Přehled aktuálních vzdělávacích programů

7. 09. 2017

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

13. 09. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

18. 09. 2017

Angličtina od začátku - Jak dál ?

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

20. 09. 2017

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka

učitelé MŠ, speciální pedagogové

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

21. 09. 2017

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí

ředitelé škol a školských zařízení, učitel - metodik prevence, výchovní poradci, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Ostrava | Krajské pracoviště Ostrava

Krajské pracoviště Ostrava

Blahoslavova 1576/2
702 00 Moravská Ostrava
tel: 596 120 454
fax: 596 120 448
email: ostrava@nidv.cz

  Kontakty pracoviště

  Programová nabídka z kraje

  Programová nabídka v PDF

 


Aktuality z krajského pracoviště

Vzdělávací programy ke společnému vzdělávání v Moravskoslezském kraji / 11. 10. 2016 /

Plakát