Přehled aktuálních vzdělávacích programů

23. 01. 2017

Vztahy mezi dívkami a chlapci - podpora pozitivního klimatu a předcházení šikaně

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, koordinátorům ŠVP, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga, psychologům

NIDV, krajské pracoviště Brno

23. 01. 2017

Cesty spolu - Motivační hodnocení žáků

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

23. 01. 2017

Čtenářská gramotnost - rozvoj kompetencí učitele 1. stupně ZŠ

učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

24. 01. 2017

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

24. 01. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_035 - Šablony OP VVV SŠ a VOŠ (mimo Prahu)

pedagogům všech SŠ, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

Úvodní stránka | O nás | Krajská pracoviště | Brno | Krajské pracoviště Brno

Krajské pracoviště Brno

Křížová 22
603 00 Brno
tel: 543 541 274
fax: 543 541 272
email: brno@nidv.cz

  Kontakty pracoviště

  Programová nabídka z kraje

  Programová nabídka v PDF

 


Aktuality z krajského pracoviště

Lektor pro společné vzdělávání / 08. 02. 2017 /

Modul A; Úvod do společného vzdělávání; 8 vyučovacích hodin o Seznámení s novelou školského zákona č. 82/2015, zejména s § 16, 17, 18 a 19 a dalšími ustanoveními s přímou souvislostí s prováděcími předpisy zejména o s vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními ...

Lektor pro společné vzdělávání / 08. 02. 2017 /

Lektor pro společné vzdělávání - 8. 2., 22. 2., 8. 3., 15. 3., 29. 3., ZZ - 5. 4. 2017 Pozn.: 3. skupina, datum konání: únor 2017 - duben 2017

Konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání / 23. 10. 2015 /

Konferenci ke globálnímu rozvojovému vzdělávání "Rozumíme současnému světu?" v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 pořádá Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Českou rozvojovou agenturou, Národním institutem pro další vzdělávání, Národním ústavem ... Více...