Přehled aktuálních vzdělávacích programů


26. 11. 2015

Chystáme se do školy (školní zralost a připravenost)

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

26. 11. 2015

Děti od dvou let v mateřské škole

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

26. 11. 2015

Den otevřených dveří k Týdnu globálního rozvojového vzdělávání

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

26. 11. 2015

Děti, žáci ? cizinci v české MŠ a na 1. stupni ZŠ

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

26. 11. 2015

Hlasová výchova v MŠ aneb Učíme děti mluvit a vyprávět

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

26. 11. 2015

Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole

pedagogům MŠ

Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1

26. 11. 2015

Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

27. 11. 2015

Čtenářské dílny - v souvislosti s vyhlášením výzvy č. 56 v rámci OP VK

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

27. 11. 2015

Konzultační semináře pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

27. 11. 2015

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

27. 11. 2015

Moderní směry ve výuce pohybových aktivit dětí v MŠ

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

27. 11. 2015

Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

27. 11. 2015

Čtenářovy strategie ve světě reklam a médií

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

27. 11. 2015

Jak nejlépe na angličtinu v předškolním věku?

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

28. 11. 2015

Drobné hry pro děti mladšího školního věku

ZV

Salesiánské středisko volného času Don Bosco (Vítkovická 1949/28, 702 0 Moravská Ostrava)

28. 11. 2015

Spirála života - setkání generací

vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

ZŠ Majakovského 1, Prostějov

28. 11. 2015

Netradiční výtvarné techniky - Netradiční vánoční ozdoby

pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, ZNV

Chomutov - bude upřesněno

28. 11. 2015

Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle jejich osobnosti

pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, ZNV

Plzeň, MC Budulínek

30. 11. 2015

Školská legislativa - úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

30. 11. 2015

Příprava občanů k obraně státu

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

30. 11. 2015

Vzdělávání žáků-cizinců v praxi škol

pedagogům ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům gymnázií, pedagogům - metodikům prevence, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, asistentům pedagoga, trenérům sportovních škol, o

NIDV, krajské pracoviště Liberec

30. 11. 2015

Aktuální obsahové a metodické otázky výuky ekonomiky na SŠ

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

30. 11. 2015

Den otevřených dveří k Týdnu globálního rozvojového vzdělávání

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

30. 11. 2015

Den otevřených dveří k Týdnu globálního rozvojového vzdělávání

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

30. 11. 2015

Hodnotitel písemné práce - Český jazyk a literatura (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

30. 11. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Český jazyk a literatura (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

30. 11. 2015

Informační seminář MŠMT k novele školského zákona (§16)

ředitelům škol a školských zařízení

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48

30. 11. 2015

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

1. 12. 2015

Asertivita - cesta k vnitřní jistotě

pedagogům MŠ, pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, psychologům

NIDV, krajské pracoviště Brno

1. 12. 2015

Šílený Myšohryz

Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8

1. 12. 2015

Pronunciation and Phonology aneb výslovnost je třeba pěstovat

pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

1. 12. 2015

Duševní sporty ve vzdělávání nadaných: Mezinárodní dáma 1

Žákům ZUŠ, MŠ, Žákům ZŠ, Žákům víceletých gymnázií, Žákům SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

1. 12. 2015

Rozvíjíme matematickou gramotnost

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 12. 2015

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Doporučené obsahy rekvalifikačních programů

Rekvalifikační programy byly vytvořeny v rámci projektu UNIV 3 - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Některé náležitosti zpracovaných programů mohou být odlišné od aktuálních formulářů MŠMT. Jedná se pouze o doporučení, jakým způsobem je možné daný rekvalifikační program realizovat.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/doporucene-obsahy-rekvalifikacnich-programu-1?lang=1&ref=m&source=email
Doporučení k smluvním vztahům mezi žákem a zaměstnavatelem

MŠMT připravilo Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem VOŠ, kteří se připravují pro potřeby konkrétního zaměstnavatele. Vznik souboru dokumentů obsahujícího návrhy smluvních vztahů vychází z Nových opatření na podporu odborného vzdělávání z ledna 2013. Jedním z úkolů bylo dokončit ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí metodiku pro aplikaci legislativních možností v oblasti dobrovolného vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy, kteří se odborně připravují pro potřeby zaměstnavatele.
Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem VOŠ proto obsahuje vzory dohod o poskytnutí motivačního příspěvku pro nezletilé i zletilé žáky a studenty, a také postup při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem nebo studentem.
MŠMT tato opatření na základě požadavků zástupců zaměstnavatelů, kterými jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR a další odborné asociace. Cílem opatření je podpořit motivaci zaměstnavatelů poskytovat žákům a studentům, kteří se připravují pro jejich potřeby, kvalitní personální a materiálně-technické podmínky pro realizaci praktického vyučování, a také motivační příspěvek. Ten může mít formu prospěchového stipendia, příspěvku na školní stravování, na cestovné, na ubytování ve školských ubytovacích zařízeních nebo příspěvku na pořízení osobních ochranných pracovních prostředků a dalších pracovních pomůcek.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-doporuceni-k-smluvnim-vztahum-mezi-zakem-a?lang=1&ref=m&source=email
Klíčové dokumenty ke Společnému vzdělávání

MŠMT zveřejňuje nejčastější dotazy a odpovědi a klíčové dokumenty ke Společnému vzdělávání. Dokumenty budou průběžně aktualizovány a doplňovány. "Chci, aby bylo téma Společného vzdělávání průběžně komunikováno se všemi, koho se týká, a to jak s učiteli, řediteli a zřizovateli škol, tak s rodiči a dětmi. Pro mě je Společné vzdělávání zárukou toho, že bude každé jedno dítě vnímáno v rámci vzdělávací soustavy jako originál, že z něj chceme vybrousit skutečně to nejlepší," řekla ministryně školství Kateřina Valachová.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/klicove-dokumenty-ke-spolecnemu-vzdelavani?lang=1&ref=m&source=email


MŠMT si připomíná Den prevence i Světový den dětí

MŠMT si připomíná Den prevence týrání a zneužívání dětí i Světový den dětí. Nadace světového summitu žen vyhlásila 19. listopad Dnem prevence týrání a zneužívání dětí (WWSF) v roce 2000. Cílem bylo upozornit na závazky vyplývající z Úmluvy o právech dítěte. Ty zaručují každému dítěti právo žít beze strachu z jakéhokoli tělesného či duševního násilí a zneužívání, zanedbávání nebo vykořisťování. Den prevence týrání a zneužívání dětí připadá na den před Světovým dnem dětí, který 20. listopadu připomíná přijetí Úmluvy o právech dítěte.
MŠMT se v rámci práv a rovných šancí dětí nejen ve vzdělávacím systému aktivně zapojuje do realizace vládní Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018. Školy a školská zařízení dále zajišťují takzvaný minimální preventivní program, za jehož přípravu i realizaci odpovídají školní metodici prevence. MŠMT dále každoročně v rámci dotačních programů přerozděluje školám, školským zařízením a nestátním neziskovým organizacím částku kolem dvaceti milionů korun na primární prevenci rizikového chování, mezi které patří například i programy zaměřené na prevenci násilí, diskriminaci, týrání a zneužívání dětí.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-si-pripomina-den-prevence-i-svetovy-den-deti?lang=1&ref=m&source=email
MŠMT spustilo testování gramotností dospělých - PIAAC online

Aplikaci "Vzdělávání a dovednosti online" známou též jako "PIAAC online" zaměřenou na testování vědomostí a dovedností dospělé populace v oblasti funkční gramotnosti spustilo tento měsíc MŠMT ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Na portálu www.oecd.org/skills/esonline-assessment/takethetest si zájemci mohou vyzkoušet své dovednosti v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti či dovednosti řešit problémy v oblasti ICT dovedností, to vše v národním i mezinárodním srovnání. Uchazečům o zaměstnání bude v rámci tohoto portálu umožněno zjistit své pracovní a osobní preference a tím určit oblasti trhu práce, na které by se měli při hledání zaměstnání zaměřit. Test se zájemcům zpřístupní po zadání autorizačního kódu. Prostřednictvím testu PIAAC online jsou měřeny kognitivní a nekognitivní dovednosti, které jednotlivci potřebují jako základ pro uplatnění se v moderní společnosti a při řešení složitějších problémů. Tyto dovednosti zahrnují schopnost porozumět tištěným a elektronickým textům a dále je využívat, pracovat s čísly a řešit problémy v prostředí informačních technologií. Test umožňuje měřit i nejzákladnější čtenářské dovednosti. Test dále obsahuje část týkající se nekognitivních (osobnostních) dovedností, díky které získají jednotlivci informace o aplikování dovedností v domácím i pracovním prostředí, stejně jako v oblasti týkající se zdraví a pocitu pohody či preferencí na trhu práce. Z každého zvoleného testovaného modulu obdrží účastník testu souhrnnou závěrečnou zprávu s individuálním rozborem jednotlivých oblastí.
Bližší informace o testu a získání přístupových práv lze získat na stránkách projektu www.piaac.cz
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-spustilo-testovani-gramotnosti-dospelych-piaac-online?lang=1&ref=m&source=email
NEWSLETTER MŠMT O EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH - 11./2015

Přečtěte si listopadové vydání Newsletteru MŠMT o evropských záležitostech - 11./2015. Elektronické periodikum pro Vás připravujeme s cílem informovat o aktualitách v evropském dění v oblastech vzdělávání, mládeže, výzkumu a vývoje, sportu a profesních kvalifikací.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/newsletter-msmt-o-evropskych-zalezitostech-11-2015?lang=1&ref=m&source=email
Právní předpisy k organizaci přijímacího řízení ve středních školách

MŠMT zveřejňuje doplňkové informace k organizaci přijímacího řízení ze Sbírky právních předpisů za říjen 2015
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/pravni-predpisy-k-organizaci-prijimaciho-rizeni-ve-strednich?lang=1&ref=m&source=email

Program asistentů ve výuce anglického jazyka

Díky Fulbrightovu stipendijnímu programu mohou české střední školy získat rodilého mluvčího, který bude asistovat při výuce angličtiny.
Střední školy mohou požádat o amerického studenta, absolventa bakalářského programu, asistent bude po dobu jednoho školního roku asistovat učitelům při výuce angličtiny. Asistent se podílí na výuce v rozsahu maximálně 20 hodin týdně.
Asistent je kompletně finančně zajištěn svým stipendiem, a to včetně cesty a životních nákladů. Škola mu ovšem musí pomoci zařídit odpovídající ubytování (nemusí na ubytování finančně přispívat).
Školy, které asistenta ve výuce získají, musí zajistit stipendistovi odpovídající podporu od ostatních učitelů, s nimiž asistenti budou sdílet výuku.
Střední školy, které o americké asistenty mají zájem, musí vyplnit žádost a zaslat ji e-mailem Fulbrightově komisi. Uzávěrka je 20. února (je vyhlášeno výběrové řízeni na školy na akademický rok 2016/17 s uzávěrkou 1. března 2016).
Informace o přidělení asistenta školám sdělíme během dubna 2016.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/program-asistentu-ve-vyuce-anglickeho-jazyka?lang=1&ref=m&source=email
 

Aktuality z NIDV

23.11.2015

Pozvání na mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogů

Při příležitosti 10. výročí vzniku Národního institutu pro další vzdělávání se 2. prosince 2015 uskuteční v Praze mezinárodní konference na téma "Další vzdělávání pedagogických pracovníků jako součást jejich profesního rozvoje".

Více informací

20.11.2015

Konference Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách

Ve dnech 18.-19.11.2015 se v hotelu Jezerka na Seči uskutečnil 4. ročník celostátní konference "Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách", kterou pořádal NIDV.

Více informací

12.11.2015

Kulatý stůl Podpora ZUŠ

Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovolují pozvat na Kulatý stůl pro vyučující základních a středních uměleckých škol, který se uskuteční v úterý 24. listopadu 2015 od 10.30 hod. ve Velkém sále Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2. Kulatého stolu se zúčastní zástupci MŠMT, ČŠI, Asociace ZUŠ ČR, Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, SUŠ, zřizovatelů a NIDV.

Více informací

11.11.2015

Aktuální témata k výuce cizích jazyků: Kultura a jazyk, role motivace a úloha učitele a uplatnění digitálních výukových systémů a technologií ve výuce cizích jazyků

Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovolují pozvat na pracovní seminář "Aktuální témata k výuce cizích jazyků: Kultura a jazyk, role motivace a úloha učitele a uplatnění digitálních výukových systémů a technologií ve výuce cizích jazyků", který se uskuteční v pondělí 23. listopadu 2015 od 9.00 hodin v Národním institutu pro další vzdělávání, Praha 1, Senovážné nám. 25, budova C, 5. patro. V návaznosti na 4. mezinárodní konferenci cizích jazyků, která se uskutečnila 12. října 2015, nabízíme jejím účastníkům i dalším zájemcům možnost zúčastnit se pracovního semináře, při kterém bude věnován větší prostor některým zásadním tématům prezentovaným při této konefernci. Otevřeme navíc téma související s postupnou digitalizací jazykového vzdělávání, kterému bude věnována také mezinárondí konference cizích jazyků v roce 2016. Seminář je určen nejen prou vyučující německého jazyka! Účast na semináři zdarma. Zájemci se mohou přihlásit na mailové adrese: faberova@nidv.cz Bližší informace též na tel: 775 755 037

Více informací

06.11.2015

Motivační setkávání vyučujících cizích jazyků ve Zlíně: Tradice starší než NIDV

K desátému výročí vzniku Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) se letos váže řada aktivit, jejichž vyvrcholením bude mezinárodní konference věnovaná profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků, která se uskuteční počátkem prosince v Praze. Je to však také příležitost k ohlédnutí či bilancím a k připomenutí tradic, na které NIDV navázal a které jsou dodnes v jednotlivých krajích udržovány. Takovou tradici má již od doby činnosti pedagogických center, předchůdců NIDV, např. podpora jazykového vzdělávání ve Zlínském kraji, kde jsou každoročně pořádány regionální konference a workshopy s příznačným názvem "Motivační setkání vyučujících cizích jazyků". Letošní 16. ročník této oblíbené akce, která nabízí učitelkám a učitelům angličtiny, němčiny, francouzštiny a v posledních letech i ruštiny příležitost k setkání, výměně zkušeností i načerpání nových podnětů pro výuku, přivedl do areálu zlínské střední zdravotnické školy na 150 účastníků - učitelů základních a středních škol, lektorů a zástupců jazykových nakladatelství.

Více informací

03.11.2015

Krajská centra podpory pro pedagogické pracovníky vzdělávající žáky-cizince

České školy navštěvuje asi 40 tisíc žáků s odlišnou mateřštinou! Máte i vy ve škole dítě/žáka-cizince? Hledáte metodické materiály pro výuku, kontakty na instituce a úřady, které se touto problematikou zabývají? Nejste si jisti legislativou nebo potřebujete poradit s financováním? Obraťte se na Národní institut pro další vzdělávání, pomůžeme Vám!

Více informací

02.11.2015

Spojenec v podpoře vícejazyčnosti: Česká televize, Chantal Poullain a Bílá paní na hlídání

Odvážný a záslužný projekt rozjela Česká televize, když ve spolupráci s Francouzským institutem obohatila nabídku svého dětského webu Déčko (www.decko.cz) o nový výukový interaktivní program zaměřený na popularizaci a podporu výuky francouzštiny.

Více informací