Přehled aktuálních vzdělávacích programů


14. 12. 2017

Cesty spolu - Společně proti šikaně

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

14. 12. 2017

Legislativní novinky ve školním roce 2017/2018

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

14. 12. 2017

Cesty spolu - Společně proti šikaně

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

14. 12. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

14. 12. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

ředitelům škol a školských zařízení

ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5

14. 12. 2017

Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, trenérům sportovních škol

ZŠ Jitřní

14. 12. 2017

Obtížné situace při řízení MŠ a jejich řešení

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

14. 12. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

ředitelům škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Brno, Křížová 22

14. 12. 2017

Agrese, šikana a proces jejich řešení na střední škole

pedagogům všech SŠ, pedagogům - metodikům prevence, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

15. 12. 2017

Řízení školního stravování

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

15. 12. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

ředitelům škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Brno, Křížová 22

15. 12. 2017

Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Zlín, Potoky 267

15. 12. 2017

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

18. 12. 2017

Novinky v právních předpisech škol a školských zařízení

ředitelé škol a školských zařízení

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92 , 372 16 České Budějovice

18. 12. 2017

Aktuální obsahové a metodické otázky výuky ekonomiky na SŠ

učitelé SOŠ a SOU

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

18. 12. 2017

Hodina pohybu navíc - vzdělávací program pro učitele a trenéry

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, pedagogům volného času, trenérům sportovních škol, učitelé 2.stupně ZŠ, trenéři sportovních škol, učitelé

Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4

18. 12. 2017

Profesní průprava zástupců ředitele

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

18. 12. 2017

Informační (motivační) semináře ke společnému vzdělávání

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga, učitelé SOŠ a SOU, odborní pracovníci školských poradenských zařízeni

NIDV Liberec, Masarykova 28

19. 12. 2017

Hodina pohybu navíc pro učitele 1. stupně ZŠ a vychovatele ŠD, ŠK

učitelé 1.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, trenéři sportovních škol, učitelé 2.stupně ZŠ

ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, Ostrava

20. 12. 2017

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV Jihlava, Zborovská 3

20. 12. 2017

Na webu a zdarma ? počítačové a mobilní aplikace v jazykovém vzdělávání

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

22. 12. 2017

Kulatý stůl - podpora nadání

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů

Zítkova 784/5, 412 01 Litoměřice

24. 12. 2017

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost pro SŠ

pedagogům všech SŠ

NIDV Jihlava, Zborovská 3

24. 12. 2017

Moderní technologie jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ

pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV Jihlava, Zborovská 3

29. 12. 2017

Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga

NIDV Zlín, Potoky 267

1. 01. 2018

Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 01. 2018

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 01. 2018

Koordinátor školního vzdělávacího programu

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, koordinátorům ŠVP

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 01. 2018

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

1. 01. 2018

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

asistentům pedagoga

NIDV Hradec Králové, Luční 460

1. 01. 2018

Čtyři kroky k inkluzívní škole

pedagogům ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

1. 01. 2018

Konzultace k úpravám ŠVP ZV

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 01. 2018

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost

pedagogům 2. stupně ZŠ, vyučujícím matematiky

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 01. 2018

Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

1. 01. 2018

Osobní konzultace k ŠVP ZV

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

bude upřesněno - dle potřeby školy

1. 01. 2018

Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

pedagogům ZŠ, výchovným poradcům, asistentům pedagoga

v prostorách školy

1. 01. 2018

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

pedagogům ZŠ

v prostorách školy

1. 01. 2018

Individualizace vzdělávání v mateřské škole

učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

1. 01. 2018

Metodické náměty k výuce anglického jazyka

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 01. 2018

Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV Plzeň, Čermákova 18
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


3 miliardy z OP VVV pro regionální školství, výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na pokračování výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání jsou vyčleněny 3 miliardy korun, které by měly přispět k dalšímu zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+ je 15. listopadu 2017 od 14:00, ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 31. 10. 2018, 14:00.
Cílem výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území. Výzva podporuje intervence naplánované v místním akčním plánu, které vedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že podpoří spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Tato spolupráce bude zaměřená na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvojevzdelavani-ii-1

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/3-miliardy-z-op-vvv-pro-regionalni-skolstvi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvojevzdelavani-ii-1
Dotační program MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018. Cílem programu je podpora vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii. Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 6. listopadu 2017 do 15 hodin.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-msmt-podpora-vzdelavacich-aktivit
Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - podzimní období 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky

Legislativní novinky ve školním roce 2017/2018

Pracovníci MŠMT budou informovat školskou odbornou veřejnost s nejnovějšími změnami legislativy týkající se škol a školských zařízení. V tabulce na konci textu naleznete rozpis konání seminářů, včetně cílových skupin.
Obsah semináře:
- Práva a povinnosti pedagogických pracovníků vč. na to navazujících institutů (tj. § 22a a § 22b ve spojení s § 31 školského zákona)
- Školy a školská zařízení v postavení orgánu veřejné moci a důsledky z toho plynoucí pro doručování (tj. novela zákona č. 300/2008 Sb. a z toho vyplývající důsledky pro školy a školská zařízení)
- GDPR (nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů a jeho implementace v rámci resortu školství)
- Další dílčí novinky legislativních předpisů, které se dotýkají škol a školských zařízení (povinné předškolní vzdělávání, společné vzdělávání aj.)

Délka semináře: 4 hodiny, včetně diskuse Cílové skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Přihlášení: http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/

Termín:

23. 11. 2017 Hradec Králové, 24. 11. 2017 Praha a Stř. Čechy, 27. 11. 2017 Brno, 28. 11. 2017 Pardubice, 29. 11. 2017 Olomouc, 30. 11. 2017 Ústí nad Labem, 04. 12. 2017 Karlovy Vary, 05. 12. 2017 Plzeň, 06. 12. 2017 Zlín,12. 12. 2017 Ostrava, 13. 12. 2017 Jihlava, 14. 12. 2017 Liberec, 18. 12. 2017 České Budějovice

http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též "GDPR") a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství. Toto evropské nařízení, které je přímo aplikovatelné, musí být plně zavedeno do 25. 5. 2018 v celém rozsahu v členských státech EU.
Metodická pomůcka si klade za cíl seznámit osoby, které vykonávají činnosti v oblasti zpracování osobních údajů v kontextu školství, s nadcházející úpravou ochrany osobních údajů představovanou tímto evropským nařízením. Metodika chce být obecným interpretačním vodítkem při aplikaci jednotlivých pravidel.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicka-pomucka-k-aplikaci-obecneho-narizeni-o-ochrane
Metodická pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu školského zákona, díky níž budou učitelé lépe chráněni před šikanou. Novela upravuje od 1. září 2017 práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Mezi právy se nově objevuje právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem, kterou má zajistit zejména zaměstnavatel. K uvedeným opatřením byla připravena pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále rozšířilo a zpřesnilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách. Kromě dotačního programu "Bezpečné klima v českých školách pro rok 2017" ve výši dvaceti milionů korun také aktualizovalo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních.
http://www.msmt.cz/file/43415?lang=1

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/od-zari-budou-ucitele-lepe-chraneni-pred-sikanou?highlightWords=Pom%C5%AFcka+nov%C4%9B+zakotven%C3%BDm+pr%C3%A1v%C5%AFm+povinnostem+pedagogick%C3%BDch+pracovn%C3%ADk%C5%AF
Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává souhrnné metodické doporučení k sjednocení postupu pracovníků školských poradenských zařízení a ředitelů středních škol při stanovení a zajištění uzpůsobení podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou konat jednotnou zkoušku v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-zajistenipodminek-konani
Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků 2017

Dne 30. 11. 2017 se v Národní technické knihovně v Praze uskuteční 3. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků. Tématem konference je podpora začínajících učitelů. V plénu své příspěvky představí významní tuzemští i zahraniční odborníci z akademické a státní sféry i zástupci z řad učitelů. Následovat bude panelová diskuze k podobě a nastavení adaptačního procesu. Více informací naleznete na http://www.konference.nidv.cz/.

http://www.konference.nidv.cz/
Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků 2017

Dne 30. 11. 2017 se v Národní technické knihovně v Praze uskuteční 3. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků. Tématem konference je podpora začínajících učitelů. V plénu své příspěvky představí významní tuzemští i zahraniční odborníci z akademické a státní sféry i zástupci z řad učitelů. Následovat bude panelová diskuze k podobě a nastavení adaptačního procesu. Více informací a přihlášku naleznete na http://www.konference.nidv.cz/.
http://www.konference.nidv.cz/
MŠMT vyhlašuje další výzvu na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje již pátou výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2018 a 2019. Cílem výzvy je podpořit rozvoj kapacit základních škol s 1. stupněm a také školy, které jsou umístěny v jedné budově s mateřskou školou. Současně je cílem podpořit kapacity MŠ a ZŠ zřízené dobrovolnými svazky obcí. Výzva se nevztahuje na projekty hlavního města Prahy ani městských částí hlavního města Prahy. Na dotaci je vyčleněno pro období 2018 - 2019 celkem 330 milionů Kč. Výzva se vyhlašuje k 11. říjnu 2017 a uzávěrka přijímání žádostí je 8. prosince 2017.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vyhlasuje-dalsi-vyzvu-na-rozsireni-kapacit-ms-a-zs-1

Na rozvoj škol je v OP VVV připraveno dalších 700 milionů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pro žadatele je ve výzvě připraveno 700 milionů korun. Cílem výzvy je podpora škol v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám ve výuce. Mezi další podporované aktivity patří vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky odborného cizího jazyka. Výzva se zaměřuje také na propojování formálního a neformálního vzdělávání a podporu v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu.
Školy a školská zařízení, organizační složky státu, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace mohou o dotaci žádat od 20. června do 29. září 2017.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/na-rozvoj-skol-je-v-op-vvv-pripraveno-dalsich-700-milionu

http://www.msmt.cz/mladez/vyhlasena-vyzva-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii

Nabídka vzdělávacího programu Hodina pohybu navíc

Vzdělávací program Hodina pohybu navíc je určen učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům školských zařízení, učitelům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, pedagogům volného času, trenérům sportovních škol a učitelům TV pro 2. stupně ZŠ. Cílem programu je získat zájem žáků o pohyb a daný sport s využitím základních dovedností a ukázat jim jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky, případně žáky nasměrovat do sportovního oddílu.

http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/
Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. - změny v konání maturitní zkoušky od školního roku 2017/2018

Vyhláškou č. 243/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, byla novelizována s účinností od 1. 9. 2017 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2017/2018. Pro lepší orientaci MŠMT zveřejňuje platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-177-2009-sb-zmeny-v-konani-maturitni

OP VVV podpoří společné vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje vyhlásit výzvu Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL). Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je pro tuto oblast připraveno 250 milionů korun. Výzva se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit, a to nejen na obce/svazky obcí zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), ale také na kraje, na jejichž území se nacházejí SVL, které nejsou zapojené v KPSVL. Obce a kraje budou podpořeny v roli koordinátora řešení problematiky společného vzdělávání na svém území, dále budou moci získat finanční prostředky pro mateřské, základní a střední školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání v oblasti individuální integrace. Výzva cílí také na osvětové aktivity pro veřejnost, podporuje vznik platforem a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/op-vvv-podpori-spolecne-vzdelavani-v-socialne-vyloucenychOpatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří

MŠMT vydává čtyři opatření ministra, jimiž se mění příslušné rámcové vzdělávací programy (RVP) oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří. Úprava RVP navazuje jednak na novelizaci školského zákona ve vztahu k vymezení počtu a obsahu zkoušek společné části a profilové části maturitní zkoušky počínaje školním rokem 2020/2021 (zákon č. 178/2016 Sb.), jednak na vydání nařízení vlády č. 445/2016 Sb., kterým se stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterymi-se-1

Plnění povinné školní docházky v zahraničí od 1. 9. 2017 - základní informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí. Informace vyplývají ze znění školského zákona a prováděcího právního předpisu, který se týká dané problematiky (vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.). Od 1. září 2017 je účinné novelizované ustanovení § 38 odst. 3 školského zákona, podle něhož se povinnost být zároveň žákem školy v ČR mění na možnost. Nově tedy žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky (§ 38 odst. 1 písm. a) školského zákona), ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (§ 38 odst. 1 písm. b) školského zákona), v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol (§ 38 odst. 1 písm. d) školského zákona) nebo formou individuální výuky v zahraničí (§ 38 odst. 2 školského zákona), může být od 1. září 2017 na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka (dále jen "kmenová škola").
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-od-1-9-2017z

První rok společného vzdělávání v řeči faktů

Novela školského zákona dala od 1. 9. 2016 možnost vzdělávat v běžných školách ve větší míře než dříve společně žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáky bez znevýhodnění. Tento další krok k inkluzivnímu vzdělávání ministerstvo v první etapě vyhodnotilo na základě dat, které mělo k dispozici k 31. 3. 2017, s výjimkou finanční náročnosti, kde byla použita data za měsíc září a říjen 2017. Celou Analýzu společného vzdělávání lze najít na adrese:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/prvni-rok-spolecneho-vzdelavani-v-reci-faktu-anebskutecnost?highlightWords=Anal%C3%BDza+spole%C4%8Dn%C3%A9ho+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C 3%A1n%C3%AD
Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako uznávací orgán pro regulovaná povolání pedagogických pracovníků se vyjadřuje k vysokoškolským studijním programům, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka v případě žádosti o akreditaci studijního programu, kterou vysoká škola následně předkládá Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství, dále v případě, kdy má vysoká škola udělenu institucionální akreditaci, a v případech žádosti mimoevropské vysoké školy podle § 93f a § 93h zákona č. 111/1998 Sb. Metodický materiál k procesu posuzování vysokoškolských studijních programů, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka, je k dispozici na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/ramcove-pozadavky-na-studijni-programy-jejichz-absolvovanim
Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2017/2018 rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání. Rozvojový program navazuje na rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání vyhlášený pro školní rok 2016/2017. Účelem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání v těch oborech, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice, považovat v daném území za nenahraditelné.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/rozvojovy-program-podpora-odborneho-vzdelavani

Ruské revoluce 20. století z pohledu současnosti

Celostátní vzdělávací program nabídne přehled nejnovějších poznatků a interpretací ruských revolucí, které významně ovlivnily evropské a světové dění. Pomůže usnadnit didaktickou aplikaci dané tématiky ve společenskovědním vyučování a překonání jednostranného pohledu. MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1, C081, 29. 11. 2017 od 9.00 hodin

http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=58392&operace=detail
Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení. Dokument poskytuje ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2017/2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017-1?highlightWords=Soubor+pedagogicko+organiza%C4%8Dn%C3%ADch+informac%C3%AD

Soutěžní přehlídka DOMINO 2017

Národní institut pro další vzdělávání letos vyhlásil již VII. ročník soutěžní přehlídky DOMINO. Jedná se o příležitost prezentovat vlastní práci učitele s digitálními technologiemi v jakémkoli školním předmětu. Zapojit se může každý učitel v následujících kategoriích:
a) MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZŠ
b) HUMANITNÍ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY
c) PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ OBORY
d) ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Svou práci (výukový objekt) můžete do soutěže přihlásit na stránkách http://domino.nidv.cz/ do 30. listopadu 2017. Slavnostní finálové kolo, prezentace nejlepších soutěžních objektů a vyhlášení výherců se uskuteční v Praze na začátku roku 2018.

http://domino.nidv.cz/
Studium pedagogiky volného času - I. ročník


I. ročník Studia pedagogiky volného času pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost je připraven pro zájemce o kvalifikační přípravu pro pedagogickou práci ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.
04. 11. 2017 Zlínský kraj http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1850
04. 11. 2017 Praha 10 http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1844
09. 11. 2017 Uherské Hradiště http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1822
10. 11. 2017 Telč (Vysočina) http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1851
11. 11. 2017 Praha DDM hl. m. http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1849

http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1850
http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1844
http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1822
http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1851
http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1849
Školský zákon ve znění účinném od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2017.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-9-2017-do-31-8-2018?highlightWords=%C5%A1kolsk%C3%BD+z%C3%A1kon
Vyhlášena výzva: Budování kapacit pro rozvoj škol II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pro žadatele je ve výzvě připraveno 700 milionů korun. Cílem výzvy je podpora škol v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám ve výuce. Mezi další podporované aktivity patří vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky odborného cizího jazyka. Výzva se zaměřuje také na propojování formálního a neformálního vzdělávání a podporu v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu.
Školy a školská zařízení, organizační složky státu, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace mohou o dotaci žádat od 20. června do 29. září 2017.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlasena-vyzva-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii

Vyhlášení rozvojového programu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje druhou etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol. Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů, které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vyuky-plavani-v
Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 2017/2018 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí - předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-2017-2018

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 9. 2017

Pod číslem 270/2017 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Změny si kladou za cíl odstranit technické nedostatky a případné vnitřní rozpory v textu samotné vyhlášky č. 27/2016 Sb. V některých případech směřuje právní úprava i k odstranění nadměrné administrativní zátěže v oblasti společného vzdělávání. Změny byly provedeny i v přílohách k vyhlášce. Dochází též i k úpravě některých podpůrných opatření, například ke změně velikosti skupiny, ve které může být poskytováno podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence. Dochází i k úpravě formulářů tak, aby lépe vyhovovaly zaběhnuté praxi. Změny nabývají účinnosti od 1. září 2017. Nicméně změny uvedené v přílohách pak nabydou společně účinnosti až od 1. prosince 2017.
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-1

Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 17. 8. 2017 verzi 2 výzvy 02_16_041 Vyšší odborné školy. Oproti původní verzi dochází ke změně termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z 31. 8. 2017 na 14. 9. 2017 do 14:00. http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-1
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Vyšší odborné školy. Dokument je účinný od 29. června 2017.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-2


Výzva č. 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 23. října 2017 Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část, verze 3, výzvy 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV). Dokument je účinný od 23. října 2017.

http://sdv.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-se-zdravotnim
Základní informace ke vzdělání dětí, žáků-cizinců ve školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo základní informace k podpoře vzdělávání dětí, žáků-cizinců. Podle § 20 školského zákona se vzdělávají a dostávají podporu děti, žáci-cizinci bez znalosti češtiny jako vyučovacího jazyka. Podle § 16 školského zákona se vzdělávají a dostávají podporu děti, žáci-cizinci bez znalosti češtiny jako vyučovacího jazyka, kteří potřebují další podpůrná opatření.

http://www.msmt.cz/file/44700/
 

Aktuality z NIDV

12.12.2017

PAN MINISTR OCENÍ ÚSPĚŠNÉ STŘEDOŠKOLSKÉ STUDENTY. MEZI OCENĚNÝMI NEBUDE CHYBĚT NEJLEPŠÍ MLADÁ VĚDKYNĚ EVROPY

Ve středu 13. prosince 2017 převezmou ocenění z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy středoškolští studenti, kteří Českou republiku letos úspěšně reprezentovali v předmětových olympiádách v Evropě, Asii a Americe. Mezinárodních soutěží se zúčastnilo 80 středoškoláků, ocenění získalo 78 z nich. Mezi oceněnými nebudou chybět Karina Movsesjan, Martin Mátl nebo Jan Bláha. Slavnostní setkání soutěžících z mezinárodních olympiád se uskuteční v Národní technické knihovně od 14 hodin.

Více informací

05.12.2017

Odborníci diskutovali na mezinárodní konferenci, jak podpořit začínající učitele

Na čem záleží, zda bude pedagog úspěšný a respektovaný? Jak podpořit začínající pedagogy, aby se etablovali v profesi, ve školním prostředí i ve své třídě? Jak docílit toho, aby elán a nadšení, se kterými především mladí začínající učitelé do praxe přicházejí, nevyhasly pod náporem každodenních povinností? Na tyto otázky hledali odpovědi odborníci, metodici i zástupci široké školské veřejnosti na konferenci věnované profesnímu rozvoji začínajících učitelů. Konference se konala 30. listopadu v Národní technické knihovně, v plénu se objevili čeští zástupci a také hosté ze Slovenska, Maďarska nebo Německa.

Více informací

28.11.2017

Klíč k úspěšnému začátku: Podpora začínajících učitelů

Jak podporovat a vést začínající učitele, přiblíží celostátní konference NIDV. Koná se ve čtvrtek 30. listopadu v Národní technické knihovně v Praze.

Více informací

27.11.2017

Jak nahlížet na ruské revoluce 20. století? Dozvíte se díky dalšímu vzdělávacím programu

Získejte didaktické poznatky, které usnadní uplatnění dané tematiky ve společenskovědním vyučování a pomůžou překonávat jednostranný pohled na ruské revoluce 20. století.

Více informací

23.11.2017

Milionář může zpestřit IT výuku

Koncepce využití digitálních technologií chybí ve většině škol. Na neuspokojivý stav upozornila začátkem letošního školního roku ve své zprávě Česká školní inspekce. Měnit tento stav, efektivně řešit problémy a pomáhat ředitelům i učitelům s používáním digitálních technologií se snaží NIDV nejen kvalifikačními kurzy, ale také odborným setkáním na každoroční konferenci "Digitální technologie ve výuce". Letos se konala ve dnech 20.-21. listopadu. Hlavním úkolem pořadatelů bylo inspirovat pro pedagogickou praxi a také zdokonalovat kompetence učitelů, kteří na Seč přijeli. Pustit si digitální technologie do života i do práce ve škole může znamenat příjemné pohodlí. Jen se nebát je používat a zkrátka se s nimi sžít. Za letošní konferencí jsme se ohlédli s jejím hlavním organizátorem Milanem Barešem.

Více informací

16.11.2017

"Tvoje cesta, tvoje stopa" aneb Jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měli užitek jak hosté, tak hostitelé

Do Týdne globálního vzdělávání se mohou zapojit školy i veřejnost! Jednotlivé organizace pořádají ve vybraných městech v týdnu 18. - 26. listopadu projekce, diskuze a další akce.

Více informací

16.11.2017

Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_17_047 MAP II

Řídící orgán OP VVV vyhlásil dne 15. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) v prioritní ose 3 OP VVV. Rozklikněte pro více informací.

Více informací