Přehled aktuálních vzdělávacích programů


24. 04. 2014

Čtenářské hodiny ? efektivní cesta ke komplexnímu pojetí výuky

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

24. 04. 2014

Jak na školní zralost - aspekty sociální a emoční

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

24. 04. 2014

Konzultační semináře pro zadavatele a zadavatele s PUP

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

24. 04. 2014

Konverzační aktivity v hodinách německého jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

24. 04. 2014

Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

Ostrava, krajské pracoviště NIDV, Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava

24. 04. 2014

Informační seminář o projektu Kariérní systém - Zlín

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení

14/15 Baťův institut, 14. a 15. budova továrního areálu, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

24. 04. 2014

Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

Základní škola, Přemyslovců 2209 , 44001 Louny

24. 04. 2014

Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25

24. 04. 2014

Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, Jeruzalémská 957/12, Praha 1

24. 04. 2014

Etická výchova a učebnice

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

24. 04. 2014

Self management aneb sebepoznání, seberozvoj a sebeřízení

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, výchovným poradcům

NIDV, krajské pracoviště Brno

24. 04. 2014

Komunikace s rodiči

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

24. 04. 2014

Moderní deskové hry a klíčové kompetence I.

vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, PP

Středisko volného času Ivančice, Zemědělská 2, 664 91 Ivančice

25. 04. 2014

Skupinové bubnování

vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, ZNV

DDM ?Sluníčko?, Komenského 1037, 51251 Lomnice nad Popelkou

25. 04. 2014

První krůčky s angličtinou

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25

25. 04. 2014

Nový občanský zákoník v praxi škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

25. 04. 2014

Matematika v běžném životě

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

25. 04. 2014

Klíčové kompetence vychovatele školského zařízení

vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, ZNV

Středisko volného času Ivančice, Zemědělská 2, 664 91 Ivančice

25. 04. 2014

Pohádka nás naučí ...

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, pedagogům volného času

NIDV, krajské pracoviště Brno

26. 04. 2014

Výchova k dobrovolnictví

pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, ZNV

Vzdělávací středisko Vila Čerych - Česká Skalice

28. 04. 2014

Etická výchova a učebnice

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25

28. 04. 2014

Nebudu kreslit! Výtvarné techniky pro děti, které odmítají tvořit

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

28. 04. 2014

Zdravé cvičení pro děti/žáky

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

28. 04. 2014

Evaluace školních vzdělávacích programů I.

vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, ZNV

Středisko volného času Ivančice, Zemědělská 2, 66491 Ivančice

29. 04. 2014

Výuka ruského jazyka a reálie Ruska

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

29. 04. 2014

Tvořivá práce v literární výchově a její propojení se slohovým výcvikem

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, Jeruzalémská 12, Praha 1

29. 04. 2014

Kámen ve hře s dětmi v MŠ

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

29. 04. 2014

Saxofon - symbol jazzu

pedagogům ZUŠ a SUŠ

ZUŠ Arbesova 2077, Česká Lípa 470 01

29. 04. 2014

Předčtenářská gramotnost v MŠ

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

29. 04. 2014

Didaktické hry ve školní družině (v zájmovém vzdělávání)

pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

29. 04. 2014

Informační seminář o projektu Kariérní systém - Ústí nad Labem

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

29. 04. 2014

Jak přispět hodnocením k rozvoji žáka

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

29. 04. 2014

Rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

30. 04. 2014

Výtvarné techniky

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům ZUŠ a SUŠ, speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

NIDV, krajské pracoviště Brno

30. 04. 2014

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí ? výuka ve školách

pedagogům všech SŠ

Školské zařízení objednavatele semináře

30. 04. 2014

Integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25

30. 04. 2014

Evaluace v mateřské škole

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

30. 04. 2014

Výukové metody na SŠ - Od výkladu ke zprostředkování informací

pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

30. 04. 2014

Vysoké lanové aktivity

ZNV

Chata Kačenka, Šerlišský Mlýn 418, 51791 Deštné v Orlických

30. 04. 2014

Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, Jeruzalémská 12, Praha 1
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušku ve školním roce 2013/2014

V souladu s § 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušku ve školním roce 2013/2014.
www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-kterym-se-zverejnuji-kriteria-hodnoceni-zkousek?lang=1&ref=m&source=email
Ministr školství vyhlašuje soutěž: Nakresli ideálního učitele

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek vyhlašuje pro žákyně a žáky 1. stupně základních škol v celé České republice výtvarnou soutěž. Uzávěrka soutěže bude 16. května. Poté porota v čele s ministrem školství vybere ve spolupráci s kreslířem Milanem Kounovským vítěze. Ten bude mít možnost prožít jeden den jako ministr školství, a to 30. května u příležitosti Mezinárodního dne dětí.
http://www.msmt.cz/file/33447/

MŠMT se zavázalo nezveřejňovat žebříčky škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Českou školní inspekcí podepsalo Memorandum o vzájemném předávání dat. Hlavním tématem je snížení byrokracie a závazek MŠMT nezveřejňovat žebříčky úspěšnosti škol. V rámci efektivity tak bude odstraněno duplicitní sledování dat ze strany MŠMT a České školní inspekce. Ministerstvo se podepsáním Memoranda také jasně zavazuje nepublikovat data z mezinárodních, národních nebo výběrových šetření v podobě adresných žebříčků jednotlivých škol z hlediska jejich úspěšnosti a zároveň nepublikovat adresná data jednotlivých škol získaná z mezinárodních, národních nebo výběrových šetření z hlediska jejich úspěšnosti.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-se-zavazalo-nezverejnovat-zebricky-skol?lang=1&ref=m&source=email
Newsletter MŠMT o evropských záležitostech - 4/2014

V dubnovém čísle newsletteru MŠMT o evropských záležitostech jsou informace z Evropské rady a setkání ministra školství, mládeže a tělovýchovy s komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění Evropské komise Lázsló Andorem. Newsletter upozorňuje na akce pořádané u příležitosti desetiletého výročí vstupu České republiky do EU. Z oblasti vzdělávání a odborné přípravy přináší informace o akcích, které se konaly k tématům nezaměstnanost mládeže a fondy EHP a Norské fondy. V oblasti výzkumu a vývoje přináší zprávy z několika akcí souvisejících s tématem Evropského výzkumného prostoru. V části věnované mládeži se zaměřuje především na spolupráci v rámci Východního partnerství a zemí Visegrádské skupiny. V oblasti sportu je věnován prostor novinkám z pracovní skupiny Evropské komise a nově vydané studii Eurobarometru, která hodnotí, jak moc se Evropané věnují sportu a zdraví prospěšným aktivitám. V části zaměřené na profesní kvalifikace informuje o skončení mapování regulovaných profesí napříč EU a následných chystaných krocích.
http://www.msmt.cz/file/33461/

Veřejná konzultace na téma regulace profesí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu veřejnou konzultaci ,,Regulace profesí - nezbytnost či překážka?".
Konzultace je cílena na zaměstnavatele, živnostníky a podnikatele obecně, kteří jsou ve své činnosti limitování legislativními požadavky regulujícími přístup k jednotlivým profesím či vyhrazeným činnostem a jejich výkon. Cílem konzultace je identifikovat nedůvodné či nepřiměřené regulatorní požadavky a načrtnout možnosti efektivnější a zároveň méně omezující regulace, která by vedla ke snížení administrativní zátěže, pružnějšímu trhu práce a vyšší konkurenceschopnosti a zároveň zaručovala vysoký standard ochrany veřejných zájmů, jako jsou zdraví, bezpečnost a ochrana spotřebitele. Veřejná konzultace probíhá od dubna do 15. června 2014, dotazník naleznete zde:
https://docs.google.com/forms/d/1UB5d_SMVByJ7tcobUjdoztrkEaFj5nif8aPKLL3zpN4/viewform

 

Aktuality z NIDV

07.07.2014

Manažerské trivium - Leadership - jak se stát dobrým lídrem.

Vůdci přitahují a jsou přitažliví- Lionel Tiger (americký antropolog) Cyklus seminářů, který se věnuje jednotlivým základním metodám rozvoje lidských zdrojů a jejich efektivitě. Seminář je určen pro vedoucí pracovníky všech typů škol, kteří chtějí získat nové poznatky jak správně vést tým lidí k jeho maximální výkonnosti. Leadership prostředek k pochopení, jak inspirovat, motivovat a pomáhat v tomto případě učitelům s cílem maximálního využití jejich potenciálu. Naučte se, jak být dobrým lídrem. Přes charakteristiku lídra a vymezení prvků leadershipu, přes definici rozdílu mezi manažerem a lídrem se seznámíte s prvky leadershipu, s případnými překážkami a nástroji leadershipu. Dozvíte se, jak být motivujícím i inspirujícím lídrem. Naučíte se řešit konfliktní situace optimálním způsobem, svůj učitelský sbor povedete citlivě a profesionálně. Naučíte se efektivně delegovat kompetence a poznáte bariéry delegování Cyklus je rozdělen do tří samostatných, volně navazujících jednodenních bloků: 1. Stanovení cílů 2. Překonávání překážek 3. Nástroje leadershipu Na tomto semináři poznáte většinu možnosti, které leadership nabízí, ale také si je prakticky vyzkoušíte.

03.07.2014

Vzdělávací cíle na úrovni EU - Čeština pro cizince

Vzdělávací mezinárodní (Rakousko, Česko, Slovensko) dvoudenní seminář je určen pro management a učitele českého jazyka pro cizince s cílem poznat a identifikovat vzdělávací cíle na národních úrovních v Evropské unii. Rakousko-česko-slovenské vzdělávací dny učitelů se konají ve spolupráci s Dolnorakouskou zemskou akdemií s NIDV a s Pedagogickou vysokou školou pro Dolní Rakousko.Seminář nabízí techniky a postupy, jak efektivně využívat adaptované texty a cvičení ve výuce češtiny pro cizince.

18.04.2014

Výsledky ústředního kola soutěže v ruském jazyce 2013/2014

V prostorách Národního institutu pro další vzdělávání se 15. dubna 2014 sešli soutěžící ústředního kola soutěže v ruském jazyce, aby poměřili své znalosti a vědomosti.

Více informací

18.04.2014

Hledání cest k podpoře uznávání neformálního vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání spolu s pracovníky projektu K2 uspořádal v úterý 15. dubna 2014 již třetí setkání při hledání cest k uznávání neformálního vzdělávání. Tentokrát byli ke kulatému stolu přizváni zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů, odborné veřejnosti a neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. Další setkání k této problematice se uskuteční v květnu.

Více informací

16.04.2014

Národní institut pro další vzdělávání nabízí pedagogům možnost doplnit si vzdělání

V rámci nabídky studií ke splnění kvalifikačních předpokladů dle platné legislativy umožňuje Národní institut pro další vzdělávání doplnění potřebné kvalifikace ředitelům škol a školských zařízení, učitelům, vychovatelům, pedagogům volného času a asistentům pedagoga. Studium pedagogiky je v NIDV realizováno již od roku 2006.

Více informací

15.04.2014

Inspirace pro školská zařízení zájmového vzdělávání 2014

Informace k červnovému Celostátnímu semináři pracovníků školních družin a školních klubů.

Více informací

10.04.2014

Talentcentrum NIDV zve na seminář o fyzboji

Talentcentrum NIDV Vás zve na seminář na téma ,,Přátelské fyzboje. Využití soutěžních problémů ve výuce fyziky pro nadané žáky".

Více informací