Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Liberec | Krajské pracoviště Liberec

Aktuality z krajského pracoviště

Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování / 24. 08. 2015 /

Vzdělávací program je zaměřen na otázku, proč se zabývat řízením změn ve školním stravování. Představuje vnější a vnitřní faktory i vnitřní zdroje školní jídelny jako klíčové oblasti změn. Popisuje klíčovou roli vedoucí školní jídelny, volbu vhodné a úspěšné strategie, stimulaci pracovníků k inovacím a změnám, techniky a formy týmové práce. Program rozebírá pojem výživových norem, finančních normativů na stravování, podmínky pro poskytování školního stravování, zajištění školního stravování mezi právnickou osobou a provozovatelem stravovacích služeb, rozsah poskytovaných služeb, doplňkovou činnost a vedení účetní evidence školní jídelny. Prvky organizační struktury, vztah mezi manažerským stylem a řídicími procesy, postup při řízení změn ve školní jídelně a úlohu vedoucí školní jídelny ve stravovacím procesu. V interaktivní části programu si účastníci sami na základě osobních zkušeností a z pohledu svého stravovacího zařízení zhodnotí, jak jsou v současnosti průběžně naplňovány jednotlivé hlavní cíle školního stravování s ohledem na jejich cílovou skupinu strávníků.