Přehled aktuálních vzdělávacích programů


22. 04. 2014

Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku

pedagogům MŠ

Gymnázium Cheb, Nerudova 7

22. 04. 2014

Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

22. 04. 2014

Podpora logopedické prevence a náprav ve vývoji řeči

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Brno

22. 04. 2014

Rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

22. 04. 2014

Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

22. 04. 2014

Konzultační semináře pro zadavatele a zadavatele s PUP

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, Jeruzalémská 957/12, Praha 1

22. 04. 2014

Etická výchova a učebnice

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

22. 04. 2014

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

23. 04. 2014

Výtvarné techniky

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

23. 04. 2014

Výuka tělesné výchovy a školská legislativa

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií

Učebna NIDV - všechna pracoviště

23. 04. 2014

Environmentální výchova jako prostředek komplexního působení na žáka

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

23. 04. 2014

Specifické poruchy chování

pedagogům ZŠ, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Brno

23. 04. 2014

Písmo Comenia Script

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, Jeruzalémská 957/12, Praha 1

23. 04. 2014

Specifika a hodnocení pracovního výkonu pedagogů

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

23. 04. 2014

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ

ZŠ, Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

23. 04. 2014

Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

23. 04. 2014

Nový občanský zákoník v praxi

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

Ostrava, krajské pracoviště NIDV, Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava

24. 04. 2014

Zeměpis a ICT - Google Earth

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25

24. 04. 2014

Informační seminář o projektu Kariérní systém - Zlín

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení

14/15 Baťův institut, 14. a 15. budova továrního areálu, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

24. 04. 2014

Kdo jsem já - inkluze znevýhodněného žáka do školního kolektivu

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

24. 04. 2014

Self management aneb sebepoznání, seberozvoj a sebeřízení

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, výchovným poradcům

NIDV, krajské pracoviště Brno

24. 04. 2014

Čtenářské hodiny ? efektivní cesta ke komplexnímu pojetí výuky

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

24. 04. 2014

Jak na školní zralost - aspekty sociální a emoční

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

24. 04. 2014

Konzultační semináře pro zadavatele a zadavatele s PUP

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

24. 04. 2014

Etická výchova a učebnice

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

24. 04. 2014

Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

Základní škola, Přemyslovců 2209 , 44001 Louny

24. 04. 2014

Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, Jeruzalémská 957/12, Praha 1

24. 04. 2014

Konverzační aktivity v hodinách německého jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

24. 04. 2014

Komunikace s rodiči

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

24. 04. 2014

Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25

24. 04. 2014

Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

Ostrava, krajské pracoviště NIDV, Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava

25. 04. 2014

Genealogie ? jak sestavit rodokmen

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

25. 04. 2014

Nový občanský zákoník v praxi škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

25. 04. 2014

Klíčové kompetence vychovatele školského zařízení

vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, ZNV

Středisko volného času Ivančice, Zemědělská 2, 664 91 Ivančice

25. 04. 2014

Reálie anglicky mluvících zemí v kostce

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25

25. 04. 2014

Skupinové bubnování

ZNV

25. 04. 2014

První krůčky s angličtinou

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25

25. 04. 2014

Matematika v běžném životě

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

25. 04. 2014

Pohádka nás naučí ...

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, pedagogům volného času

NIDV, krajské pracoviště Brno

25. 04. 2014

Výchova k dobrovolnictví

pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, ZNV

Vzdělávací středisko Vila Čerych - Česká Skalice
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Evropská jazyková cena Label

MŠMT upozorňuje na možnost předkládání návrhů na ocenění pro inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání v rámci programu Evropská jazyková cena Label (vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy)
Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.
Ocenění lze udělit jakémukoli inovačnímu projektu z oblasti jazykového vzdělávání, který splňuje kritéria a některou z priorit pro rok 2014. Může se jednat o projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení). Termín pro zasílání přihlášek: 14. dubna 2014 Celý text Výzvy a přihlášku do soutěže naleznete na: http://www.naerasmusplus.cz/cz/dalsi-moznosti-spoluprace-label/

Newsletter MŠMT o evropských záležitostech - 3/2014

V březnovém čísle newsletteru MŠMT o evropských záležitostech se dočtete o zprávě z Rady ministrů pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport a o letošních volbách do Evropského parlamentu. Novinkám o finančních mechanismech EHP/Norsko je věnován prostor v rámci dvou oblastí - vzdělávání a odborná příprava a výzkum a vývoj. Z oblasti vzdělávání a odborné přípravy přináší newsletter zprávy z evropského semináře zaměřeného na odborné vzdělávání a ze setkání řídící skupiny Středoevropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě. Představuje také webovou aplikaci Evropské jazykové portfolio. V oblasti výzkumu a vývoje přináší zprávy z Rady pro konkurenceschopnost ve formaci ministrů zodpovědných za výzkum a inovace a ze setkání Výboru pro Evropský výzkumný prostor Evropské komise. Krátce představuje novou studii o práci s mládeží a třetí africko-evropský summit vedoucích mládeže. V oblasti sportu dostal vedle olympiády prostor i informační den programu Erasmus+ věnovaný sportu. V části zaměřené na profesní kvalifikace informuje o konferenci k bezpečné pracovní mobilitě.
Stahněte si únorové vydání Newsletteru na: http://www.msmt.cz/file/33346/

Novela vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a v konzervatořích absolutoriem

Vyhláška č. 36/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb. Novela nabývá účinností 15. března 2014.
Novela vyhlášky soubor ke stažení * a dřívější předpisy soubor ke stažení
Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků se školy musí pohybovat v právním rámci týkajícím se této problematiky. Materiál shrnuje právní opatření z této oblasti do přehledu, který by měl pomoci školám a měl by ukázat, jakým způsobem by mohly právních opatření využívat při řešení rizikového chování žáků na školách.
Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost rodičů a všech pracovníků školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa či školního speciálního pedagoga (pokud na škole pracují), ale také dalších orgánů a institucí, kterých se tato problematika týká (orgánů sociálně-právní ochrany dětí - OSPOD, dětských a dorostových lékařů, středisek výchovné péče, pedagogicko-psychologických poraden, orgánů činných v trestním řízení, Policie ČR a dalších).
Základní odpovědnost za vzdělávání i výchovu dítěte mají zákonní zástupci (rodiče). Mají zajistit dítěti podmínky pro přiměřenou přípravu. Současně mají povinnost věnovat se dítěti, rozvíjet jeho dovednosti. Mají povinnosti i ve vztahu ke škole - je nezbytné, aby spolupracovali a podpořili význam vzdělávání. Povinnosti a odpovědnost vzhledem ke vzdělávání a výchově žáků však mají také školy, které se musí pohybovat v právním rámci týkajícím se této problematiky. V neposlední řadě mají své povinnosti také žáci.
Tento materiál shrnuje uvedenou problematiku do přehledu, který by měl pomoci školám a měl by ukázat, jakým způsobem by mohly právních opatření využívat při řešení rizikového chování žáků na školách.
http://www.msmt.cz/file/33233/

Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 - březen 2014

MŠMT vyhlašuje rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014. Cílem rozvojového programu vytvořit optimální podmínky pro další zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách, a to zejména v oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice, považovat v daném území za nenahraditelné.
V rámci rozvojového programu budou podpořeny střední školy, jejichž zřizovateli jsou kraje, obce, soukromé fyzické či právnické osoby. Výběr oborů vzdělání a výběr škol podle vybraných oborů vzdělání zajistí příslušný krajský úřad. Střední školy předkládají žádosti o poskytnutí dotace místně příslušnému krajskému úřadu. Termín předkládání žádosti a formulář stanoví příslušný krajský úřad.
Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/rozvojovy-program-na-podporu-odborneho-vzdelavani-v-roce?highlightWords=Rozvojov%C3%BD+program+podporu+odborn%C3%A9ho+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+roce+2014+b%C5%99ezen+2014
 

Aktuality z NIDV

07.07.2014

Manažerské trivium - Leadership - jak se stát dobrým lídrem.

Vůdci přitahují a jsou přitažliví- Lionel Tiger (americký antropolog) Cyklus seminářů, který se věnuje jednotlivým základním metodám rozvoje lidských zdrojů a jejich efektivitě. Seminář je určen pro vedoucí pracovníky všech typů škol, kteří chtějí získat nové poznatky jak správně vést tým lidí k jeho maximální výkonnosti. Leadership prostředek k pochopení, jak inspirovat, motivovat a pomáhat v tomto případě učitelům s cílem maximálního využití jejich potenciálu. Naučte se, jak být dobrým lídrem. Přes charakteristiku lídra a vymezení prvků leadershipu, přes definici rozdílu mezi manažerem a lídrem se seznámíte s prvky leadershipu, s případnými překážkami a nástroji leadershipu. Dozvíte se, jak být motivujícím i inspirujícím lídrem. Naučíte se řešit konfliktní situace optimálním způsobem, svůj učitelský sbor povedete citlivě a profesionálně. Naučíte se efektivně delegovat kompetence a poznáte bariéry delegování Cyklus je rozdělen do tří samostatných, volně navazujících jednodenních bloků: 1. Stanovení cílů 2. Překonávání překážek 3. Nástroje leadershipu Na tomto semináři poznáte většinu možnosti, které leadership nabízí, ale také si je prakticky vyzkoušíte.

03.07.2014

Vzdělávací cíle na úrovni EU - Čeština pro cizince

Vzdělávací mezinárodní (Rakousko, Česko, Slovensko) dvoudenní seminář je určen pro management a učitele českého jazyka pro cizince s cílem poznat a identifikovat vzdělávací cíle na národních úrovních v Evropské unii. Rakousko-česko-slovenské vzdělávací dny učitelů se konají ve spolupráci s Dolnorakouskou zemskou akdemií s NIDV a s Pedagogickou vysokou školou pro Dolní Rakousko.Seminář nabízí techniky a postupy, jak efektivně využívat adaptované texty a cvičení ve výuce češtiny pro cizince.

18.04.2014

Výsledky ústředního kola soutěže v ruském jazyce 2013/2014

V prostorách Národního institutu pro další vzdělávání se 15. dubna 2014 sešli soutěžící ústředního kola soutěže v ruském jazyce, aby poměřili své znalosti a vědomosti.

Více informací

18.04.2014

Hledání cest k podpoře uznávání neformálního vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání spolu s pracovníky projektu K2 uspořádal v úterý 15. dubna 2014 již třetí setkání při hledání cest k uznávání neformálního vzdělávání. Tentokrát byli ke kulatému stolu přizváni zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů, odborné veřejnosti a neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. Další setkání k této problematice se uskuteční v květnu.

Více informací

16.04.2014

Národní institut pro další vzdělávání nabízí pedagogům možnost doplnit si vzdělání

V rámci nabídky studií ke splnění kvalifikačních předpokladů dle platné legislativy umožňuje Národní institut pro další vzdělávání doplnění potřebné kvalifikace ředitelům škol a školských zařízení, učitelům, vychovatelům, pedagogům volného času a asistentům pedagoga. Studium pedagogiky je v NIDV realizováno již od roku 2006.

Více informací

15.04.2014

Inspirace pro školská zařízení zájmového vzdělávání 2014

Informace k červnovému Celostátnímu semináři pracovníků školních družin a školních klubů.

Více informací

10.04.2014

Talentcentrum NIDV zve na seminář o fyzboji

Talentcentrum NIDV Vás zve na seminář na téma ,,Přátelské fyzboje. Využití soutěžních problémů ve výuce fyziky pro nadané žáky".

Více informací