Přehled aktuálních vzdělávacích programů

21. 08. 2017

Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

Dominikánský klášter Klatovy, Plánická 174, Klatovy 1

1. 09. 2017

Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 09. 2017

Využití ICT ve výuce - náměty a inspirace pro praxi

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 09. 2017

Cesty spolu - Společně proti šikaně

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 09. 2017

Expertní podpora čtenářské gramotnosti uvnitř školy

pedagogům ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení

prostory základní školy

Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Plzeň | Krajské pracoviště Plzeň

Krajské pracoviště Plzeň

Čermákova 18
301 00 Plzeň
tel: 377 473 608
fax: 377 473 608
email: plzen@nidv.cz

  Kontakty pracoviště

  Programová nabídka z kraje

  Programová nabídka v PDF

 


Aktuality z krajského pracoviště

S NIDV Plzeň společně na společné vzdělávání / 21. 07. 2017 /

NIDV nabízí individuální systémový projekt podpory společného vzdělávání, zaměřený na posílení praktických osobnostních a profesních kompetencí pedagogů, managementu škol a školských zařízení. Více...

Květen v NIDV Plzeň / 02. 06. 2017 /

Krátká statistika z činnosti NIDV, krajské pracoviště Plzeň za měsíc květen roku 2017. Více...

Duben v NIDV Plzeň / 01. 05. 2017 /

Krátká statistika z činnosti NIDV, krajské pracoviště Plzeň za měsíc duben roku 2017. Rozsah aktivit a účast pedagogů jsou neuvěřitelné :). Více...

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2015/2016 / 02. 03. 2017 /

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vzalo na svém zasedání 20. 2. 2017 na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2015/2016, kterou zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Více...

Vzdělávací programy ke společnému vzdělávání v Plzeňském kraji / 11. 10. 2016 /

Plakát

NIDV Plzeň pořádal diskusní panel k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků Plzeňského kraje / 02. 07. 2015 /

Ve středu 1. července 2015 pořádalo krajské pracoviště NIDV Plzeň setkání odborníků na téma profesního rozvoje pedagogických pracovníků spojené s přípravou Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje. Více...

NIDV Plzeň slavilo 10. výročí vzniku / 20. 04. 2015 /

Dne 1. 4. 2015 byli pozváni významní partneři a klienti NIDV Plzeň ke společné slavnosti u příležitosti 10. výročí NIDV. Více...

Hejtman ocenil úspěšné učitele / 28. 03. 2015 /

Úspěšné učitele z Plzeňského kraje ocenil ve čtvrtek 26. března 2015 na krajském úřadě hejtman Plzeňského kraje. Pamětní medaili hejtmana převzalo celkem 21 učitelů a jedna škola. Více...