Přehled aktuálních vzdělávacích programů

23. 10. 2017

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, výchovní poradci, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Brno, Křížová 22

23. 10. 2017

Konzultační seminář pro management škol

pedagogům všech SŠ

NIDV Brno, Křížová 22

23. 10. 2017

Konzultační seminář pro management škol

pedagogům všech SŠ

NIDV Brno, Křížová 22

24. 10. 2017

Strategické řízení a plánování ve školách

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV Brno, Křížová 22

25. 10. 2017

Veselé písničky

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Brno, Křížová 22

Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Brno | Krajské pracoviště Brno

Krajské pracoviště Brno

Křížová 22
603 00 Brno
tel: 543 541 274
fax: 543 541 272
email: brno@nidv.cz

  Kontakty pracoviště

  Programová nabídka z kraje

  Programová nabídka v PDF

 


Aktuality z krajského pracoviště

Studium pro školní metodiky prevence / 11. 09. 2017 /

Pilotní program , který zahajujeme v únoru 2018 a bude ukončen v září 2018. Zájemci se můžou hlásit u paní Jitky Manové ( manova@nidv.cz)

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT / 07. 08. 2017 /

vzdělávací program vychází z požadavků a podmínek stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a navazující vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků...

Semináře v rámci šablon pro ZŠ zajišťuje paní Mgr. E. Mácová pro MŠ paní Mgr. L. Drimlová / 07. 08. 2017 /

Nabízíme semináře pro jednotlivce i pro školní kolektivy na školách.

Konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání / 23. 10. 2015 /

Konferenci ke globálnímu rozvojovému vzdělávání "Rozumíme současnému světu?" v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 pořádá Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Českou rozvojovou agenturou, Národním institutem pro další vzdělávání, Národním ústavem ... Více...