Přehled aktuálních vzdělávacích programů

19. 01. 2018

Konzultace k výzvě č. 02_16_042 (035) - Příjemce šablon OP VVV pro SŠ a VOŠ (pro Prahu a střední Čechy)

Zřizovatelé škol

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

22. 01. 2018

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

22. 01. 2018

Hodnotitel ústní zkoušky - Ruský jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

22. 01. 2018

Hodnotitel ústní zkoušky - Španělský jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

23. 01. 2018

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Praha a střední Čechy | Krajské pracoviště Praha a střední Čechy

Krajské pracoviště Praha a střední Čechy

Senovážné náměstí 25
110 00 Praha 1
email: praha@nidv.cz

  Kontakty pracoviště

  Programová nabídka z kraje

  Programová nabídka v PDF

 


Aktuality z krajského pracoviště

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů / 16. 11. 2017 /

V rámci šablon jsme vám v I. pololetí školního roku 2017/18 nabídli již podruhé šestnáctihodinový vzdělávací program Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů. Tento vzdělávací program je velice žádaný a dle hodnotících dotazníků také velice úspěšný. Za svůj úspěch vděčí nejen pestrosti svého obsahu, ale př... Více...

Kulatý stůl ZUŠ / 16. 11. 2017 /

Aktuálně se v oblasti vzdělávání pedagogů ZUŠ přibližuje kulatý stůl ZUŠ, který se bude konat v úterý dne 14. 11. 2017 od 10:30 hodin do 14:30 hodin na Novoměstské radnici v Praze. Témata vzdělávacích programů, jež z něj vzejdou, se odzrcadlí v nabídce NIDV na jaře 2018. V současné době se konaj... Více...

Váš zájem nás těší.... / 27. 10. 2017 /

Dne 10. 10. proběhl vzdělávací program Řízení školního stravování s lektorkou Mgr. Alenou Strosserovou, o který byl velký zájem. I další termín 3. 11. byl v mžiku obsazen. Velice nás těší Váš zájem, proto reagujeme na Vaši poptávku a na jaře 2018 opět připravíme opakování. Přihlašování na dal... Více...

Používáme metodu CLIL - aktivizační metody vhodné do výuky / 27. 10. 2017 /

Seminář určený pedagogům středních škol představí aktivity vhodné pro realizaci metody CLIL ve výuce. CLIL (Content and Language Integrated Learning) neboli obsahově a jazykově integrované vyučování, označuje výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávac... Více...

Vzdělávací programy ke společnému vzdělávání v Praze a Středočeském kraji / 11. 10. 2016 /

Plakát