Přehled aktuálních vzdělávacích programůPraha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Avízo výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. června 2017 výzvu č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 20. června 2017 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. září 2017 do 10:00.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-iiDodatek č. 1 k Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j. MSMT-24632/2016) ze dne 2.11.2016, č.j. MSMT-24632/2016-38

MŠMT zveřejňuje Dodatek č. 1 k Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2017. Dodatek č. 1 k Vyhlášení upravuje Čl. 8 použití dotace programu, který byl vyhlášen na období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. Účel programu, jeho předmět a účelové určení poskytovaných prostředků nejsou tímto dodatkem dotčeny.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dodatek-c-1-k-vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora

Informace o šablonách pro mateřské a základní školy

MŠMT jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání informuje, že v červnu 2017 bude ukončena první výzva na podporu projektů zjednodušeného vykazování (tzv. šablon) pro mateřské a základní školy. Školy si volily šablony na základě dotazníkového šetření, které probíhalo na konci roku 2016 s cílem identifikovat jejich aktuální potřeby. Vzorec pro výpočet maximální výše podpory byl stanoven na 200.000 Kč na subjekt a 2.200 Kč na dítě či žáka.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informace-o-sablonach-pro-materske-a-zakladni-skoly

Kalkulačka indikátorů ZoR pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Pro snadný výpočet výstupových indikátorů v realizovaných aktivitách, které školy vykazují ve zprávách o realizaci (ZoR), byla připravena Kalkulačka indikátorů ZoR. Tato kalkulačka vychází z kalkulačky, která byla povinnou přílohou žádostí o podporu. Kalkulačka indikátorů ZoR není povinnou přílohou zpráv o realizaci, avšak pro rychlou kontrolu dosažených indikátorů a přehlednost aktivit žádáme školy o její dokládání v prosté kopii ke zprávám o realizaci.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/kalkulacka-indikatoru-zor-pro-vyzvu-sablony-pro-ms-a-zs-i

Pravidla pro žadatele a příjemce - aktualizace pravidel zadávání veřejných zakázek v OP VVV

ŘO OP VVV informuje, že 1. 5. 2017 nabyl účinnost Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 verze 4 ("MPZ"), jenž v sobě reflektuje nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ("ZZVZ") a ŘO OP VVV jej promítnul do kapitoly č. 12 Zadávání a kontrola zakázek Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část ("PpŽP") a taktéž Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů ("PpŽP ZP"). Úprava PpŽP a PpŽP ZP, která zohledňuje jak nové znění MPZ tak ZZVZ, byla provedena Metodickým dopisem č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 4. a Metodickým dopisem č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

Vláda schválila navýšení platových tarifů nepedagogů

Od 1. července dojde ke zvýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků regionálního školství. Novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. schválila vláda na svém zasedání 31. května. Platové tarify nepedagogických pracovníků, kterým dnes přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů v příloze č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., se zvýší o téměř 10 %. Peníze se do škol a školských zařízení dostanou formou rozvojového programu MŠMT, na základě kterého bude krajům poskytnuta účelová dotace.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-navyseni-platovych-tarifu-nepedagogu

 

Aktuality z NIDV

21.06.2017

Mladí vědci soutěžili o možnost reprezentovat Českou republiku v zahraničí. Záštitu nad nimi převzal prezidentský kandidát Jiří Drahoš

Jihomoravský kraj se opět stal dějištěm celostátní soutěže Středoškolská odborná činnost. Výjimeční mladí vědci se sjeli do Boskovic, aby obhajovali své odborné práce. Letošní ročník byl navíc výjimečný ve více směrech.

Více informací

20.06.2017

Iveta Lompartová: Děti si k sobě vždy najdou cestu

"V mateřské škole jsou děti ještě malé a nemají žádné předsudky. Kamarády přijímají takové, jací jsou. Je jim jedno, jak kdo vypadá nebo jak mluví. Cestu si k sobě vždy najdou," říká Iveta Lompartová, předškolní pedagožka v Mateřské školce Dráček v Lysé nad Labem. "To jen někteří dospělí si vytváří předsudky. Děti se učí příkladem. Když je vstřícný pedagog, budou vstřícné i děti. Jen je nutné hledat cestu, kudy to půjde," dodává.

Více informací

15.06.2017

Chystá se celostátní přehlídka soutěže Středoškolská odborná činnost

Mladí vědci budou už za pár dní obhajovat své soutěžní práce, aby si vydobyli uznání české učené společnosti a získali nominace na prestižní zahraniční soutěže v USA, Číně a Evropě. Celostátní přehlídku SOČ hostí Boskovice v Jihomoravském kraji.

Více informací

14.06.2017

Mladí programátoři poměří síly na FIMce

I letos se na Fakultě informatiky a managementu v Hradci Králové sejdou nadaní žáci i studenti, aby poměřili své síly v programování. Již 31. ročník soutěže proběhne ke konci června.

Více informací

13.06.2017

Volilo se i vzdělávalo. Na celostátním semináři vychovatelů panovala tvořivá atmosféra

Do Prahy se na začátku června sjeli vychovatelé z celé České republiky, aby trochu potrápili svou mysl i tělo. Účastníci celostátního semináře si mohli v rámci vzdělávacích dílen prohlubovat své znalosti nebo prodiskutovat problémy zájmového vzdělávání s předními odborníky i se zástupci státu.

Více informací

12.06.2017

Jitka Borkovcová: Nejdůležitější je chuť a vůle lidí

"Jako u všeho je dle mého nejdůležitější přístup okolí - chuť a vůle lidí, kteří se o znevýhodněné starají. Technické podmínky se dají více méně zařídit, ale lidský přístup musí být dán," říká Jitka Borkovcová, maminka devítileté Terezky, která se narodila s dětskou mozkovou obrnou, a kvůli tomu má obtíže s chůzí a pohybuje se převážně na vozíčku.

Více informací

09.06.2017

Němčinářkou roku se stala Drahoslava Hauserová ze Záhoří u Písku

Na německém velvyslanectví se v úterý 6. června odehrálo slavnostní předávání ocenění pro nejlepší učitele němčiny za uplynulý školní rok. Celkovou vítězkou se stala paní učitelka Drahoslava Hauserová.

Více informací