Přehled aktuálních vzdělávacích programů


1. 02. 2015

Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk B2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

Gymnázium Na Zatlance, Praha 5

1. 02. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - kurz anglického jazyka zakončený zkouškou C1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 02. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk C1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

ZŠ Krčín Nové Město n/M

1. 02. 2015

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 02. 2015

Didaktické studium cizího jazyka - němčina

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 02. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

ZŠ Školní, Vrchlabí

1. 02. 2015

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

1. 02. 2015

Konzultace k úpravám ŠVP ZV

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 02. 2015

Metoda CLIL poprvé v naší škole

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 02. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

1. 02. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 02. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - španělský jazyk A1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 02. 2015

Brána jazyků otevřená - Ruský jazyk

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 02. 2015

Angličtina pro manažery ve školství

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 02. 2015

Didaktické studium cizího jazyka - němčina

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 02. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 02. 2015

Praktické aktivity a metody kritického myšlení nejen do CLIL výuky

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 02. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 02. 2015

Brána jazyků otevřená - německý jazyk pro středně pokročilé II

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 02. 2015

Zeměpis a ICT - Zeměpisný software

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 02. 2015

Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 02. 2015

Osobní konzultace k ŠVP ZV

pedagogům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP

bude upřesněno - dle potřeby školy

1. 02. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 02. 2015

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 02. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1

pedagogům ZŠ

ZŠ Komenského Nové Město n/M

1. 02. 2015

Konzultace k dílčím úpravám ŠVP PV ? na pracovišti NIDV

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 02. 2015

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

pedagogům ZŠ

ZŠ Komenského, Nové Město n/M

1. 02. 2015

Konzultace - začleňování ICT do výuky

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

přímo na škole

1. 02. 2015

Brána jazyků otevřená - Francouzský jazyk

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 02. 2015

Osobní konzultace k ŠVP PV

pedagogům MŠ

Bude upřesněno - dle potřeb školy

1. 02. 2015

Konzultace - správa školní sítě, hardware obecně, nové technologie

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

přímo na škole

1. 02. 2015

Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských školách

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 02. 2015

Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovným poradcům

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

2. 02. 2015

Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk A1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

2. 02. 2015

Konzultace - začleňování ICT do výuky

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

přímo na škole

2. 02. 2015

Konzultace - začleňování ICT do výuky

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

přímo na škole

2. 02. 2015

Základní umělecké vzdělávání - začínající učitel

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV Karlovy Vary, NIDV Ústí nad Labem, učebny ZUŠ

2. 02. 2015

Role projektového řízení ve vzdělávací politice pro projektové manažery ve školství

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

on-line

2. 02. 2015

Konzultace - správa školní sítě, hardware obecně, nové technologie

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

přímo na škole

2. 02. 2015

Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních

pedagogům MŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Jednotné časové schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2015

MŠMT určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2015.
Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-jednotne-casove-schema-zkousek-v-jarnim-1?lang=1&ref=m&source=email

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané 2014 - 2020

V září 2014 byla schválena Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 - 2020. MŠMT považuje podporu a rozvíjení nadání za jednu ze svých hlavních priorit a podpora nadaných je obsahem veškerých školských dokumentů a prohlášení Vlády České republiky, které navazují na dokumenty Evropské komise.
o Tato koncepce řeší vznik, funkci a činnost jednotlivých článků navrhovaného systému podpory rozvoje nadání a péče o nadané od předškolního věku až po oblast celoživotního vzdělávání.
o Hlavním cílem je podpora maximálního rozvoje a plného využití potenciálu všech dětí, žáků a studentů.
o Dalším úkolem je také zajistit v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dostatek kvalitních vzdělávacích programů zaměřených na tuto problematiku - jedná se o přípravu budoucích pedagogů, psychologů a speciálních pedagogů v oblasti identifikace, rozvoje a uplatnění nadání.
o Koncepce vytváří základ pro postupné vybudování Národní sítě podpory nadání, která bude základem funkčního systému podpory a péče
o Rozhodujícím hlavním článkem připravované celostátní sítě podpory nadání budou krajské sítě péče o podporu nadání, které budou úzce navázány na stávající pracoviště NIDV v regionech.
Více na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/koncepce-podpory-rozvoje-nadani-a-pece-o-nadane-na-obdobi?lang=1&ref=m&source=email

MŠMT připraví vzorový školní řád

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se rozhodlo pomoci ředitelům a připraví pro ně jako metodickou pomůcku vzorový školní řád, ze kterého budou moci vycházet při tvorbě tohoto dokumentu.
Zdroj:http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravi-vzorovy-skolni-rad?lang=1&ref=m&source=email

Newsletter MŠMT o evropských záležitostech - 1/2015

Mezi hlavními tématy přináší zprávy o prosincovém jednání Rady ministrů zodpovědných za vzdělávání a mládež, zasedání Nejvyšší rady Evropských škol a informace k prvnímu roku implementace programu Erasmus+. V každé z tematických oblastí představuje priority lotyšského předsednictví v Radě EU, které bylo zahájeno dne 1. ledna 2015. V oblasti vzdělávání a odborné přípravy mimo jiné upozorňuje na grantové možnosti v rámci programu EHP/Norsko a nově spuštěnou síť pro zájemce o vzdělávání dospělých. Zprávu z jednání Rady pro konkurenceschopnost a dalších evropských setkání přináší v oblasti výzkumu a vývoje. V části věnované sportu informuje o Evropském sportovním fóru a pro oblast profesních kvalifikací představujeme výhled na rok 2015.
http://www.msmt.cz/file/34575/

Normativy soukromých škol na rok 2015

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů ,,Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2015 pro účely poskytování dotací soukromému školství", č.j. MSMT-6/2015. Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/normativy-soukromych-skol-na-rok-2015?lang=1&ref=m&source=email
Přihlášky k soutěžím 2014/2015; Povinné etudy pro soutěž žáků ZUŠ ve hře na bicí nástroje sólo - 2014/2015

MŠMT zveřejňuje doplňující materiál k propozicím soutěží základních uměleckých škol č.j. MSMT-23074/2014-1; nové přihlášky k soutěžím 2014/2015 Povinné etudy pro soutěž žáků ZUŠ ve hře na bicí nástroje sólo - 2014/2015
Zdroj:http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/prihlasky-k-soutezim-2014-2015?lang=1&ref=m&source=email

Větší zabezpečení škol

Minulý rok, a zejména pak nešťastná událost na jedné ze škol ve Žďáru nad Sázavou, ukázal, že je třeba prověřit bezpečnost na školách. Česká školní inspekce provedla šetření bezpečnostních prvků na školách. Z toho vyplynulo, že většina škol je zabezpečena velmi dobře. Přesto se ministerstvo školství rozhodlo přijmout opatření, která mají za cíl minimalizovat bezpečnostní rizika na českých školách.
Pro větší bezpečnost MŠMT provede následující kroky:
1. Standard bezpečnosti bude definován vyhláškou
2. Dalším krokem je vytvoření Fondu na podporu zabezpečení škol a školských zařízení, které nebudou mít zajištěnou bezpečnost podle stanoveného standardu
3. MŠMT dále připraví vzdělávací programy pro zaměstnance škol zaměřené na prevenci, předcházení a jednání v rizikových situacích
4. MŠMT připraví výukové a metodické materiály pro děti, žáky a studenty v oblasti chování za mimořádných okolností a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
5. Vznik meziresortní pracovní skupiny složené ze zástupců MŠMT, České školní inspekce, Ministerstva vnitra, Integrovaného záchranného systému a zřizovatelů škol s cílem připravit podrobnější strategii bezpečnosti a ochrany zdraví všech účastníků vzdělávání.
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/vetsi-zabezpeceni-skol?lang=1&ref=m&source=email
Vláda zahájila rok technického vzdělávání

Zástupci vlády seznámili veřejnost s projektem ,,Rok průmyslu a technického vzdělávání". Kampaň má postupně změnit pohled na průmysl jako na moderní součást ekonomiky 21. století, dále zvýšit zájem o technické obory a upravit systém vzdělávání právě směrem k podpoře technických oborů.
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-zahajila-rok-technickeho-vzdelavani?lang=1&ref=m&source=email

Výběrové řízení na učitele pro evropské školy

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na pozice učitele/učitelky mateřské školy české sekce Evropské školy Lucemburk II, učitele/učitelky primárního cyklu české sekce Evropské školy Lucemburk II a učitele/učitelky předmětu český jazyk a literatura pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III od 1. září 2015.
Zdroj:http://www.msmt.cz/ministerstvo/vyberove-rizeni-na-ucitele-pro-evropske-skoly?lang=1&ref=m&source=email

 

Aktuality z NIDV

28.01.2015

Kurz robotiky ASURO pro nadané studenty

Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání nabízí studentům středních škol příležitost zúčastnit se jedinečné vzdělávací aktivity. Jedná se o Základní kurz robotiky - robot ASURO (on-line kurz s workshopem), který vyvrcholí exkurzí do německého high-tech institutu pro letectví a kosmonautiku DLR v Mnichově.

Více informací

21.01.2015

Projekt K2 se blíží k cíli...

Realizace dvouletého Individuálního projektu národního ,,K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání" skončí letos v červnu. Už nyní probíhají přípravy na závěrečnou konferenci, která se uskuteční 20. května 2015 v pražském hotelu Olšanka.

Více informací

06.01.2015

Pozvánka na konferenci

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Národní institut pro další vzdělávání Vás srdečně zvou na konferenci "Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti". Konference se koná u příležitosti 120. výročí narození Přemysla Pittra, významného představitele humanismu 20. století.

Více informací

19.12.2014

Evropský rok pro rozvoj a důstojné stáří

Národní institut dětí a mládeže se zapojil do podpory aktivního stáří. V půlce prosince uspořádal kulatý stůl za přítomnosti zástupců hlavních projektů, které se této problematiky týkají.

Více informací

11.12.2014

Konference Děti, žáci - cizinci v české MŠ a na 1. stupni ZŠ

V prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze uspořádal 10. prosince 2014 Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)konferenci pod názvem Děti žáci - cizinci v české MŠ a na 1. stupni ZŠ. Jednání řídil proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Radek Hanuš a zúčastnili se jej zástupci odborné veřejnosti z celé České republiky.

Více informací

13.11.2014

Mezinárodní konference EAICY “Neformální vzdělávání – důraz na participaci a inkluzi”

Mezinárodní konference EAICY “Neformální vzdělávání – důraz na participaci a inkluzi”

Více informací

25.09.2014

Etická výchova a učebnice

V průběhu října 2014 se budou konat na všech krajských pracovištích NIDV Instruktážních workshopy k souboru učebnic , pracovních listů a metodik ETV, které byly vytvořeny v rámci projektu.

Více informací