Přehled aktuálních vzdělávacích programů


29. 09. 2016

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

29. 09. 2016

Osobní konzultace k ŠVP PV

pedagogům MŠ

Bude upřesněno - dle potřeb školy

29. 09. 2016

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

29. 09. 2016

Angličtina od začátku - JAK začít?

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

30. 09. 2016

Jazykově - metodický kurz angličtiny pro výuku nejmladších dětí

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

30. 09. 2016

Didaktické hry (nejen) v matematice

učitelé 1.stupně ZŠ

Učebna NIDV - všechna pracoviště

30. 09. 2016

Lektor pro společné vzdělávání

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

30. 09. 2016

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

30. 09. 2016

Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona (§16)

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

30. 09. 2016

Lektor pro společné vzdělávání

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

30. 09. 2016

Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole

pedagogům MŠ, učitelé MŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

1. 10. 2016

Hra na varhany

pedagogům ZUŠ a SUŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ

kostel a fara sv. Václava, Praha 5 - Smíchov

1. 10. 2016

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

Krajská pracoviště NIDV nebo pronajaté učebny ve školách

1. 10. 2016

Týmová spolupráce v pedagogickém sboru

pedagogický sbor MŠ

všechna pracoviště NIDV

3. 10. 2016

Rytmická a pohybově taneční výchova dětí/žáků

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

3. 10. 2016

Metodika práce asistenta pedagoga - ucelený přehled pro školský management

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

3. 10. 2016

Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

3. 10. 2016

Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk A1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

3. 10. 2016

Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk B1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

3. 10. 2016

Koordinátor školního vzdělávacího programu

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

3. 10. 2016

Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk A2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

3. 10. 2016

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

3. 10. 2016

Jak na kooperativní činnosti v mateřské škole

pedagogům MŠ, učitelé MŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava, Blahoslavova 1576/2

3. 10. 2016

Klasifikace - software pro komplexní vedení agendy ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

3. 10. 2016

Projektová výuka v praxi

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

3. 10. 2016

Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

3. 10. 2016

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

3. 10. 2016

IT nástroje a IT dovednosti učitele v jazykové výuce

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Liberec

3. 10. 2016

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

3. 10. 2016

Didaktické studium cizího jazyka - němčina

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

3. 10. 2016

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

ZŠ Dolní Branná

3. 10. 2016

Koordinátor školního vzdělávacího programu

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

3. 10. 2016

Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk B2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

3. 10. 2016

Alternativní metody při práci s prozaickými texty

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

3. 10. 2016

Čeština z druhé strany, jak ji učit děti - cizince I.

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

3. 10. 2016

Studium pro asistenty pedagoga

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, asistentům pedagoga, uchazečům s minimálně základním vzděláním

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

3. 10. 2016

Obtížné manažerské rozhovory

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

4. 10. 2016

Kulatý stůl - matematika

pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

4. 10. 2016

Komunikace pro vedoucí pracovníky

ředitelům škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

4. 10. 2016

Brána jazyků otevřená / 30 hodin - anglický jazyk B1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

SOU a SOŠ Kladno, nám. E. Beneše 2535, Kladno
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


10 let soutěže Juvenes Translatores pro středoškolské studenty

Od 1. září se mohou střední školy opět hlásit do soutěže Juvenes Translatores , kterou každoročně po celé EU pořádá Evropská komise. Elektronickou přihlášku lze podat v jakémkoliv jazyce EU do 20. října 2016 na internetových stránkách soutěže: http://ec.europa.eu/translatores/index_cs.htm. Soutěž je určena pro 17leté studenty (tj. narozené v roce 1999). Jejich úkolem bude v den samotné soutěže - 24. listopadu 2016 - přeložit jednostránkový text z jednoho z jednoho jazyka EU do druhého. Při počtu 24 úředních jazyků si tedy mohou vybrat z 552 jazykových kombinací.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/10-let-souteze-juvenes-translatores-pro-stredoskolske?
5. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti

Ve dnech 6. a 7. října 2016 pořádá NIDV ve spolupráci s MŠMT, Evropskou komisí a zahraničními kulturními instituty 5. mezinárodní konferenci k podpoře vícejazyčnosti ve školách, tentokrát zaměřenou na využívání digitálních technologií při výuce cizích jazyků. Konference, na které vystoupí renomovaní odborníci od nás i ze zahraničí, je doplněna řadou zajímavých doprovodných akcí, mimo jiné odbornými seminář i a workshop y pro vyučující cizích jazyků. Ty se uskuteční v pátek 7. října 2016.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/5-mezinarodni-konference-k-podpore-vicejazycnosti?
Dokumenty nutné k předložení za účelem sepsání smlouvy (dříve ujednání) o poskytování vzdělávání v zahraničí podle § 38 odst. 5 a 6 školského zákona

MŠMT zveřejňuje v souvislosti s novelou školského zákona přehled dokumentů nutných k předložení MŠMT za účelem sepsání smlouvy (dříve ujednání) o poskytování vzdělávání v zahraničí podle § 38 odst. 5 a 6 školského zákona.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dokumenty-nutne-k-predlozeni-za-ucelem-sepsani-smlouvy-drive?
Evropský den jazyků - 26. září 2016

Evropský den jazyků, každoročně slavený 26. září, je festivalem jazykové rozmanitosti, dnem, který nabádá mladé i starší k učení se jazykům, dnem, kdy se můžeme sejít a obdivovat krásu všech evropských jazyků. Hlavní cíle Dne jazyků: zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění; propagovat jazykové a kulturní bohatství Evropy; povzbudit celoživotní jazykové vzdělávání ve škole i mimo ni. Webová stránka věnovaná Dni je dostupná v 35 jazycích a jsou na ní v kalendáři EDJ zaregistrovány stovky akcí.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropsky-den-jazyku-26-zari-2016?
Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

VÝZVA Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o podporu v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2017 a 2018. Cíl výzvy: Podpora rozvoje výukových kapacit základních škol pouze s 1. stupněm, základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí, mateřských škol na území hlavního města Prahy. Příjemci dotací: obec nebo městská část hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, školské právnické osoby. Termín předložení podkladů:31. 10. 2016
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol?
Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v MŠ

MŠMT vydává pro mateřské školy informace ke vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřských školách. Problematika přijímání k předškolnímu vzdělávání dvouletých dětí do mateřských škol nepřináší žádné zásadní změny ve směru ke zřizovatelům, snahou těchto informací je pomoci mateřským školám a poskytnout jim vodítka, jak mají postupovat a jaká opatření učinit, aby byly nastaveny co nejoptimálnější podmínky jak pro děti mladší 3 let, tak pro pracovníky mateřských škol.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-k-predskolnimu-vzdelavani-deti-ve-veku-od-2-do-3
Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2016

MŠMT podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2016 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-k-zadostem-o-prezkoumani-maturitni-zkousky-4
Komunikace s lidmi s autismem prostřednictvím Komunikačního souboru

Poruchy autistického spektra (PAS) jsou "neviditelným" handicapem - na lidech s PAS není na první pohled nic zvláštního. Komunikační soubor si klade za cíl přiblížit a ozřejmit odborné i laické veřejnosti jednoduché zásady komunikace s lidmi s PAS, ale také pomoci detekovat člověka, se kterým takto komunikovat mají. Hlavní deficit osob s PAS spočívá v odlišném vnímání, porozumění a sociální komunikaci. K tomu se často druží přecitlivělost na různé podněty (zvuky, světla, barvy, pachy, doteky a další), která může člověku s PAS působit až fyzickou bolest. Proto jsou veřejností nepochopitelné jejich až neadekvátní reakce, afekty, repetitivní a další varianty projevů v situacích, které z titulu svého postižení nemohou zvládnout vůbec, nebo jen s největším vypětím sil. Jednotlivé dokumenty - Informační leták, Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi, Desatero komunikace s pacientem s poruchou autistického spektra, Průkaz osoby s PAS a Komunikační profil držitele průkazu - výrazně usnadní komunikaci veřejnosti s osobami s autismem a naopak.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/komunikace-s-lidmi-s-autismem-prostrednictvim-komunikacniho?
Možnosti rozvoje školních družin, školních klubů a středisek volného času

Pro školní družiny a školní kluby otevírá MŠMT možnost zapojit se do aktivit v rámci výzvy "PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I". Podrobnosti naleznete pod tímto odkazem: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu
Pro školní družiny a školní kluby, které jsou součástí základních škol, existuje možnost čerpání finančních prostředků pro zajištění budování bezbariérového přístupu, a to ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a výzvy "INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL". Další informace jsou k dispozici pod tímto odkazem:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Infrastruktura-zakladnich-skol
MŠMT rozšířilo opatření k řešení šikany a kyberšikany

MŠMT rozšířilo a zpřesnilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách. Kromě dotačního programu pro rok 2017 ve výši dvaceti milionů korun proto MŠMT aktualizovalo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. Cílem aktualizovaného metodického pokynu je proto poskytnout pedagogickým pracovníkům konkrétní informace k řešení tohoto vysoce rizikového chování včetně řešení šikany zaměřené na učitele. Do metodického pokynu k prevenci a řešení šikany byla nově doplněna témata a oblasti jako jsou případové konference k šikaně, komunikace s rodiči po odhalení šikany, práce se stížnostmi, řešení případů kyberšikany, rodičovská zodpovědnost ve výchově dítěte až po opatření k nápravě dítěte mladšího 15 let a vzor formuláře ke správnímu řízení k vyloučení žáka. Kontakty pro případ, že se vás problém šikany týká a rádi byste tuto situaci řešili s odborníky:
Sdružení Linka bezpečí (116 111): www.linkabezpeci.cz
Společenství proti šikaně: www.sikana.org
Internet poradna: www.internetporadna.cz
Dotazy ohledně šikany přímo na MŠMT: prevence@msmt.cz
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-rozsirilo-opatreni-k-reseni-sikany-a-kybersikany?
MŠMT vydává nové číslo Zpravodaje

MŠMT vydává čtvrté číslo Zpravodaje. Tentokrát se v něm zaměřuje hlavně na změnu financování regionálního školství.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydava-nove-cislo-zpravodaje
MŠMT vyhlašuje rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017

MŠMT vyhlašuje rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017. Předmětem podpory rozvojového programu jsou žáci skupin oborů vzdělání se zaměřením na technické a přírodovědné vzdělávání, které lze považovat z hlediska potřeb trhu práce, unikátnosti a tradice v daném území za nenahraditelné. Zároveň se jedná o obory vzdělání, o které je buď ze strany žáků základních škol nedostatečný zájem, nebo o obory vzdělání s menší potřebou specializovaných odborníků uplatnitelných na trhu práce.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/msmt-vyhlasuje-rozvojovy-program-s-nazvem-podpora-odborneho
Příklady dobré praxe ze školských zařízení pro zájmové vzdělávání

Na základě obdržených příkladů dobré praxe některých školských zařízení pro zájmové vzdělávání zpracovaných podle Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020 uvádíme v příloze jejich přehled s elektronickými odkazy na jednotlivá školská zařízení pro zájmové vzdělávání.
http://www.msmt.cz/mladez/priklady-dobre-praxe-ze-skolskych-zarizeni-pro-zajmove?
Propozice soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2016/2017

MŠMT v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěží a soutěžních přehlídek ve školním roce 2016/2017, vyhlašuje soutěže na školní rok 2016/2017. Soutěžemi v hudebním oboru jsou: hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra na kytaru, Dechové orchestry, Jazzové a ostatní orchestry a soutěžní přehlídka výtvarného oboru.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/propozice-soutezi-zaku-zakladnich-umeleckych-skol-ve-skolnim-2?
Registrace do online kurzů Talnetu otevřena

Program pro mladé zájemce o přírodní i některé humanitní vědy Talnet otevřel registraci do dvousemestrálních vzdělávacích kurzů, které začínají 10. října 2016 a trvají do května 2017. V nabídce je mimo osvědčených biologických, chemických, fyzikálních, matematických nebo programátorských témat také několik historických kurzů a letošní novinka Úvod do filosofie. Během online kurzů se v online prostředí potkává žák s instruktorem - odborníkem na danou problematiku. Ke studiu tedy není potřeba nikam dojíždět, stačí jen počítač s připojením k internetu. Kurzy Talnetu, který v rámci Systému podpory nadání realizuje NIDV za účasti externích odborníků, jsou pro účastníky zdarma. Kompletní přehled nabídky aktivit Talnetu najdete na stránkách www.talnet.cz .
http://www.msmt.cz/mladez/registrace-do-online-kurzu-talnetu-otevrena?
Rozcestník pro pedagogické pracovníky - Společné vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání rozšířil Rozcestník pro pedagogické pracovníky o téma Společné vzdělávání. Rozcestník pro pedagogické pracovníky je on-line nástroj určený široké pedagogické veřejnosti dovolující rychlou orientaci v nejčastěji vyhledávaných informacích o vzdělávání v ČR. Rozcestník je určen každému, kdo se potřebuje rychle zorientovat v záplavě mnohdy nepřesných, často se dublujících, či vzájemně protikladných informacích např. v oblasti legislativy. Jednotliví uživatelé mají také možnost zasílat přímou zpětnou vazbu správcům aplikace a pomoci tak zpřesňovat jeho obsah.
http://rozcestnik.nidv.cz/
Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné MZ ve školním roce 2016/2017

Termíny jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2016/2017 stanovené MŠMT.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-kterym-se-urcuji-konkretni-terminy-konani-2
Věstník MŠMT 07-08/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 07-08/2016 (68 s.):
o Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 24. 6. 2016, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 24. 6. 2016
o Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017
o Školní cena fair play
o Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
o Oznámení o ztrátě průkazu
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-07-08-2016?
Významná historická výročí v letech 2014 - 2018 v rezortu školství

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva kultury k historickým událostem období let 1914 - 1918, k prvnímu celosvětovému válečnému konfliktu a ke vzniku československého státu.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vyznamna-historicka-vyroci-v-letech-2014-2018-v-rezortu
"Pamlsková" vyhláška začala platit 20. září 2016

Vyhláška o nezdravých potravinách, které se nesmějí prodávat ve školách. Ve vyhlášce se vymezují požadavky na potraviny včetně nápojů, které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Důvodem předložení vyhlášky o požadavcích na potraviny, je potřeba snížení nezdravého prostředí ve školách a školských zařízeních. K prodeji bude možné nabízet a prodávat pouze potraviny odpovídající svým výživovým složením zásadám zdravé výživy. Úprava se týká žáků do splnění povinné školní docházky. Změny plynoucí z vyhlášky budou nabíhat postupně. Školy budou mít ještě tři měsíce na to, aby sortiment v bufetech a automatech přizpůsobily novým požadavkům. Vyhlášku budou muset školy dodržovat od 1. ledna 2017.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pamlskova-zacne-platit-20-zari-2016
 

Aktuality z NIDV

26.09.2016

NIDV na konferenci Diaspora jako partner mateřského státu

V Senátu PČR se ve dnech 19. a 20. 9. 2016 uskutečnila konference "Diaspora jako partner mateřského státu", které dal svoji záštitu jeho místopředseda Přemysl Sobotka.

Více informací

26.09.2016

NIDV na jednání platformy zástupců odborů školství k tématu vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

V současné době se pracovníci Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) velmi intenzivně věnují problematice podpory pedagogů pro práci s dětmi/cizinci a žáky/cizinci. V rámci tohoto projektu spolupracují s institucemi a různými organizacemi, které se danou problematikou zabývají.

Více informací

26.09.2016

NIDV na odborném semináři "Migrantky mezi ženami"

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) jako organizace, jejíž hlavní činností je vzdělávání pedagogů, se zabývá různými oblastmi, se kterými se učitelé při své práci mohou setkat. Například se začleňováním a vzděláváním dětí/žáků-cizinců, ale také problematikou genderu.

Více informací

26.09.2016

Leták a plakát cizinci.nidv.cz

Více informací

23.09.2016

CIVITAS CAROLINA aneb stavitelství doby Karla IV.

V Národním technickém muzeu se v úterý 20. 9. 2016 uskutečnil celostátní vzdělávací program k sedmistému výročí narození Karla IV., věnovaný stavitelství doby Karla IV.

Více informací

23.09.2016

V. mezinárodní konference k výuce cizích jazyků v digitálním věku

Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Evropskou komisí a zahraničními kulturními instituty pořádá ve dnech 6. a 7. října 2016 na půdě MŠMT v Praze 1 již V. ročník mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti ve školách.

Více informací

20.09.2016

Úspěch českých studentů na evropské soutěži vědeckých prací

Jedna hlavní cena a dvě zvláštní ceny z prestižní vědecké středoškolské soutěže Evropské unie pro mladé vědce (EUCYS) v Bruselu putují do České republiky!

Více informací