Přehled aktuálních vzdělávacích programů


17. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

17. 09. 2014

Počítač jako pomocník při výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

17. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - kurz anglického jazyka zakončený zkouškou C1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

ZŠ Krčín Nové Město nad Metují

18. 09. 2014

Studium pro asistenty pedagoga

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, Budova A

18. 09. 2014

Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

18. 09. 2014

Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

19. 09. 2014

Skupinové bubnování

ZNV

DDM ?Sluníčko?, Komenského 1037, 51251 Lomnice nad Popelkou

19. 09. 2014

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

Alternativa - Kulturní institut Zlín

19. 09. 2014

Počítač jako pomocník (nejen) při výuce matematiky ? náměty a inspirace

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

20. 09. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

22. 09. 2014

Jak obohatit hodiny čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost na 1. stupni ZŠ

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

22. 09. 2014

Mateřské školy očima České školní inspekce

pedagogům MŠ, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

22. 09. 2014

Manažerské vedení mateřské školy

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

22. 09. 2014

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

22. 09. 2014

Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

23. 09. 2014

Písmo Comenia Script

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

23. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

23. 09. 2014

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

23. 09. 2014

Předčtenářská gramotnost v MŠ

pedagogům MŠ

Ostrava, krajské pracoviště NIDV, Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava

23. 09. 2014

Počítač jako pomocník při výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

23. 09. 2014

3. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti ve školách.

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

Praha 1, MŠMT, Karmelitská 7, budova C, sál 081

23. 09. 2014

Předmatematická a matematická gramotnost

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

Učebna NIDV - všechna pracoviště

23. 09. 2014

Nejen pro začínající učitele českého jazyka na středních školách

pedagogům gymnázií

všechna pracoviště NIDV

23. 09. 2014

Jak obohatit hodiny čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost na 1. stupni ZŠ

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

24. 09. 2014

Agrese a agresivita u dětí pro učitelky mateřských škol

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

24. 09. 2014

Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

24. 09. 2014

Pohádka nás naučí ...

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

24. 09. 2014

Výuka prvouky a přírodovědy prostřednictvím činnostního učení a her

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

24. 09. 2014

Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

24. 09. 2014

Matematika v běžném životě

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

24. 09. 2014

Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

24. 09. 2014

Zdravé cvičení pro děti/žáky

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

24. 09. 2014

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí ? výuka ve školách

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům VOŠ

požární stanice HZS KH kraje - územní odbor Náchod, Náchodská 530, Velké Poříčí n. Metují

24. 09. 2014

Motivační hry pro podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

25. 09. 2014

Písmo Comenia Script

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

25. 09. 2014

Vývojové tendence v současné češtině

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům VOŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

25. 09. 2014

Národnostní menšiny, historie, současnost, multikulturní výchova a lidská práva

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

25. 09. 2014

Individuální výchovný program - smlouvy se školou

pedagogům - metodikům prevence, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům

NIDV, krajské pracoviště Liberec

25. 09. 2014

Metodika výuky cizích jazyků pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ, speciálním pedagogům

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

25. 09. 2014

Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou

Ministr školství Marcel Chládek představil detaily k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy s maturitou. Testovací provoz tohoto způsobu přijímacího řízení proběhne podle ministra školství již v roce 2015 a od roku 2016 by se tak dělo v celé České republice, a to bez rozdílu zřizovatele - tedy jak na veřejných, tak církevních a soukromých školách. K zavedení jednotných přijímacích zkoušek vedla ministra školství řada důvodů, jedním z těch zásadních je podle něj rozdílná úroveň znalostí dětí, které vycházejí ze základních škol.
Zkoušky se budou skládat na středních školách, a to z českého jazyka a matematiky. Testy se budou skládat jak z otevřených, tak zaškrtávacích úloh. Jednotná přijímací zkouška bude podle slov ministra školství znamenat tzv. nepodkročitelnou hranici, která je nutná, aby dítě mohlo studovat střední školu s maturitou. Test bude přenositelný, uchazeč tedy bude moci výsledky testu využít i na jiné škole. Podle ministra Chládka tak dětem odpadne stres z jiné přijímací zkoušky.
Ministerstvo nebude školám bránit, aby si podmínky přijímacích zkoušek mohly ještě upravit, a to například přidáním zkoušky z jiného předmětu. Školy dostanou výsledky přijímacích zkoušek do čtyř dnů a na jejich základně bude zpracována také analytická zpráva. ČŠI před časem realizovala šetření, podle kterého se k jednotným přijímacím zkouškám vyjádřili ředitelé základních a středních škol v drtivé většině kladně.
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/jednotne-prijimaci-zkousky-na-stredni-skoly-s-maturitou?lang=1&ref=m&source=email

Jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2014

MŠMT uveřejnilo jednotné zkušební schéma (JZS) konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2014.
Dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-jednotne-zkusebni-schema-maturitnich-zkousek-v?lang=1&ref=m&source=email

Ministerstvo školství podpoří logopedickou prevenci 10 miliony

MŠMT vyhlásilo Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 a vyčlenilo na něj deset milionů korun.
Ministerstvo školství tak reaguje na stále se snižující úroveň řečových dovedností u dětí předškolního věku, což vede také k rostoucím počtům odkladů školní docházky z důvodu vad řeči u dětí. Důležitost zkvalitnění prevence narušené komunikační schopnosti u dětí v předškolním věku podporují i zkušenosti odborníků z OECD.
,,Vyhlášení programu jsme načasovali záměrně na září, kdy děti nastupují do školek a škol a učitelé tak mají možnost hned v zárodku podchytit jejich řečové vady," říká ministr školství Marcel Chládek s tím, že proškoleno bude až 500 pedagogů, kteří pracují s dětmi s narušenou komunikační schopností, a moderními interaktivními logopedickými pomůckami pak bude vybaveno na 200 specializovaných pracovišť.
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 navazuje na dva předešlé programy, kdy bylo každoročně podpořeno deseti miliony korun dohromady přes 350 předškolních zařízení. Žádosti o dotace mohou mateřské školy podávat do 26. září 2014.
Více na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/rozpocet-pro-skolstvi-se-navysi-minimalne-o-3-8-miliardy

Ministerstvo školství zefektivní státní maturitu

S ohledem na špatné výsledky letošní maturity se MŠMT rozhodlo učinit několik zásadních kroků, které se budou týkat zefektivnění státní maturity. Ministr tyto změny rozdělil na střednědobé (s výhledem 1 - 2 roky) a dlouhodobé. Mezi střednědobé patří změna způsobu financování regionálního školství, kdy bude oddělen způsob financování základního a středního školství. Střední školy budou financovány na obor a odrazí se zde i analýza trhu práce. Dalším krokem bude zavedení povinných přijímacích zkoušek na střední školy s maturitou. "Bez rozdílu zřizovatele budou tyto přijímací zkoušky pro všechny stejné. Výhodou bude, že výsledek bude moct být použit i pro jinou školu," řekl M. Chládek. Stát stanoví základní hranici, školy pak budou moci své příjímací zkoušky zpřísnit.
MŠMT provede revizi učebních oborů s maturitou a u některých plánuje maturitu nahradit mistrovskou zkouškou. "Jsem přesvědčen, že u velké části těchto oborů být maturita nemusí," prohlásil ministr Chládek.
K lepším výsledkům u maturit by měly přispět i kontroly České školní inspekce, která se více zaměří na problémové školy a na předměty, kde byla největší neúspěšnost - především na matematiku a němčinu.
Mezi dlouhodobé plánované kroky patří lepší vybavenost škol a inovace ve vzdělávání budoucích učitelů - studentů pedagogických fakult. "Dlouhodobě se ukazuje, že neumíme motivovat žáky. Je potřeba, aby učitelé reagovali moderními metodami," uvedl M. Chládek, jehož slova potvrdila i děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Radka Wildová.
Více na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/rozpocet-pro-skolstvi-se-navysi-minimalne-o-3-8-miliardy

MŠMT podpoří talentované děti

MŠMT finančně podpoří studium nadaných studentů v programu Centrum pro talentovanou mládež v České republice. Ministr školství se pro podporu rozhodl na základě výsledků pilotního programu pro nadané středoškoláky ve spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež při Johns Hopkins University a zastupující nadaci American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS). ,,Zároveň bych byl rád, aby Centrum pro talentovanou mládež v dohledné době vzniklo i v České republice," řekl ministr Chládek k programu. Vznik CTY CE právě v České republice hodnotí ministr jako přidanou hodnotu pro Českou republiku a její vzdělávací systém. Jednalo by se podle něj zároveň i o významné zviditelnění České republiky v rozvoji nadaných dětí v celosvětovém měřítku.
Finanční prostředky dostanou školy, které budou spolupracovat s CTY Johns Hopkins podle počtu přihlášených studentů a finanční náročnosti kurzů CTYOnline. Úřad bude podle ministra školství dále hledat formu pro finanční podporu vzniku CTY CE - Centra pro talentovanou mládež, které se stane členem mezinárodní sítě stejnojmenných center pro talentované studenty s působností pro země střední Evropy.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podpori-talentovane-deti-peti-miliony-korun?lang=1&ref=m&source=email

MŠMT: Vyhláška o školním stravování pomůže dětem, které mají speciální dietu

MŠMT připravilo vyhlášku, která vyřeší problémy dětí se speciálními dietními potřebami. Novela normy reaguje na stále častější požadavky rodičů, kteří pro své nemocné děti požadují speciální stravování.
Jedná se především o děti alergické na lepek, děti s diabetem I. typu, či děti v rekonvalescenci po hepatitidě. Tito žáci dosud nemohli čerpat dotaci na školní stravování a kvůli nemožnosti stravovat se ve školní jídelně byli částečně vyloučeni z kolektivu.
,,Nová vyhláška školám umožní poskytovat dietní jídlo a zároveň navýšíme finanční prostředky tak, aby školní jídelny mohly dětem dietní stravu nabídnout," řekl ministr školství Marcel Chládek.
Pro zajištění dietní stravy ve školních jídelnách doposud chyběla úprava ve školské legislativě. Vyhláška o školním stravování striktně stanovovala výživové normy a finanční limity na nákup potravin, což neumožňovalo zavedení dietního režimu. Novela vyhlášky nabízí jídelnám, které k tomu mají materiální a personální předpoklady, možnost dietní režim zavést. Nejedná se však o povinnost, protože některá zařízení školního stravování na tuto službu nejsou připravena. Příprava dietní stravy se bude řídit příslušnou dietou na doporučení ošetřujícího lékaře.
Novela vyhlášky, která vstoupí v účinnost od 1. ledna 2015, byla konzultována s Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem, Českou školní inspekcí, s metodičkami školního stravování a dalšími odborníky na výživu.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vyhlaska-o-skolnim-stravovani-pomuze-detem-ktere-maji?highlightWords=vyhl%C3%A1%C5%A1ka+stravov%C3%A1n%C3%AD

Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Účelem je ověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů v přijímacím řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. V ověřování bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) ke zjištění relevantních dovedností a vědomostí uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.
Ověřování se koná ve středních školách, které se prostřednictvím krajského úřadu přihlásí do 30. září 2014. Krajské úřady vedou seznamy přihlášených středních škol všech zřizovatelů. Krajské úřady předají seznamy přihlášených středních škol Centru do 31. října 2014.
Více na: http://www.msmt.cz/file/34012/

Příspěvek pro zkvalitnění výuky o historii 20. století

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského představuje nové webové stránky českého Nicolase Wintona - Přemysla Pittra. Zatímco je sir Nicolas Winton české veřejnosti dostatečně znám, vůči P. Pittrovi má naše společnost obrovský dluh. Prostřednictvím řady dlouhodobých aktivit pracuje NPMK na jeho zmírnění. Na adrese pitter.npmk.cz jsou veřejně přístupné nové webové stránky věnované osobnosti a dílu P. Pittra. Nový web mohl vzniknout díky rezortnímu projektu MŠMT Implementace nejnovějších technologií do procesu digitalizace a zpřístupnění Archivu P. Pittra a O. Fierzové.
Nové webové stránky také představují pro pedagogy možnost obohacení učebních materiálů ve společenskovědních oborech. Významně též přispějí k prezentaci kladných morálních společenských vzorů především mezi mládeží.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/narodni-pedagogicke-muzeum-a-knihovna-j-a-komenskeho

Věstníky MŠMT

Věstník MŠMT 6/2014:
o Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Úřadem pro mezinárodní vztahy Společenství Valonsko-Brusel o rozvoji výuky francouzského jazyka v gymnáziích v České republice (v Bruselu dne 15. 5. 2014)
o Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách, č.j. MSMT- 18477/2012-23 (ze dne 26. 5. 2014, č.j. MSMT-16899/2014-1)
o Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů (ze dne 4. 6. 2014, č.j. 19262/2014-1)
o Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy
o Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
Dostupné na: http://www.msmt.cz/file/33856/

Věstník MŠMT 7/2014:
o Významná historická výročí v letech 2014 - 2018 (č.j.: MSMT-16039/2014)
o Seznam vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou
o Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
Dostupné na: http://www.msmt.cz/file/33971/

 

Aktuality z NIDV

16.09.2014

Expedice mladých badatelů zamířila na Radnicko

T-expedice probíhá v rámci programu Talnet, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Jejím cílem je rozvíjet znalosti a dovednosti mladých nadaných přírodovědců, případně techniků. Ta letošní proběhla koncem srpna na Radnicku.

Více informací

15.09.2014

Národnímu institutu pro další vzdělávání připadne významná role v nově schválené koncepci podpory nadání

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na léta 2014 až 2020 byla schválena na poradě vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 9. září 2014. Postupným zaváděním Systému podpory a péče o nadané - jednoho ze základních prvků koncepce - bylo pověřeno Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání. Cílem koncepce je zajistit maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech dětí, žáků a studentů. Měla by připravit podmínky nutné pro vytvoření u nás dosud chybějícího komplexního meziresortního systému podpory nadání a péče o nadané a vymezit jeho základní strukturu. Nadaným a všem, kdo se na jejich vyhledávání, výchově a nalezení uplatnění podílejí, by tak mělo naplňování koncepce přinést mimo jiné systém pro zlepšení informovanosti o možnostech rozvoje nadání, nové aktivity pro nadané, vzdělávání a inspiraci pro pedagogy, mezinárodní aktivity a spolupráci na výzkumech týkajících se rozvoje nadání.

12.09.2014

Mladé vědce přijal vicepremiér Pavel Bělobrádek

Úspěšné řešitele soutěžních prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ) přijal ve středu 10. září 2014 ve Strakově akademii vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Více informací

10.09.2014

Talentcentrum na Scientia Pragensis

Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) prezentovalo část svých aktivit na Scientia Pragensis - Dnu vědy na pražských vysokých školách.

Více informací

05.09.2014

Poslanci zasedali v Národním institutu pro další vzdělávání

V prostorách Národního institutu pro další vzdělávání jednali členové podvýborů pro předškolní a základní školství a pro střední a vyšší odborné školství Poslanecké sněmovny na své 3. společné schůzi.

Více informací

03.09.2014

Talnet otevírá on-line kurzy pro mladé zájemce o přírodní vědy

Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání v rámci projektu Talnet otevírá v novém školním roce on-line kurzy pro mladé zájemce o přírodní vědy. On-line kurzy začínají 29. září 2014 a končí v květnu 2015.

Více informací

01.09.2014

NABÍDKA seminářů pro NNO dětí a mládeže a NNO pracujících s dětmi a mládeží v r. 2014

V letošním roce došlo k NOVELE Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011-2015.

Více informací