Přehled aktuálních vzdělávacích programůPraha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Informace o povinném předškolním vzdělávání

MŠMT připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nároky dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy. Materiály jsou rozděleny pro zákonné zástupce dětí, pro mateřské školy a pro zřizovatele, aby umožnily snazší orientaci v nově nastavených pravidlech. Zároveň je vydána souhrnná informace o všech změnách, které se týkají předškolního vzdělávání, a které vyplývají z novely školského zákona.
Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání.pdf
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č.71/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/narizeni-vlady-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-445-2016-sb-o
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I o změně textu výzev v části 8.1, ke které došlo v souvislosti se zřízením konzultační linky pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu?
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje na základě četných dotazů žadatelů dokument Metodický výklad variant DVPP pro výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I pro realizaci projektů výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I. Dokument definuje, jaká témata kurzů DVPP jsou přijatelná v jednotlivých variantách DVPP.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol-formou-projektu?
Střední odborné vzdělávání čekají novinky

Revize rámcových vzdělávacích programů, spojení výučního listu s možností maturity či mistrovská zkouška, to jsou novinky, které se chystají v oblasti středního odborného vzdělávání. Do proudu změn v odborném školství se ve školním roce 2021/2022 plynule zařadí také povinná maturita z matematiky. Pro absolventy středních odborných škol se tak otevřou tři cesty úspěchu, z nichž si každý bude moci vybrat tu, která bude nejlépe vyhovovat jeho představám a schopnostem - výuční list, mistrovskou zkoušku, či maturitu. S tím se pro absolventy některých oborů otevřou další možnosti, jako mít zároveň výuční list i maturitu či získat po absolvování mistrovské zkoušky živnostenský list. Více na:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/stredni-odborne-vzdelavani-cekaji-novinky?
Šablony OD A DO Z

Článek Šablony OD A DO Z vyšel také v časopise Týdeník školství, č. 10/25, který vyšel 8. 3. 2017.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/sablony-od-a-do-z-4?
 

Aktuality z NIDV

28.03.2017

Společné vzdělávání: Příklady dobré praxe

"Ve výchově přistupuji ke svému synovi jako ke zdravému, samozřejmě s respektem k jeho problému," říká Michaela Selmi Wallisová, matka devítiletého Jakuba, kterému byl diagnostikován atypický autismus, vývojová dysfázie a hyperkinetická porucha ADHD - neurovývojová porucha charakteristická především poruchou pozornosti, impulzivitou a hyperaktivitou.

Více informací

27.03.2017

Soutěž DANIEL věnovaná problematice holocaustu a rasismu zná své vítěze

Ve Velkém sále vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze se uskutečnilo 27. března 2017 slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku literární, historické a fotografické soutěže DANIEL. Jejími organizátory jsou Národní institut pro další vzdělávání, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín a Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém.

Více informací

23.03.2017

Výherci soutěže Frankofonie 2017 převzali ocenění

Náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární ČR Martin Smolek spolu s velvyslankyní Marockého království v České republice Souriyou Otmaniovou a velvyslancem Francie v České republice Rollandem Galharaguem 21. března 2017 v Černínském paláci zahájili slavnostní vyhlášení a předání cen Frankofonie 2017.

Více informací

21.03.2017

Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace.

Pozvánka na 5. meziooborové sympozium s mezinárodní účastí "Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace" s podtitulem "Ku poctě Josefa Wünsche, středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu". Sympozium se uskuteční ve dnech 25.-27. 4. 2017 v Praze a Plzni.

Více informací

21.03.2017

Den učitelů němčiny

Letošní Den učitelů němčiny - Deutschlehrertag - se uskuteční v sobotu 25. března 2017 od 9.15 do 16.30 hodin v ZŠ J. Gutha-Jarkovského (budova 1. stupně), Klimentská 38, Praha 1.

Více informací

16.03.2017

Školákem ve válečných letech

Ve středu 15. 3. 2017 byla za spolupráce Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), Památníku Terezín a dalších partnerů zahájena výstava a vernisáž "Školákem ve válečných letech".

Více informací

16.03.2017

Nabídka NIDV k šablonám mateřským, základním a středním školám

Národní institut pro další vzdělávání nabízí mateřským, základním a středním školám vzdělávací programy, které je možné využít pro realizaci šablon. Některé z těchto programů jsou vhodné na objednání přímo k Vám do školy, můžete tak proškolit celý pedagogický sbor nebo jeho část. Naše nabídka bude průběžně doplňována o další zajímavá témata vztahující se k šablonám OP VVV.

Více informací