Přehled aktuálních vzdělávacích programů


28. 03. 2015

Skupinové bubnování

ZNV

DDM Déčko Náchod

28. 03. 2015

Využití nových metod a forem ve výuce klávesových nástrojů na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ

ZUŠ Čelákovice

30. 03. 2015

Ukázková hodina s použitím metody CLIL ve školní třídě

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

30. 03. 2015

Metoda CLIL poprvé v naší škole

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

30. 03. 2015

Role metodika ICT ve škole - mentoring 1.3

ZŠ a MŠ Benešov, Na Karlově 372, Benešov

30. 03. 2015

Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

30. 03. 2015

Klíčové kompetence vychovatele školského zařízení

ZNV

DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1

30. 03. 2015

Aktivizace a motivace žáků v hodině anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

30. 03. 2015

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

30. 03. 2015

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

30. 03. 2015

Rozvoj tanečních a pohybových aktivit u dětí předškolního věku

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

30. 03. 2015

Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

30. 03. 2015

Kázeňské problémy ve školní třídě

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

30. 03. 2015

Konzultační semináře pro zadavatele a zadavatele s PUP

pedagogům všech SŠ

Integrovaná střední škola Cheb, Komenského 29, 350 02 Cheb

30. 03. 2015

Výslovnost v angličtině je třeba pěstovat (u žáka i učitele)

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

30. 03. 2015

Výtvarné inspirace na čtvero ročních dob

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, pedagogům volného času

Krajské pracoviště NIDV Praha a Střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1,

30. 03. 2015

Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

30. 03. 2015

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

31. 03. 2015

Jak nyní používáme ICT - podaktivita 2.1

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

ZŠ Rumburk, U nemocnice

31. 03. 2015

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

31. 03. 2015

Strategie rozvoje ICT z pohledu vedení školy - mentoring 1.1

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

Základní škola Přeštice

31. 03. 2015

Role metodika ICT ve škole - mentoring 1.3

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

SŠ a MŠ Na Bojišti, Liberec

31. 03. 2015

Dítě s opožděným vývojem řeči prostým v mateřské škole

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

31. 03. 2015

Hodiny českého jazyka a literatury hravě a zábavně

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

31. 03. 2015

Ukázková hodina s použitím metody CLIL ve školní třídě

pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

31. 03. 2015

Ukázková hodina s použitím metody CLIL ve školní třídě

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

31. 03. 2015

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

31. 03. 2015

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

31. 03. 2015

Komunikace pro vedoucí pracovníky

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

31. 03. 2015

Jak komunikovat s rodiči v problémových situacích

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, výchovným poradcům, asistentům pedagoga

Krajské pracoviště NIDV Praha a Střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1,

31. 03. 2015

Landeskunde im Deutschunterricht - Reálie ve výuce německého jazyka

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

31. 03. 2015

Jak nyní používáme ICT - podaktivita 2.1

pedagogům ZŠ

ZŠ a MŠ, Kollárova 4, Prostějov

31. 03. 2015

Repetitorium školské legislativy

ZV

DDM Osek

31. 03. 2015

Příklady dobré praxe

ZNV

SVČ Ivančice

31. 03. 2015

Repetitorium školské legislativy

ZV

DDM Sluníčko, Lomnice nad Popelkou

31. 03. 2015

Základy Fundraisingu

ZV

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

31. 03. 2015

L?emploi de la francophonie dans les cours de FLE

pedagogům všech SŠ

Učebna NIDV - všechna pracoviště

1. 04. 2015

Jak pracovat s ŠVP v pedagogické praxi učitelky MŠ

pedagogům MŠ

Mateřské školy Královéhradeckého kraje

1. 04. 2015

Aktuální témata předškolního vzdělávání

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení

Plzeň

1. 04. 2015

Veselé písničky

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Adoptujete školu pro etickou výchovu

MŠMT ve spolupráci s Americkou obchodní komorou v ČR a Etickou výchovou, o.p.s. vyzývá školy, které mají zájem zavést do svého školního vzdělávacího programu (ŠVP) samostatný předmět etická výchova, nebo chtějí doplňující vzdělávací obor etická výchova rozšířit, aby se průběžně přihlašovaly k této výzvě. Vybrané školy budou adoptovány firmou, která uhradí náklady na zavedení etické výchovy a nabídne škole i možnosti dalšího nefinančního partnerství. Počet vybraných škol bude omezen. Další, nefinanční spolupráce mezi školou a společností bude předmětem vzájemné dohody těchto dvou subjektů.
Více informací na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/adoptujete-skolu-pro-etickou-vychovu?lang=1&ref=m&source=email

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje MŠMT kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015.
Zdroj:http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-kriteria-hodnoceni-maturitni-zkousky-ve-skolnim?lang=1&ref=m&source=email

Minimální standard bezpečnosti a vyhlášení neinvestičního dotačního programu ,,Podpora zabezpečení škol a školských zařízení"

MŠMT jako jedno z opatření, přijatých na základě Usnesení vlády č. 1015 ze dne 8. prosince 2014 vydává Minimální standard bezpečnosti, který je metodickým doporučením k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v budovách škol a školských zařízení a v areálech škol a školských zařízení k nim náležejících.
K podpoře zajištění ochrany budov ministerstvo vyhlašuje neinvestiční dotační program ,,Podpora zabezpečení škol a školských zařízení". Účelem programu je zajištění dostatečného zabezpečení budov právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - Minimálním standardem bezpečnosti.
Dostatečným zabezpečením se rozumí zejména:
o nákup bezpečnostních prvků (dveří, zámků, kamer, závor, oplocení, osvětlení, záznamové techniky),
o montážních prací (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům),
o drobné stavební úpravy (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům),
o drobné terénní úpravy (např. k zajištění lepší viditelnosti na přístupovou komunikaci) atp.
Žádost musí být podána nejpozději do 3. 4. 2015 do 15 hod.
Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho?lang=1&ref=m&source=email

NEWSLETTER MŠMT O EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH - 3./2015

Březnové číslo newsletteru MŠMT o evropských záležitostech informuje o Evropském roce pro rozvoj, jak byl rok 2015 označen. V oblasti vzdělávání a odborné přípravy přináší nové informace o postupu na revizi strategického rámce ET 2020 a představuje strategii digitálního vzdělávání České republiky do roku 2020. V části věnované mládeži informuje o 2. Fóru mládeže Východního partnerství a o soutěži zaměřené na zviditelnění sociálního podnikání.
Více na: http://www.msmt.cz/file/34926/

Středoškolským pedagogům se otevírá možnost dalšího vzdělávání

Pedagogičtí pracovníci odborných předmětů a odborného výcviku středních škol mají možnost dalšího vzdělávání v rámci projektu Stáže ve firmách - vzdělávání praxí 2, jenž zprostředkovává stáže skupinám lidí ohrožených na pracovním trhu. Nově teď nabízí i šablony ušité na míru právě středoškolským učitelům - krátké stáže jsou zaměřené na zvýšení kvality výuky na středních školách. Jedním z dílčích cílů projektu je podpora vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti zvyšování jejich odborných kompetencí a znalostí. Na tomto základě pro ně byly vytvořeny šablony stáží v oblasti dopravy a logistiky, informačních technologií, elektrotechniky, pohostinství, gastronomie a cestovního ruchu, stavebnictví a strojírenství.
Pedagogičtí pracovníci si prostřednictvím praktické stáže nejen zvýší odborné kompetence a znalosti v daném oboru, ale mají možnost i získat nové kontakty z praxe, seznámí se nejnovějšími trendy a inovacemi v oboru. Následně budou moci nové získané poznatky z praxe zařadit do výuky a zlepšovat tak výstupní znalosti a dovednosti budoucích absolventů.
Více na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pedagogum-se-otevira-moznost-dalsiho-vzdelavani?lang=1&ref=m&source=email

 

Aktuality z NIDV

10.03.2015

Mezinárodní festival mládeže v Turecku pro univerzitní studenty

Ve dnech 13.-15. května 2015 proběhne v Turecku v pořadí již 18. ročník Mezinárodního festivalu mládeže pro univerzitní studenty.

Více informací

06.03.2015

Závěrečná konference projektu Kariérní systém

Jedním z nejvýznamnějších projektů, které za poslední roky řeší NIDV, je tvorba Kariérního systému učitelů. Nyní se konala jeho závěrečná konference.

Více informací

23.02.2015

Děti, 1. světová válka a Přemysl Pitter

Konference propojující problematiku dětského světa s první velkou světovou válkou i s jejími důsledky pro život jednoho z nejvýznamnějších mužů našich moderních dějin Přemysla Pittra se uskutečnila za podpory NIDV.

Více informací

09.02.2015

Pozvánka na kurzy k Metodice pro neformální vzdělávání

Pracovníci klíčové aktivity KA 02 Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2 připravují vzdělávací kurzy, jejichž obsah bude vycházet ze čtyř na sebe navazujících modulů obsažených v publikaci ,,METODIKA - kompetence, kvalita, kvalifikace, (sebe)koncepce pro NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ". Kurzy jsou určeny pro účastníky neformálního vzdělávání a pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží.

Více informací

03.02.2015

Pozvánka na konferenci SEN in language lessons

The British Council ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání pořádá celostátní konferenci s mezinárodní účastí SEN in language lessons – žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků.

Více informací

23.01.2015

Nové metody výuky holokaustu - jedinečný seminář pod taktovkou NIDV

Krajské pracoviště NIDV v Českých Budějovicích zorganizovalo 19. ledna mimořádný seminář pro učitele společenskovědních předmětů.

Více informací

21.01.2015

Projekt K2 se blíží k cíli...

Realizace dvouletého Individuálního projektu národního ,,K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání" skončí letos v červnu. Už nyní probíhají přípravy na závěrečnou konferenci, která se uskuteční 20. května 2015 v pražském hotelu Olšanka.

Více informací