Přehled aktuálních vzdělávacích programů


25. 04. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

25. 04. 2017

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

25. 04. 2017

Hospitace - součást řízení školy

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

25. 04. 2017

Videotrénink jako metoda profesního rozvoje pedagogů

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

25. 04. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

25. 04. 2017

Finanční řízení v praxi ředitele školy

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

25. 04. 2017

Základy logistiky - praktická výuka logistiky na SŠ a VOŠ

pedagogům všech SŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

25. 04. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_035 - Šablony OP VVV SŠ a VOŠ (mimo Prahu)

pedagogům všech SŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

25. 04. 2017

Matematika pro život II - základní školy

pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

25. 04. 2017

Inspirace pro učitele 2. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost

pedagogům 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga

Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1

25. 04. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

25. 04. 2017

Pedagogická evaluace - videotrénink hodnocení vyučovací hodiny

pedagogům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

25. 04. 2017

Začínající učitel

učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

25. 04. 2017

Výtvarné a pracovní činnosti s dvouletými dětmi

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, asistenti pedagoga

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

25. 04. 2017

Workshop pro příjemce IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV, krajské pracoviště Brno

25. 04. 2017

Angličtina od začátku - Jak dál ?

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

25. 04. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_035 - Šablony OP VVV SŠ a VOŠ (mimo Prahu)

pedagogům všech SŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

26. 04. 2017

Workshop pro příjemce IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV, krajské pracoviště Brno

26. 04. 2017

Matematika pro život II - střední školy

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

26. 04. 2017

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol

Hotel Liberec, Šaldovo náměstí 1345/6, Liberec

26. 04. 2017

Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní škole

pedagogům 2. stupně ZŠ, zúčastnit se mohou i učitelé 1. st. ZŠ (3.-5.tř.)

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

26. 04. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_035 - Šablony OP VVV SŠ a VOŠ (mimo Prahu)

pedagogům všech SŠ, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

26. 04. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

26. 04. 2017

Rozvoj řečových dovedností

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

26. 04. 2017

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

26. 04. 2017

Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

26. 04. 2017

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol

Hotel Liberec, Šaldovo náměstí 1345/6, Liberec

26. 04. 2017

Rozvoj řečových dovedností

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

27. 04. 2017

Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace

pedagogům ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

27. 04. 2017

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

pedagogům MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

27. 04. 2017

Práce s PC / tabletem - krok za krokem - mírně pokročilí

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, mistři odborné výchovy, učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

27. 04. 2017

Metodika výuky cizích jazyků pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové, učitelé VOŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

27. 04. 2017

Proč, co a jak s RVP PV?

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

27. 04. 2017

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga, výchovní poradci

NIDV, krajské pracoviště Zlín

27. 04. 2017

O nerostech, horninách, zkamenělinách a planetě Zemi

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

27. 04. 2017

Jak komunikovat s rodiči v problémových situacích

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, výchovní poradci

NIDV, krajské pracoviště Liberec

27. 04. 2017

Prevence sexuálně motivovaných trestných činů pro učitele MŠ a I. stupně ZŠ

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, asistentům pedagoga, psychologům

NIDV, krajské pracoviště Brno

27. 04. 2017

Třída v cloudu: technologie jako vzdělávací prostor

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Brno

27. 04. 2017

Agrese a agresivita dětí a mládeže

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

28. 04. 2017

Konzultace pro příjemce Šablon OP VVV

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2018

MŠMT informuje o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části. Jazykové zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky může ředitel školy zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období 2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-2

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnilo MŠMT kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-kriteria-hodnoceni-maturitni-zkousky-ve-skolnim-2

MŠMT podpořilo projekt k odhalování šikany ve školách

Ministryně školství Kateřina Valachová podpořila nový nástroj k odhalování šikany ve školách s názvem "Nenech to být". Nástroj funguje na principu schránek důvěry, ale v elektronickém prostředí prostřednictvím webu nebo mobilních aplikací.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podporilo-projekt-k-odhalovani-sikany-ve-skolachOrganizace školního roku

MŠMT zveřejnilo informace k organizaci školního roku 2017/2018 a 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

MŠMT připravilo a vyhlásilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Na tyto aktivity je vyčleněna celková částka 4,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny základní školy v ČR (0,5 mld. Kč je určeno pro MŠ a ZŠ v Praze a více než 4 mld. Kč pro MŠ a ZŠ z území celé ČR mimo hl. m. Praha). Termín ukončení příjmu žádostí o podporu je do 30. 6. 2017.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/posledni-sance-predlozit-projekt-v-eu-penize-skolam-ms-a-zs?source=rss

Poslanci schválili kariérní řád učitelů

Dne 7. dubna 2017 poslanci schválili ve třetím čtení dlouho očekávaný kariérní řád učitelů. Pedagogové tak mají šanci dočkat se systému, který jim umožní perspektivu profesního rozvoje, zlepšení jejich finančních podmínek i postavení ve společnosti. Novela zákona o pedagogických pracovnících, která kariérní řád zavádí, nyní míří do Senátu.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/poslanci-budou-do-tretice-hlasovat-o-kariernim-radu-ucitelu

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních

MŠMT zveřejnilo metodický materiál k nastavení pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s poruchou autistického spektra ve školách a školských zařízeních za účelem zajistit bezpečnost a ochranu jejich zdraví a nastavit systémovou metodickou podporu. Materiál je samostatnou přílohou č. 22 dokumentu MŠMT "Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže" č. j.: 21291/2010-28.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/dodrzovani-pravidel-prevence-vzniku-problemovych-situaci

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokynyVyhlášení neinvestičního dotačního programu "Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti"

MŠMT vyhlásilo neinvestiční dotační program "Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti". Žádosti o dotaci budou přijímány výhradně v elektronické podobě na webové adrese: https://is-bezpecnost.msmt.cz, a to v období od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017, přičemž příjem žádostí může MŠMT předčasně ukončit s ohledem na vyčerpání finančních prostředků vyčleněných na program.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-neinvesticniho-dotacniho-programu-podpora?source=rss

Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

MŠMT zveřejnilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu č. 02_16_041 Vyšší odborné školy v prioritní ose 3 OP VVV. Žádost o podporu je zpřístupněna v IS KP14+ od 11. dubna 2017 nejpozději do 31. srpna 2017 do 14:00. Cílem výzvy je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) v souladu s prioritou oblasti regionálního školství OP VVV: "zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti." Inovace VOV se uskuteční prostřednictvím zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka, prostřednictvím tvorby otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů pro stanovené odborné oblasti, modernizací metod hodnocení studentů, inovací odborné praxe na VOV, rozvojem dalšího vzdělávání a analýzou role VOV a návrhu koncepce VOV ve školském systému České republiky.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-1?source=rss
 

Aktuality z NIDV

25.04.2017

Společné vzdělávání otevírá dveře do světa a připravuje děti na budoucí uplatnění ve společnosti

Přinášíme Vám rozhovor na téma "společné vzdělávání" s Kateřinou Heislerovou, mladou speciální pedagožkou s bohatými zkušenostmi s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Již přes 10 let spolupracuje s brněnským spolkem Úsměvy, který podporuje lidi s Downovým syndromem a jejich rodiny. Problematika integrace dětí s Downovým syndromem do běžné základní školy se stala také tématem její diplomové práce.

Více informací

21.04.2017

Základní kurz - řešení školní šikany a kyberšikany I

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) Vás zve na akreditovaný 4denní vzdělávací program "Základní kurz - řešení školní šikany a kyberšikany I".

Více informací

20.04.2017

Studenti středních škol soutěžili ve španělském jazyce

Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání uspořádalo další jazykovou soutěž, tentokrát ve španělském jazyce. Její ústřední kolo proběhlo 19. dubna 2017 v prostorách Institutu Cervantes v Praze.

Více informací

18.04.2017

Základní školu jsem vychodila ve stylu "skoč a plav"

Přinášíme další příklad dobré praxe z oblasti společného vzdělávání, tentokrát příběh Petry Fridrichové, která vystudovala bez jakýchkoliv speciálních podpůrných opatření běžnou základní školu a gymnázium, přestože jí byla v raném dětství diagnostikována dětská mozková obrna (DMO).

Více informací

13.04.2017

Nový projekt podpoří pedagogy v oblasti společného vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) spouští pětiletý projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který se zaměřuje především na posílení kompetencí pedagogických pracovníků potřebných k úspěšnému zvládnutí společného vzdělávání žáků.

Více informací

12.04.2017

Výherci soutěže v ruském jazyce převzali ocenění

V Ruském středisku vědy a kultury v Praze 6 se ve dnech 10. a 11. dubna 2017 konalo Ústřední kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Své znalosti poměřilo 31 studentek a studentů středních škol, kteří uspěli v krajských kolech. Soutěž uspořádalo Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání ve spolupráci s Českou asociací rusistů a s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze.

Více informací

11.04.2017

Společné vzdělávání: Děkuji za to, kým dnes naše Zuzka je

Nyní osmnáctiletá Zuzana, která se narodila s Downovým syndromem, žije se svou rodinou v Českých Budějovicích. Zde také úspěšně dokončila běžnou Základní školu Dukelská a nyní nastoupila na soukromé česko-anglické gymnázium. "Za základní předpoklad Zuzčiny inkluze považuji její vnímání sebe samé jako samozřejmé součásti světa dětí, v němž se pohybuje," říká její maminka, Jana Jarošová.

Více informací