Přehled aktuálních vzdělávacích programů

29. 03. 2017

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

30. 03. 2017

Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

30. 03. 2017

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

31. 03. 2017

Základní umělecké vzdělávání - zkušený učitel

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

3. 04. 2017

Finance a finanční nástroje pro projektové manažery ve školství

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Plzeň | Krajské pracoviště Plzeň

Krajské pracoviště Plzeň

Čermákova 18
301 00 Plzeň
tel: 377 473 608
fax: 377 473 608
email: plzen@nidv.cz

  Kontakty pracoviště

  Programová nabídka z kraje

  Programová nabídka v PDF

 


Aktuality z krajského pracoviště

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2015/2016 / 02. 03. 2017 /

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vzalo na svém zasedání 20. 2. 2017 na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2015/2016, kterou zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Více...

Krajská konference projektu Strategické řízení a plánován ve školách a v územích / 01. 02. 2017 /

Dne 26. ledna 2017 proběhla na Krajském úřadu Plzeňského kraje místní konference systémového projektu SRP. Všichni účastníci zejména z řad příjemců IPo MAP měli možnost se dozvědět nejen o novinkách v tomto projektu, ale i o dalších systémových projektech, které by měly vést ke zkvalitnění vzdělávání. Více...

MANAŽERSKÝ reSTART aneb Ředitelské snídaně / 25. 01. 2017 /

MANAŽERSKÝ reSTART je aktivita NIDV Plzeň, která si v rámci profesního rozvoje ředitelů škol našla svoje stálé místo. Více...

Vzdělávací programy ke společnému vzdělávání v Plzeňském kraji / 11. 10. 2016 /

Plakát

NIDV Plzeň pořádal diskusní panel k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků Plzeňského kraje / 02. 07. 2015 /

Ve středu 1. července 2015 pořádalo krajské pracoviště NIDV Plzeň setkání odborníků na téma profesního rozvoje pedagogických pracovníků spojené s přípravou Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje. Více...

NIDV Plzeň slavilo 10. výročí vzniku / 20. 04. 2015 /

Dne 1. 4. 2015 byli pozváni významní partneři a klienti NIDV Plzeň ke společné slavnosti u příležitosti 10. výročí NIDV. Více...

Hejtman ocenil úspěšné učitele / 28. 03. 2015 /

Úspěšné učitele z Plzeňského kraje ocenil ve čtvrtek 26. března 2015 na krajském úřadě hejtman Plzeňského kraje. Pamětní medaili hejtmana převzalo celkem 21 učitelů a jedna škola. Více...