Přehled aktuálních vzdělávacích programů

29. 03. 2017

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

29. 03. 2017

Využití nových metod a forem ve výuce v akordeonovém oddělení na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ

ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla

31. 03. 2017

Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Zlín

31. 03. 2017

Lektor pro společné vzdělávání

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

3. 04. 2017

Čtyři kroky k inkluzívní škole

pedagogům speciálních škol, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Zlín

Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Zlín | Krajské pracoviště Zlín

Krajské pracoviště Zlín

Potoky 267
760 01 Zlín
tel: 577 437 711
fax: 577 437 711
email: zlin@nidv.cz

  Kontakty pracoviště

  Programová nabídka z kraje

  Programová nabídka v PDF

 


Aktuality z krajského pracoviště

Vzdělávací programy ke společnému vzdělávání v Zlínském kraji / 11. 10. 2016 /

Plakát