 2017/2018 nabízí Národní institut pro další vzdělávání jednodenní, dvoudenní i čtyřdenní kurzy věnované vzdělávání pedagogů v oblasti šikany, kyberšikany a jejího řešení.

Více informací