Přehled aktuálních vzdělávacích programů


30. 09. 2014

Nudná vlastivěda? Ani náhodou!

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

30. 09. 2014

Předčtenářská gramotnost v MŠ

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

30. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

Speciální základní škola a Mateřská škola Teplice, U Červeného kostela 110

30. 09. 2014

Pedagogická diagnostika rizika poruch učení u dětí předškolního věku

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

Učebna NIDV, pracoviště Olomouc, Wellnerova 25

30. 09. 2014

Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

1. 10. 2014

Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk A1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

1. 10. 2014

Finanční gramotnost

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

Ostrava, krajské pracoviště NIDV, Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava

1. 10. 2014

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

1. 10. 2014

Další rozvoj profesních kompetencí zástupců ředitelů

zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 10. 2014

Studium pedagogiky b) - pedagogové volného času

pedagogům volného času

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

1. 10. 2014

Studium pro asistenty pedagoga

asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

1. 10. 2014

Písmo Comenia Script

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

1. 10. 2014

Předmatematická gramotnost-předmatematické představy v MŠ

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 10. 2014

Vlastivěda - tematické vyučování a projekty

pedagogům 1. stupně ZŠ

Učebna NIDV - Zborovská 3, Jihlava

1. 10. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

1. 10. 2014

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

1. 10. 2014

Etická výchova a učebnice

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

1. 10. 2014

Metodické inovace v hudební výchově na MŠ

pedagogům MŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

1. 10. 2014

Vývojové tendence v současné češtině

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 10. 2014

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 10. 2014

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí ? výuka ve školách

pedagogům ZŠ

Stanice Teplice, Riegrova 1898

1. 10. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

1. 10. 2014

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

1. 10. 2014

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

1. 10. 2014

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

1. 10. 2014

Myšlenkové mapy pro děti - cesta k úspěchu

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

1. 10. 2014

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

pedagogům ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

1. 10. 2014

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

1. 10. 2014

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

1. 10. 2014

Manipulativní hry - vhodný nástroj přípravy na školní matematiku

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

1. 10. 2014

Moderní směry ve výuce TV na ZŠ a metodika TV se zaměřením na BOZ

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

1. 10. 2014

Angličtina pro manažery ve školství

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

1. 10. 2014

Jednotný systém zajištění interniho auditu ve školství

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

1. 10. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

1. 10. 2014

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

1. 10. 2014

Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk A2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

ZŠ Metelkovo nám. 968, Teplice

1. 10. 2014

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

2. 10. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

ZŠ Most

2. 10. 2014

Motivační objektivní hodnocení, evaluace

ZV

Praha (DDM Karlín)

2. 10. 2014

Metodika výuky cizích jazyků pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Databáze výstupů projektů OP VK nabízí učební materiály i hry

Začátkem letošního července byla v ostrém provozu spuštěna nová Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Jedná se o veřejně přístupný portál, který vedle základních informací o jednotlivých podpořených projektech umožňuje všem zájemcům prohlížet, stahovat a za určitých podmínek i bezplatně využívat výstupy vzniklé s přispěním OP VK.
Smyslem databáze je tedy volné šíření materiálů, které byly vytvořeny, popřípadě inovovány v rámci projektů OP VK, a zajištění jejich většího praktického využití ve vzdělávacím systému České republiky.
Databáze výstupů je určena jak odborné, tak i laické veřejnosti. Základní informace o projektech a jejich produktech jsou přístupné všem návštěvníkům portálu bez rozdílu, včetně neregistrovaných uživatelů. V případě zájmu o samotné produkty a jejich konkrétní využití, například jako materiál při výuce, je však zapotřebí se nejprve registrovat a vyslovit souhlas s podlicenčními podmínkami. Materiály umístěné v databázi jsou autorská díla chráněná autorským zákonem.
V databázi lze najít nejrůznější výukové materiály, analýzy, studie, učebnice, manuály, příručky, audiovizuální díla, vzdělávací hry a podobně. Všechny tyto produkty byly otestovány v projektové praxi a nyní jsou využitelné pro účely vzdělávání.
Jednotlivé výstupy budou vzhledem k vysokému počtu projektů OP VK (více než 10 tisíc) do databáze nahrávány postupně. Plánovaným termínem pro uveřejnění všech relevantních produktů je 31. prosinec 2015.
Databáze výstupů projektů OP VK je dostupná přes webový portál OP VK (www.op-vk.cz), případně přes odkaz http://databaze.op-vk.cz.
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/databaze-vystupu-projektu-op-vk-nabizi-ucebni-materialy-i?lang=1&ref=m&source=email

Dotační Program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2015

MŠMT vyhlašuje dotační Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2015 v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.
Žádat o dotaci mohou: Právnické osoby v souladu s § 7 odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin. Tuto činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy, či dalšími příklady dokládajícími činnost žadatele alespoň jeden rok. Školy a školská zařízení, které se řídí při vzdělávání školními vzdělávacími programy, nemusí činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin prokazovat.
Modul 1 - podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin
o Rozvoj mateřského jazyka (vzdělávací aktivy, kurzy, publikace, projekty).
o Vzdělávací aktivity pro příslušníky národnostních menšin - děti a mládež, včetně vydávání publikací, vzdělávacích textů pro děti a žáky v menšinových jazycích, jako součást širšího projektu zaměřeného na vzdělávání. Kurzy jazykového vzdělávání dětí a mládeže z národnostních menšin.
o Tvorba výukových materiálů v jazycích národnostních menšin se zaměřením na kulturní tradice a dějiny národnostních menšin a etnik žijících na území ČR pro pedagogické pracovníky (především bude upřednostňována e-learningová forma).
Modul 2 - podpora multikulturní výchovy
o Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti, žáky, mládež a pedagogické pracovníky, směřující k potírání rasové národnostní nesnášenlivosti, rasismu, antisemitismu včetně integračních a multikulturních projektů nebo týkajících se holocaustu.
o Objevujeme Evropu a svět (naši sousedé ve střední Evropě, jejich kulturní zvyklosti a historické bariery, kdo jsme a odkud jsme, vzájemné poznání a porozumění - co máme společného a čím se odlišujeme) - projektové vyučování.
o Využití podpůrných metod (biografická práce, Sokratovský dialog, multikulturní kalendář, práce s příběhy na podporu multikulturní výchovy ve školách, apod.)
Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 3. října 2014.
Více informací na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-msmt-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-1?lang=1&ref=m&source=email

Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti

Odborná skupina pro podporu finanční gramotnosti při Národním ústavu pro vzdělávání připravila pro učitele Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti.
Odborná skupina pro podporu finanční gramotnosti připravila pro učitele Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti. Po krátkém úvodu, ve kterém je vymezeno, proč katalog vznikl, pro koho je katalog určen a co je obsahem katalogu, následují anotace vybraných materiálů a seznamy materiálů, a to podle typu materiálu nebo podle autora. Materiály byly vybírány na základě následu0jících kritérií: vhodnost pro učitele základních a středních škol, soulad s kurikulární reformou a Standardy finanční gramotnosti, aktuálnost, kvalita, osobní dobrá zkušenost a v neposlední řadě také dostupnost. Proto je potřeba zdůraznit, že katalog nelze považovat za vyčerpávající souhrn veškerých informačních zdrojů k finanční gramotnosti. Věříme, že tento katalog bude pro učitele oporou a stane se průvodcem při přípravě na vyučování i v dalším vzdělávání pedagogů. Katalog je k dispozici na metodickém portálu rvp.cz
Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/katalog-materialu-pro-rozvoj-financni-gramotnosti?lang=1&ref=m&source=email

Ministři podpořili změny ve školském zákoně

27. srpna 2014 byla schválena novela školského zákona. Nové znění normy zohledňuje výsledky odborných diskusí, zavádí třeba registr pedagogických pracovníků. Z údajů bude možné zjistit například počet pedagogů, věkové složení pedagogického sboru a kvalifikaci v jednotlivé škole.
Novela také upravuje zákaz prodeje nezdravých potravin ve školách, pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nově všem dětem zpřístupní přípravné třídy. Ředitelé veřejných škol nově získají pracovní poměr na dobu neurčitou. Takzvaná ´funkční období´ budou zachována, zřizovatel tak bude mít i nadále právo vyhlásit po uplynutí každých šesti let působení ředitele na jeho místo konkurz. Ředitel však v případě odvolání bude moci na škole nadále zůstat jako pedagogický pracovník. Ministerstvo školství také bude prostřednictvím Národního ústavu pro vzdělávání zabezpečovat konání státních zkoušek z těsnopisu, psaní na klávesnici a zpracování textu na počítači.
V závěrečných zkouškách v oborech středního vzdělání s výučním listem budou zavedena jednotná zadání - jedná se o promítnutí výsledků projektů ,,Nová závěrečná zkouška", které se u samotných škol setkaly s velkým zájmem. Většina z nich už jednotné závěrečné zkoušky dobrovolně využívá dnes.
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministri-podporili-zmeny-ve-skolskem-zakone?lang=1&ref=m&source=email

MŠMT doporučuje učitelům podobu zápisů do základních škol

Ministerstvo školství vydalo doporučení pro sjednocení průběhu zápisů k povinné školní docházce. Jeho smyslem je učitelům poradit, jak sjednotit časový, obsahový a organizační rozsah zápisu.
Pro organizaci zápisů MŠMT doporučuje nepřekročit dobu 20 minut pro komunikaci pedagoga s budoucími žáky v rámci motivační části. Tato doba totiž odpovídá věkové vyzrálosti a schopnostem dítěte k soustředění. V případě, že škola připraví ale i jiné aktivity spojené s pozorováním dovedností dítěte na různých místech školy a s rozličnými formami podobné herním činnostem, může být tato doba až 60 minut.
,,Bylo potřebné sjednotit časový rámec zápisů tak, aby se na některých školách neodehrával pouze formálně bez přítomnosti dítěte a na jiných zas nepřipomínal náročné dvouhodinové přijímací řízení," řekl k nově vzniklému doporučení ministr školství Marcel Chládek.
U zápisu k povinné školní docházce je vhodné vycházet z očekávaných výstupů Rámcových vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání (RVP PV), z jejich Konkretizovaných očekávaných výstupů (KOV), které jsou od roku 2012 přílohou RVP PV a pro rodiče je velice významnou metodickou příručkou Desatero pro rodiče předškolního věku.
Zákonný zástupce dítěte má povinnost přihlásit dítě k zápisu v termínu od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Pokud není dítě po dovršení šestého roku dostatečně zralé, může mu ředitel nástup do základní školy na základě posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa o jeden rok odložit. Nejpozději musí ale dítě nastoupit povinnou školní docházku v osmi letech.
Všechny dokumenty jsou dostupné na webu MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-doporucuje-ucitelum-podobu-zapisu-do-zakladnich-skol?lang=1&ref=m&source=email

NEWSLETTER MŠMT O EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH - 9/2014

Zářijové číslo newsletteru MŠMT o evropských záležitostech obsahuje řadu novinek z oblasti vzdělávání a odborné přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže, sportu a profesních kvalifikací.
Mezi hlavními tématy představuje změny, ke kterým dojde na vrcholných místech administrativy EU. V oblasti vzdělávání a odborné přípravy informuje o studii zaměřené na české programy s vysokým podílem učení se na pracovišti, konferenci týkající se kariérového poradenství a mezinárodním veletrhu vzdělávání, který se uskuteční v září v Praze. Z oblasti výzkumu a vývoje přináší především zprávy z mezinárodních setkání zaměřených na výzkum a inovace. Upoutávka na mezinárodní seminář týkající se dobrovolnictví je zařazena v části zaměřené na mládež a novinky z evropské spolupráce přináší také v oblasti sportu. Ze sféry profesních kvalifikací informuje o vzájemném hodnocení členských států k regulaci profesí.
Newsletter ke stažení: http://www.msmt.cz/file/34128/

OECD: ČR patří k zemím s nejnižším počtem lidí bez vzdělání

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj každoročně zveřejňuje porovnání vzdělávacích systémů s názvem Education at a Glance, která prostřednictvím vybraných indikátorů porovnává vzdělávací systémy zemí OECD. Česká republika má ze zemí OECD nejméně dospělých lidí, kteří nemají žádné, nebo jen základní vzdělání. Ukázalo to mezinárodní srovnání Education at a Glance 2014. Alespoň střední vzdělání má v České republice 92 procent lidí ve věku 25 až 64 let, průměr v zemích OECD je přitom 75 procent. Mezinárodní šetření také ukázalo, že dvě třetiny Čechů dosahují stejného stupně vzdělání jako jejich rodiče a pouze 21 procent dosahuje vyššího stupně vzdělání.
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/oecd-cesko-patri-k-zemim-s-nejnizsim-poctem-lidi-bez?lang=1&ref=m&source=email

Propozice soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2014/2015

MŠMT v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěží a soutěžních přehlídek ve školním roce 2014/2015, vyhlašuje soutěže č. j. MŠMT- 6356/2014 na školní rok 2014/2015. Odbor vzdělávání, oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (210) zveřejňuje propozice soutěží a soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol, které byly sestaveny ve spolupráci s Ústřední uměleckou radou základních uměleckých škol. Soutěžemi v hudebním oboru jsou: hra na dechové nástroje, hra na lidové nástroje, hra na bicí nástroje, hra smyčcových souborů a orchestrů, soutěž v sólovém a komorním zpěvu a soutěžní přehlídka tanečního oboru.
Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/propozice-soutezi-zaku-zakladnich-umeleckych-skol-ve-skolnim?lang=1&ref=m&source=email

Rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015

MŠMT vyhlašuje rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015. Obecným cílem programu je dosažení zkvalitnění výuky Etické výchovy, posilování vzdělávacích a osobnostních kompetencí učitelů a motivací ředitelů škol k zavádění prvků etické výchovy do všech vzdělávacích oblastí nebo k zavedení výuky doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova na školách. Program je určen pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy nebo nižšího ročníku víceletého gymnázia.
Termín pro přijímání žádostí je do 26. září 2014.
Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/rozvojovy-program-podpora-implementace-eticke-vychovy-do

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 201

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2015 od 4. května do 13. května 2015.
Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-1?lang=1&ref=m&source=email

Soutěž: Juvenes Translatores 2014

Od 1. září se mohou střední školy hlásit do soutěže Juvenes Translatores , kterou každoročně po celé EU pořádá Evropská komise. Elektronickou přihlášku lze podat v jakémkoliv jazyce EU do 20. října 2014 na internetových stránkách soutěže: http://ec.europa.eu/translatores/ .
Soutěž je určena pro 17leté (tj. v roce 1997 narozené) studenty. Jejich úkolem bude v den samotné soutěže - 27. listopadu 2014 - přeložit jednostránkový text z jednoho z 24 úředních jazyků EU do druhého. Na výběr tedy mají z 552 jazykových kombinací.
Tématem letošních překladů bude evropská identita. Po soutěži posoudí práce překladatelé z Evropské komise a vyberou za každou země jednoho vítěze. Autoři vítězného překladu budou v dubnu 2015 pozváni do Bruselu na slavnostní předání cen. Navštíví také Generální ředitelství pro překlady, kde mohou blíže poznat práci profesionálních překladatelů Evropské komise.
Soutěž se koná již po osmé. Za Českou republiku zvítězil v minulém ročníku Jiří Pavlacký z Gymnázia Brno-Řečkovice, které v soutěži vyhrálo již podruhé (2011 a 2013).
Podmínky soutěže, přihlášky a další informace: http://ec.europa.eu/translatores/
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/soutez-juvenes-translatores-2014

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

MŠMT zpracovává Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020. Cílem je nastavit podmínky a procesy pro vzdělávání, které reaguje na změny ve společnosti související s rozvojem digitálních technologií a jejich využíváním v nejrůznějších oblastech lidských činností.
Připravovaná Strategie digitálního vzdělávání navrhuje sedm hlavních směrů intervence:
1. Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům
2. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení žáků
3. Zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení učitelů
4. Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury
5. Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků
6. Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do výuky a do života školy
7. Zvýšit porozumění cílům a procesům integrace technologií do vzdělávání
Materiál ,,Strategie digitálního vzdělávání" je nyní k připomínkám odborné veřejnosti na metodickém portále www.rvp.cz.
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020?lang=1&ref=m&source=email

Věstník MŠMT 8/2014

Věstník MŠMT 8/2014 obsahuje:
o Vyhlášení soutěží a přehlídek
o Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
Věstník ke stažení: http://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-8-2014?lang=1&ref=m&source=email

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2014 Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014

MŠMT vyhlašuje pro rok 2014 podle ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014.
1. Základní vymezení a cíle programu
Rozvojový program zvyšuje rozpočtové zdroje jednotlivých krajů (dále jen ,,příjemce dotace") tak, aby krajské úřady mohly:
1.1. zohlednit v rozpočtu právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které jsou zřízeny krajem, obcí, nebo svazky obcí (dále jen ,,právnické osoby") na rok 2014 objektivní vlivy nového školního roku 2014/2015
1.2. umožnit ředitelům uvedených právnických osob lépe ocenit pedagogické pracovníky.
Finanční prostředky z uvedeného rozvojového programu jsou účelově určeny pouze pro pedagogické pracovníky právnických osob, kteří jsou odměňováni podle § 109 odst. 3 zákoníku práce.
1.3. Finanční prostředky obdrží příjemce dotace na přepočtený počet pedagogických pracovníků podle skutečnosti vykázané právnickými osobami ve statistickém výkazu P1-04 za 1. čtvrtletí roku 2014 v oddílu III., řádku 0302. Jedná se o průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků RgŠ odměňovaných podle § 109 odst. 3 zákoníku práce. Výše dotace odpovídá násobku počtu průměrných přepočtených pracovníků vykázaných v oddíle III., řádku 0302, výkazu P1-04 za 1. čtvrtletí roku 2014 a částky maximálně do výše 2 020 Kč. Výsledná částka bude rozdělena na platy a související zákonné odvody.
1.4. Závazná pravidla pro přidělení finančních prostředků rozvojového programu právnickým osobám stanoví krajský úřad tak, aby byla shodným způsobem uplatnitelná bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou osobu zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí. Finanční prostředky tohoto rozvojového programu mohou být použity pouze na:
1.4.1 zvýšení úrovně odměňování pedagogických pracovníků
1.4.2 zvýšenou potřebu finančních prostředků na zajištění činnosti asistentů pedagoga pro žáky se zdravotním postižením, individuálně integrované v běžných školách ve školním roce 2014/2015
1.4.3 zvýšenou potřebu finančních prostředků na platy pedagogů v souvislosti s růstem výkonů ve školním roce 2014/2015
Použití finančních prostředků dle bodů 1.4.1 až 1.4.3 lze aplikovat kumulativně
i alternativně.
1.5. Návrh závazných pravidel pro přidělení finančních prostředků rozvojového programu dle bodu 1.4 zašle krajský úřad do 30 dnů od vyhlášení tohoto rozvojového programu MŠMT ke schválení. MŠMT se do 5 pracovních dnů k návrhu vyjádří, popřípadě vyzve krajský úřad k přepracování návrhu. Po schválení návrhu MŠMT krajský úřad závazná pravidla bezodkladně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2. Poskytování finančních prostředků
Finanční prostředky potřebné na zajištění tohoto programu poskytuje MŠMT v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, formou dotace na rok 2014 na zvláštní účet kraje.
Krajské úřady poskytují finanční prostředky právnickým osobám v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona, rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace a závaznými pravidly schválenými MŠMT podle bodu 1.5.
3. Ekonomické zabezpečení programu
Příjemci dotace o poskytnutí finančních prostředků tohoto rozvojového programu žádost nepodávají. Budou jim poskytnuty v souladu s bodem 1. tohoto vyhlášení.
Rozvojový program bude v roce 2014 zajištěn finančními prostředky maximálně do výše 300 mil. Kč, a to podle volných disponibilních zdrojů roku 2014.
4. Vypořádání prostředků na zajištění rozvojového programu
Vypořádání přidělených prostředků programu bude provedeno samostatně pod přiděleným účelovým znakem 33051 v rámci vypořádání celkově přidělených prostředků roku 2014, podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady
a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
5. Na dotaci není právní nárok
6. Vyhlášení tohoto rozvojového programu nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT.
Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-msmt-na-rok-2014-zvyseni

Výsledky Evropské jazykové ceny Label 2014

V roce 2014 se účastnilo Evropské jazykové ceny Label 2014 celkem 40 mimořádně kvalitních projektů, ne všechny ovšem splňovaly priority pro tento rok nebo ještě nebyly v závěrečné fázi projektu. Ocenění Evropská jazyková cena Label 2014 získalo celkem 7 projektů. http://www.naerasmusplus.cz/cz/dalsi-moznosti-spoluprace-label/vysledky-evropske-jazykove-ceny-label-2014/
Zdroj: www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vysledky-evropske-jazykove-ceny-label-2014?lang=1&ref=m&source=email

 

Aktuality z NIDV

29.09.2014

Kulatý stůl pod záštitou předsedy Senátu PČR

Předseda Senátu PČR Milan Štěch udělil záštitu akci Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání. Klíčová aktivita KA 02 Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Vás zve na čtvrtý kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání, poslední kulatý stůl v rámci realizace projektu K2. Datum: čtvrtek 30. 10. 2014. Místo konání: prostory Valdštejnského paláce Senátu PČR. Projekt K2 realizuje ministerstvo školství spolu s Národním institutem pro další vzdělávání.

Více informací

25.09.2014

Etická výchova a učebnice

V průběhu října 2014 se budou konat na všech krajských pracovištích NIDV Instruktážních workshopy k souboru učebnic , pracovních listů a metodik ETV, které byly vytvořeny v rámci projektu.

Více informací

24.09.2014

Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň.

V prostorách generálního ředitelství Národního památkového ústavu v Praze na Malé Straně se sešli vítězové 6. ročníku soutěže Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň, kterou za podpory Národního institutu pro další vzdělávání, České rady dětí a mládeže a Asociace nestátních neziskových organizací vyhlašuje Památková komora České republiky.

Více informací

24.09.2014

Čeští studenti se svými vědomostmi opět zazářili

Mladí vědci z České republiky opět se svými projekty zazářili na mezinárodní soutěži EUCYS, která se konala 19.- 24. září 2014 ve Varšavě.

Více informací

23.09.2014

Podpora vícejazyčnosti v českých školách

Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a za podpory dalších partnerů uspořádal Národní institut pro další vzdělávání v úterý 23. září 2014 III. mezinárodní konferenci zaměřenou na podporu výuky dalších jazyků ve školách v České republice.

Více informací

23.09.2014

Cesty k efektivní výuce v ZUŠ - výtvarný obor-příprava studentů k talentovým zkouškám

POZVÁNKA Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Brno si Vás dovoluje pozvat na seminář: Cesty k efektivní výuce v ZUŠ - výtvarný obor-příprava studentů k talentovým zkouškám číslo programu: H35-07-22-142-01 akreditace č.j.: MSMT 16765/2012-25-309 Vzdělávací program je zaměřen na aktuální potřeby učitelů výtvarných oborů základních uměleckých škol a využití nových metod a forem ve výuce. Vzdělávací program bude realizován formou setkání s učiteli na střední umělecké škole, kteří formou výkladu a ukázek prací studentů seznámí účastníky semináře s možnými problémy v přístupu v přípravě žáků k talentovým zkouškám. Rovněž budou představeny požadavky k přijetí žáků ke studiu na umělecké škole.V řízené diskusy budou projednány otázky účastníků semináře. Doporučeno: pedagogům ZUŠ a SUŠ Poplatek: 665 Kč Garant: Mgr. Šárka Dostalová, dostalovas@nidv.cz, tel.:543 541 247 Místo konání: SŠUD, Brno, Husova 10 Lektor: Lektoři NIDV Datum konání: 13.října 2014 od 9.00 do 12.30 hod. na SŠUD Husova 10, Brno Těšíme se na Vaši účast.

18.09.2014

Dopravní výchova - metody a formy práce Pozn.: RÚ č. 65 Mimořádné události

Do RVP ZV bylo doplněno dosud nedostatečně zastoupené téma - dopravní výchova. Dopravní výchova je povinnou součástí výuky s pevně stanoveným učivem a standardy. Chybějí výukové objekty, metody a formy práce pro naplňování cílů RVP, výstupů, standardů a rozvoj klíčových kompetencí.

Více informací