Přehled aktuálních vzdělávacích programů


27. 04. 2015

Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních

pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

27. 04. 2015

Metoda CLIL poprvé v naší škole

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

27. 04. 2015

Péče o žáky s tělesným nebo kombinovaným postižením v ZŠ

pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

27. 04. 2015

Aktivizace a motivace žáků v hodině anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

27. 04. 2015

ICT ve škole ? současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

27. 04. 2015

Využití ICT na 1.stupni základní školy

ZŠ, Englišova 82, Opava

27. 04. 2015

Zdravotní tělesná výchova - cvičíme s overballem

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

Studio BIANCA, Vranovská 19, Brno

27. 04. 2015

Zdravotník zotavovacích akcí

ZV

DDM ?Sluníčko?, Komenského 1037, 51251 Lomnice nad Popelkou

27. 04. 2015

Netradiční pomůcky ve výuce M a ČJ

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

27. 04. 2015

Metoda CLIL poprvé v naší škole

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

27. 04. 2015

Bezpečnost ve školách a školských zařízeních ? Minimální standard bezpečnosti

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

28. 04. 2015

Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování- jídelní lístky a normování

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

28. 04. 2015

Moderní regionální dějiny Karlovarska v hodinách dějepisu - výstupy z projektů

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

28. 04. 2015

Kurz odborných cizích jazyků - blended learning - evidence účastníků

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

28. 04. 2015

Cesty minulostí - metodické a didaktické postupy I

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

28. 04. 2015

Čtenářské hodiny ? efektivní cesta ke komplexnímu pojetí výuky

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

28. 04. 2015

Rozvíjíme matematickou gramotnost

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

28. 04. 2015

Řešení problémových situací z pohledu práva

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ostrava, Blahoslavova 1576/2

28. 04. 2015

Kurz odborných cizích jazyků

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

28. 04. 2015

Jak na školní zralost - aspekty sociální a emoční

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

29. 04. 2015

Výuka správného psaní v 1. ročníku základní školy

pedagogům 1. stupně ZŠ

Krajské pracoviště NIDV Praha a Střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1,

29. 04. 2015

Jak budeme používat ICT - podaktivita 2.2

pedagogům všech SŠ

OA Husova1, České Budějovice

29. 04. 2015

Projektové řízení

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

29. 04. 2015

Motivace zaměstnanců a vedení hodnoticích rozhovorů

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

29. 04. 2015

Rozvíjíme matematickou gramotnost

pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

30. 04. 2015

Aktuální témata předškolního vzdělávání

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení

SPŠ stavební, Chodské nám. 2, Plzeň (kinosál)

30. 04. 2015

Hry pro každou příležitost

ZNV

DDM Olomouc

30. 04. 2015

Pohybové hry pro děti mladšího školního věku

ZV

Salesiánské středisko volného času Don Bosco (Vítkovická 1949/28, 702 0 Moravská Ostrava)

30. 04. 2015

Řešení problémových situací z pohledu práva

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, výchovným poradcům

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

30. 04. 2015

Regenerace sil pedagoga volného času

ZV

SVČ Ivančice - případně Brno, krajské pracoviště

30. 04. 2015

Vývojová psychologie u dětí předškolního věku - Jak rozvíjet dovednosti dítěte?

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

30. 04. 2015

Příprava občanů k obraně státu

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

30. 04. 2015

Autorská práva v praxi

ZNV

SVČ Ivančice - případně Brno, krajské pracoviště

30. 04. 2015

Práce na školním projektu Všední den v zázemí I. světové války

pedagogům ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

30. 04. 2015

Metoda CLIL poprvé v naší škole

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

1. 05. 2015

Konzultace - začleňování ICT do výuky

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ

přímo na škole

1. 05. 2015

Konzultace - správa školní sítě, hardware obecně, nové technologie

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

přímo na škole

4. 05. 2015

Konzultace k zavedení metody CLIL do školy

pedagogům ZŠ

ZŠ Křižná, Valašské Meziříčí
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


2. národní kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování

2. národní kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování Národní kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování se konal dne 26. 3. 2015 na MŠMT. Kulatý stůl byl zaměřen na problematiku školních metodiků prevence a vertikální koordinaci oblasti primární prevence.
Na kulatém stole byl popsán systém vertikální koordinace primární prevence, postavení, činnost a odměňování školních metodiků prevence, spolupráce s metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a s dalšími subjekty v rámci zabezpečení oblasti primární prevence v krajích. Kulatého stolu se zúčastnilo asi 50 účastníků z celé ČR a byli zde zastoupeni pracovníci MŠMT, krajští školští koordinátoři prevence, metodici prevence ze škol i z pedagogicko-psychologických poraden, zástupci z NNO a dalších institucí. Prezentace a další informace jsou uvedeny zde:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/2-narodni-kulaty-stul-k-primarni-prevenci-rizikoveho-chovani?highlightWords=prim%C3%A1rn%C3%AD+prevence

Analýza NÚV: Zájem o obory uplatnitelné na trhu práce roste

Zájem žáků o učební obory, kterých absolventi jsou dobře uplatnitelní na trhu práce, stále roste. Vyplývá to z nejnovější analýzy, kterou vypracoval Národní ústav pro vzdělávání.
Nárůst počtu žáků přijatých do vybraných skupin oborů vzdělávání odráží postupné zavádění řady opatření na podporu odborného vzdělávání, které ministerstvo školství připravilo v poslední době. Pozitivní trend lze pozorovat hlavně v učebních oborech v oblasti Potravinářství a ve skupině oborů Strojírenství a strojírenská výroba. Naopak, k poklesu žáků dochází ve skupině oborů Ekonomika a administrativa a Gastronomie, hotelnictví a turismus. V maturitních oborech s odborným výcvikem došlo také k meziročnímu nárůstu ve strojírenských oborech, a naopak k poklesu v oblasti osobních služeb. U klasických maturitních programů mají žáci výraznější zájem o oblast uměleckou a strojírenskou, méně se jich pak hlásí na ekonomické a informatické obory.
Více na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/analyza-nuv-zajem-o-obory-uplatnitelne-na-trhu-prace-roste?lang=1&ref=m&source=email

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 - 2020

Dokument MŠMT "Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 - 2020 " je uveřejněn ke stažení na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamer-vzdelavaci-a-vedecke-vyzkumne-vyvojove-a-1?highlightWords=dlouhodob%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br

Dodatek k Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky Matematika+

MŠMT upravuje text Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky (dále jen ,,Matematika+"), kterou lze konat jako nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky, v článku 4 odst. 4 písm. f) a Příloze č. 3.
Více zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/dodatek-k-vyhlaseni-pokusneho-overovani-obsahu-formy?lang=1&ref=m&source=email

Maturanti se mohou registrovat na výsledkový portál žáka pro zaslání výsledkových dokumentů z MZ 2015

I pro letošní rok připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro maturanty možnost nechat si zaslat některé výsledkové dokumenty e-mailem. Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn pro registraci a udělování souhlasu s odesláním dokumentu na adrese vpz.cermat.cz.
Portál samotný je založen na principu registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají maturanti uveden na výpisu z přihlášky k jarnímu zkušebnímu období 2015. Autentizační kód mají maturanti také na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky 2015.
Více zde: http://www.novamaturita.cz/maturanti-se-mohou-registrovat-na-vysledkovy-portal-zaka-pro-zaslani-vysledkovych-dokumentu-z-mz-2015-1404037732.html


MŠMT vyhlašuje 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015

Cílem rozvojového programu je poskytnutím finančních prostředků zajistit zlepšení kvality a úrovně středního odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání. Program zajistí podporu vzdělávání žáků vybraných oborů vzdělání ve třídách, v nichž je realizována výuka několika oborů vzdělání a žáků oborů vzdělání ve třídách jednooborových s nižším průměrným počtem žáků v daném oboru na 1 třídu, než je hodnota stanovená krajským úřadem v krajském normativu pro daný obor vzdělání na rok 2015 podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů.
MŠMT upravuje dodatkem č. 1 text Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j. MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března 2015.
Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ministerstvo-vyhlasuje-1-kolo-rozvojoveho-programu-na?lang=1&ref=m&source=email

NEWSLETTER MŠMT O EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH - 4./2015

Mezi hlavními tématy uvádí jednání Evropské rady, neformální setkání ministrů zodpovědných za vzdělávání, které se uskutečnilo v návaznosti na teroristické útoky v Paříži a v Kodani a také 32. mezinárodní setkání odborníků na globální rozvojové vzdělávání. Dále informuje o nových iniciativách, do kterých se můžete zapojit, jak na národní, tak evropské úrovni. V oblasti vzdělávání a odborné přípravy přináší informace o aktivitách s evropským zaměřením pořádaných v České republice a aktuálním vývoji v oblasti Evropského kvalifikačního rámce. V části věnované mládeži informuje o jednání Česko-německé Rady pro spolupráci a výměny mládeže, o Evropské konferenci o mládeži a dalších aktivitách, do kterých se můžou mladí lidé a pracovníci s mládeží zapojit v nadcházejících měsících.
Zdroj: http://www.msmt.cz/file/35040/

Novela školského zákona

Novela školského zákona například zpřístupňuje přípravné třídy základních škol všem dětem, řeší pracovní poměr ředitelů veřejných škol nebo zakazuje prodej nezdravého sortimentu ve školních automatech a bufetech.
Novela školského zákona upravuje:
o vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami
o přijímání do přípravných tříd základní školy pro všechny děti
o jednotná zadání závěrečných zkoušek
o správní řízení ve školách
o pracovní poměr ředitelů veřejných škol
o zavedení státních zkoušek z grafických disciplín
o úkoly obcí při zajišťování podmínek plnění povinné školní docházky
o zákaz prodávat ve školách a školských zařízeních potraviny a nápoje
Novela dále zahrnuje následující dílčí okruhy:
o Nově se zavádí rovnocennost vysvědčení ze základní školy v zahraniční v kombinaci s osvědčením o vzdělávání v tzv. České škole bez hranic s českým ,,ročníkovým" vysvědčením ze základní školy.
o Zavádí možnost nahradit výsledek třetí zkoušky profilové části maturitní zkoušky výsledkem mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.
o Termíny vydání rozhodnutí v přijímacím řízení ve středních školách, kde se koná talentová zkouška, a v konzervatořích se sjednocují na 15. února.
o Stanoví se přímá uznatelnost zahraničních dokladů o vzdělání srovnatelných na základě EQF a podobných nástrojů.
o Odstraní se nesystémové ztotožnění středisek výchovné péče se školskými poradenskými zařízeními.

Osvětová kampaň "Česko svítí modře" - k poruchám autistického spektra

Volné uskupení rodičů osob s PAS i zástupců právnických osob - platforma Naděje pro Autismus - realizovala v průběhu měsíce dubna celorepublikovou osvětovou kampaň v souvislosti se Světovým dnem autismu - WAAD, který byl na zasedání VH OSN v roce 2007 ustanoven na 2. duben. V různých částech republiky probíhaly osvětové a kulturní akce na náměstích, vernisáže, projekce, besedy, kulaté stoly, workshopy nebo společná setkání.
Platforma Naděje pro Autismus vznikla, aby propojila všechny, komu není život a osud lidí s Autismem lhostejný. Na poruchy autistického spektra (PAS) - lidověji Autismus je stále nahlíženo jako na nové, svým způsobem vzácné onemocnění několika málo obyvatel této země. Opak je však pravdou, počty nově diagnostikovaných případů stále vzrůstají, stejně jako iniciativy různých jednotlivců, odborníků, uskupení napříč republikou. Iniciátoři většinou vystupují sami za sebe, čímž se tříští síly potřebné k prosazení koncepčního systémového řešení. Cílem propojení sil je plně habilitovat PAS jako diagnózu, kterou je potřeba brát se stejným respektem jako postižení, která jsou lidem známa staletí. Říká si o to i rapidně rostoucí řadou počtu výskytu. Nejde o diagnózu samotnou, jedná se o důstojný život lidí, kteří s ní žijí. Je nejvyšší čas přestat před tristní skutečností zavírat oči.
Více informací na: www.nadejeproautismus.cz
Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/kampan-cesko-sviti-modre?highlightWords=poruchami+autistick%C3%A9ho

Seminář pravidel použití vázaného a nevázaného písma

MŠMT pořádá seminář, na kterém bude představen informační dokument pro školy, týkající se pravidel použití vázaného a nevázaného písma ve školách Dne 11. května 2015, v budově MŠMT Kapacita je omezena na maximálně 80 účastníků. Zájemci se mohou přihlašovat zde:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/seminar-formular-pravidel-pouziti-vazaneho-a-nevazaneho?lang=1&ref=m&source=email

Věstník MŠMT 3/2015

Věstník MŠMT. Ročník LXXI. Sešit 3/2015. (88 s.)
Část normativní
o Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryně školství, vysokého školství a výzkumu Francouzské republiky za účelem vzájemného akademického uznávání vysokoškolských diplomů a částí studia (Praha, 8. 12. 2014)
Část oznamovací
o Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2014
o Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
o Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2014/2015
o Oznámení o ztrátě razítka
Zdroj:http://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-3-2015?highlightWords=v%C4%9Bstn%C3%ADk+M%C5%A0MT

Vyhlášení rozvojového programu a dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/2016

MŠMT vyhlašuje rozvojový program a dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/2016, do kterého se mohou přihlásit subjekty pořádající celostátní soutěže a přehlídky. Žadatelé mohou požádat o dotaci na pořádání ústředních kol soutěží, krajské úřady o dotaci na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží. Lze také požádat pouze o zveřejnění soutěže ve Věstníku MŠMT. Žadatelé se přihlašují v elektronickém systému do 5. 5. 2015.
Více informací o programu naleznete zde: http://www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani

Získejte Evropskou jazykovou cenu Label 2015

Realizujete zajímavý a inovativní jazykový projekt? Přihlaste ho do soutěže o Evropskou
jazykovou cenu Label. Přihlášky zasílejte do 30. dubna. Více informací včetně přihlášky najdete na webu: www.naerasmusplus.cz/cz/dalsi-moznosti-spoluprace-label

 

Aktuality z NIDV

02.09.2015

Studium pedagogiky září 2015 - červen 2016 (studujní den - středa)

Studium pedagogiky a) je určeno k získání pedagogicko-psychologické kvalifikace pro cílovou skupinu pedagogů základních uměleckých škol a středních škol, kteří působí jako: - učitelé odborných předmětů střední školy - učitelé praktického vyučování střední školy - učitelé odborného výcviku střední školy - učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoří - učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Více informací

08.07.2015

Managerské trivium - Vedení zaměstnanců k sebeřízení a k odpovědnosti za chování na základě poznatků o fungování mozku

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky všech typů škol, kteří chtějí získat nové poznatky nebo si rozšířit dosavadní znalosti v řízení lidských zdrojů, a to v oblasti automanipulace, hodnocení, motivace, diagnostiky, vedení porad aj.

Více informací

07.07.2015

Mezinárodní seminář v Rakousku - Poysdorf - výuka češtiny pro cizince - Řečové dovednosti - poslech

Tradiční prázdninové vzdělávání pro učitele, kteří vyučují cizince základům českého jazyka. Účastník si platí ubytování, cestu a stravu navíc. ( proplacené náklady přes cestovní příkaz). Účast na semináři je bezplatná. seminář je akreditovyný. Můžete každodenně dojíždět. Domluvíte se česky.

22.04.2015

Přírodovědná olympiáda zemí Evropské unie

V rakouském Klagenfurtu se od 26. 4. do 3. 5. 2015 uskuteční 13. ročník Přírodovědné olympiády zemí Evropské unie (European Union Science Olympiad), určené pro nadané studenty do 17 let. Česká republika se této soutěže zúčastní již po osmé.

Více informací

13.04.2015

Kompetenční přístup v neformálním vzdělávání - šance pro děti a mládež

V rámci projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (realizátory projektu jsou ministerstvo školství a Národní institut pro další vzdělávání), v klíčové aktivitě Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání, vznikla publikace s názvem ,,MetodiKa - Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (sebe)Koncepce pro neformální vzdělávání". Je určena především pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích, kteří ji mohou využít ve své praxi a postupně měnit svůj přístup k dětem a mládeži v souladu se zřetelem na rozvoj kompetencí každého svěřence.

Více informací

10.03.2015

Mezinárodní festival mládeže v Turecku pro univerzitní studenty

Ve dnech 13.-15. května 2015 proběhne v Turecku v pořadí již 18. ročník Mezinárodního festivalu mládeže pro univerzitní studenty.

Více informací

06.03.2015

Závěrečná konference projektu Kariérní systém

Jedním z nejvýznamnějších projektů, které za poslední roky řeší NIDV, je tvorba Kariérního systému učitelů. Nyní se konala jeho závěrečná konference.

Více informací