Přehled aktuálních vzdělávacích programů

30. 03. 2017

Aktuální otázky v řízení málotřídních základních škol

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

31. 03. 2017

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

3. 04. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

asistentům pedagoga, asistenti pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Brno

4. 04. 2017

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních

Ředitelům škol a školských zařízení a dalším zaměstnancům, kteří odpovídají za vyplnění výkazu R 44-99 (údaje o poskytovaných podpůrných opatřeních)

KÚ Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno

4. 04. 2017

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních

Ředitelům škol a školských zařízení a dalším zaměstnancům, kteří odpovídají za vyplnění výkazu R 44-99 (údaje o poskytovaných podpůrných opatřeních)

KÚ Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno

Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Brno | Krajské pracoviště Brno

Krajské pracoviště Brno

Křížová 22
603 00 Brno
tel: 543 541 274
fax: 543 541 272
email: brno@nidv.cz

  Kontakty pracoviště

  Programová nabídka z kraje

  Programová nabídka v PDF

 


Aktuality z krajského pracoviště

Letní škola managementu - mentoring / 10. 07. 2017 /

Letní škola je určena pro školský management, který v době prázdnin po náročném školním roce, nabírá nové síly a hledá inspiraci pro svou další práci. Pod vedením zkušené lektorky, prostřednictvím dobře volených forem výuky v příjemném prostředí, poskytneme dovednosti a vědomosti v oblasti mentoringu...

Konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání / 23. 10. 2015 /

Konferenci ke globálnímu rozvojovému vzdělávání "Rozumíme současnému světu?" v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 pořádá Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Českou rozvojovou agenturou, Národním institutem pro další vzdělávání, Národním ústavem ... Více...