Přehled aktuálních vzdělávacích programů

27. 06. 2017

Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole

pedagogům MŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Jihlava, Zborovská 3

7. 08. 2017

Konverzační kurz anglického jazyka

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů

NIDV Jihlava, Zborovská 3

29. 08. 2017

Společné bourání bariér

pedagogům ZŠ, pedagogům - metodikům prevence, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, asistentům pedagoga, psychologům

Hotel Rytířsko u Jihlavy - http://www.hotelrytirsko.cz/

4. 09. 2017

Moderní technologie jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ

pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

7. 09. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Jihlava | Krajské pracoviště Jihlava

Krajské pracoviště Jihlava

Zborovská 3
586 01 Jihlava
tel: 567 571 839
fax: 567 571 839
email: jihlava@nidv.cz

  Kontakty pracoviště

  Programová nabídka z kraje

  Programová nabídka v PDF

 


Aktuality z krajského pracoviště

Vzdělávací programy ke společnému vzdělávání v kraji Vysočina / 11. 10. 2016 /

Plakát

Rok průmyslu a technického vzdělávání v kraji Vysočina / 26. 08. 2015 /

V Rámci RPTV připravil NIDV řadu vzdělávacích aktivit, které by měly tyto záměry podporovat. Více...