Přehled aktuálních vzdělávacích programů

18. 01. 2018

Kariérové poradenství a podpora žáka na střední škole

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové, učitel - metodik prevence, výchovní poradci

NIDV Hradec Králové, Luční 460

18. 01. 2018

Kariérové poradenství pro střední školy

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové, výchovní poradci, učitel - metodik prevence

NIDV Hradec Králové, Luční 460

22. 01. 2018

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

asistentům pedagoga

NIDV Hradec Králové, Luční 460

23. 01. 2018

Správní řízení - přijímání dětí do MŠ, zápisy do první třídy ZŠ

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Hradec Králové, Luční 460

25. 01. 2018

Man kann nicht nicht kommunizieren!

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé VOŠ

NIDV Hradec Králové, Luční 460

Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Hradec Králové | Krajské pracoviště Hradec Králové

Krajské pracoviště Hradec Králové

Luční 460
500 03 Hradec Králové
tel: 495 514 803
email: hradeckralove@nidv.cz

  Kontakty pracoviště

  Programová nabídka z kraje

  Programová nabídka v PDF

 


Aktuality z krajského pracoviště

První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně / 15. 09. 2017 /

Dvoudenní seminář je zaměřený na problematiku šikany mezi žáky a na šikanu žáků vůči učiteli. Metodické postupy v řešení obtížných situací se naučí účastnici aplikovat ve školní praxi. Více...

Studium pro Asistenty pedagoga / 14. 09. 2017 /

Krajské pracoviště NIDV reaguje na uspokojení poptávky zařazením dalšího kurzu do programové nabídky na rok 2018 se zahájením v lednu a ukončením studia v červnu. Více...

Strategické řízení a plánování ve školách / 06. 09. 2017 /

NIDV v rámci projektu SRP nabízí zdarma vzdělávací programy pro širší vedení škol - Vedení a řízení změny, Hodnocení práce pedagogů, Tvorba strategického plánu rozvoje školy a další... Více...

Společně proti násilí / 16. 08. 2017 /

Domácí násilí a genderově podmíněné násilí jsou témata, kterým je na školách právem věnována stále větší pozornost, prezentovat tuto problematiku žákům však není zcela jednoduché. Národní institut proto nabízí vyučujícím 2. stupně základních škol pomoc a podporu v podobě semináře Zuřivec - prevence domácího a&n... Více...

Hodina pohybu navíc / 31. 07. 2017 /

MŠMT vyhlásilo i pro nadcházející školní rok pokusné ověřování projektu s názvem "Hodina pohybu navíc". Cílem programu je získat zájem žáků o pohyb a sport s využitím základních dovedností, třebaže technicky nedokonalých. Záměrem tedy není naučit žáky daný sport, ale ukázat jim jeho zábavnost, navodit... Více...

Konzultace k šablonám pro MŠ a ZŠ / 31. 08. 2016 /

NIDV nabízí metodickou podporu a poradenství mateřským a základním školám s tvorbou projektů Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I. Konzultace je možné realizovat mailem, telefonicky, osobní návštěvou, případně pro větší počet zájemců můžeme uspořádat seminář - hrom... Více...

MŠMT podpoří vybrané aktivity NIDV prostřednictvím rezortních (úkolů) projektů / 03. 03. 2016 /

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se již po několikáté rozhodlo podpořit některé vzdělávací aktivity NIDV prostřednictvím rezortních úkolů (projektů). V roce 2016 budou podpořeny následující aktivity: Více...