Přehled aktuálních vzdělávacích programů


26. 05. 2015

Badatelské a projektové metody práce ve výuce fyziky - cesta elektřiny

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

26. 05. 2015

Zdravý životní styl

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, Senovážné náměstí 25, Praha 1, Budova A.

26. 05. 2015

Konzultace k zavedení metody CLIL do školy

ZŠ Pardubice, Studánka

26. 05. 2015

Využití ICT ve výuce cizího jazyka

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

ZŠ Rumburk, U nemocnice

26. 05. 2015

Podpora správného rozvoje řeči ? prevence v MŠ

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

26. 05. 2015

Využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů

ZŠ Chomutov, Na Příkopech

26. 05. 2015

Využití ICT ve výuce matematiky

ZŠ, Englišova 82, Opava

26. 05. 2015

Vývojová dysfázie a koktavost z pohledu logopeda a psychologa

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

26. 05. 2015

Využití ICT ve výuce mateřského jazyka

pedagogům ZŠ

ZŠ, E. Valenty 52, Prostějov

26. 05. 2015

Využití ICT ve výuce společenskovědních předmětů

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

ZŠ s RVJ Husova, Liberec

27. 05. 2015

ICT ve škole ? současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

27. 05. 2015

Využití ICT na 1.stupni základní školy

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

ZŠ s RVJ Husova, Liberec

27. 05. 2015

Specifické poruchy chování

pedagogům ZUŠ a SUŠ

ZUŠ Rumburk

27. 05. 2015

Dítě s poruchami autistického spektra v běžné MŠ

pedagogům MŠ, asistentům pedagoga

MŠ, Čs. exilu 670, 708 00 Ostrava-Poruba

27. 05. 2015

Jak budeme používat ICT - podaktivita 2.2

ZŠ Mládežnická Litvínov-Hamr

27. 05. 2015

Jak obohatit hodiny čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost na 1. stupni ZŠ

pedagogům 1. stupně ZŠ

Krajské pracoviště NIDV Praha a Střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1,

27. 05. 2015

Manipulativní hry - vhodný nástroj přípravy na školní matematiku v MŠ

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

27. 05. 2015

Využití ICT ve výuce společenskovědních předmětů

ZŠ Chomutov, Na Příkopech

27. 05. 2015

Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí v MŠ

pedagogům MŠ

Krajské pracoviště NIDV Praha a Střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1,

28. 05. 2015

SCIENTIX - Inovativní trendy a přístupy pro výuku přírodovědných předmětů

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

28. 05. 2015

Fyzikálně-chemické principy moderních technologií

pedagogům ZŠ

ZŠ Přemyslovců 2209, Louny

28. 05. 2015

Rozumíme současnému světu? Aneb globální dimenze ve výuce

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

28. 05. 2015

Využití ICT ve výuce mateřského jazyka

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

ZŠ Rumburk, U nemocnice

29. 05. 2015

Ukázková hodina s použitím metody CLIL ve školní třídě

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

1. 06. 2015

Dítě v krizi

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

Zlín, Interhotel Moskva - kongresový sál, náměstí Práce 2512

1. 06. 2015

Metoda CLIL poprvé v naší škole

ZŠ kpt. Jaroše, Třebíč

1. 06. 2015

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

1. 06. 2015

Dny pokusů k poznávání neživé i živé přírody

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

1. 06. 2015

Využití ICT ve výuce mateřského jazyka

ZŠ Chomutov, Na Příkopech

2. 06. 2015

Využití ICT na 1.stupni základní školy

ZŠ Chomutov, Na Příkopech

2. 06. 2015

Využití ICT ve výuce matematiky

pedagogům ZŠ

ZŠ a MŠ, Kollárova 4, Prostějov

2. 06. 2015

SCIENTIX - Inovativní trendy a přístupy pro výuku přírodovědných předmětů

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

2. 06. 2015

Válka a revoluce - eskalace sociálních problémů v době I. světové války

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

2. 06. 2015

Počítač jako pomocník při výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

pedagogům 1. stupně ZŠ

Učebna NIDV - všechna pracoviště

2. 06. 2015

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

2. 06. 2015

Islám a islámský fundamentalismus

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

2. 06. 2015

Využití ICT ve výuce cizího jazyka

pedagogům ZŠ

ZŠ Třeboň, Sokolská 296, Třeboň

3. 06. 2015

Metoda CLIL poprvé v naší škole

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

3. 06. 2015

Využití ICT ve výuce mateřského jazyka

OA Husova 1, České Budějovice

3. 06. 2015

Rozumíme současnému světu? Aneb globální dimenze ve výuce

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Evropa hrou

Soutěž Evropa hrou ukáže život Evropanů očima dětí a mladých lidí. V období od 4. května do 25. června 2015 se ve všech krajích České republiky uskuteční 3. ročník Evropských projektových dnů, tentokrát na téma "Evropa hrou", který umožní veřejnosti a zejména dětem a mladým lidem seznámit se s Evropou a životem Evropanů netradičním a kreativním způsobem.
http://www.evropanasimaocima.cz/files/evropa-hrou-tz.pdf

Newsletter o evropských záležitostech 5/2015

Mezi hlavními tématy informuje o konání Nejvyšší rady evropských škol, kterou poprvé hostila Česká republika. Věnuje se významnému výročí iniciativy Europass a upozorňuje na další aktivity, do kterých se můžete zapojit. Přináší zprávy z jednání ředitelů zodpovědných za vzdělávání a odbornou přípravu a také ze setkání vrchních ředitelů v rámci Středoevropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě. V části věnované mládeži se věnuje možnému propojení práce s mládeží se sociálními službami a informuje o novinkách z evropských jednání. V oblasti profesních kvalifikací informuje o dokončení akčního plánu k regulovaným profesím.
Ke stažení zde: http://www.msmt.cz/file/35182/

Odborný seminář "Jan Hus a Husitství v moderní době" 4. 6. 2015

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) a Národní institut pro další vzdělávání Vás srdečně zvou na odborný seminář Jan Hus a husitství v moderní době, který se koná 4. 6. 2015 ve Společenském sálu NPMK, 2. patro, Valdštejnská 20, Praha1.
Pozvánka s programem zde: http://www.pmjak.cz/sites/default/files/pozvanka_hus_4.6_0.pdf

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění některé RVP středního vzdělávání

MŠMT upravuje dodatky k RVP 15 vybraných oborů vzdělání minimální počet hodin matematického vzdělání z 8, popř. 9 na 10 hodin po dobu vzdělávání. Dále je dodatkem upraven počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou na 2 nebo 3 zkoušky podle rozhodnutí ředitele školy, čímž se podmínky ukončování vzdělávání sjednocují s oborem vzdělání Gymnázium.
Více na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterymi-se?lang=1&ref=m&source=email

Pestalozzi program

20. - 23. října 2015 se ve Štrasburku uskuteční seminář pro pedagogy "Evaluation and assessment of transversal attitudes, skills and knowledge for democracy" v rámci programu Pestalozzi. Uzávěrka přijímání přihlášek je 1. 6. 2015.
Více informací a pravidla pro výběr kandidátů naleznete zde: http://www.coe.int/en/web/pestalozzi

Publikace: Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy

Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci věnovanou hodnocení vzdělávacích výsledků žáků prostřednictvím didaktických testů. Jejím smyslem je poskytnout učitelům, ředitelům škol i dalším uživatelům komplexní informaci o didaktických testech a jejich specifické úloze při hodnocení výsledků vzdělávání. Publikaci pro Českou školní inspekci zpracoval Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-didaktickymi-testy

Soubor pedagogicko-organizačních informací 2015-2016

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2015/2016. Soubor pedagogicko-organizačních informací má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2015/2016.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2015-2016?highlightWords=soubor+pedag

Spolupráce pedagogického asistenta a učitele ve výuce

Panelová diskuse "Spolupráce pedagogického asistenta a učitele ve výuce - Zkušenosti českých a amerických pedagogů" se uskuteční ve středu 3. června 2015 od 13.30 do 16.00 hodin v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1. Cílem panelové diskuse je seznámit se se zkušenostmi českých a amerických učitelů ze společné výuky učitelů a jejich asistentů. Budeme společně hledat odpovědi na otázky, co může spolupráce ve výuce přinést a jak zajistit, aby byla pro žáky přínosná a pro učitele a asistenty co nejvíce obohacující. Simultánní tlumočení bude zajištěno.
Více na: http://www.fulbright.cz/spoluprace-pedagogickeho-asistenta-ucitele-ve-vyuce-0

SVĚTOVÝ TÝDEN BEZPEČNOSTI NA SILNICÍCH

Světová zdravotnická organizace a Organizace spojených národů jsou znepokojeny vysokým počtem dětí usmrcených při dopravních nehodách. Celosvětově je nejčastější příčinou úmrtí dětí ve věku 5-14 let zranění utrpěné při dopravní nehodě. Letošní, v pořadí již třetí Světový týden bezpečnosti silničního provozu, který byl vyhlášen na 4. až 10. května, byl zaměřen právě na bezpečnost našich nejmenších v silničním provozu.
SOUTĚŽ ŠKOL: Aktivity přihlášené a realizované v období od 10. 4. do 31. 5. 2015 budou zařazeny do soutěže o hodnotné ceny. Soutěží se v různých kategoriích, např.: Nejlepší školní aktivita pro skupinu dětí (třídu nebo i celou školu).
Pravidla soutěže a možnost registrace naleznete zde http://www.chranmenasedeti.cz

 

Aktuality z NIDV

22.05.2015

Projekt "K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání" dosáhl svého vrcholu

V kongresovém sále pražského hotelu Olšanka se ve středu 20. května 2015 konala závěrečná konference projektu K2.

Více informací

21.05.2015

Přijeďte na program PODPORA SPOLUPRÁCE PEDAGOGŮ MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ, 9. - 10. června 2015

Celostátní dvoudenní vzdělávací program je určen pedagogům mateřských škol a 1. stupně základních škol.

Více informací

21.05.2015

Škola matematických dovedností 17. - 19. června v Jihlavě

Program k podpoře rozvoje matematické gramotnosti

Více informací

07.05.2015

Přírodovědná olympiáda zemí EU zná vítěze

V rakouském Klagenfurtu se na přelomu dubna a května 2015 konal již 13. ročník Přírodovědné olympiády zemí Evropské unie. České barvy hájily dva týmy, které vybojovaly shodně stříbrné medaile.

Více informací

07.05.2015

Pozvánka na konferenci Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systémů

1. - 2. června 2015 pořádá Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická TU v Liberci a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského konferenci "Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systémů", více v programu konference zde.

17.04.2015

Studium pedagogiky září 2015 - červen 2016 (studujní den - středa)

Studium pedagogiky a) je určeno k získání pedagogicko-psychologické kvalifikace pro cílovou skupinu pedagogů základních uměleckých škol a středních škol, kteří působí jako: - učitelé odborných předmětů střední školy - učitelé praktického vyučování střední školy - učitelé odborného výcviku střední školy - učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoří - učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Více informací

17.04.2015

Managerské trivium - Vedení zaměstnanců k sebeřízení a k odpovědnosti za chování na základě poznatků o fungování mozku

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky všech typů škol, kteří chtějí získat nové poznatky nebo si rozšířit dosavadní znalosti v řízení lidských zdrojů, a to v oblasti automanipulace, hodnocení, motivace, diagnostiky, vedení porad aj.

Více informací