Přehled aktuálních vzdělávacích programů


6. 02. 2016

Tradiční velikonoce

pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

ZŠ Na Příkopech, Chomutov

6. 02. 2016

Využití nových metod a forem ve výuce smyčcových nástrojů na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ

ZUŠ Antonína Dvořáka, Šmeralova 32, Karlovy Vary

8. 02. 2016

Koordinátor školního vzdělávacího programu

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům VOŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

8. 02. 2016

Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

8. 02. 2016

Konzultační semináře k ústní zkoušce z německého jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

8. 02. 2016

Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

8. 02. 2016

Konzultační semináře k didaktickému testu z českého jazyka a literatury

pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

8. 02. 2016

Konzultační semináře k ústní zkoušce z českého jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

8. 02. 2016

Konzultační semináře k ústní zkoušce z českého jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

8. 02. 2016

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

9. 02. 2016

Konzultační semináře k ústní zkoušce z českého jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

9. 02. 2016

Konverzační kurz anglického jazyka

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

9. 02. 2016

Výuka tělesné výchovy a školská legislativa

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

9. 02. 2016

Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

9. 02. 2016

Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury

pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

9. 02. 2016

Konzultační semináře k ústní zkoušce z ruského jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

10. 02. 2016

Děti od dvou let v mateřské škole

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

10. 02. 2016

Dítě s poruchami autistického spektra v MŠ - II

pedagogům MŠ, asistentům pedagoga

MŠ, Čs. exilu, Ostrava-Poruba

10. 02. 2016

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

10. 02. 2016

Nácvik konverzačních aktivit v německém jazyce

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

10. 02. 2016

Profesní průprava zástupců ředitele

zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

10. 02. 2016

Nácvik konverzačních aktivit v německém jazyce

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

10. 02. 2016

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

10. 02. 2016

Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům VOŠ, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

10. 02. 2016

Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

10. 02. 2016

Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

11. 02. 2016

Tablety ve škole ? komplexní vhled do problematiky pro vedení škol

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

11. 02. 2016

Děti od dvou let v mateřské škole

pedagogům MŠ

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11

11. 02. 2016

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

11. 02. 2016

Syntaktická problematika češtiny ve výuce

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

11. 02. 2016

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

11. 02. 2016

Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

11. 02. 2016

Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

12. 02. 2016

Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

12. 02. 2016

Kolokvium ředitelů

pedagogům MŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

12. 02. 2016

Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka

pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

12. 02. 2016

Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

12. 02. 2016

Práce s pohádkovým příběhem

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

12. 02. 2016

Základy pedagogiky a psychologie ve volnočasové aktivitě

vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, trenérům sportovních škol

Krajská knihovna Karlovy Vary

12. 02. 2016

Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období 2016

MŠMT v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2016.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-jednotne-casove-schema-zkousek-v-jarnim-2?
Ministerstvo školství posílí zajištění míst pro děti v mateřských školách

Novela školského zákona bude obsahovat kromě dalších změn i zavedení nároku na přednostní přijetí dítěte do mateřské školy nejen pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, ale rovněž i pro děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou věku 4 let a od školního roku 2018/2019 i pro i pro děti starší 3 let. Cílem je vytvoření jistoty pro rodiče, že jejich děti budou přijaty do předškolního vzdělávání. Toto opatření by mělo výrazně napomoci skloubení rodinného a profesního života a je v souladu se zásadami společného vzdělávání.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministerstvo-skolstvi-posili-zajisteni-mist-pro-deti-v?
NEWSLETTER MŠMT O EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH - 1./2016

V hlavních tématech newsletter informuje o jednání Evropské rady a o možnostech k získání více informací o projektech strategických partnerství v rámci programu Erasmus+. V každé z tematických oblastí představuje priority nizozemského předsednictví v Radě EU, které bylo zahájeno 1. ledna tohoto roku. Z oblasti vzdělávání a odborné přípravy dále přináší zprávu o výsledcích poslední výzvy programu Spolupráce škol a stipendia podporovaného z Norských fondů a fondů EHP, a informuje o semináři platformy EPALE. V oblasti výzkumu a vývoje se mimo jiné věnuje výsledkům jednání prosincové Rady pro konkurenceschopnost, ocenění propagace a popularizace české vědy a šíření dobrého jména České republiky v evropském kontextu a dalším novinkám z mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a inovací. V oblasti profesních kvalifikací se věnuje novele zákona o uznávání odborné kvalifikace.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/newsletter-msmt-o-evropskych-zalezitostech-1-2016?

Priority MŠMT 2015/2016

Priorita č. 1 - Společné vzdělávání
Priorita č. 2 - Reforma financování regionálního školství
Reforma se soustřeďuje na oblast financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí. Financování soukromých a církevních škol nebude navrženým systémem financování dotčeno.
Priorita č. 3 - Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků
V rámci systému profesního rozvoje pedagogických pracovníků budou využity výstupy IPn Kariérní systém, ale důraz bude kladen na profesní rozvoj učitelů a aktivity související s výukou.
http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/priority-2015
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová na první letošní tiskové konferenci představila priority úřadu pro rok 2016. K aktuálním tématům se vyjádřili také náměstci ministryně.
Tématy tiskové konference byly kromě priorit také aktuální úkoly resortu školství. Ministryně školství Kateřina Valachová se vyjádřila ke kariérnímu řádu pedagogů, k zvyšování platů v školství, k financování vysokých škol, vědy a výzkumu, a také ke změnám v oblasti společného vzdělávání.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-skolstvi-valachova-predstavila-priority-pro-rok?
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-skolstvi-valachova-predstavila-priority-pro-rok?
Rozcestník pro pedagogické pracovníky

Národní institut pro další vzdělávání spustil na svých stránkách Rozcestník pro pedagogické pracovníky. Jedná se o on-line nástroj určený široké pedagogické veřejnosti dovolující rychlou orientaci v nejčastěji vyhledávaných informacích o vzdělávání v ČR. Pravidelně aktualizované odkazy na zdroje jsou řazeny do 8 základních kategorií (Vzdělávání a ČR, Vzdělávání a EU, Školská legislativa, Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Strategické a koncepční materiály, Asociace, unie a spolky, Nakladatelství a vydavatelství, Výzkumy, šetření a data). Rozcestník je určen každému, kdo se potřebuje rychle zorientovat v záplavě mnohdy nepřesných, často se dublujících, či vzájemně protikladných informacích např. v oblasti legislativy. Jednotliví uživatelé mají také možnost zasílat přímou zpětnou vazbu správcům aplikace a pomoci tak zpřesňovat jeho obsah. Startovní verze Rozcestníku je od ledna 2016 dostupná na:
http://rozcestnik.nidv.cz/
Věstník MŠMT 11-12/2015

Věstník MŠMT. Ročník LXXI. Sešit 11-12/2015. (31 s.)
Část normativní
o Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky o podpoře činnosti Českofrancouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2015 - 2016
o Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky o přijetí českých žáků na Carnotově lyceu v Dijonu
o Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a sportu Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2015-2018
Část oznamovací
o Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
o Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT
o Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
o Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR roč. LXXI (2015)
http://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-11-12-2015?
 

Aktuality z NIDV

11.01.2016

Informace k IPo Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

NIDV připravuje pro nové programové období projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Intenzivní přípravy projektu byly v prosinci završeny podáním projektové žádosti, která prošla formální kontrolou a čeká na věcné hodnocení. Pokud bude žádost schválena, předpokládané zahájení projektu je v březnu 2016.

Více informací

17.12.201510.12.2015

NIDV v zrcadle jednoho desetiletí - Odborné konference a diskuse k profesnímu rozvoji pedagogů by se měly stát tradicí

U příležitosti 10. výročí vzniku Národního institutu pro další vzdělávání se počátkem prosince uskutečnila v Národní technické knihovně v Praze mezinárodní konference věnovaná dalšímu vzdělávání a profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků, která upoutala značnou pozornost a zájem českých i zahraničních expertů. Více než 120 delegátů z České republiky, zemí Evropské unie i mimo ni se zde sešlo nejen proto, aby si vyslechli fakta týkající se historického i současného postavení a role učitele a podmínek pro jeho profesní rozvoj u nás i v zahraničí, ale mohli rovněž v mezinárodním kontextu diskutovat o aktuálních otázkách souvisejících s novými trendy, metodami a formami dalšího vzdělávání učitelů, o profesním portfoliu učitele a nutnosti ukotvení kariérního růstu pedagogických pracovníků či porovnávat systémy dalšího vzdělávání učitelů v různých zemích.

Více informací

09.12.2015

Společné vzdělávání

MŠMT a NUV zveřejňují klíčové dokumenty a nejčastější dotazy a odpovědi ke Společnému vzdělávání. Dokumenty budou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Více informací

23.11.2015

Pozvání na mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogů

Při příležitosti 10. výročí vzniku Národního institutu pro další vzdělávání se 2. prosince 2015 uskuteční v Praze mezinárodní konference na téma "Další vzdělávání pedagogických pracovníků jako součást jejich profesního rozvoje".

Více informací

20.11.2015

Konference Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách

Ve dnech 18.-19. 11. 2015 se v hotelu Jezerka na Seči uskutečnil 4. ročník celostátní konference "Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách", kterou pořádal Národní institut pro další vzdělávání.

Více informací

11.11.2015

Reflexe 4. mezinárodní konference cizích jazyků - pozvánka na dva semináře

V návaznosti na 4. mezinárodní konferenci k podpoře výuky cizích jazyků a odborných cizích jazyků ve školách pořádá Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství dva následné pracovní semináře věnované specifickým tématům cizojazyčného vzdělávání.

Více informací