Přehled aktuálních vzdělávacích programů

6. 12. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

6. 12. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

7. 12. 2016

Islám a střet civilizací

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Brno

7. 12. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

7. 12. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Brno | Krajské pracoviště Brno

Krajské pracoviště Brno

Křížová 22
603 00 Brno
tel: 543 541 274
fax: 543 541 272
email: brno@nidv.cz

  Kontakty pracoviště

  Programová nabídka z kraje

  Programová nabídka v PDF

 


Aktuality z krajského pracoviště

Lektor pro společné vzdělávání / 08. 02. 2017 /

Lektor pro společné vzdělávání - 8. 2., 22. 2., 8. 3., 15. 3., 29. 3., ZZ - 5. 4. 2017 Pozn.: 3. skupina, datum konání: únor 2017 - duben 2017

Aktuální otázky v řízení málotřídních základních škol - Příklady dobré praxe / 23. 01. 2017 /

Pod vedením odborné pracovnice MŠMT paní Mgr. Hájkové, zahajujeme poradní a konzultační setkávání - malé fórum pro řídící učitele málotřídních škol. První setkání je určeno aktuálním otázkám pro oblast málotřídních škol a problematice čtenářské gramotnosti. Zajistěte si prosím zástup a určitě přijeďte.

NIDV nabízí studium pedagogiky / 02. 01. 2017 /

Národní institut pro další vzdělávání nabízí zájemcům Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. - Asistent pedagoga (předpoklad maturita) pro školního asistenta. Více...

Konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání / 23. 10. 2015 /

Konferenci ke globálnímu rozvojovému vzdělávání "Rozumíme současnému světu?" v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 pořádá Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Českou rozvojovou agenturou, Národním institutem pro další vzdělávání, Národním ústavem ... Více...