Úvodní stránka | Programová nabídka | Programová nabídka s přihlášením do vzdělávacího programu

Programová nabídka s přihlášením do vzdělávacího programu

Programy vhodné pro společné vzdělávání jsou označeny značkou .
Programy vhodné pro zařazení k šablonám OP VVV pro školy jsou označeny značkou .
Programy SPN (Systém podpory nadání) jsou u svého názvu označeny značkou .

Nalezeno 30 vzdělávacích programů
zobrazuji 1-20

Strana 1 | 2

 
Datum   Název programu + podtitul Doporučeno
1.9.2017 Program vhodný pro zařazení k šablonám OP VVV pro školy.Jazykové vzdělávání Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A2 Číslo programu: Q40-03-19-172
Organizační garant: Marie Effenberková
Lektor/lektoři: Mgr. Václava Lensmith
Datum a čas konání: Září 2017 - prosinec 2018, výukové dny středy od 15 hodin (2 vyučovací hodiny)
Místo konání: NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Hodinová dotace: 80 hodin(y)
Cena: 8900 Kč

Možno využít šablony Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
ZŠ,SŠ,MNG
8.9.2017 Celostátní vzdělávací program nebo akce (konference, kulatý stůl, letní škola atd.)děti/žáci - cizinciZdarma Jak nejlépe vyučovat češtinu pro školáky z jiných zemí Celostátní vzdělávací program
Číslo programu: C09-03-22-172
Organizační garant: Kateřina Trnková
Lektor/lektoři: Mgr. Jana Táborková Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
Datum a čas konání: 8. a 9. září 2017
Místo konání: NIDV Brno, Křížová 22
Hodinová dotace: 16 hodin(y)
Cena: 0 Kč

Tento VP již proběhl.
ZŠ,MNG
12.9.2017 Celostátní vzdělávací program nebo akce (konference, kulatý stůl, letní škola atd.)Jazykové vzdělávání Seminář k výuce odborných cizích jazyků na SŠ Celostátní vzdělávací program
Číslo programu: E83-04-18-172-01
Organizační garant: Jana Berkovcová
Lektor/lektoři: Lektoři NIDV Odborní pracovníci MŠMT
Datum a čas konání: 12. září 2017, 9.00 - 15.00
Místo konání: MŠMT Praha, Karmelitská ul.
Hodinová dotace: 8 hodin(y)
Cena: 0 Kč

Tento VP již proběhl.
MNG,SŠ
13.9.2017 Celostátní vzdělávací program nebo akce (konference, kulatý stůl, letní škola atd.)Šikana ve školeZdarma Základní kurz - řešení školní šikany a kyberšikany I. Celostátní vzdělávací program
Číslo programu: D78-01-11-172-02
Organizační garant: Tatiana Feketeová
Lektor/lektoři: PaedDr. Michal Kolář
Datum a čas konání: 13. a 14. září, 21. září a 25. října 2017, 9.00 - 16.00
Místo konání: Hotel Olšanka, Táboritská 23, 130 00, Praha3
Hodinová dotace: 32 hodin(y)
Cena: 0 Kč

Tento termín je již obsazen.
management
14.9.2017 Program vhodný pro zařazení k šablonám OP VVV pro školy. Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2 Číslo programu: Q97-03-19-172
Organizační garant: Marie Effenberková
Lektor/lektoři: Mgr. Martina Procházková
Datum a čas konání: Zahájení 14. září 2017, čtvrtky, od 16.15
Místo konání: NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Hodinová dotace: 60 hodin(y)
Cena: 4010 Kč

MŠ,ZŠ,SŠ,MNG
18.9.2017 Jazykové vzdělávání Digitální technologie v jazykovém vzdělávání: Classroom management a role učitele Číslo programu: R99-01-19-172
Organizační garant: Libuše Minarčíková
Lektor/lektoři: Ing. Ivana Chmelařová
Datum a čas konání: 18. září 2017, 10.00 - 15.00
Místo konání: NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Hodinová dotace: 6 hodin(y)
Cena: 0 Kč

management
20.9.2017 Hodina pohybu navíc Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry Číslo programu: M93-03-19-172-01
Organizační garant: Jitka Svobodová
Lektor/lektoři: Mgr. Milena Moulisová Stanislav Duben
Datum a čas konání: 20. září 2017, 9.00 - 16.00
Místo konání: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332
Hodinová dotace: 12 hodin(y)
Cena: 0 Kč

ZŠ,MNG
21.9.2017 Program vhodný pro zařazení k šablonám OP VVV pro školy.Jazykové vzdělávání Konverzační kurz anglického jazyka Číslo programu: C81-01-19-172
Organizační garant: Veronika Špičáková
Lektor/lektoři: Mgr. Martina Procházková
Datum a čas konání: ČTVRTKY 10.00 - 11.30, od 21.9.2017
Místo konání: NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Hodinová dotace: 32 hodin(y)
Cena: 1730 Kč

pro ředitele a zástupce ředitele (32 hodin)
management
26.9.2017 Práce se vzdělávacím cílem v mateřské škole Číslo programu: A51-02-19-172
Organizační garant: Libuše Minarčíková
Lektor/lektoři: Mgr. Iva Škaloudová
Datum a čas konání: 26. září 2017, 09.00 - 16.00
Místo konání: NIDV, krajské pracoviště Pardubice
Hodinová dotace: 8 hodin(y)
Cena: 550 Kč

MŠ,MNG
27.9.2017 Hodina pohybu navíc Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry Číslo programu: M93-03-19-172-02
Organizační garant: Jitka Svobodová
Lektor/lektoři: Roman Bednář Mgr. Jaroslav Teplan
Datum a čas konání: 27. září 2017, 9.00 - 16.00
Místo konání: Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590
Hodinová dotace: 12 hodin(y)
Cena: 0 Kč

ZŠ,SŠ,MNG
27.9.2017 Jazykové vzdělávání Odborná angličtina se zaměřením na oblast školství Číslo programu: Z07-01-19-172
Organizační garant: Marie Effenberková
Lektor/lektoři: Mgr. Václava Lensmith
Datum a čas konání: 27. září a 1. listopadu 2017, 13.30 - 18.00
Místo konání: NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Hodinová dotace: 12 hodin(y)
Cena: 1350 Kč

Možno využít šablony Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
management
6.10.2017 Celostátní vzdělávací program nebo akce (konference, kulatý stůl, letní škola atd.)Primární prevence rizikového chováníZdarma Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních Celostátní vzdělávací program
Číslo programu: D52-01-11-172
Organizační garant: Tatiana Feketeová
Lektor/lektoři: PaedDr. Michal Kolář Mgr. Renata Ježková Mgr. Helena Adamusová Mgr. Gabriela Šustková Bc. Roman Petrenko PhDr. Monika Nevoralová
Datum a čas konání: 6. října 2017, 9.00 - 15.00
Místo konání: MŠMT, budova C081,
Hodinová dotace: 8 hodin(y)
Cena: 0 Kč

Celostátní konference
management
6.10.2017 Prevence domácího násilí a genderově podmíněného násilí Číslo programu: L93-03-19-172
Organizační garant: Marie Effenberková
Lektor/lektoři: Mgr. Ivana Liedermanová
Datum a čas konání: 6. října 2017, 9.00 - 14.30
Místo konání: NIDV, krajské pracoviště Pardubice
Hodinová dotace: 6 hodin(y)
Cena: 690 Kč

ZŠ,MNG
9.10.2017 Program vhodný pro zařazení k šablonám OP VVV pro školy.Společné vzdělávání Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné škole Číslo programu: S83-01-19-172
Organizační garant: Marie Effenberková
Lektor/lektoři: Mgr. Soňa Křížová Ph.D.
Datum a čas konání: 9. října 2017, 9.00 - 16.00
Místo konání: NIDV, krajské pracoviště Pardubice
Hodinová dotace: 8 hodin(y)
Cena: 790 Kč

management
10.10.2017 Program vhodný pro zařazení k šablonám OP VVV pro školy. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ Číslo programu: Z40-02-19-172
Organizační garant: Libuše Minarčíková
Lektor/lektoři: Mgr. Hana Splavcová PaedDr. Jana Svobodová
Datum a čas konání: 10. a 25. října, 23. a 24. listopadu 2017, 9.00 - 15.00
Místo konání: NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Hodinová dotace: 28 hodin(y)
Cena: 1870 Kč

MŠ,MNG
12.10.2017 Řešení problémových situací z pohledu práva Číslo programu: M91-01-19-172
Organizační garant: Veronika Špičáková
Lektor/lektoři: RNDr. Milan Macek CSc.
Datum a čas konání: 12. října 2017, 09.00 - 15.30
Místo konání: NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Hodinová dotace: 8 hodin(y)
Cena: 1180 Kč

management
13.10.2017 Celostátní vzdělávací program nebo akce (konference, kulatý stůl, letní škola atd.)Primární prevence rizikového chováníZdarma Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních Celostátní vzdělávací program
Číslo programu: D52-01-11-172-02
Organizační garant: Tatiana Feketeová
Lektor/lektoři: PaedDr. Michal Kolář Mgr. Renata Ježková Mgr. Helena Adamusová Mgr. Gabriela Šustková Bc. Roman Petrenko PhDr. Monika Nevoralová
Datum a čas konání: 13. října 2017, 9.00 - 15.00
Místo konání: Krajský úřad Brno, CEJL
Hodinová dotace: 8 hodin(y)
Cena: 0 Kč

Celostátní konference
management
20.10.2017 Komunikace pro vedoucí pracovníky Číslo programu: U11-01-19-172
Organizační garant: Marie Effenberková
Lektor/lektoři: Mgr. Ivana Liedermanová
Datum a čas konání: 20. října 2017, 9.00 - 16.00
Místo konání: NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Hodinová dotace: 8 hodin(y)
Cena: 780 Kč

management
30.10.2017 Celostátní vzdělávací program nebo akce (konference, kulatý stůl, letní škola atd.)Šikana ve školeZdarma Základní kurz - řešení školní šikany a kyberšikany I. Celostátní vzdělávací program
Číslo programu: D78-01-11-172
Organizační garant: Tatiana Feketeová
Lektor/lektoři: Mgr. Helena Adamusová Mgr. Renata Ježková
Datum a čas konání: 30. a 31. října 2017, 7. a 8. listopadu 2017, 9.00 - 16.00
Místo konání: Hotel Prometheus, Hudcova 367/78, Brno, 612 00
Hodinová dotace: 32 hodin(y)
Cena: 0 Kč

Tento termín je již obsazen.
management
Profesní průprava zástupců ředitele Číslo programu: E13-01-19-172
Organizační garant: Veronika Špičáková
Lektor/lektoři: Lektoři NIDV
Datum a čas konání: listopad 2017 - březen 2018, uzávěrka přihlášek 10.10.2017!!
Místo konání: NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Hodinová dotace: 30 hodin(y)
Cena: 2500 Kč

management

Nalezeno 30 vzdělávacích programů
zobrazuji 1-20

Strana 1 | 2