Přehled aktuálních vzdělávacích programů


22. 12. 2014

Strategie rozvoje ICT z pohledu vedení školy - mentoring 1.1

pedagogům ZŠ

ZŠ a MŠ Plavsko

22. 12. 2014

Strategie rozvoje ICT z pohledu vedení školy - mentoring 1.1

pedagogům ZŠ

ZŠ a MŠ Na Karlově 372, Benešov u Prahy 256 01

1. 01. 2015

Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk B1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

Kladno, Gymnázium Kladno, Náměstí E.Beneše

1. 01. 2015

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

5. 01. 2015

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

5. 01. 2015

Studium zadavatelů k nové maturitě

pedagogům všech SŠ

e-learning

5. 01. 2015

Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

5. 01. 2015

Hodnotitel písemných prací - český jazyk a literatura

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

5. 01. 2015

Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

5. 01. 2015

Hodnotitel písemných prací - český jazyk a literatura

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

5. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

5. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Francouzský jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

5. 01. 2015

Hodnotitel písemných prací - český jazyk a literatura

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

5. 01. 2015

Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

5. 01. 2015

Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

5. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Německý jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

5. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

5. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Německý jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

5. 01. 2015

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

pedagogům ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

5. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

6. 01. 2015

Hodnotitel písemných prací - český jazyk a literatura

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

6. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Český jazyk a literatura (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

6. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Španělský jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

6. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

6. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

6. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Český jazyk a literatura (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

6. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

6. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Český jazyk a literatura (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

6. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Český jazyk a literatura (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

6. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Německý jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

6. 01. 2015

Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

6. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Německý jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

6. 01. 2015

Jak připravovat žáky ke státní maturitní zkoušce z německého jazyka

pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

6. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

6. 01. 2015

Hodnotitel písemných prací - český jazyk a literatura

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

6. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Německý jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

6. 01. 2015

Procesy učení a zrání člověka, výuka a kompetence učitele

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

6. 01. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

7. 01. 2015

Hodnotitel písemných prací - český jazyk a literatura

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Blíží se uzávěrka ankety Zlatý Ámos

Finále 22. ročníku Zlatého Ámose proběhne 27. března 2015 v Praze, tedy den před svátkem českých učitelů. Vítězný finalista tak dostane sváteční dárek v podobě koruny a žezla krále českých učitelů s titulem nejoblíbenější učitel. Dětská porota již tradičně zvolí na finále Dětského Ámose, a prostřednictvím SMS se pak může veřejnost zapojit i do volby Ámose sympaťáka.
V tomto školním roce se organizátoři rozhodli, že udělí vedle Zlatého Ámose také titul Ámos chemikář a Ámos fyzikář a podpořit tak pedagogy, kteří dovedou tyto dva předměty učit zajímavě a přitažlivě.
Přihláška do ankety musí obsahovat stručnou charakteristiku kandidáta, popis jedné společně prožité příhody a 100 podpisů osob, které s nominací souhlasí. Nejjednodušší způsob, jak přihlášku doručit organizátorům, je vyplnit připravený formulář na www.zlatyamos.cz. Tam také jsou všechny potřebné informace i aktuální přehled všech nominovaných. Uzávěrka ankety o nejoblíbenějšího učitele je totiž už 31. prosince 2014.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/blizi-se-uzaverka-ankety-zlaty-amos?lang=1&ref=m&source=email

Letní školy slovanských studií

Letní školy slovanských studií jsou studijní kurzy pořádané několika veřejnými vysokými školami v České republice. Kurzy se konají každoročně v průběhu letních měsíců (červenec, srpen, září) a jejich délka se pohybuje od 2 do 4 týdnů v závislosti na náplni kurzu zvolené jednotlivými pořádajícími školami. Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky. Svým širokým záběrem jsou však otevřeny všem zájemcům o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. V rámci svých vzdělávacích bloků nabízejí jednotlivé pořádající školy kurzy českého jazyka na různých úrovních, výběrové semináře zaměřené na českou literaturu, kulturu a dějiny, volnočasové aktivity zahrnující divadelní, hudební a taneční představení, exkurze, poznávací výlety apod.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/letni-skoly-slovanskych-studii-1?lang=1&ref=m&source=email


MŠMT vyhlásilo další kolo výzvy na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ

Nedostatečné kapacity základních a mateřských škol jsou dlouhodobým problémem, kterým trpí většina regionů České republiky. Vláda tedy v červnu schválila záměr MŠMT na rozšíření kapacit mateřských a základních škol. Přihlásilo se celkem 533 projektů v celkové hodnotě 7 971 536 667 Kč. Ač byl národní fond původně plánován až od roku 2015, ministerstvu se podařilo vyčlenit prostředky již v letošním roce, kdy bylo dodatečně uvolněno 100 milionů korun na projekty s realizací v roce 2014, které již byly vyčerpány. MŠMT proto nyní vyhlašuje i kolo druhé pro rok 2015, a to ve výši 300 milionů korun. Očekáváme, že v tomto druhém kole budou uspokojeny další desítky projektů. Neuspokojené žádosti doporučí MŠMT na další dva fondy - ministerstva financí a EU, konkrétně Integrovaný regionální operační program (IROP), ve kterém bude k dispozici až 12 miliard korun.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vyhlasilo-dalsi-kolo-vyzvy-na-rozsireni-kapacit-ms-a-zs?lang=1&ref=m&source=email

NEWSLETTER MŠMT O EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH - 12/2014

Mezi hlavními tématy přináší informace zejména z projektové oblasti, a to nejen z naší národní scény, ale především z té evropské. V oblasti vzdělávání a odborné přípravy se věnuje zprávám zaměřeným na hodnocení evropských vzdělávacích politik a seminářům zaměřeným na podporu pro získání financí na mezinárodní mobilitu v oblasti odborného vzdělávání. Ze sféry výzkumu a vývoje přináší zprávy z mezinárodních setkání zaměřených na výzkum a inovace. V oblasti zaměřené na mládež poskytuje informaci o publikaci založené na výzkumu společnosti Open Society Fund a dvě zprávy z mezinárodních setkání cílených na celosvětové posílení politiky mládeže. Část věnovaná sportu přináší přehled novinek z oblasti evropské spolupráce a v oblasti profesních kvalifikací představujeme vyhodnocení veřejné konzultace.
http://www.msmt.cz/file/34427/

Plnění povinné školní docházky v zahraničí - základní informace

MŠMT zveřejňuje základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí. Informace jsou platné pro všechny žáky - občany ČR, bez ohledu na místo pobytu. Žák může plnit povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky nebo v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol nebo formou individuální výuky v zahraničí. Žák, který plní povinnou školní docházku jedním z výše uvedených způsobů, je vždy zároveň žákem české školy, kde je zapsán k plnění povinné školní docházky.
Základní informace o podmínkách plnění povinné školní docházky naleznete zde:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-zakladni?lang=1&ref=m&source=email

Rodinné konference

V rámci realizace individuálního projektu MPSV ,,Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny" ověřuje v roce 2014 MPSV využití metody tzv. rodinných konferencí na celkem 37 OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) v České republice.
Rodinná konference je nová metoda sociální práce s rodinou, úspěšně využívaná na Novém Zélandu, v Holandsku, Skotsku a v dalších zemích. Na rodinném setkání se schází dítě a jeho užší rodina s širším příbuzenstvem a s lidmi z jeho okolí (pedagogy, kamarády, sousedy...), kteří mohou přispět k vytvoření ,,plánu rodiny". Tento formální proces pomáhá rodině nalézat řešení a vytvářet rodinnou podpůrnou síť na základě vzájemné spolupráce, což předává právo a zodpovědnost za řešení složité situace dítěte samotné rodině. Otevírá se tak možnost řešit problémy přirozenou cestou, citlivou k potřebám dítěte. Rodinné setkání pomáhá uspořádat koordinátor, který vystupuje v roli facilitátora - hlídá proces, ale nenavrhuje řešení. Důležitou roli v celém procesu má i klíčový pracovník, který společně s koordinátorem rodinných konferencí povzbuzuje rodinu k účasti a pomáhá objasňovat důvody a cíle setkání.
Věříme, že tak jako ve většině demokratických zemí i v ČR tento přístup k rodině najde své místo a bude využíván k prospěchu rodin a hlavně dětí.
Podrobné informace viz. www.mpsv.cz

Vláda schválila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 je součástí Komplexního strategického záměru Digitální vzdělávání - Touch your Future, který byl vytvořen na základě vládního materiálu Digitální Česko. Cílem strategie je zapojení moderních technologií do vyučování tak, aby prostupovaly celým procesem výuky na základních školách, nikoli jen v určitých předmětech. Plné zapojení moderních technologií do výuky všech předmětů by tak mělo být nezbytné v rámci posunu vzdělávacího systému od memorování faktů k důrazu na čtenářskou gramotnost, komunikační dovednosti a logické myšlení.
Smyslem strategie je rozvoj kompetencí žáků v oblasti práce s informacemi a s digitálními technologiemi, a také rozvoj informatického myšlení žáků tak, aby měli možnost uplatnění v informační společnosti v průběhu celého života. Nevyhnutelná je také podpora ředitelů a učitelů ve školách, přičemž je potřeba postupně propojovat školní vzdělávání s učením se mimo školu.
Více na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-strategii-digitalniho-vzdelavani-do-roku?lang=1&ref=m&source=email

 

Aktuality z NIDV

12.12.2014

Kulaté stoly k podpoře pedagogů vzdělávajících děti/žáky-cizince

Koncem listopadu a začátkem prosince letošního roku uspořádala krajská pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání Olomouc, Karlovy Vary a Praha a Střední Čechy kulaté stoly na téma ,,podpora pedagogů vzdělávajících děti/žáky-cizince".

Více informací

11.12.2014

Konference Děti, žáci - cizinci v české MŠ a na 1. stupni ZŠ

V prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze uspořádal 10. prosince 2014 Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)konferenci pod názvem Děti žáci - cizinci v české MŠ a na 1. stupni ZŠ. Jednání řídil proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Radek Hanuš a zúčastnili se jej zástupci odborné veřejnosti z celé České republiky.

Více informací

09.12.2014

Akreditované základní a doškolovací kurzy Instruktor školního lyžování a Instruktor školního snowboardingu

Krajské pracoviště NIDV v Českých Budějovicích pořádá v 1. pololetí školního roku 2014/2015 akreditované základní a doškolovací kurzy Instruktor školního lyžování a Instruktor školního snowboardingu.

Více informací

04.12.2014

Kulatý stůl s profesorem Ivo Pacltem

Ve středu 26.11. 2014 uspořádal Národní institut pro další vzdělávání další kulatý stůl k Národnímu registru výzkumů o dětech a mládeži (www.vyzkum-mladez.cz), který spravuje.

Více informací

01.12.2014

Příprava pro práci s nadanými žáky v přírodních, technických oborech a matematice

Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání připravilo pro učitele akreditovaný kurz DVPP k přípravě pro práci s nadanými žáky v přírodních, technických oborech a matematice. Do konce roku 2014 bude zahájena činnost v on-line prostředí.

Více informací

28.11.2014

Brána k druhým potřetí

V pondělí 24. listopadu 2014 byly v Národním technickém muzeu v Praze vyhlášeny výsledky již 3. ročníku soutěže Brána k druhým, kterou vyhlašuje odbor pro mládež MŠMT ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání.

Více informací

19.11.2014

Učebnicím etické výchovy na cestu

V prostorách hotelu Olšanka v Praze na Žižkově se 12. listopadu sešla závěrečná konference projektu Etická výchova a učebnice.

Více informací