Přehled aktuálních vzdělávacích programů


23. 10. 2014

Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací

pedagogům MŠ

NIDV, Tř. Osvobození 21 (Magnólie), Litoměřice

23. 10. 2014

Řečová výchova u dětí - náměty a inspirace

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

23. 10. 2014

Každá vyučovací hodina může být efektivní.

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

23. 10. 2014

Pracovní právo v praxi ředitele školy

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

23. 10. 2014

Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

23. 10. 2014

Vývojová psychologie u dětí předškolního věku - Jak rozvíjet dovednosti dítěte?

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

23. 10. 2014

Etická výchova a učebnice

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Zlín

23. 10. 2014

Více spolupráce a klidu, méně stresu a boje

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

23. 10. 2014

Diskuzní fórum na podporu výuky odborného cizího jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

23. 10. 2014

Didaktické hry - psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Zlín

23. 10. 2014

Inkluzivní vzdělávání z pohledu zřizovatele školy

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

23. 10. 2014

Hospitace jako součást autoevaluace školy

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

24. 10. 2014

Obtížné manažerské rozhovory

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

24. 10. 2014

Multikulturní výchova

ZNV

Vzdělávací středisko Vila Čerych - Česká Skalice, Praha centrální pracoviště NIDV

24. 10. 2014

Metodika výuky cizích jazyků pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ, speciálním pedagogům

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

24. 10. 2014

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

24. 10. 2014

Výtvarná animace na ZŠ

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

Knihovna Děčín

24. 10. 2014

Agrese a agresivita u dětí pro učitelky mateřských škol

pedagogům MŠ

Ostrava, krajské pracoviště NIDV, Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava

24. 10. 2014

Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

25. 10. 2014

Řešení problémových situací z pohledu práva

ZNV

krajská pracoviště NIDV a další vhodné prostory (SVČ, ŠD)

27. 10. 2014

Aktualizační odborná příprava hodnotitelů ústní zkoušky z ČJL

pedagogům všech SŠ

e-learning

27. 10. 2014

Národnostní menšiny, historie, současnost, multikulturní výchova a lidská práva

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

29. 10. 2014

Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

29. 10. 2014

Správná řeč - předpoklad úspěšného školáka

pedagogům MŠ, pedagogům speciálních škol

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

29. 10. 2014

Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

29. 10. 2014

Příklady dobré praxe

ZNV

SVČ Ivančice

29. 10. 2014

Kolokvium ředitelů

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Zlín

29. 10. 2014

Jak pracovat s žáky s poruchou učení při výuce němčiny

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

30. 10. 2014

Komunikace pro vedoucí pracovníky

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

30. 10. 2014

Metodika výuky cizích jazyků pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

30. 10. 2014

Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

30. 10. 2014

Národnostní menšiny, historie, současnost, multikulturní výchova a lidská práva

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

Ostrava, krajské pracoviště NIDV, Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava

30. 10. 2014

Etická výchova a učebnice

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

30. 10. 2014

Vybrané aktuální otázky školského managementu

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

30. 10. 2014

Rozvoj základních čtenářských návyků v literární výchově

pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

30. 10. 2014

Rozvíjíme matematickou gramotnost

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

30. 10. 2014

Zdravotní tělesná výchova - cvičíme s overballem

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

NIDV, krajské pracoviště Zlín

30. 10. 2014

Vánoční výtvarné nápady pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

30. 10. 2014

Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

30. 10. 2014

Finanční gramotnost v kostce

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


iPortál ulehčí rodičům i žákům výběr školy

Česká školní inspekce spustila informační portál - iPortál, na kterém si mohou zájemci najít souhrnné informace o školách, které jsou zapsané ve školském rejstříku. Všichni zájemci, a zejména pak žáci a jejich rodiče, tak dostanou možnost dohledat vyhovující školu v rozsáhlé síti podle preferovaných parametrů na jednom místě.
Školy kromě své charakteristiky budou průběžně doplňovat a přikládat informace a dokumenty jako výroční zprávy, koncepční záměry, školní vzdělávací programy a podobně. Souhrnné základní informace jsou navíc doplněny také o inspekční zprávy. Kromě základních kontaktních informací o škole se zobrazuje také série dalších konkrétních a doplňujících informací jako velikost školy, bezbariérový přístup, dopravní dostupnost, materiální podmínky, výuka cizích jazyků, způsoby hodnocení nebo informace o specifických aktivitách, které škola nabízí. Využití iPortálu ze strany škol je dobrovolné, přesto správně a úplně vyplněné položky budou dobrou vizitkou každé školy. Česká školní inspekce za obsah zadávaný přímo jednotlivými školami nijak neodpovídá, přesto bude obsah průběžně sledovat a o případných nedostatcích budou školy informovány.
iPortál je dostupný na adrese https://iportal.csicr.cz
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/registr?lang=1&ref=m&source=email

MŠMT věnuje mimořádnou pozornost rovnému přístupu ke vzdělávání

Evropská komise vytýká České republice současnou právní úpravu z dílny bývalé vlády, která umožňuje zařazování žáků do praktických škol. Současné vedení naopak zavádí novelu školského zákona s výraznou podporou proinkluzivních kroků, z nichž některé začnou platit už od příštího školního roku.
,,Okamžitě po svém nástupu na ministerstvo školství jsem inicioval založení fondu na rozšíření kapacit veřejných mateřských škol tak, aby byly dostupné pro všechny děti bez rozdílu. Zároveň přípravné třídy na základních školách budou přístupné také pro všechny děti, nejen pro ty ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tyto kroky považuji za nejvíce proinkluzivní v rámci začlenění romských dětí do běžného vzdělávacího proudu," řekl ministr školství Marcel Chládek k výtce Evropské komise a pokračoval: ,,Čím dříve budou všechny děti zařazené do vzdělávacího proudu, tím lépe budou připravené na přechod do povinné školní docházky. S tím souvisí i zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání, který považuji za mimořádně proinkluzivní," dodal ministr Chládek. Mateřské školy by díky nově zřízeným fondům měly podle ministra školství uspokojit veškerou poptávku do tří let. Přípravné třídy budou všem dětem zpřístupněny již od příštího školního roku.
V neposledním řadě plánuje česká vláda při přípravě nových operačních programů na období 2014-20 v součinnosti se všemi resorty podpořit sociálně vyloučené lokality jak v oblasti vzdělávání, tak podporou sociálního bydlení a zaměstnanosti.
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministerstvo-skolstvi-venuje-mimoradnou-pozornost-rovnemu?lang=1&ref=m&source=email

NEWSLETTER MŠMT O EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH - 10/2014

Říjnové číslo newsletteru MŠMT o evropských záležitostech přináší řadu novinek z oblasti vzdělávání a odborné přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže a profesních kvalifikací. Mezi hlavními tématy představuje kandidáta na nového eurokomisaře pro vzdělávání a změny, jež se udály ve struktuře portfolia, kterého by se měl ujmout. Přináší informace o akcích týkajících se kariérového poradenství. V oblasti vzdělávání a odborné přípravy se vedle podnikavosti ve vzdělávání jako priority italského předsednictví v Radě EU věnuje zejména oblasti mezinárodní spolupráce. Ze sféry výzkumu a vývoje přináší zprávy z mezinárodních setkání zaměřených na výzkum a inovace.
Zdroj: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/newsletter-msmt-o-evropskych-zalezitostech-10-2014?lang=1&ref=m&source=email

Školský ombudsman Eduard Zeman se ujal své funkce

Od 15. září působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy školský ombudsman, kterým se stal bývalý ministr školství Eduard Zeman.
Na školského ombudsmana je možné obracet se na adrese ombudsman@msmt.cz, telefon 234 812 211.
Eduard Zeman je bývalý pedagog a politik, v letech 1998 - 2002 působil jako český ministr školství.
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/skolsky-ombudsman-se-ujal-sve-funkce

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pomocí e-learningu

Ministerstvo kultury, mládeže a sportu německého spolkového státu Baden-Wurttemberg je hlavním realizátorem makroregionálního projektu, který se zaměřuje na vzdělávání k udržitelnému rozvoji pomocí e-learningu (E-School for Sustainability in the Danube Region). V rámci tohoto projektu je vytvářena mezinárodní e-learningová platforma pro spolupráci subjektů z účastnických zemí, jejímž cílem je zvýšit povědomí učitelů a studentů o udržitelném rozvoji a provázanosti sociálního, ekonomického, ekologického a politického rozvoje na regionální, makroregionální i evropské úrovni. Projekt se zaměřuje na témata v oblasti ekologie, energetické účinnosti, likvidace odpadů, adaptace na dopady klimatických změn, ekonomických vztahů a kulturní výměny.
Zdroj: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vzdelavani-k-udrzitelnemu-rozvoji-pomoci-e-learningu?lang=1&ref=m&source=email

 

Aktuality z NIDV

20.10.2014

NIDV připravuje systém odborné podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky - cizince 2014 - 2015

Podle statistických údajů je v současné době v ČR přibližně 14 tisíc dětí/ žáků cizinců. V České republice však chybí ucelený systém podpory těmto skupinám občanů a schází efektivní zesítění subjektů působících v této oblasti. V návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 22. 1. 2014 č. 60 o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2014 a předchozí Rezortní úkol Podpora výuky dětí/ žáků cizinců, připravuje NIDV systém odborné podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/ žáky cizince.

Více informací

14.10.2014

Pozvánka na IV. kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání

V rámci klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2 se 30. října 2014 v prostorách Senátu PČR koná IV. kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání.

Více informací

08.10.2014

Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání - Ostatní vzdělávací obory (OVO)- Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce Pozn.: RÚ 69

Národní institut pro další vzdělávání podporuje organizováním pracovních seminářů aktivity MŠMT, které v posledních měsících ve spolupráci s pracovními týmy intenzivně připravuje Standardy pro základní vzdělávání.

Více informací

03.10.2014

Evropa ve škole

V pátek 3. října 2014 se v prostorách Evropského domu v Praze uskutečnila vernisáž výstavy oceněných výtvarných a literárních prací 23. ročníku soutěže Evropa ve škole.

Více informací

01.10.2014

Národní institut pro další vzdělávání najdete už i na Facebooku!

Národní institut pro další vzdělávání už je od září 2014 i na Facebooku! Do vyhledávače stačí zadat internetovou adresu https://www.facebook.com/NIDV.cz. Těšíme se na Vaše postřehy a příspěvky.

Více informací

29.09.2014

Kulatý stůl pod záštitou předsedy Senátu PČR

Předseda Senátu PČR Milan Štěch udělil záštitu akci Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání. Klíčová aktivita KA 02 Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Vás zve na čtvrtý kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání, poslední kulatý stůl v rámci realizace projektu K2. Datum: čtvrtek 30. 10. 2014. Místo konání: prostory Valdštejnského paláce Senátu PČR. Projekt K2 realizuje ministerstvo školství spolu s Národním institutem pro další vzdělávání.

Více informací

25.09.2014

Etická výchova a učebnice

V průběhu října 2014 se budou konat na všech krajských pracovištích NIDV Instruktážních workshopy k souboru učebnic , pracovních listů a metodik ETV, které byly vytvořeny v rámci projektu.

Více informací