Přehled aktuálních vzdělávacích programů


3. 08. 2015

Konverzační kurz anglického jazyka

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

9. 08. 2015

Angličtina pro nejmenší

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

Ubytovací hostinec Na Skalách, Budislav 48, okres Svitavy, u PR Toulovcovy Maštale

11. 08. 2015

Angličtina pro nejmenší II.

pedagogům MŠ

Ubytovací hostinec Na Skalách, Budislav 48, okres Svitavy, u PR Toulovcovy Maštale

13. 08. 2015

Angličtina pro nejmenší II.

pedagogům 1. stupně ZŠ

Ubytovací hostinec Na Skalách, Budislav 48, okres Svitavy, u PR Toulovcovy Maštale

16. 08. 2015

Prázdniny trochu jinak

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

Rekreační a školicí středisko Nesměř u Velkého Meziříčí

21. 08. 2015

Nebojme se fyzikální olympiády - rozbor a řešení teoretických úloh pro ZŠ

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

22. 08. 2015

Angličtina pro nejmenší

pedagogům MŠ

MŠ Na Hradě, Kindergarden At The Castle, Tomáše Bati 1069, Třebíč

23. 08. 2015

Dovednosti učitele odborného výcviku

pedagogům SOŠ a SOU

Učebna NIDV - Richtrovy boudy, Pec pod Sněžkou

26. 08. 2015

Studium pedagogiky a)

pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ, pedagogům VOŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

26. 08. 2015

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

27. 08. 2015

Aktuální otázky v řízení málotřídních základních škol

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

27. 08. 2015

Studium pedagogiky a)

pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

27. 08. 2015

Strategie vyšetřování šikany II.

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

28. 08. 2015

Studium pedagogiky a)

pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

31. 08. 2015

Etická výchova - podpora zavádění do výuky ZŠ

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

31. 08. 2015

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

1. 09. 2015

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 09. 2015

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

1. 09. 2015

Brána jazyků otevřená - Ruský jazyk

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2015

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2015

Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 09. 2015

Klasifikace - software pro komplexní vedení agendy ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2015

Etická výchova - podpora zavádění do výuky ZŠ

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, Senovážné náměstí 25, Praha 1, Budova A.

1. 09. 2015

Studium pedagogiky pro pedagogy VČ vykonávající dílčí přímou pedagog. činnost

pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, pedagogům volného času

Vytipovaná zařízení - SVČ, DDM, kde bude zajištěn přístup k PC a k internetovému připojení.

1. 09. 2015

Didaktické studium cizího jazyka - němčina

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2015

Didaktické studium cizího jazyka - ruština

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - španělský jazyk A1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2015

Řízení lidských zdrojů pro projektové manažery ve školství

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

Plzeň

1. 09. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk C1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

ZŠ Krčín Nové Město n/M

1. 09. 2015

Systematický úvod do problematiky nadání (pro školní koordinátory péče o nadání)

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

Učebna NIDV - Plzeň

1. 09. 2015

Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 09. 2015

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2015

Kolokvium ředitelů

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2015

Příprava občanů k obraně státu

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 09. 2015

Jazykově - metodický kurz angličtiny pro výuku nejmladších dětí

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

Nové Město n/M

1. 09. 2015

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ

Alternativa - Kulturní institut Zlín

1. 09. 2015

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

1. 09. 2015

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

Alternativa - Kulturní institut Zlín
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Česká školní inspekce představila model kvalitní školy

Česká školní inspekce představuje dokončený model kvalitní školy a také modifikovaná kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž budou školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku hodnoceny od školního roku 2015/2016.
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Ceska-skolni-inspekce-predstavila-model-kvalitni-s

Dietní stravování ve školách

Metodické doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování
http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicke-doporucueni-k-provadeni-nekterych-cinnosti?highlightWords=dietn%C3%AD+stravov%C3%A1n%C3%AD
Aktualizovaný seznam nutričních terapeutek pro dietní stravování
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/aktualizovany-seznam-nutricnich-terapeutek-pro-dietni

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 navazuje na předchozí Dlouhodobý záměr a v souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 stanovuje hlavní cíle regionálního vzdělávání, a to zejména: zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání a povinný poslední ročník předškolního vzdělávání, zkvalitnění 2. stupně základního vzdělávání, podpora středního odborného školství, přiměřený rozvoj sítě škol a školských zařízení vzhledem k dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů ve společnosti a na trhu práce a kariérní systém a standard profese učitele.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3?highlightWords=dlouhodob%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br

Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H

MŠMT zveřejňuje Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách, č. j. MSMT-18477/2012-23 ze dne 4. června 2012. V dodatku je uvedeno dalších 6 škol, které se zapojí do pokusného ověřování. Zařazení škol uvedených v dodatku umožní pokusné ověření navrženého systému v dalších oborech vzdělání. Ministerstvo vzhledem k termínům stanoveným na pokusné ověřování nepředpokládá zapojení dalších škol.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/zverejnuje-dodatek-k-vyhlaseni-pokusneho-overovani?lang=1&ref=m&source=email

Konsolidovaný text školského zákona a doprovodný materiál

Ve Sbírce zákonů byla pod č. 82/2015 Sb. vyhlášena novela školského zákona a souvisejících zákonů. V návaznosti na uvedenou novelu je na stránkách MŠMT publikován informativní konsolidovaný text školského zákona a doprovodný metodický materiál.
Úplné znění školského zákona je zpracováno pouze jako informativní materiál. Rozhodné znění školského zákona vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů. Doprovodný metodický materiál upozorňuje na vybrané změny v důsledku novely provedené zákonem č. 82/2015 Sb. Záměrně nepojednává o změnách v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou sice stěžejním tématem novely, mají však odloženou účinnost a úzce souvisí s obsahem prováděcí vyhlášky, která je aktuálně připravována v součinnosti s odbornou veřejností.
http://www.msmt.cz/dokumenty/konsolidovany-text-skolskeho-zakona

Maturitní zpravodaj č. 32 - informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2015

V novém vydání Maturitního zpravodaje naleznete kompletní informace k podzimnímu termínu 2015. Mimo jiné se zde dozvíte, komu je termín určen, kdy a jakým způsobem se k podzimnímu zkušebnímu termínu přihlásit, užitečné informace k organizaci zkoušky a další rady a doporučení pro hladký, efektivní a úspěšný průběh maturitní zkoušky.
http://www.novamaturita.cz/maturitni-zpravodaj-c-32-u-informace-k-podzimnimu-zkusebnimu-obdobi-maturitni-zkousky-2015-1404037896.html

Metodické materiály pro výuku první pomoci na školách

MŠMT zveřejňuje informaci o sadě metodických materiálů pro praktické využití při výuce první pomoci, které vznikly v grantovém projektu financovaném z OP VK "První pomoc prožitkem - PAMATUJ - POSKYTNI - PŘEDÁVEJ". Na jejich tvorbě se podíleli přední odborníci z oblasti urgentní medicíny a všechny výstupy byly ověřeny recenzním řízením.
Cílem projektu bylo vypracovat návrh koncepce vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v problematice první pomoci. Dalším z cílů projektu pak bylo zapojit pedagogické i nepedagogických pracovníky škol do systematického a odborníky garantovaného vzdělávání v oblasti první pomoci ve školách. V projektu byla rovněž vytvořena sada metodických materiálů, které jsou určeny pro vzdělávání žáků na školách.
Vytvořené materiály jsou v elektronické formě k dispozici zde: http://ppp.mimoni.cz/materialy-pro-vyuku-prvni-pomoci-ve-skolach/

Ministryně školství Kateřina Valachová převzala úřad

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) má nové vedení. Prezident Miloš Zeman do funkce ministryně školství jmenoval Kateřinu Valachovou. Po uvedení do úřadu předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou se nová ministryně setkala s vedoucími pracovníky ministerstva a před novináři nastínila první kroky.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-skolstvi-katerina-valachova-prevzala-urad?lang=1&ref=m&source=email

Nabídka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) zahrnuje muzeum a veřejnou specializovanou pedagogickou knihovnu. Muzeum je zaměřeno na dějiny školství, učitelstva a vzdělanosti v návaznosti na odkaz J. A. Komenského. Vedle stálé expozice: Odkaz J. A. Komennotského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě (tisíciletá historie vzdělávání českého národa) nabízí aktuální krátkodobé výstavy, účast na akreditovaných programech, konferencích, seminářích a kulturních aktivitách s cílem vzdělávat o osobnostech z dějin kultury a školství. Rovněž přednášky a výstavy na speciální témata jsou součástí nabídek NPMK.
http://www.npmk.cz/node/55

Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu

MŠMT vydává pomůcku určenou ředitelům škol jako obecné doporučení, které má usnadnit proces tvorby školního řádu, jenž by splňoval nároky na funkčnost, úplnost a vnitřní konzistenci a byl konformní s obecně závaznými právními předpisy. Pomůcka je společná pro všechny druhy škol s tím, že některá témata jsou využitelná pouze pro některé druhy škol. Nejedná se o závazný předpis nebo nařízení.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/pomucka-pro-reditele-skol-pri-tvorbe-skolniho-radu?lang=1&ref=m&source=email

Přílohy k Metodickému doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Metodické doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů z roku 2010 je doplněno o další přílohy
Příloha č. 15 Netolismus (závislost na tzv. virtuálních drogách)
Příloha č. 16 Sebepoškozování
Příloha č. 17 Nová náboženská hnutí
Příloha č. 18 Rizikové sexuální chování
Příloha č. 19 Příslušnost k subkulturám
Příloha č. 20 Domácí násilí
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny?highlightWords=prim%C3%A1rn%C3%AD+prevence+rizikov%C3%A9ho

Slavnostní otevření Národního pedagogického muzea po rekonstrukci

Národní pedagogické muzeum zpřístupnilo veřejnosti nově zrekonstruované prostory v přízemí muzea, které znamenají podstatné rozšíření jeho výstavních a vzdělávacích aktivit a v neposlední řadě i výrazné zvýšení komfortu návštěvníků. Součástí akce bude i vernisáž výstavy "Kantor Jakub Jan Ryba a česká škola konce 18. století", kterou Národní pedagogické muzeum připomíná dvojité jubileum vynikajícího učitele a hudebního skladatele J. J. Ryby (1765-1815).
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/slavnostni-otevreni-narodniho-pedagogickeho-muzea-po?lang=1&ref=m&source=email

Věstník MŠMT 4/2015

Věstník MŠMT. Ročník LXXI. Sešit 4/2015 přináší následující informace:
o Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
o Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2015
o Doplnění seznamu schválených učebnic a učebních textů pro základní a střední vzdělávání
http://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-4-2015

Vydání Dodatku č. 2 k pokusnému ověřování výuky v bilingvních gymnáziích

MŠMT vydává Dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování tvorby RVP a ŠVP a následného vzdělávání podle vytvořených ŠVP pro bilingvní gymnázia (č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. 9. 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. 4. 2009).
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vydani-dodatku-c-2-k-pokusnemu-overovani-vyuky-v-bilingvnich?lang=1&ref=m&source=email

Vyhlášení 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015

MŠMT vyhlašuje 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015. Cílem rozvojového programu je poskytnutím finančních prostředků zajistit zlepšení kvality a úrovně středního odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-2-kola-rozvojoveho-programu-na-podporu-odborneho?lang=1&ref=m&source=email

Vyhlášení dotačního programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v roce 2015

MŠMT vyhlašuje dotační program Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách, a to v souvislosti s vyhlášením roku 2015 Rokem technického vzdělávání. Vyhlášením programu MŠMT podporuje polytechnické vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím vybavení škol polytechnickými stavebnicemi, vybavení nebo obnova vybavení škol učebními pomůckami pro technické vzdělávání, zajištění metodických materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přímo související s používáním vybavení škol pořízeného v rámci projektu.
Cílovou skupinou programu jsou kraje, které dotaci posléze poskytnou právnickým osobám vykonávající činnost mateřské nebo základní školy.
Podrobnosti k předkládání žádostí škol budou zveřejněny na webových stránkách příslušného kraje. Uzávěrka přijímání žádostí krajů ministerstvem: 31. 7. 2015.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-polytechnicke-vychovy-v

 

Aktuality z NIDV

13.07.2015

Moderní výklad M. Jana Husa a husovského odkazu – 3. 9. 2015

Národní institut pro další vzdělávání a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského si Vás dovolují pozvat k účasti ve vzdělávacím programu: Moderní výklad M. Jana Husa a husovského odkazu.

Více informací

07.07.2015

Důležité je o problémech mluvit

1. a 2. června ve zlínském interhotelu Moskva proběhl pod záštitou Ing. Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senátu PČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR XVII. celorepublikový seminář Dítě v krizi Labyrint dětského světa. Nyní se k němu vracíme rozhovorem s Mgr. Zdenkem Dušou z krajské pracoviště NIDV Zlín, které mělo na starosti organizační zajištění semináře.

Více informací

06.07.2015

Politice postavené na strachu a nenávisti se musíme postavit

Vyjádření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k rostoucím veřejným projevům nenávisti a nesnášenlivosti

Více informací

29.06.2015

Nabídka semináře Rozumíme současnému světu? Aneb globální dimenze ve výuce

Připravili NIDV ve spolupráci s NO Člověk v tísni v rámci Roku globálního rozvojového vzdělávání.

Více informací

26.06.2015

Atraktivně o agresivitě ve škole

V první půlce června se v rámci systematického vzdělávání, které učitelům základních a středních škol poskytuje NIDV, konaly dva kurzy věnované tématu "Šikana ve školním prostředí a její řešení" s podtitulem "Vrstevnický program jako způsob řešení raných stádií šikany ve třídě," Zde vám nabízíme rozhovor s lektorem tohoto programu Zdeňkem Martínkem.

Více informací

11.06.2015

Jan Hus a husitství v moderní době

Ve čtvrtek 4. června 2015 se ve společenském sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A Komenského (NPMK) uskutečnil akreditovaný odborný seminář "Jan Hus a husitství v moderní době". Jeho spolupořadatelem byl kromě NPMK rovněž Národní institut pro další vzdělávání.

Více informací

07.05.2015

Pozvánka na konferenci Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systémů

1. - 2. června 2015 pořádá Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická TU v Liberci a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského konferenci "Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systémů", více v programu konference zde.