Přehled aktuálních vzdělávacích programů


28. 04. 2016

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

28. 04. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících základní vzdělání

NIDV, krajské pracoviště Liberec

28. 04. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících základní vzdělání

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

28. 04. 2016

Společné vzdělávání a OP VVV - informační seminář

ředitelé škol a pracovníci školských poradenských zařízení

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517

28. 04. 2016

Praktické náměty pro podporu talentu a nadání žáků 1. stupně ZŠ

pedagogům 1. stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

28. 04. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících základní vzdělání

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

28. 04. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících základní vzdělání

NIDV, k. p. Praha a střední Čechy. Senovážné nám. 872/25, Praha 1

28. 04. 2016

Pedagogická diagnostika rizika poruch učení u dětí předškolního věku

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

28. 04. 2016

Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona (§16)

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

28. 04. 2016

Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole

koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Liberec

28. 04. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících základní vzdělání

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

28. 04. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících základní vzdělání

ČŠI - Pražský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6, budova A, učebna v přízemí

28. 04. 2016

Polytechnická výchova na základní škole

pedagogům 2. stupně ZŠ

SOŠT, Brožíkova 2 Litoměřice (Žitenice)

28. 04. 2016

Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona (§16)

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

28. 04. 2016

Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

29. 04. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících základní vzdělání

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

29. 04. 2016

Společné vzdělávání a OP VVV - informační seminář

ředitelé škol a pracovníci školských poradenských zařízení

Konfereční sál KÚ, U Jezu 642,2a, 461 80 Liberec

29. 04. 2016

Mediální výchova a medializace

pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

Klášter kapucínů v Praze na Loretánském náměstí

29. 04. 2016

Vzdělávací potřeby dětí a žáků s vývojovou dysfázií a vývojovou dysartrií - NKS

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

30. 04. 2016

Konzultace k úpravám ŠVP ZV

koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

30. 04. 2016

Konzultace k dílčím úpravám ŠVP PV ? na pracovišti NIDV

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

30. 04. 2016

Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských školách

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

1. 05. 2016

Osobní konzultace k ŠVP ZV

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

bude upřesněno - dle potřeby školy

1. 05. 2016

Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

1. 05. 2016

Osobní konzultace k ŠVP PV

pedagogům MŠ

Bude upřesněno - dle potřeb školy

2. 05. 2016

Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona (§16)

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ostrava,Blahoslavova 1576/2

2. 05. 2016

Konzultace k úpravám ŠVP ZV

koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

2. 05. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT ad

Integrovaná střední škola Cheb, Komenského 29, učebna 1. 17

2. 05. 2016

Konzultace k dílčím úpravám ŠVP PV ? na pracovišti NIDV

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

2. 05. 2016

Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských školách

koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

2. 05. 2016

Společné vzdělávání a OP VVV - informační seminář

ředitelé škol a pracovníci školských poradenských zařízení

Kinosál Vyšší odborné školy sociální, Zelená 2824/40A, Ostrava-Mariánské Hory

2. 05. 2016

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

2. 05. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT ad

Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378

2. 05. 2016

Osobní konzultace k ŠVP ZV

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

bude upřesněno - dle potřeby školy

2. 05. 2016

Kulatý stůl - podpora nadání

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, projektovým manažerům ve školství (mimo hl. město Praha), výchovným poradcům, speciálním pedagogům, pedagogům volného času, odborným pracovn

Krajský úřad Ústeckého kraje, jednací sál budovy B

2. 05. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících základní vzdělání

NIDV, krajské pracoviště Brno

2. 05. 2016

Probuďte v dětech čtenáře (metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí I.stupně ZŠ)

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

2. 05. 2016

Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

2. 05. 2016

Osobní konzultace k ŠVP PV

pedagogům MŠ

Bude upřesněno - dle potřeb školy

2. 05. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících základní vzdělání

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Diskuze ke Standardu digitálních vzdělávacích zdrojů

MŠMT pracuje na realizaci vládou schválené Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020. Jedním z důležitých opatření Strategie je prosazení otevřených vzdělávacích zdrojů. Právě k tomu dokumentu MŠMT otevřelo veřejnou diskuzi. Cílem tohoto opatření je, aby všichni aktéři vzdělávání mohli bezúplatně získávat, využívat a dále šířit v elektronické podobě materiály, výukové a informační zdroje, vzdělávací dokumenty, výukové objekty, učební materiály, audia, videa atp., které vznikly jako výstupy aktivit, projektů a prací financovaných z veřejných prostředků. Tyto materiály a zdroje by měly podléhat licenčním ujednáním, která umožňují nediskriminační nakládání s těmito materiály všem aktérům vzdělávání, jsou šířeny v otevřených formátech, které nebrání jejich dalšímu digitálnímu zpracování.
Aby bylo možné dosáhnout uvedeného cíle a jako součást zajištění kvality vznikajících digitálních vzdělávacích zdrojů, vznikl Standard digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů, který je předkládán k veřejné diskuzi - http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=153&t=24649
MŠMT děkuje všem, kteří se do diskuze zapojí a svými názory přispějí k vytvoření kvalitního materiálu.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/diskuze-ke-standardu-digitalnich-vzdelavacich-zdroju?
Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje informaci o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části, které ředitel školy může zvolit pro konání maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-1?
InspIS ŠVP pro zpracování změn ŠVP po revizi RVP ZV

Informační systém InspIS ŠVP, který vytvořila Česká školní inspekce mimo jiné jako užitečnou pomůcku školám při tvorbě validních školních vzdělávacích programů, již nyní reflektuje změny RVP ZV, které nabydou účinnosti k 1. 9. 2016 (zrušení přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením). Všechny školy tak mají možnost v předstihu připravit úpravy svých školních vzdělávacích programů v souvislosti se zmíněnou revizí, která vyvolává potřebu především drobných úprav v učebním plánu na 1. stupni a dále změnu obsahu části Charakteristiky ŠVP popisující zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných nebo mimořádně nadaných (všechny změny RVP ZV jsou podrobněji popsány zde). Pokud se škola rozhodne systém InspIS ŠVP použít (nebo s ním již pracuje), doporučujeme využít nabídky prezenčního školení pořádaného Národním institutem pro další vzdělávání. Tato školení budou realizována v připravených počítačových učebnách ve všech krajích ČR. Školy tak mají možnost požadované úpravy zapracovat přímo na místě.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/system-inspis-svp-pomuze-skolam-zpracovat-zmeny-svp-po?
Metodický pokyn ke svazkovým školám

Průvodce a metodický návod navazuje na materiály, které byly připraveny a vydány MŠMT v letech 2009 a 2012, a to jako doplněk argumentačního průvodce "Školy zřizované svazky obcí - nové možnosti a možnost volby". Průvodce představuje tzv. "svazkové školství", tedy školy a školská zařízení zřizovaná dobrovolnými svazky obcí, upozorňuje na pozitiva, ale i případná rizika tohoto modelu spolupráce obcí z pohledu ekonomického, pedagogického i právního. Materiál představuje nezbytnou část metodické podpory určené pro ty, kdo uvažují o založení dobrovolného svazku obcí a zřízení svazkové školy.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/metodicky-pokyn-ke-svazkovym-skolam?
MŠMT aktualizovalo metodické pomůcky k řešení šikany

MŠMT předkládá přehledný a ucelený metodický materiál k prevenci a řešení případné šikany ve školách a školských zařízeních. Reaguje tím na vzrůstající počet případů šikany a kyberšikany jak mezi spolužáky, tak směrem k učitelům. MŠMT aktualizovalo metodické pomůcky pro školy při řešení šikany. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, konkrétně příloha k šikaně, bude aktualizováno v souladu se zveřejněnými opatřeními v tomto roce a bude rozšířeno například i o téma šikany učitele žákem nebo šikany z důvodu rasového či etnického původu. Kromě uvedených metodických materiálů provede Česká školní inspekce celoplošné tematické šetření na téma výskytu šikany ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství dále posílí důraz na realizaci aktivit v oblasti primární prevence, na které posílá ročně z dotačních řízení 20 milionů korun, zvláště na téma šikany a kyberšikany.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-aktualizovalo-metodicke-pomucky-k-reseni-sikany?
MŠMT podporuje kampaň Česko svítí modře!

Osvětová kampaň "Česko svítí modře" vznikla jako projekt platformy Naděje pro autismus v roce 2014. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) neboli autismu. Celorepubliková kampaň je oficiálně zahájena 2. dubna, který je OSN vyhlášen jako Světový den zvýšení povědomí o autismu - WAAD, a potrvá až do konce měsíce. III. ročník kampaně se koná pod záštitou Jiřího Dienstbiera - ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a přichází s tématem VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE. Komunikační soubor představuje materiály, které mají výrazně usnadnit komunikaci veřejnosti - odborné i laické - s osobami s autismem a naopak. Pomůže změnit chování společnosti k lidem s tímto handicapem. Cílem Komunikačního souboru je přiblížit a ozřejmit odborné i laické veřejnosti jednoduché zásady komunikace s lidmi s PAS, ale také pomoci detekovat člověka, se kterým takto komunikovat mají. Odborné veřejnosti, tj. lékařům, zdravotnickému personálu, záchranářům, požárníkům, policii, úředníkům, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, pedagogickým a dalším pracovníkům různých rezortů, pomůže tento soubor lépe zvládnout i pro ně zátěžovou a náročnou situaci, která je často výsledkem nedorozumění, plynoucího z nedostatku informací.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/kampan-cesko-sviti-modre-2-30-dubna-2016?
MŠMT představuje výsledky zápisů pro rok 2016/17

MŠMT představuje výsledky zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2016/17. V porovnání s loňským stavem sice významně nemění počty zapisovaných dětí jako celku ani počty dětí žádající o odklad, mění se ale struktura zdravotního postižení zapisovaných. Do běžných základních škol se hlásí oproti loňsku nepatrně více dětí s již diagnostikovaným zdravotním postižením ve všech kategoriích s výjimkou tělesného postižení, kde dochází k mírnému poklesu. Do speciálních škol, které realizovaly zápisy, se hlásí nepatrně více dětí s již diagnostikovanými vadami řeči, více vadami a vývojovými poruchami chování. Méně dětí bylo ve speciálních školách zapsáno s již diagnostikovaným mentálním postižením, v porovnání s loňskem o 19,3 % (další část mentálně postižených je ale zahrnuta i v postiženích více vadami nebo v kategorii bez postižení).
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavuje-vysledky-zapisu-pro-rok-2016-17?
MŠMT vydává nové číslo Zpravodaje. Tématem je kariérní řád

MŠMT vydává třetí číslo Zpravodaje. Tentokrát se v něm zaměřujeme hlavně na profesní růst pedagogů v návaznosti na přípravu tolik očekávaného kariérního řádu.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydava-dalsi-cislo-zpravodaje-tematem-je-karierni-rad?
NIDV připravilo školení k problematice řešení šikany

NIDV nabízí další vzdělávání pedagogických pracovníků v tématech šikana, agrese, nekázeň ve škole, právní řešení. Vybrat a přihlásit se lze přímo na na www.nidv.cz, případně lze kontaktovat příslušné krajské pracoviště.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/nidv-pripravilo-skoleni-k-problematice-reseni-sikany?
Odstartovaly semináře na téma Společné vzdělávání a OP VVV

Dne 4. dubna 2016 se uskutečnil první informační seminář pro ředitele škol na téma "Společné vzdělávání a Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání". Celkem se v České republice od dubna do června uskuteční 28 seminářů, a to vždy po dvou v každém kraji. Připravená série těchto školení má, kromě jiného, za cíl uklidnit situaci kolem tématu společného vzdělávání. V úvodu prvního informačního semináře, který se uskutečnil na pražské Střední odborné škole stavební a zahradnické, promluvil náměstek člena vlády Stanislav Štech, náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl a náměstek pro řízení sekce operačních programů Václav Velčovský.
Program seminářů se věnuje připravované legislativě v oblasti společného vzdělávání, poradenské práci škol a školských poradenských zařízení, podpůrným opatřením, komunikaci mezi školami a rodinou při zařazování žáků a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci semináře se rovněž podrobně seznámí s novým operačním programem a s jednotlivými typy šablon podporující společné vzdělávání.
Více informací zde:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoi0dCKtNZe4wGSGTIizMU2-BubshnKrR
Pozvánka na seminář Celoživotní učení - Kroměříž 2016

Ve dnech 10.5. - 11. 5. 2016 se v Kroměříži uskuteční 23. ročník semináře Celoživotní učení - Kroměříž 2016 věnovaný tématu Priority ve vzdělávání a trh práce. Seminář Celoživotní učení společně pořádají Okresní hospodářská komora Kroměříž, město Kroměříž, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní ústav pro vzdělávání. Cílem tohoto semináře je prezentovat a diskutovat témata počátečního odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání v kontextu s odpovídajícími prioritami jednotlivých ministerstev i operačních programů Evropského sociálního fondu pro programovací období 2014 - 2020. Seminář by chtěl přispět k úspěšnému dialogu vzdělávací a zaměstnavatelské sféry. http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/pozvanka-na-seminar-celozivotni-uceni-kromeriz-2016?
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/pozvanka-na-seminar-celozivotni-uceni-kromeriz-2016?
Zdravý životní styl je trendem současné doby

NIDV nabízí další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti pohybových aktivit. Vybrat a přihlásit se lze na www.nidv.cz, případně přímo na příslušném krajském pracovišti.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/zdravy-zivotni-styl-je-trendem-soucasne-doby?
Zkouška Matematika+ od roku 2017

MŠMT vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování vědomostí a dovedností středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky - Matematika+ od roku 2017. Text vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky je včetně všech příloh uveden v souborech ke stažení.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/pokusne-overovani-vyberove-zkousky-ze-stredoskolske-1?
 

Aktuality z NIDV

25.04.2016

Soutěž v jazyce německém zná vítěze

Vítězové krajských kol Soutěže v jazyce německém měli mimořádnou příležitost porovnat svoje znalosti němčiny v celostátním kole soutěže, které se konalo 11. a 18. dubna 2016 v Goethe-Institutu v Praze.

Více informací

20.04.2016

VI. ročník celostátní soutěže pro učitele SŠ a ZŠ DOMINO ČR odstartoval

Patříte mezi pedagogy, kteří využívají digitální technologie ve své výuce? Tvoříte pro své žáky originální výukové materiály - digitální, interaktivní či kombinované? Nebojíte se moderních forem výuky? Experimentujete a hledáte se svými žáky zajímavé náměty a motivující prostředky pro osvojování učiva? Pak právě pro Vás je určena soutěž DOMINO!

Více informací

15.04.2016

Prevence šikany ve školách

Dovolujeme si Vás pozvat na akreditované vzdělávací programy NIDV zaměřené na prevenci šikany ve školách.

Více informací

14.04.2016

Vzdělávací programy zaměřené na pohybové aktivity

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací programy NIDV zaměřené na rozvoj pohybových aktivit ve školách.

Více informací

13.04.2016

Dovednosti učitelů odborného výcviku

Dovolujeme si Vás pozvat na celostátní vzdělávací program Dovednosti učitelů odborného výcviku, který se uskuteční ve dnech 22.-24. srpna 2016 v Peci pod Sněžkou.

Více informací

13.04.2016

Vyhlášení XIII. ročníku soutěže Daniel

Ve spolupráci s Židovským muzeem Praha proběhlo 4. dubna 2016 vyhlášení třináctého ročníku soutěže Daniel, která se zabývá tematikou holocaustu a rasismu obecně. Ceny předávali ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová a kardinál Miloslav Vlk, který se v posledních ročnících rozhodl poskytnout tomuto projektu svou záštitu. Celou událostí provázela moderátorka Českého rozhlasu 3 Renata Klusáková.

Více informací

05.04.2016

Pozvánka na semináře Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

NIDV realizuje ve všech krajích cyklus seminářů pro vedoucí a pedagogické pracovníky základních škol, kteří mají na starost ŠVP. Termíny a místa konání jsou v přiložené pozvánce.

Více informací