Přehled aktuálních vzdělávacích programů


3. 09. 2015

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

3. 09. 2015

Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2

ZV

DDM Tábor, TZ Palcát - Planá nad Lužnicí

3. 09. 2015

Moderní výklad M. Jana Husa a husovského odkazu

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1

3. 09. 2015

Čtenářské dílny - v souvislosti s vyhlášením výzvy č. 56 v rámci OP VK

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

4. 09. 2015

MANAŽERSKÝ reSTART

ředitelům škol a školských zařízení

Chráněná dílna Café Restaurant KAČABA, Prokopova 17, 301 00 Plzeň

7. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

7. 09. 2015

Jazykově - metodický kurz angličtiny pro výuku nejmladších dětí

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

7. 09. 2015

Brána jazyků otevřená - Francouzský jazyk

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

8. 09. 2015

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

8. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

8. 09. 2015

Aktuální témata předškolního vzdělávání

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení

MŠMT Karmelitská 7, Praha 1, sál C81

8. 09. 2015

Roční jazykový metodický kurz pro výuku Aj

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

8. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

8. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

ZŠ Havlíčkova 32, Litoměřice

8. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

ZŠ Havlíčkova, Litoměřice

9. 09. 2015

Rizikové chování dětí a mládeže

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, odborným prac

NIDV, krajské pracoviště Brno

9. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

9. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

9. 09. 2015

Aktuální témata předškolního vzdělávání

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

9. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

9. 09. 2015

Kolokvium ředitelů

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

9. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk C1

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

9. 09. 2015

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

10. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

10. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - kurz anglického jazyka zakončený zkouškou C1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

10. 09. 2015

Aktuální témata předškolního vzdělávání

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

10. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

10. 09. 2015

Funkční gramotnost pro život

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, vychovatelům školských zařízení

ZŠ a MŠ Kpt.Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, 440 01 Louny

10. 09. 2015

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

10. 09. 2015

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

10. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

11. 09. 2015

Improvizací k vytvoření a posílení dětského kolektivu

ZNV

Lomnice nad Popelkou

14. 09. 2015

Zdravé cvičení pomáhá v učení

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

NIDV, krajské pracoviště Zlín

14. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

14. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

14. 09. 2015

Čtenářské dílny - v souvislosti s vyhlášením výzvy č. 56 v rámci OP VK

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Zlín

14. 09. 2015

Matematika v běžném životě

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

14. 09. 2015

ICT ve škole ? současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

15. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk A1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

ZŠ Komenského ul., Nové Město n/M

15. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk B1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

ZŠ Komenského ul., Nové Město n/M
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 - 2018

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 - 2018 (APIV) navazuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015 - 2020. Obsahuje opatření na podporu rovných příležitostí a spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, včetně prevence a nápravy předčasných odchodů ze vzdělávání. Dokument dále reflektuje navržené legislativní změny v novele školského zákona. Pro léta 2016 až 2018 se jedná o zavedení podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, zavedení přesné evidence a statistiky žáků vzdělávaných v inkluzivním prostředí, o zpřesnění a sjednocení diagnostiky tak, aby byla žákům s jakýmkoli znevýhodněním či postižením nabídnuta adekvátní podpora v rámci vzdělávacího systému, a také o zavedení nového revizního systému v rámci diagnostiky poradenských zařízení. APIV při svém zpracování vychází z priorit stanovených ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a podrobněji definovaných opatření v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-na-obdobi-2016-2018?lang=1&ref=m&source=email
Jan Hus a husitství v moderní době

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) Vás zvou na odborný seminář Jan Hus a husitství v moderní době. Seminář se koná u příležitosti 600. výročí úmrtí Jana Husa a uskuteční se 3. září 2015 v budově C, MŠMT, sál 081, Karmelitská 7, Praha 1
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pozvanka-na-odborny-seminar-jan-hus-a-husitstvi-v-moderni?lang=1&ref=m&source=email

Jednotné časové schéma zkoušek v podzimním zkušebním období 2015

MŠMT určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro podzimní zkušební období roku 2015.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-jednotne-casove-schema-zkousek-v-podzimnim?lang=1&ref=m&source=email

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

ČŠI zveřejnila kritéria pro potřeby vnějšího hodnocení instituce, které vytvářejí logický rámec, který umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na úrovni školy, vzdělávacího programu a vedení pedagogického procesu. Tento rámec umožňuje sledovat dosahování cílů vzdělávání podle školních vzdělávacích programů a vyhodnotit pokrok škol v čase.
Kritéria jsou zpracována v modifikacích pro mateřské školy, základní školy, střední školy - gymnázia, středí odborné školy a vyšší odborné školy a jsou sestavena takovým způsobem, aby mohla být postupně využívána také v rámci vlastního hodnocení přímo jednotlivými školami a školskými zařízeními a také pro hodnocení prováděné ze strany zřizovatelů.
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Kriteria-hodnoceni-podminek,-prubehu-a-vysledk-%285%29

Příručka pro zpracování kurikulárních dokumentů pro vícejazyčné a interkulturní vzdělávání

MŠMT sděluje zájemcům z řad odborné veřejnosti, že byl vypracován český překlad materiálu Rady Evropy "Exekutivní verze Příručky pro zpracování a realizaci kurikul pro vícejazyčné a interkulturní vzdělávání", který je k dispozici ke stažení na stránkách MŠMT.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/prirucka-pro-zpracovani-kurikularnich-dokumentu-pro?lang=1&ref=m&source=email

Věstník MŠMT 5-6/2015

Věstník MŠMT obsahuje:
o Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2015/2016 (č.j. MSMT-4387/2015-2)
o Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
http://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-5-6-2015?highlightWords=v%C4%9Bstn%C3%ADk

Vyhlášení RP na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015

MŠMT vyhlašuje pro rok 2015 rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-na-podporu-organizace-a?lang=1&ref=m&source=email

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016

MŠMT zveřejňuje na školní rok 2015/2016 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí - předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-2015-2016

Výsledky výběrového šetření žáků

ČŠI zveřejnila výsledky letošního elektronického zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníků základních škol a 3. ročníků vybraných oborů středních odborných škol.
http://www.csicr.cz/getattachment/f12197df-5a7d-4d79-8112-3b768e5106f9

 

Aktuality z NIDV

26.08.2015

Učebnice Etická výchova (učebnice, pracovní listy, metodika) pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií

Máme pro Vás dobrou zprávu: učebnice, pracovní listy a metodiky Etická výchova, které byly vytvořeny v rámci projektu „Etická výchova a učebnice“, které byly pro Vás zatím pouze volně ke stažení na www.etickavychova.cz a www.rvp.cz. je nyní možno získat v tištěné podobě na stránkách www.ucebniceproetiku.cz.

Více informací

18.08.2015

Pozvánka na seminář "Jak porozumět současnému vývoji světa?"

Diplomatická akademie a Národní institut pro další vzdělávání Vás srdečně zvou na seminář pro učitele základních a středních škol "Jak porozumět současnému vývoji světa?".

Více informací

14.08.2015

T-expedice - věda i zábava

Jako každým rokem i tentokrát startuje on-line vzdělávací systém TALNET nabídkou na společnou atraktivní akcí účastníků, která se neodehrává před monitory počítačů, ale ve skutečné přírodě.

Více informací

14.08.2015

Letní škola mladých talentů 2015

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o. s. a Národní institut pro další vzdělávání MŠMT zve na akci Letní škola mladých talentů 2015, která se koná 14. - 18. září 2015 v Brně.

Více informací

10.08.2015

Cizí jazyky pro odbornou praxi

Rok 2015 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem obchodu a průmyslu vyhlášen jako rok technického vzdělávání. Z tohoto důvodu bude v pořadí již čtvrtá konference k vícejazyčnosti konaná v rámci akcí k mezinárodnímu dni jazyků zaměřená na výuku cizích jazyků v odborných školách a provázání výuky cizích jazyků s odborností. Konference pořádaná MŠMT ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání, zastoupením Evropské komise, Goethe Institutem, Francouzským institutem a Britich Councilem se uskuteční dne 12. října 2015 v budově MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1.

Více informací

10.08.2015

Cizí jazyky pro život - Dva fenomény v jazykovém vzdělávání: rodilí mluvčí a blended learning

O tom, že učit se cizí jazyky je nezbytností, dnes nikdo nepochybuje. Jakákoliv efektivní cesta k jejich osvojení by měla být v našich školách i mimo ně všestranně a hlavně ekonomicky podporována – nejen jako priorita vzdělávání v různých kurikulárních a rozvojových dokumentech, ale už v pregraduálním a následně také v dalším vzdělávání učitelů jazykových i nejazykových oborů. Do koncepce výuky cizích jazyků ve školách by měla být zahrnuta taková aktuální témata, jako jsou jazyková propedeutika, podmínky pro ranou výuku cizích jazyků, podpora vícejazyčnosti ve školách (povinná výuka druhého cizího jazyka, kdy prvním cizím jazykem nemusí být pouze angličtina), zavádění metody CLIL či výuka odborných cizích jazyků na středních školách (cizí jazyky pro specifické účely).

Více informací

30.07.2015

Vždycky jsem byl trochu jiný

Prakticky na všech celorepublikových kolech jazykových soutěží v posledních letech bylo možné potkat Jana Zeleného. Úspěšně bodoval i v chemické a biologické olympiádě či v SOČ. Nyní s ním přinášíme rozsáhlejší rekapitulační rozhovor.

Více informací