Přehled aktuálních vzdělávacích programů


27. 03. 2017

Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům - metodikům prevence, výchovným poradcům

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

27. 03. 2017

Humorem k efektivnějším hodinám angličtiny

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům gymnázií

Učebna NIDV - všechna pracoviště

27. 03. 2017

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné náměstí 25, Praha 1, budova A, místnost 202 (2. patro)

27. 03. 2017

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

27. 03. 2017

Uprchlíci před tabulí - Jak mluvit se žáky o migraci

pedagogům ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

27. 03. 2017

Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

27. 03. 2017

Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

27. 03. 2017

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, ředitelkám MŠ

ZŠ V. Nezvala 2614 , 434 01 Most

27. 03. 2017

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné náměstí 25, Praha 1, budova A, místnost 202 (2. patro)

27. 03. 2017

Výchovný poradce v souvislostech s novou legislativou

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, výchovní poradci

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

27. 03. 2017

Čtyři kroky k inkluzívní škole

pedagogům speciálních škol, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Zlín

27. 03. 2017

Islám a islámský fundamentalismus

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Liberec

28. 03. 2017

Finanční gramotnost v kostce

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

28. 03. 2017

Čeština z druhé strany, jak ji učit děti - cizince I.

učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

28. 03. 2017

Matematika pro život II - základní školy

pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

28. 03. 2017

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

28. 03. 2017

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol

První české gymnázium Karlovy Vary, Národní 25, 360 20 Karlovy Vary - aula

28. 03. 2017

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol

První české gymnázium Karlovy Vary, Národní 25, 360 20 Karlovy Vary - aula

28. 03. 2017

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

28. 03. 2017

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

28. 03. 2017

Konzultační semináře pro zadavatele MZ 2017 a zadávající učitele jednotných testů PŘ 2017

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

28. 03. 2017

Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

28. 03. 2017

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, asistentům pedagoga

Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1

28. 03. 2017

Konzultační semináře pro zadavatele MZ 2017 a zadávající učitele jednotných testů PŘ 2017

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné náměstí 25, Praha 1, budova A, místnost 302 (3. patro)

28. 03. 2017

Experimentální výtvarné techniky

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

28. 03. 2017

Výchova a vzdělávání dětí s autismem

učitelé MŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, výchovní poradci, vychovatelé školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

28. 03. 2017

Jarní výtvarné nápady pro děti v MŠ a žáky 1. stupně ZŠ

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

28. 03. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

28. 03. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

pedagogům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

28. 03. 2017

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, ředitelkám MŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

28. 03. 2017

Konzultační semináře pro zadavatele MZ 2017 a zadávající učitele jednotných testů PŘ 2017

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné náměstí 25, Praha 1, budova A, místnost 302 (3. patro)

28. 03. 2017

Cesty minulostí II. - poválečná léta 1945 - 48 v Československu

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

29. 03. 2017

Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

29. 03. 2017

Matematika pro život II - střední školy

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

29. 03. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_035 - Šablony OP VVV SŠ a VOŠ (mimo Prahu)

pedagogům všech SŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

29. 03. 2017

Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

29. 03. 2017

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol

Krajský úřad, sál. Jana Kašpara

29. 03. 2017

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, ředitelkám MŠ

ZŠ V. Nezvala 2614 , 434 01 Most

29. 03. 2017

Kulatý stůl - podpora nadání

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

ZOO Jihlava

29. 03. 2017

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol

Krajský úřad, sál. Jana Kašpara
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Informace o povinném předškolním vzdělávání

MŠMT připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nároky dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy. Materiály jsou rozděleny pro zákonné zástupce dětí, pro mateřské školy a pro zřizovatele, aby umožnily snazší orientaci v nově nastavených pravidlech. Zároveň je vydána souhrnná informace o všech změnách, které se týkají předškolního vzdělávání, a které vyplývají z novely školského zákona.
Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání.pdf
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č.71/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/narizeni-vlady-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-445-2016-sb-o
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I o změně textu výzev v části 8.1, ke které došlo v souvislosti se zřízením konzultační linky pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu?
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje na základě četných dotazů žadatelů dokument Metodický výklad variant DVPP pro výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I pro realizaci projektů výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I. Dokument definuje, jaká témata kurzů DVPP jsou přijatelná v jednotlivých variantách DVPP.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol-formou-projektu?
Střední odborné vzdělávání čekají novinky

Revize rámcových vzdělávacích programů, spojení výučního listu s možností maturity či mistrovská zkouška, to jsou novinky, které se chystají v oblasti středního odborného vzdělávání. Do proudu změn v odborném školství se ve školním roce 2021/2022 plynule zařadí také povinná maturita z matematiky. Pro absolventy středních odborných škol se tak otevřou tři cesty úspěchu, z nichž si každý bude moci vybrat tu, která bude nejlépe vyhovovat jeho představám a schopnostem - výuční list, mistrovskou zkoušku, či maturitu. S tím se pro absolventy některých oborů otevřou další možnosti, jako mít zároveň výuční list i maturitu či získat po absolvování mistrovské zkoušky živnostenský list. Více na:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/stredni-odborne-vzdelavani-cekaji-novinky?
Šablony OD A DO Z

Článek Šablony OD A DO Z vyšel také v časopise Týdeník školství, č. 10/25, který vyšel 8. 3. 2017.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/sablony-od-a-do-z-4?
 

Aktuality z NIDV

23.03.2017

Výherci soutěže Frankofonie 2017 převzali ocenění

Náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární ČR Martin Smolek spolu s velvyslankyní Marockého království v České republice Souriyou Otmaniovou a velvyslancem Francie v České republice Rollandem Galharaguem 21. března 2017 v Černínském paláci zahájili slavnostní vyhlášení a předání cen Frankofonie 2017.

Více informací

21.03.2017

Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace.

Pozvánka na 5. meziooborové sympozium s mezinárodní účastí "Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace" s podtitulem "Ku poctě Josefa Wünsche, středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu". Sympozium se uskuteční ve dnech 25.-27. 4. 2017 v Praze a Plzni.

Více informací

21.03.2017

Den učitelů němčiny

Letošní Den učitelů němčiny - Deutschlehrertag - se uskuteční v sobotu 25. března 2017 od 9.15 do 16.30 hodin v ZŠ J. Gutha-Jarkovského (budova 1. stupně), Klimentská 38, Praha 1.

Více informací

21.03.2017

Soutěž DANIEL - holocaust očima žáků a studentů

Národní institut pro další vzdělávání pořádá ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, Památníkem Terezín a Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku literární, historické a fotografické soutěže DANIEL.

Více informací

16.03.2017

Školákem ve válečných letech

Ve středu 15. 3. 2017 byla za spolupráce Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), Památníku Terezín a dalších partnerů zahájena výstava a vernisáž "Školákem ve válečných letech".

Více informací

16.03.2017

Nabídka NIDV k šablonám mateřským, základním a středním školám

Národní institut pro další vzdělávání nabízí mateřským, základním a středním školám vzdělávací programy, které je možné využít pro realizaci šablon. Některé z těchto programů jsou vhodné na objednání přímo k Vám do školy, můžete tak proškolit celý pedagogický sbor nebo jeho část. Naše nabídka bude průběžně doplňována o další zajímavá témata vztahující se k šablonám OP VVV.

Více informací

14.03.2017

Erasmus+: Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců

Zveřejňujeme text vytvořený v rámci projektu Erasmus+ KA 2 "Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců", jehož koordinátorem je Národní institut pro další vzdělávání.

Více informací