Přehled aktuálních vzdělávacích programů

30. 06. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_035 šablony pro SŠ a VOŠ (mimo Prahu) - individuální

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Plzeň, Čermákova 18

3. 07. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Plzeň, Čermákova 18

21. 08. 2017

Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

Dominikánský klášter Klatovy, Plánická ul. Klatovy

1. 09. 2017

Role ICT metodika

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 09. 2017

Osobní konzultace k ŠVP PV

pedagogům MŠ

Bude upřesněno - dle potřeb školy

Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Plzeň | Krajské pracoviště Plzeň

Krajské pracoviště Plzeň

Čermákova 18
301 00 Plzeň
tel: 377 473 608
fax: 377 473 608
email: plzen@nidv.cz

  Kontakty pracoviště

  Programová nabídka z kraje

  Programová nabídka v PDF

 


Aktuality z krajského pracoviště

Květen v NIDV Plzeň / 02. 06. 2017 /

Krátká statistika z činnosti NIDV, krajské pracoviště Plzeň za měsíc květen roku 2017. Více...

Duben v NIDV Plzeň / 01. 05. 2017 /

Krátká statistika z činnosti NIDV, krajské pracoviště Plzeň za měsíc duben roku 2017. Rozsah aktivit a účast pedagogů jsou neuvěřitelné :). Více...

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2015/2016 / 02. 03. 2017 /

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vzalo na svém zasedání 20. 2. 2017 na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2015/2016, kterou zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Více...

Krajská konference projektu Strategické řízení a plánován ve školách a v územích / 01. 02. 2017 /

Dne 26. ledna 2017 proběhla na Krajském úřadu Plzeňského kraje místní konference systémového projektu SRP. Všichni účastníci zejména z řad příjemců IPo MAP měli možnost se dozvědět nejen o novinkách v tomto projektu, ale i o dalších systémových projektech, které by měly vést ke zkvalitnění vzdělávání. Více...

MANAŽERSKÝ reSTART aneb Ředitelské snídaně / 25. 01. 2017 /

MANAŽERSKÝ reSTART je aktivita NIDV Plzeň, která si v rámci profesního rozvoje ředitelů škol našla svoje stálé místo. Více...

Vzdělávací programy ke společnému vzdělávání v Plzeňském kraji / 11. 10. 2016 /

Plakát

NIDV Plzeň pořádal diskusní panel k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků Plzeňského kraje / 02. 07. 2015 /

Ve středu 1. července 2015 pořádalo krajské pracoviště NIDV Plzeň setkání odborníků na téma profesního rozvoje pedagogických pracovníků spojené s přípravou Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje. Více...

NIDV Plzeň slavilo 10. výročí vzniku / 20. 04. 2015 /

Dne 1. 4. 2015 byli pozváni významní partneři a klienti NIDV Plzeň ke společné slavnosti u příležitosti 10. výročí NIDV. Více...

Hejtman ocenil úspěšné učitele / 28. 03. 2015 /

Úspěšné učitele z Plzeňského kraje ocenil ve čtvrtek 26. března 2015 na krajském úřadě hejtman Plzeňského kraje. Pamětní medaili hejtmana převzalo celkem 21 učitelů a jedna škola. Více...