Přehled aktuálních vzdělávacích programů


3. 03. 2015

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

3. 03. 2015

Informační a komunikační technologie ve školství - využití tabletů ve vzdělávání

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům volného času, asistentům pedagoga

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

3. 03. 2015

Rozvíjení čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce - 2. část

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

3. 03. 2015

Zdravé cvičení pro děti/žáky

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

3. 03. 2015

Metody a formy práce s ICT - mentoring 1.2

pedagogům ZŠ

ZŠ, Englišova 82, Opava

3. 03. 2015

OPRAVNÁ CERTIFIKACE - Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

3. 03. 2015

Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

3. 03. 2015

Základy statistiky v Excelu

pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

3. 03. 2015

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

3. 03. 2015

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

3. 03. 2015

Metody a formy práce s ICT - mentoring 1.2

pedagogům ZŠ

ZŠ a MŠ Plavsko

3. 03. 2015

Tvořivá práce s odpadním papírem

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

3. 03. 2015

OPRAVNÁ CERTIFIKACE - Hodnotitel písemné práce z ČJ

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

3. 03. 2015

Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

3. 03. 2015

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

3. 03. 2015

Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

Krajské pracoviště NIDV Praha a Střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1,

4. 03. 2015

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - německý jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

4. 03. 2015

Jaký bude kariérní systém učitelů?

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

4. 03. 2015

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

4. 03. 2015

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

SŠSOG, Velká 3, 503 41 Hradec Králové

4. 03. 2015

Metody a formy práce s ICT - mentoring 1.2

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

ZŠ s RVJ Husova, Liberec

4. 03. 2015

Metoda CLIL poprvé v naší škole

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

4. 03. 2015

Odpovědnost pedagogických pracovníků za škodu

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Liberec

4. 03. 2015

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

4. 03. 2015

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

4. 03. 2015

Školní řád jako hlavní nástroj pravidel ve škole

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ostrava, Blahoslavova 1576/2

4. 03. 2015

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí ? výuka ve školách

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ, pedagogům - metodikům prevence

zasedací místnost -Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213

4. 03. 2015

Konzultační semináře pro zadavatele a zadavatele s PUP

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

4. 03. 2015

Jaký bude kariérní systém učitelů?

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

4. 03. 2015

Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

4. 03. 2015

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

4. 03. 2015

Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

4. 03. 2015

Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

4. 03. 2015

Jaký bude kariérní systém učitelů?

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

4. 03. 2015

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

5. 03. 2015

OPRAVNÁ CERTIFIKACE - Hodnotitel ústní zkoušky - Ruský jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

5. 03. 2015

OPRAVNÁ CERTIFIKACE - Hodnotitel ústní zkoušky - Český jazyk a literatura

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

5. 03. 2015

Děti od dvou let v mateřské škole

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

5. 03. 2015

OPRAVNÁ CERTIFIKACE - Hodnotitel písemné práce z ČJ

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

5. 03. 2015

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Anketa o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 201

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 22. ročník ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v uplynulém roce. Letos poprvé mohou mladí čtenáři hlasovat nejen prostřednictvím tištěných lístků, ale také přímo na webu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského www.npmk.cz.
Další informace o soutěži a přístup do hlasovacího formuláře naleznete na http://www.npmk.cz/node/18
Hlasovat lze do 30. března 2015, výsledky budou zveřejněny 15. dubna 2015.
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/anketa-o-nejoblibenejsi-knihu-pro-deti-a-mladez-vydanou-v?lang=1&ref=m&source=email

Dotační program Podpora nadaných žáků základních a středních škol

Základním cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o podporu kognitivního nadání žáků základních škol a středních škol. MŠMT poskytuje nestátním neziskovým organizacím, právnickým osobám vykonávajícím činnost střediska volného času, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím dotace na vzdělávání, rozvoj vědomostí a dovedností žáků v mimoškolních vzdělávacích aktivitách, jejichž obsah výrazně přesahuje rámec příslušného stupně vzdělávání žáka a které jsou zaměřeny zejména na přírodovědné a technické obory.
Dotace je určena na financování mimoškolních vzdělávacích aktivit souvisejících se vzděláváním žáků ve věku 12 - 19 let. Jednou z nezbytných podmínek pro poskytnutí dotace jsou vynikající vzdělávací výsledky žáka ve škole, dále také výsledky v soutěžích vyhlašovaných nebo spoluvyhlašovaných ministerstvem, kvalita vybrané mimoškolní vzdělávací aktivity a socioekonomický status žáka a jeho rodiny.
Žádost musí být doručena nejpozději do 31. 3. 2015.
Více na: http://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-v-roce-1

Jazykové projekty

Evropské středisko pro moderní jazyky (www.ecml.at) vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů dvou typů projektů v rámci Programu ECML na léta 2016-19.
1. Návrhy tzv. otevřených projektů, které budou spadat do jedné z následujících oblastí: inkluzivní, vícejazyčné a mezikulturní vzdělávání v praxi; způsoby učení - holistický přístup k rozvoji žáků a studentů; vzdělávání učitelů jazyků v digitální gramotnosti a ve vytváření inovativního prostředí pro učení; vytváření komunit na podporu profesního rozvoje učitelů.
2. Návrhy tzv. uzavřených projektů, které mohou podávat odborníci, kteří se chtějí zapojit do některého z projektů již rámcově definovaných ECML: vzdělávání učitelů pro jazykovou výuku v raném věku; prostředí pro efektivní výuku cizích jazyků; spolupráce všech učitelů školy; na cestě k vytvoření Společného evropského rámce pro učitele jazyků.
Podrobný popis témat, doplňující informace a rovněž veškeré potřebné formuláře jsou k dispozici v anglickém a francouzském jazyce na http://call.ecml.at/.
Návrhy projektů se předkládají v anglickém nebo francouzském jazyce nejpozději do 1. května 2015.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropske-stredisko-pro-moderni-jazyky-1?lang=1&ref=m&source=email

Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol

MŠMT doporučuje ředitelům a ostatním pedagogům základních škol věnovat náležitou pozornost technické výchově a výuce technicky zaměřených tematických okruhů vzdělávacího oboru Člověk a svět práce.
Text metodického doporučení ke stažení na stránkách MŠMT. Metodické doporučení a další materiály jsou zveřejněny také na metodickém portálu: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9132
Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-k-vyuce-vzdelavaciho-oboru-clovek-a?lang=1&ref=m&source=email

Metodický pokyn MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách

MŠMT zveřejňuje metodický pokyn k zajištění výuky plavání v základních školách, jehož obsahem jsou informace o právních předpisech a postupu, který MŠMT školám doporučuje dodržovat při zajišťování a financování plavecké výuky na 1. stupni základních škol v rámci povinné školní docházky. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání stanoví jako součást obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova i plavání, které je zařazeno jako učivo. Skutečnost, zda bude výuka plavání v dané základní škole uskutečňována podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., záleží na tom, zda je zařazena do školního vzdělávacího programu dané školy. Škola ji zařadit může, ale nemusí.
Metodický pokyn je dostupný na: http://www.msmt.cz/file/34743/

NEWSLETTER MŠMT O EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH - 2./2015

Únorové vydání Newsletteru o evropských záležitostech přináší základní informace o Investičním plánu pro Evropu nového předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera. Představuje také novinky z oblasti poradenství v České republice a hlavní evropské město kultury pro rok 2015. V části zaměřené na vzdělávání a odbornou přípravu Vám podrobněji představuje cíle lotyšského předsednictví a několik aktuálních akcí, které hýbou evropskými iniciativami jako jsou eTwinning, EPALE, či Cedefop. Přináší dobré zprávy pro podporu výzkumu a vývoje v podobě informace o navýšení alokace finančních příspěvků v rámci Česko-norského výzkumného programu. V oblasti zaměřené na mládež informuje o plánovaném vývoji politik v této oblasti v příštím půlroce a o nové publikaci vycházející z průzkumu perspektiv mladých lidí. Z oblasti sportu přinášíme informace o jednáních na evropské úrovni a v části zaměřené na profesní kvalifikace se věnujeme problémům, kterým čelí lyžařští instruktoři při uznávání odborné kvalifikace.
http://www.msmt.cz/file/34741/

Přijímací řízení ke studiu ve SŠ 2015

V červenci 2014 byl upraven formulář přihlášky ke vzdělávání - studiu ve střední škole (forma vzdělávání - denní), na který uchazeč může uvést až dvě střední školy.
Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 15. března 2015. Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Jednotné testy bude uchazeč skládat na té škole, kterou uvedl jako první v pořadí. Pokud se škola, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako první, pilotního ověřování nezúčastní, bude uchazeč konat jednotné testy na škole, která je uvedena jako druhá v pořadí.
Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Pravidla pro podpisy oprávněných osob a institucí (základní škola, školské poradenské zařízení) platí stejně jako doposud.
Formulář přihlášky i příslušné informace lze nalézt také na tomto odkazu: http://www.cermat.cz/informace-pro-uchazece-1404035091.html
Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2015.
http://www.msmt.cz/uploads/O21/O211/Sdeleni_MSMT_terminyScMZ_podzim_2015.pdf

Výzva zájemcům/zájemkyním o místo učitele/učitelky českého jazyka u krajanských komunit na Ukrajině a v Rumunsku

V rámci programu Podpory výuky českého jazyka a literatury v zahraničí vysílá MŠMT/Dům zahraniční spolupráce učitele/učitelky českého jazyka ke krajanským komunitám na Ukrajině a v Rumunsku (Eibenthal) pro školní rok 2015/2016. Náplní práce učitele/učitelky u krajanů je zejména: výuka českého jazyka a literatury u krajanské komunity (děti - dospělí) na odborné úrovni; seznamování s reáliemi, historií a současností České republiky; propagace ČR, včetně možností studia v ČR; pomoc při pořádání kulturních, dramatických, hudebních či jiných akcí; zapojení se do aktivit krajanské komunity (oslavy, svátky, výročí).
Termín podání přihlášky je 11. 3. 2015. Více informací včetně formuláře přihlášky naleznete na:
http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/
Zdroj:http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vyzva-zajemcum-zajemkynim-o-misto-ucitele-ucitelky-ceskeho?lang=1&ref=m&source=email

 

Aktuality z NIDV

23.02.2015

Děti, 1. světová válka a Přemysl Pitter

Konference propojující problematiku dětského světa s první velkou světovou válkou i s jejími důsledky pro život jednoho z nejvýznamnějších mužů našich moderních dějin Přemysla Pittra se uskutečnila za podpory NIDV.

Více informací

09.02.2015

Pozvánka na kurzy k Metodice pro neformální vzdělávání

Pracovníci klíčové aktivity KA 02 Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2 připravují vzdělávací kurzy, jejichž obsah bude vycházet ze čtyř na sebe navazujících modulů obsažených v publikaci ,,METODIKA - kompetence, kvalita, kvalifikace, (sebe)koncepce pro NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ". Kurzy jsou určeny pro účastníky neformálního vzdělávání a pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží.

Více informací

03.02.2015

Pozvánka na konferenci SEN in language lessons

The British Council ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání pořádá celostátní konferenci s mezinárodní účastí SEN in language lessons – žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků.

Více informací

23.01.2015

Nové metody výuky holokaustu - jedinečný seminář pod taktovkou NIDV

Krajské pracoviště NIDV v Českých Budějovicích zorganizovalo 19. ledna mimořádný seminář pro učitele společenskovědních předmětů.

Více informací

21.01.2015

Projekt K2 se blíží k cíli...

Realizace dvouletého Individuálního projektu národního ,,K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání" skončí letos v červnu. Už nyní probíhají přípravy na závěrečnou konferenci, která se uskuteční 20. května 2015 v pražském hotelu Olšanka.

Více informací

06.01.2015

Pozvánka na konferenci

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Národní institut pro další vzdělávání Vás srdečně zvou na konferenci "Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti". Konference se koná u příležitosti 120. výročí narození Přemysla Pittra, významného představitele humanismu 20. století.

Více informací

19.12.2014

Evropský rok pro rozvoj a důstojné stáří

Národní institut dětí a mládeže se zapojil do podpory aktivního stáří. V půlce prosince uspořádal kulatý stůl za přítomnosti zástupců hlavních projektů, které se této problematiky týkají.

Více informací