Přehled aktuálních vzdělávacích programů


3. 09. 2014

Brána jazyků otevřená - německý jazyk pro středně pokročilé II

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

3. 09. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

4. 09. 2014

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

4. 09. 2014

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

5. 09. 2014

Kurz odborné angličtiny se zaměřením na obchod a marketing

pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

5. 09. 2014

Vlastní osobnost jako nástroj učitele (sebe-koučování pro pedagogy)

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

Speciální základní škola Vysoké Mýto, Rokycanova 761, Vysoké Mýto

5. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

5. 09. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

8. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

8. 09. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

8. 09. 2014

Aktuální témata předškolního vzdělávání

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

MŠMT Karmelitská 7, Praha 1

9. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Brno

9. 09. 2014

Konverzační kurz anglického jazyka

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

9. 09. 2014

Aktuální témata předškolního vzdělávání

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

9. 09. 2014

Metodika práce asistenta pedagoga - ucelený přehled pro školský management

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

10. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Brno

10. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk C1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Brno

10. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

10. 09. 2014

Aktuální témata předškolního vzdělávání

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

10. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Brno

11. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Brno

11. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - kurz anglického jazyka zakončený zkouškou C1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

11. 09. 2014

Kolokvium ředitelů

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

11. 09. 2014

Zážitkové aktivity pro neformální vzdělávání

ZNV

Richtrovy boudy - Pec pod Sněžkou

11. 09. 2014

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky - lektory aktivačních center (AC)

pedagogům speciálních škol, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

11. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Brno

12. 09. 2014

Vlastní osobnost jako nástroj učitele (sebe-koučování pro pedagogy)

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Brno

12. 09. 2014

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

Alternativa - Kulturní institut Zlín

12. 09. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

15. 09. 2014

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

15. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

15. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

15. 09. 2014

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

15. 09. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

15. 09. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

15. 09. 2014

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

pedagogům ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Zlín

15. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

15. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

16. 09. 2014

Jak vytvořit strukturu reedukační péče u žáků s vývojovými poruchami učení

pedagogům ZŠ, speciálním pedagogům

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

16. 09. 2014

Aktuální témata předškolního vzdělávání

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou

Ministr školství Marcel Chládek představil detaily k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy s maturitou. Testovací provoz tohoto způsobu přijímacího řízení proběhne podle ministra školství již v roce 2015 a od roku 2016 by se tak dělo v celé České republice, a to bez rozdílu zřizovatele - tedy jak na veřejných, tak církevních a soukromých školách. K zavedení jednotných přijímacích zkoušek vedla ministra školství řada důvodů, jedním z těch zásadních je podle něj rozdílná úroveň znalostí dětí, které vycházejí ze základních škol.
Zkoušky se budou skládat na středních školách, a to z českého jazyka a matematiky. Testy se budou skládat jak z otevřených, tak zaškrtávacích úloh. Jednotná přijímací zkouška bude podle slov ministra školství znamenat tzv. nepodkročitelnou hranici, která je nutná, aby dítě mohlo studovat střední školu s maturitou. Test bude přenositelný, uchazeč tedy bude moci výsledky testu využít i na jiné škole. Podle ministra Chládka tak dětem odpadne stres z jiné přijímací zkoušky.
Ministerstvo nebude školám bránit, aby si podmínky přijímacích zkoušek mohly ještě upravit, a to například přidáním zkoušky z jiného předmětu. Školy dostanou výsledky přijímacích zkoušek do čtyř dnů a na jejich základně bude zpracována také analytická zpráva. ČŠI před časem realizovala šetření, podle kterého se k jednotným přijímacím zkouškám vyjádřili ředitelé základních a středních škol v drtivé většině kladně.
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/jednotne-prijimaci-zkousky-na-stredni-skoly-s-maturitou?lang=1&ref=m&source=email

Jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2014

MŠMT uveřejnilo jednotné zkušební schéma (JZS) konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2014.
Dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-jednotne-zkusebni-schema-maturitnich-zkousek-v?lang=1&ref=m&source=email

Ministerstvo školství podpoří logopedickou prevenci 10 miliony

MŠMT vyhlásilo Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 a vyčlenilo na něj deset milionů korun.
Ministerstvo školství tak reaguje na stále se snižující úroveň řečových dovedností u dětí předškolního věku, což vede také k rostoucím počtům odkladů školní docházky z důvodu vad řeči u dětí. Důležitost zkvalitnění prevence narušené komunikační schopnosti u dětí v předškolním věku podporují i zkušenosti odborníků z OECD.
,,Vyhlášení programu jsme načasovali záměrně na září, kdy děti nastupují do školek a škol a učitelé tak mají možnost hned v zárodku podchytit jejich řečové vady," říká ministr školství Marcel Chládek s tím, že proškoleno bude až 500 pedagogů, kteří pracují s dětmi s narušenou komunikační schopností, a moderními interaktivními logopedickými pomůckami pak bude vybaveno na 200 specializovaných pracovišť.
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 navazuje na dva předešlé programy, kdy bylo každoročně podpořeno deseti miliony korun dohromady přes 350 předškolních zařízení. Žádosti o dotace mohou mateřské školy podávat do 26. září 2014.
Více na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/rozpocet-pro-skolstvi-se-navysi-minimalne-o-3-8-miliardy

Ministerstvo školství zefektivní státní maturitu

S ohledem na špatné výsledky letošní maturity se MŠMT rozhodlo učinit několik zásadních kroků, které se budou týkat zefektivnění státní maturity. Ministr tyto změny rozdělil na střednědobé (s výhledem 1 - 2 roky) a dlouhodobé. Mezi střednědobé patří změna způsobu financování regionálního školství, kdy bude oddělen způsob financování základního a středního školství. Střední školy budou financovány na obor a odrazí se zde i analýza trhu práce. Dalším krokem bude zavedení povinných přijímacích zkoušek na střední školy s maturitou. "Bez rozdílu zřizovatele budou tyto přijímací zkoušky pro všechny stejné. Výhodou bude, že výsledek bude moct být použit i pro jinou školu," řekl M. Chládek. Stát stanoví základní hranici, školy pak budou moci své příjímací zkoušky zpřísnit.
MŠMT provede revizi učebních oborů s maturitou a u některých plánuje maturitu nahradit mistrovskou zkouškou. "Jsem přesvědčen, že u velké části těchto oborů být maturita nemusí," prohlásil ministr Chládek.
K lepším výsledkům u maturit by měly přispět i kontroly České školní inspekce, která se více zaměří na problémové školy a na předměty, kde byla největší neúspěšnost - především na matematiku a němčinu.
Mezi dlouhodobé plánované kroky patří lepší vybavenost škol a inovace ve vzdělávání budoucích učitelů - studentů pedagogických fakult. "Dlouhodobě se ukazuje, že neumíme motivovat žáky. Je potřeba, aby učitelé reagovali moderními metodami," uvedl M. Chládek, jehož slova potvrdila i děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Radka Wildová.
Více na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/rozpocet-pro-skolstvi-se-navysi-minimalne-o-3-8-miliardy

MŠMT podpoří talentované děti

MŠMT finančně podpoří studium nadaných studentů v programu Centrum pro talentovanou mládež v České republice. Ministr školství se pro podporu rozhodl na základě výsledků pilotního programu pro nadané středoškoláky ve spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež při Johns Hopkins University a zastupující nadaci American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS). ,,Zároveň bych byl rád, aby Centrum pro talentovanou mládež v dohledné době vzniklo i v České republice," řekl ministr Chládek k programu. Vznik CTY CE právě v České republice hodnotí ministr jako přidanou hodnotu pro Českou republiku a její vzdělávací systém. Jednalo by se podle něj zároveň i o významné zviditelnění České republiky v rozvoji nadaných dětí v celosvětovém měřítku.
Finanční prostředky dostanou školy, které budou spolupracovat s CTY Johns Hopkins podle počtu přihlášených studentů a finanční náročnosti kurzů CTYOnline. Úřad bude podle ministra školství dále hledat formu pro finanční podporu vzniku CTY CE - Centra pro talentovanou mládež, které se stane členem mezinárodní sítě stejnojmenných center pro talentované studenty s působností pro země střední Evropy.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podpori-talentovane-deti-peti-miliony-korun?lang=1&ref=m&source=email

MŠMT: Vyhláška o školním stravování pomůže dětem, které mají speciální dietu

MŠMT připravilo vyhlášku, která vyřeší problémy dětí se speciálními dietními potřebami. Novela normy reaguje na stále častější požadavky rodičů, kteří pro své nemocné děti požadují speciální stravování.
Jedná se především o děti alergické na lepek, děti s diabetem I. typu, či děti v rekonvalescenci po hepatitidě. Tito žáci dosud nemohli čerpat dotaci na školní stravování a kvůli nemožnosti stravovat se ve školní jídelně byli částečně vyloučeni z kolektivu.
,,Nová vyhláška školám umožní poskytovat dietní jídlo a zároveň navýšíme finanční prostředky tak, aby školní jídelny mohly dětem dietní stravu nabídnout," řekl ministr školství Marcel Chládek.
Pro zajištění dietní stravy ve školních jídelnách doposud chyběla úprava ve školské legislativě. Vyhláška o školním stravování striktně stanovovala výživové normy a finanční limity na nákup potravin, což neumožňovalo zavedení dietního režimu. Novela vyhlášky nabízí jídelnám, které k tomu mají materiální a personální předpoklady, možnost dietní režim zavést. Nejedná se však o povinnost, protože některá zařízení školního stravování na tuto službu nejsou připravena. Příprava dietní stravy se bude řídit příslušnou dietou na doporučení ošetřujícího lékaře.
Novela vyhlášky, která vstoupí v účinnost od 1. ledna 2015, byla konzultována s Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem, Českou školní inspekcí, s metodičkami školního stravování a dalšími odborníky na výživu.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vyhlaska-o-skolnim-stravovani-pomuze-detem-ktere-maji?highlightWords=vyhl%C3%A1%C5%A1ka+stravov%C3%A1n%C3%AD

Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Účelem je ověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů v přijímacím řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. V ověřování bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) ke zjištění relevantních dovedností a vědomostí uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.
Ověřování se koná ve středních školách, které se prostřednictvím krajského úřadu přihlásí do 30. září 2014. Krajské úřady vedou seznamy přihlášených středních škol všech zřizovatelů. Krajské úřady předají seznamy přihlášených středních škol Centru do 31. října 2014.
Více na: http://www.msmt.cz/file/34012/

Příspěvek pro zkvalitnění výuky o historii 20. století

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského představuje nové webové stránky českého Nicolase Wintona - Přemysla Pittra. Zatímco je sir Nicolas Winton české veřejnosti dostatečně znám, vůči P. Pittrovi má naše společnost obrovský dluh. Prostřednictvím řady dlouhodobých aktivit pracuje NPMK na jeho zmírnění. Na adrese pitter.npmk.cz jsou veřejně přístupné nové webové stránky věnované osobnosti a dílu P. Pittra. Nový web mohl vzniknout díky rezortnímu projektu MŠMT Implementace nejnovějších technologií do procesu digitalizace a zpřístupnění Archivu P. Pittra a O. Fierzové.
Nové webové stránky také představují pro pedagogy možnost obohacení učebních materiálů ve společenskovědních oborech. Významně též přispějí k prezentaci kladných morálních společenských vzorů především mezi mládeží.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/narodni-pedagogicke-muzeum-a-knihovna-j-a-komenskeho

Věstníky MŠMT

Věstník MŠMT 6/2014:
o Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Úřadem pro mezinárodní vztahy Společenství Valonsko-Brusel o rozvoji výuky francouzského jazyka v gymnáziích v České republice (v Bruselu dne 15. 5. 2014)
o Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách, č.j. MSMT- 18477/2012-23 (ze dne 26. 5. 2014, č.j. MSMT-16899/2014-1)
o Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů (ze dne 4. 6. 2014, č.j. 19262/2014-1)
o Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy
o Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
Dostupné na: http://www.msmt.cz/file/33856/

Věstník MŠMT 7/2014:
o Významná historická výročí v letech 2014 - 2018 (č.j.: MSMT-16039/2014)
o Seznam vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou
o Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
Dostupné na: http://www.msmt.cz/file/33971/

 

Aktuality z NIDV

02.09.2014

Mikroskopie hrou

Československá mikroskopická společnost zve učitele a jejich žáky na interaktivní vědeckou výstavu o mikroskopii, která změnila naše životy. Více na http://www.mikroskopiehrou.cz/

Více informací

01.09.2014

NABÍDKA seminářů pro NNO dětí a mládeže a NNO pracujících s dětmi a mládeží v r. 2014

V letošním roce došlo k NOVELE Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011-2015.

Více informací

29.08.2014

Aktuální témata předškolního vzdělávání - informační semináře

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015, do tohoto programu mohou mateřské a základní školy poskytující předškolní vzdělávání přihlašovat své projekty. Ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání pro vás připravili 3 informační semináře pro žadatele - pod názvem Aktuální témata předškolního vzdělávání: - v Praze 8. září 2014 (garant: Marcela Řeřábková, rerabkova@nidv.cz) - v Brně 9. září 2014 (garant: Jitka Manová, manova@nidv.cz) - v Ostravě 10. září 2014 (garant: Dana Lewinská lewinska@nidv.cz) Cílem každého semináře je poskytnout informace o vyhlášeném programu a správném podání žádosti, informovat žadatele o možnostech čerpání dotace a jeho využití v pedagogické praxi. Seminář je určen pedagogům z mateřských a základních škol, které poskytují předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Pokud budete mít zájem se přihlásit, můžete buď elektronicky na www.nidv.cz (programová nabídka, přihlášení do vzdělávacího programu, vyberte vzdělávací oblast) nebo na výše uvedených kontaktech

25.08.2014

Víte to první! Do vašich diářů - 30. 10. 2014 - IV. kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání

Hlásíme se se zprávou o realizaci projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, hlásí se klíčová aktivita 2 (KA 02) - Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Národní institut pro další vzdělávání v rámci projektu K 2 připravuje poslední, čtvrtý kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání. Datum: čtvrtek 30. října 2014 od 9.00 hod. Místo konání je prozatím v jednání, upřesníme v nejbližší době.

Více informací

25.08.2014

Úspěch českých studentek na Mezinárodní německé olympiádě 2014

Z Mezinárodní německé olympiády 2014, která se začátkem srpna uskutečnila ve Frankfurtu nad Mohanem, přivezly české studentky dvě zlata.

Více informací

08.08.2014

Kvalitněji, hodnotněji, kompetentněji a zodpovědněji v neformálním vzdělávání

V rámci klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2, který realizuje spolu s MŠMT Národní institut pro další vzdělávání, se připravuje k vydání publikace na téma kompetence, kvalita, kvalifikace a (sebe)koncepce v neformálním vzdělávání.

Více informací

24.06.2014

Sebehodnocením lépe porozumíte své organizaci

V rámci klíčové aktivity Aplikace nástrojů řízení kvality projektu "K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání" se vyvíjí on-line systém řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání s názvem OLINA. V současné době tento systém pilotuje 16 organizací zabývajících se touto formou vzdělávání. O tom, proč a pro koho OLINA vznikla, jsme hovořili s Mgr. Pavlem Brabencem, garantem výše zmíněné aktivity.

Více informací